Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Kutay Biberoğlu Üreme Tıbbı Derneği Sempozyumu 20-21 Aralık 2008 Polikistik Over Sendromu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Kutay Biberoğlu Üreme Tıbbı Derneği Sempozyumu 20-21 Aralık 2008 Polikistik Over Sendromu."— Sunum transkripti:

1 Dr. Kutay Biberoğlu Üreme Tıbbı Derneği Sempozyumu 20-21 Aralık 2008 Polikistik Over Sendromu

2 SENDROM belirgin bir anormallikle karakterize, semptom kompleksi… irritabl barsak, antifosfolipid, metabolik sendrom.. PCOS - özgün bir sorun ? benzer tablolarda farklı sorunlar ? PCOS - özgün bir sorun ? benzer tablolarda farklı sorunlar ?

3 Fenotip:folikülogenez “anovülasyon” ; steroidogenez “HA & tek başına E” ; metabolizma “tip II DM riski (%8)” defektleri  Adinopektin * &  proinflamatuarbelirteç (IL-6, TNF, CRP,nötrofil)  androidobesite(%30-75), viseral yağartışı,endoteldisfonksiyonu&İR - Hİ** (%25-30 < 30 yaş), metaboliksendrom  CVD Dislipidemi, CAD, HT, CVA, End.hiperplazi/Ca. *Adinopektin  & IL-6  = HDL  & LDL / H İ  **Pimayerlilerinde  HI,  PCOS insidansı Polikistik Over Sendromu Genelde 2°, üreme çağında veya anovülatuar infertillerde 1° en sık endokrinopati

4 4 4 [Cushing, akromegali, PRL , tiroid disf., iatrojenik (T, danazol, OCP, glükokort.)] Klinik / Biyokimyasal Hiperandrojenizm s/tT  /hirsütizm, sebore, ± akne, alopezi PCOS (%65-86) /idiopatik (%15) / HAIR-AN (%1-5) / CAH (%1-8) / tümör (%0.2)  sT  (tT≈N )– over  A- adrenal & over  T  DHEA(S)–adrenal  A  T  5αredüktazaktivitesi  T  DHT  3α/βAdiolG o Sekresyon, metabolizma,klerens, periferikdönüşüm, SHBG

5 Spektrum, semptomlar kompleksi… IUGR, hızlıkilo alımı,yağlıkarın (4 yaş), erkenpubarş (<8 yaş/  DHEA /  nötrofil), Hİ,erkenmenarş,dislipidemi, disadipositokinemi (  adiponektin), PCOS Perinatalprogramlanma ; genetik risk (19.Kr.insülinR bölgesi) psikososyal& davran ış sal“farkl ı l ı k”lar Akantozisnigrikans,akrokordon Uykuapnesi Non-alkolik ya ğ l ı karaci ğ er hastal ığı [T  viseraladipositlipoliz  portal(&sist.)nonesterifiyeFA] PolikistikOverSendromu

6 Lezbiyen ve heteroseksüel kadınlarda PCOS prevalansı Kadın  Erkek transseksüel – 95 % PCO ; 50 % PCOS Agrawal R et al.(2004) Fertil Steril 82:1352–7 Balen AH et al. (1993) Clin Endocrinol 38 : 325–9 Bosinski HA et al (1997) Psychoneuroendocrinology 22 (5) : 361– 80

7 Klasik PCOS Adolesan başlangıçlı, multifaktöryel, poligenik Erken puberte, prematür pubarş Heterojen klinik tablo [zayıf vs obes, insulin rezistan vs non-rezistan, hirsüt vs non-hirsüt, ovülatuar (%10-30) vs anovülatuar] %20-40 – (N) s&tT ; 65% - BMI > 27 Android obesite (  %40 ); Bel : kalça >1 30 yaşa kadar 25-30% - glükoz intoleransı 8% - tip 2 DM.

8 Rotterdam ESHRE / ASRM 2003 1.Kl.  Biyokim.HA & Kr.oligo-anovülasyon  PCO  KLASİK PCOS (NIH 1990)  KLASİK PCOS (NIH 1990) + 2. Kl.  Biyokim. HA & PCO / Ovülasyon +  OVÜLATUAR PCOS ? ( gizli PCOS )  OVÜLATUAR PCOS ? ( gizli PCOS ) 3. Kr. oligo-anovülasyon & PCO / Kl.  Biyokim. HA   NON-HİPERANDROJENİK PCOS ???  NON-HİPERANDROJENİK PCOS ??? + DİĞER NEDENLERİN EKARTASYONU 3 fenotipten  2 [ Klinik  Biyokimyasal HA ; Kr. anovülasyon ; PCO ] + Fertil Steril 2004;81:19–25 ; Hum Reprod 2004;19:41–7

9 PCOS ekartasyonu Fonksiyonel hipotalamik amenore (FHA)Fonksiyonel hipotalamik amenore (FHA) 3. Kr. oligo-anovülasyon & PCO & HA  FHA : ≥ 6 ay amenore + N (LH, FSH, TSH, PRL & Androjen) Oligo - anovülasyon :  %83 PCO HiperprolaktinemiHiperprolaktinemi (PCOS - % 5-30) Tiroid disfonksiyonuTiroid disfonksiyonu (PCOS ve endometriosis olgularında özellikle SCH araştırılmalı) Non-klasik adrenal enzim defektleriNon-klasik adrenal enzim defektleri (%1-8 ; HA, H, PCO, kr. OA, IR + ; aynı kısa/uzun dönem komplik.) Androjenik tümörler, eksojen androjenlerAndrojenik tümörler, eksojen androjenler % 0.2; tT>150-200 ng/dL ; DHEAS >600-700 μg/dL Cushing’s sendromuCushing’s sendromu HA’lerin <%1’i, özgün tablo 24 st idrar kortizol 10-90 Gece pl. Kortizol <15 mcg/dl

10   WHO-II içinde PCOS tanısı %55  %91  Rott.PCOS - obesite, hiperglisemi & İR sıklığı  metabolik açıdan dilüe.. Rotterdam vs. NIH-PCOS - 1.5 kat daha geniş.. Broekmans FJ (2006) BJOG 113:1210–17

11 VARSAYIM Eklenen 2 yeni fenotip, klasik PCOS gibi metabolik ve kardiyovasküler risk taşır…Eklenen 2 yeni fenotip, klasik PCOS gibi metabolik ve kardiyovasküler risk taşır… KANIT ???KANIT ??? Gereksiz, rutin ultrason Gereksiz, rutin ultrason Multikistik / polikistik over tanı kriterleri ? Multikistik / polikistik over tanı kriterleri ? Psikolojik travma, gereksiz tedavi & izlem Psikolojik travma, gereksiz tedavi & izlem Hakça kaynak dağılımı (15 kadında 1)… Hakça kaynak dağılımı (15 kadında 1)… YARARI ?YARARI ?

12 Hangi testler yapılsın? A. FSH, LH, estradiol, 17-OH projesteron B. DHEAS, testosteron C. TSH, PRL D. Vajinal ultrason E. Hepsi

13 FSH & LH & 17 OH P  FHA ; POF  GnRH atım sıklığı   LH/FSH  (1.5) Klasik PCOSOvülatuar PCOS Klasik PCOS - 34% ; Ovülatuar PCOS - 10% İdiopatik HA - 20 İdiopatik HA - 20% Carmina E. Fertil Steril 2006;85:1582–5 Non-obes PCO – LH > obes PCO Hİ  LH  ; Kilo kaybı  LH  Uygun örnekleme / BMI ile düzeltme  %90 LH  Taylor A.(2006) Fertil Steril 86(Suppl 1):S12  LOCAH – pre-ov. 800ng/dL (AN)

14 Hangi testler yapılsın? A. FSH, LH, estradiol, 17-OH projesteron B. DHEAS, testosteron C. TSH, PRL D. Vajinal ultrason E. Hepsi 

15 Androjenler  Klasik PCOS >>>  Ovülatuar PCOS >  idiopatik HA Total vs. Serbest Testosteron vs FAİ (<5) [ total T (nmol / L / SHBG (nmol / L) ] x 100Total vs. Serbest Testosteron vs FAİ (<5) [ total T (nmol / L / SHBG (nmol / L) ] x 100 Total & serbest T – ticari kitler (RIA) güvenirsiz (T vs E 2 - A halkasında 1 çift bağ & C 18’de 1 metil grubu farklı)Total & serbest T – ticari kitler (RIA) güvenirsiz (T vs E 2 - A halkasında 1 çift bağ & C 18’de 1 metil grubu farklı)  DHEA-S 20-70%  ; yaş düzeltilince 20-25%  Kumar A et al.(2005) Clin Endocrinol 62:644 –9 Yaş (> 30  ) & ırk (siyah  ) - düzeltilmeli Winters, S.J et al (2000) Fertil Steril 73; 724–29Yaş (> 30  ) & ırk (siyah  ) - düzeltilmeli Winters, S.J et al (2000) Fertil Steril 73; 724–29 BMI - DHEA-S ilişkisi ? ( -* / +** )BMI - DHEA-S ilişkisi ? ( -* / +** ) *Ashim K et al. (2005) Clin Endocrinol 62 (6); 644-49 **Barrett-Connor E et al., (1996) J Clin Endoc Metab, 81, 59–64 **Barrett-Connor E et al., (1996) J Clin Endoc Metab, 81, 59–64 HI - adrenal androjen ilişkisi ? ( -* / +** ) *Kauffman RP(2006) Fertil Steril 85:1010–6HI - adrenal androjen ilişkisi ? ( -* / +** ) *Kauffman RP(2006) Fertil Steril 85:1010–6 **Ashim K et al. (2005) Clin Endocrinol 62 (6); 644-49

16 Hangi testler yapılsın? A. FSH, LH, estradiol, 17-OH projesteron B. DHEAS, testosteron C. TSH, PRL PRL %5-30  R o SCH D. Vajinal ultrason E. Hepsi 

17 HYPOTİROİDİ SHBG  FreeA  FreeE  TRH  Dopamin  GnRH  PRL, TSH, LH  Oligomenore : 23 vs 8 % ; Amenore : 12 vs 0 % Arojoki M et al. Gyn Endoc 2000:14:127–31; Bjoro T et al. Eur J Endocr 2000: 143; 639–47 Krassas GE et al. Clin Endocr 1999: 50;655–59 ; Joshi J.V et al. J Postgrad Med 1993: 39; 137–41

18 AITD & İnfertilite* RR = 2·1 (1·7– 2·6) 44 vs. 9%26·9 vs. 8.3 % Poppe K et al.Clin Endoc 2007: 66;309–21

19 Hangi testler yapılsın? A. FSH, LH, estradiol, 17-OH projesteron B. DHEAS, testosteron C. TSH, PRL D. Vajinal ultrason E. Hepsi

20 Vajinal Ultrason  Kronik anovülasyon – endometrium morfolojisi  Polikistik Over Morfolojisi – R o multikistik / multifoliküler over *En az 1 overde 2-9 mm  12 folikül / over & ekodens stroma ± [  10 mL*(0.523 x 3 boyut)]*En az 1 overde 2-9 mm  12 folikül / over & ekodens stroma ± [  10 mL*(0.523 x 3 boyut)] PCOS olguları >%80, anovülasyon 57%, amenore 26%PCOS olguları >%80, anovülasyon 57%, amenore 26% * R o COC, CL, >10 mm fol, kist, asimetri * > 7–7.5 cm³ Carmina E. Fertil Steril 2005

21 Polikistik Over Morfolojisi 21 - hidroksilaz defektli non-klasik CAH*21 - hidroksilaz defektli non-klasik CAH* Bulimia ve diğer yeme bozukluklarıBulimia ve diğer yeme bozuklukları Hiperprolaktinemi*Hiperprolaktinemi* Fonksiyonal hipotalamik amenore (FHA)*Fonksiyonal hipotalamik amenore (FHA)* Adolesan overleriAdolesan overleri Oral kontraseptif kullanımıOral kontraseptif kullanımı Fertil, non - hirsüt (NH) : %20-30 PCO ( > 35 yaş - %7.8) Fertil, non - hirsüt (NH) : %20-30 PCO ( > 35 yaş - %7.8) Gilling-Smith C et al.(1994) J Clin Endocrinol Metab 79:1158–65 Hiperandrojenik anovülasyon : non-PCO Hiperandrojenik anovülasyon : non-PCO Escobar-Morreale HF et al.(1997) Fertil Steril;67:654–62 %20 PCOS* ; PCO - 34.7% vs N over - %64.6  asempt. Fekundite/uzun dönem komplikasyonlar asemptomatik Fekundite/uzun dönem komplikasyonlar asemptomatik PCO’larda tamamen normal (Sendrom X – PCO %13*) PCO’larda tamamen normal (Sendrom X – PCO %13*) H * Azziz R (2008) Fertil Steril ; Hassan MAM, Killick SR (2003) Fertil Steril 80:966 –75

22 Tanı : PCOS  Başka hangi testler ? A. OGTT B. Lipid profili C. OGTT ve lipid profili 2 yılda 1 tekrarlanmalı

23 Hiperinsülinizm - İnsülin Rezistansı Obes vs zayıf PCOS - 65 vs 20% Chang RJ et al.(1983) J Cl Endoc Metab 1983;57:356-9 Dunaif A.(1997) Endoc Rev 18:774-800 Serine & mitojen aktive protein kinase  insülin reseptörü & İR sübstrat 1’de tyrosine yerine serine fosforilasyonu  İnsülin  CYP 450 17   HAİnsülin  CYP 450 17   HA İR  Hİ  IGF-1  Teka R  +LH  ovarian HA  SHBG   sT  İR  Hİ  IGF-1  Teka R  +LH  ovarian HA  SHBG   sT   IGFBP-I  Post reseptör defekt

24 Obesite İnsülin reseptör bozukluğu İnsülin *  Serbest E 2  LH *  FSH  Serbest T  A 4  SHBG  Atrezi Teka (IGF-I)  Endometrial kanser T T  E 1  Hirsutism IGFBP-I  * Steroidogenez, p 450 C 17, LH R, IGF 1 R  Aromataz, IGFBP-1 yapımı, SHBG yapımı 

25 İnsülin Rezistans Sendromu Risk faktörleri CVD, HT, NAFLD, AN, PCOS Tip 2 DM, CVD, HT aile öyküsü Gest. DM, glükoz intolerans öyküsü Sedanter yaşam tarzı BMI > 25 kg/m² Yaş > 40 ACE position statement. Endocr Pract 2003:9(No.3)

26 İnsülin Rezistans Sendromu IRS tanımı ( ≥ 2 +) 1. TG > 150 mg/dL 2. HDL* < 50 mg/dL 3. KB > 130/85 mm Hg 4. Açlık 110-125 mg/dL Post-glük.120 dak. 140-200 mg/dL ACE position statement. Endocr Pract 2003:9(No.3) Metab. Sendr.* (≥ 3 +) 1. TG 2. HDL 3. Bel > 88 cm. Bel / kalça > 0.8 4. AKŞ > 110 mg/dL 5. KB > 130 / 85 mm Hg *PCOS vs GENEL(eşit BMI) : 45% vs. 6% (20-29 yaş) ; 53% vs.14% (30-39 yaş) Majör prediktör : s.T  & SHBG  Essah P&Nestler JE (2006)Fert Ster 86(Supl 1):S18–19 2003 Rotterdam FertSter 2004;81:19-25 *T. kol. / HDL<3.5

27 Açlık insülini 10-20  IU/ml AKŞ / insülin  4.5 glükoz (2 st. post 75 gm.) N < 140, AN 140-199, NIDDM  200mg/dL insülin (1 & 2 st. post 75 gm.) > 80-100 (Hİ), >300  IU/ml (ağır Hİ & İR) Hİ – İR Tanısı HOMA-IR : (İdeal normal-kilolu <35 yaş HOMA-IR:  1.0 mol  U/L2) [mmol/L glukoz(mg/dL x 0.05551)x  U/mL insulin]/22.5 veya [mg/dL glükoz x  U/mL insulin] / 405 (ho ma.calculator@dtu.ox.ac.uk/favicon.ico) Quantitative Insulin Sensitivity Check Index – HOMA-IR’in log değişimi ( QUICKI ) 1 / [ log (İnsülin 0  U/mL)* + log (Glükoz 0 mg/dL)**] Normal- insülin : 12 mU/mL;Glükoz / insülin : 6.4; HOMA : <3.90mol mU/L 2 ; QUICKI : 0.332 PCOS / BMI >28 – IR tanısı %76.7, %95.3, %95.3 Carmina E & Lobo RA (2004) Fertil Steril 82:661

28 Serum İnsulin & İnsulin Rezistansı  Klasik PCOS >>>  >>Ovülatuar PCOS  >idiopatik HA Normalİdiopatik HAOvülatuar PCO Klasik PCOS [1/log Insulin + log Glucose] Carmina E. Fertil Steril 2006;85:1582–5

29 Serum Lipidler & PCOS Klasik PCOS - T/LDL kolesterol&TG’s , HDL Klasik PCOS - T/LDL kolesterol&TG’s , HDL  ≥ 1 Lipid An. - %70≥ 1 Lipid An. - %70 Normal İdiopatik HA Ovülatuar PCO Klasik PCOS Carmina E. Fertil Steril 2006;85:1582–5

30 NIH / Rotterdam “consensus” UZLAŞI YA DA BİLİM … VERİLER NE KADAR ZAYIF İSE O KADAR UZLAŞI GEREĞİ VARDIR.. KANITA DAYALI VERİLER VAR VE TEKRARLANABİLİYORSA, BU BİLİMDİR VE UZLAŞIYA GEREK YOKTUR.

31 Sözün Özü Bir şarkıdır PCOS ömür boyu sürecek, dudaklarımızdan yıllarca düşmeyecek.. Biberoğlu


"Dr. Kutay Biberoğlu Üreme Tıbbı Derneği Sempozyumu 20-21 Aralık 2008 Polikistik Over Sendromu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları