Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Polikistik Over Sendromu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Polikistik Over Sendromu"— Sunum transkripti:

1 Polikistik Over Sendromu
Dr. Kutay Biberoğlu Üreme Tıbbı Derneği Sempozyumu Aralık 2008

2 SENDROM belirgin bir anormallikle karakterize, semptom kompleksi…
irritabl barsak, antifosfolipid, metabolik sendrom.. PCOS özgün bir sorun ? benzer tablolarda farklı sorunlar ? etyolojisi bilinmeyen

3 Polikistik Over Sendromu
Genelde 2°, üreme çağında veya anovülatuar infertillerde ° en sık endokrinopati ü Fenotip : folikülogenez anovülasyon ; steroidogenez “HA & tek başına E” ; metabolizma “tip II DM riski (%8)” defektleri ü Þ Adinopektin * & Ý proinflamatuar belirteç (IL - 6, TNF, CRP, nötrofil ) a android obesite (%30 - 75), viseral ya ğ art ışı , endotel disfonksiyonu & İ R - H İ ** (%25 - 30 < 30 ya ş ), metabolik sendrom a CVD ü Dislipidemi , CAD, HT, CVA, End . hiperplazi / Ca . * Adinopektin Þ & IL - 6 Ý = HDL Þ & LDL / H İ Ý ** Pima yerlilerinde  HI,  PCOS insidansı

4 over over Klinik / Biyokimyasal Hiperandrojenizm • s/ tT Ý / hirs ü
tizm, sebore, ± akne, alopezi PCOS / idiopatik / HAIR - AN / (%65 - 86) (%15) (%1 - 5) 4 [Cushing, akromegali, PRL, tiroid disf., iatrojenik (T, danazol, OCP, glükokort.)] CAH / tümör (%1 - 8) (%0.2) sT Ý ( tT N ) over A - over adrenal & è T DHEA(S) adrenal è A è T 5 α red ü ktaz aktivitesi Ý T è DHT è 3 α / β A diol G o Sekresyon , metabolizma, klerens , periferik d ö n ü ş ü m, SHBG

5 Polikistik Over Sendromu ü Spektrum, semptomlar kompleksi … ü IUGR, h
ı zl ı kilo al ı m ı , ya ğ l ı kar ı n (4 ya ş ) , erken pubar ş (<8 ya ş / Ý DHEA / Ý n ö trofil ) , H İ , erken menar ş , dislipidemi , disadipositokinemi ( Þ adiponektin ) , PCOS ü Perinatal programlanma ; genetik risk (19. Kr . i ns ü lin R b ö lgesi) psikososyal & davran ış sal farkl ı l ı k lar ü Akantozis nigrikans , akrokordon ü Uyku apnesi ü Non - alkolik ya ğ l ı karaci ğ er hastal ığı [T è viseral adiposit lipoliz Ý è portal (& sist .) non esterifiye FA]

6 Lezbiyen ve heteroseksüel kadınlarda PCOS prevalansı
Agrawal R et al.(2004) Fertil Steril 82:1352–7 Kadın  Erkek transseksüel – 95 % PCO ; 50 % PCOS Balen AH et al. (1993) Clin Endocrinol 38 : 325– Bosinski HA et al (1997) Psychoneuroendocrinology 22 (5) : 361– 80

7 Klasik PCOS Adolesan başlangıçlı, multifaktöryel, poligenik
Erken puberte, prematür pubarş Heterojen klinik tablo [zayıf vs obes, insulin rezistan vs non-rezistan, hirsüt vs non-hirsüt, ovülatuar (%10-30) vs anovülatuar] %20-40 – (N) s&tT ; 65% - BMI > 27 Android obesite (  %40 ); Bel : kalça >1 30 yaşa kadar 25-30% - glükoz intoleransı 8% - tip 2 DM.

8 Rotterdam ESHRE / ASRM 2003 3 fenotipten  2 [ Klinik  Biyokimyasal HA ; Kr. anovülasyon ; PCO ] + 1.Kl.Biyokim.HA & Kr.oligo-anovülasyonPCO  KLASİK PCOS (NIH 1990) 2. Kl.  Biyokim. HA & PCO / Ovülasyon +  OVÜLATUAR PCOS ? ( gizli PCOS ) 3. Kr. oligo-anovülasyon & PCO / Kl.  Biyokim. HA   NON-HİPERANDROJENİK PCOS ??? Volüm:(0.5 x uzunluk x genişlik x kalınlık) Kr anovülasyon=(< 8 menses/year or cycles > 35 days) + DİĞER NEDENLERİN EKARTASYONU Fertil Steril 2004;81:19–25 ; Hum Reprod 2004;19:41–7

9 PCOS ekartasyonu Fonksiyonel hipotalamik amenore (FHA)
3. Kr. oligo-anovülasyon & PCO & HA  FHA : ≥ 6 ay amenore + N (LH, FSH, TSH, PRL & Androjen) Oligo - anovülasyon :  %83 PCO Hiperprolaktinemi (PCOS - % 5-30) Tiroid disfonksiyonu (PCOS ve endometriosis olgularında özellikle SCH araştırılmalı) Non-klasik adrenal enzim defektleri (%1-8 ; HA, H, PCO, kr. OA, IR + ; aynı kısa/uzun dönem komplik.) Androjenik tümörler, eksojen androjenler % 0.2; tT> ng/dL ; DHEAS > μg/dL Cushing’s sendromu HA’lerin <%1’i, özgün tablo 24 st idrar kortizol Gece pl. Kortizol <15 mcg/dl

10 Rotterdam vs. NIH-PCOS - 1.5 kat daha geniş..
 WHO-II içinde PCOS tanısı %55  %91  Rott.PCOS - obesite, hiperglisemi & İR sıklığı  metabolik açıdan dilüe.. Broekmans FJ (2006) BJOG 113:1210–17

11 VARSAYIM Eklenen 2 yeni fenotip, klasik PCOS gibi metabolik ve kardiyovasküler risk taşır… KANIT ??? Gereksiz, rutin ultrason Multikistik / polikistik over tanı kriterleri ? Psikolojik travma, gereksiz tedavi & izlem Hakça kaynak dağılımı (15 kadında 1)… YARARI ?

12 Hangi testler yapılsın?
A. FSH, LH, estradiol, 17-OH projesteron B. DHEAS, testosteron C. TSH, PRL D. Vajinal ultrason E. Hepsi

13 FSH & LH & 17 OH P LOCAH – FHA ; POF
GnRH atım sıklığı   LH/FSH  (1.5) Klasik PCOS - 34% ; Ovülatuar PCOS - 10% İdiopatik HA - 20% Carmina E. Fertil Steril 2006;85:1582–5 Non-obes PCO – LH > obes PCO Hİ  LH  ; Kilo kaybı  LH Uygun örnekleme / BMI ile düzeltme %90 LH Taylor A.(2006) Fertil Steril 86(Suppl 1):S12 LOCAH – pre-ov. <200 (N) ; (?) ; >800ng/dL (AN)

14 Hangi testler yapılsın?
A. FSH, LH, estradiol, 17-OH projesteron B. DHEAS, testosteron C. TSH, PRL D. Vajinal ultrason E. Hepsi 

15 Androjenler  Klasik PCOS >>>  Ovülatuar PCOS >  idiopatik HA Total vs. Serbest Testosteron vs FAİ (<5) [ total T (nmol / L / SHBG (nmol / L) ] x 100 Total & serbest T – ticari kitler (RIA) güvenirsiz (T vs E2 - A halkasında 1 çift bağ & C 18’de 1 metil grubu farklı)  DHEA-S 20-70%  ; yaş düzeltilince 20-25%  Kumar A et al.(2005) Clin Endocrinol 62:644 –9 Yaş (> 30 ) & ırk (siyah ) - düzeltilmeli Winters, S.J et al (2000) Fertil Steril 73; 724–29 BMI - DHEA-S ilişkisi ? ( -* / +** ) *Ashim K et al. (2005) Clin Endocrinol 62 (6); **Barrett-Connor E et al., (1996) J Clin Endoc Metab, 81, 59–64 HI - adrenal androjen ilişkisi ? ( -* / +** ) *Kauffman RP(2006) Fertil Steril 85:1010–6 **Ashim K et al. (2005) Clin Endocrinol 62 (6);

16 Hangi testler yapılsın?
A. FSH, LH, estradiol, 17-OH projesteron B. DHEAS, testosteron C. TSH, PRL PRL %5-30  Ro SCH D. Vajinal ultrason E. Hepsi 

17 HYPOTİROİDİ SHBG FreeA FreeE TRH  GnRH  PRL, TSH, LH 
Dopamin GnRH  PRL, TSH, LH  Oligomenore : 23 vs 8 % ; Amenore : 12 vs 0 % Arojoki M et al. Gyn Endoc 2000:14:127–31; Bjoro T et al. Eur J Endocr 2000: 143; 639– Krassas GE et al. Clin Endocr 1999: 50;655–59 ; Joshi J.V et al. J Postgrad Med 1993: 39; 137–41

18 AITD & İnfertilite* RR = 2·1 (1·7– 2·6) 26·9 vs. 8.3 % 44 vs. 9%
Poppe K et al.Clin Endoc 2007: 66;309–21

19 Hangi testler yapılsın?
A. FSH, LH, estradiol, 17-OH projesteron B. DHEAS, testosteron C. TSH, PRL D. Vajinal ultrason E. Hepsi

20 Vajinal Ultrason Kronik anovülasyon – endometrium morfolojisi
Polikistik Over Morfolojisi – Ro multikistik / multifoliküler over *En az 1 overde 2-9 mm  12 folikül / over & ekodens stroma ± [ 10 mL*(0.523 x 3 boyut)] PCOS olguları >%80, anovülasyon 57%, amenore 26% *Ro COC, CL, >10 mm fol, kist, asimetri * > 7–7.5 cm³ Carmina E. Fertil Steril 2005

21 Polikistik Over Morfolojisi
21 - hidroksilaz defektli non-klasik CAH* Bulimia ve diğer yeme bozuklukları Hiperprolaktinemi* Fonksiyonal hipotalamik amenore (FHA)* Adolesan overleri Oral kontraseptif kullanımı Fertil, non - hirsüt (NH) : %20-30 PCO ( > 35 yaş - %7.8) Gilling-Smith C et al.(1994) J Clin Endocrinol Metab 79:1158–65 Hiperandrojenik anovülasyon : non-PCO Escobar-Morreale HF et al.(1997) Fertil Steril;67:654–62 %20 PCOS* ; PCO % vs N over - %64.6  asempt. Fekundite/uzun dönem komplikasyonlar asemptomatik PCO’larda tamamen normal (Sendrom X – PCO %13*) *Azziz R (2008) Fertil Steril ; Hassan MAM, Killick SR (2003) Fertil Steril 80:966 –75

22 Tanı : PCOS Başka hangi testler ? A. OGTT B. Lipid profili
C. OGTT ve lipid profili 2 yılda 1 tekrarlanmalı

23 Hiperinsülinizm - İnsülin Rezistansı
Obes vs zayıf PCOS - 65 vs 20% Chang RJ et al.(1983) J Cl Endoc Metab 1983;57:356-9 Dunaif A.(1997) Endoc Rev 18: Serine & mitojen aktive protein kinase  insülin reseptörü & İR sübstrat 1’de tyrosine yerine serine fosforilasyonu  İnsülin  CYP   HA İR  Hİ  IGF-1  Teka R  +LH  ovarian HA  SHBG   sT   IGFBP-I  İnsülin rezistansı (İR)- normal reseptör bağlanmasına karşın insülin, glükoz transportu ve adipositlerde antilipoliz üzerine etkisiz Post reseptör defekt

24 *Steroidogenez, p 450 C 17, LH R, IGF 1 R 
Obesite İnsülin reseptör bozukluğu İnsülin*  Serbest E2  LH * FSH  Serbest T  A 4  SHBG  Atrezi Teka (IGF-I) Endometrial kanser T T  E 1  Hirsutism IGFBP-I  *Steroidogenez, p 450 C 17, LH R, IGF 1 R  Aromataz, IGFBP-1 yapımı, SHBG yapımı 

25 İnsülin Rezistans Sendromu
Risk faktörleri CVD, HT, NAFLD, AN, PCOS Tip 2 DM, CVD, HT aile öyküsü Gest. DM, glükoz intolerans öyküsü Sedanter yaşam tarzı BMI > 25 kg/m² Yaş > 40 ACE position statement. Endocr Pract 2003:9(No.3) Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NASH) • Resistance of insulin action on adipose tissue leads to increased FFA release. • If the liver takes up these FFA, converts them to TG but lags behind in packaging the TG in VLDL particles, fatty liver results. • NASH correlates better with insulin resistance than obesity.

26 İnsülin Rezistans Sendromu
IRS tanımı ( ≥ 2 +) 1. TG > 150 mg/dL 2. HDL* < 50 mg/dL 3. KB > 130/85 mm Hg 4. Açlık mg/dL Post-glük.120 dak mg/dL ACE position statement. Endocr Pract 2003:9(No.3) Metab. Sendr.* (≥ 3 +) 1. TG 2. HDL 3. Bel > 88 cm Bel / kalça > 0.8 4. AKŞ > 110 mg/dL 5. KB > 130 / 85 mm Hg 2003 Rotterdam FertSter 2004;81:19-25 *T. kol. / HDL<3.5 *PCOS vs GENEL(eşit BMI) : 45% vs. 6% (20-29 yaş) ; 53% vs.14% (30-39 yaş) Majör prediktör : s.T & SHBG Essah P&Nestler JE (2006)Fert Ster 86(Supl 1):S18–19

27 Hİ – İR Tanısı Açlık insülini 10-20 IU/ml AKŞ / insülin  4.5
glükoz (2 st. post 75 gm.) N < 140, AN , NIDDM  200mg/dL insülin (1 & 2 st. post 75 gm.) > (Hİ), >300 IU/ml (ağır Hİ & İR) HOMA-IR : (İdeal normal-kilolu <35 yaş HOMA-IR: 1.0 mol U/L2) [mmol/L glukoz(mg/dL x )xU/mL insulin]/22.5 veya [mg/dL glükoz x U/mL insulin] / 405 Quantitative Insulin Sensitivity Check Index – HOMA-IR’in log değişimi (QUICKI) / [ log (İnsülin 0 U/mL)* + log (Glükoz 0 mg/dL)**] Normal- insülin : 12 mU/mL;Glükoz / insülin : 6.4; HOMA : <3.90mol mU/L2 ; QUICKI : 0.332 PCOS / BMI >28 – IR tanısı %76.7, %95.3, %95.3 Carmina E & Lobo RA (2004) Fertil Steril 82:661

28 Serum İnsulin & İnsulin Rezistansı
 Klasik PCOS >>>  >>Ovülatuar PCOS  >idiopatik HA Normal İdiopatik HA Ovülatuar PCO Klasik PCOS [1/log Insulin + log Glucose] Carmina E. Fertil Steril 2006;85:1582–5

29 Serum Lipidler & PCOS Klasik PCOS - T/LDL kolesterol&TG’s, HDL
≥ 1 Lipid An. - %70 Normal İdiopatik HA Ovülatuar PCO Klasik PCOS Carmina E. Fertil Steril 2006;85:1582–5

30 NIH / Rotterdam “consensus”
UZLAŞI YA DA BİLİM … VERİLER NE KADAR ZAYIF İSE O KADAR UZLAŞI GEREĞİ VARDIR.. KANITA DAYALI VERİLER VAR VE TEKRARLANABİLİYORSA, BU BİLİMDİR VE UZLAŞIYA GEREK YOKTUR.

31 Sözün Özü Bir şarkıdır PCOS ömür boyu sürecek, dudaklarımızdan yıllarca düşmeyecek.. Biberoğlu


"Polikistik Over Sendromu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları