Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HATİCE AKKOYUNLU. SAF MADDE KARIŞIM ELEMENT BİLEŞİK HOMOJEN KARIŞIM HETOROJEN KARIŞIM MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HATİCE AKKOYUNLU. SAF MADDE KARIŞIM ELEMENT BİLEŞİK HOMOJEN KARIŞIM HETOROJEN KARIŞIM MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE."— Sunum transkripti:

1 HATİCE AKKOYUNLU

2

3 SAF MADDE KARIŞIM ELEMENT BİLEŞİK HOMOJEN KARIŞIM HETOROJEN KARIŞIM MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE

4 HATİCE AKKOYUNLU SAF MADDE: Aynı cins atom yada moleküllerden oluşmuş maddelere saf madde denir. ÖRNEK : Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins moleküllerden oluşmuşlardır. element bileşik

5 HATİCE AKKOYUNLU SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ: 1.Saftırlar. 2. Aynı tür taneciklerden oluşurlar. 3. Belli erime ve kaynama noktaları vardır. 4. Homojendir. 5. Fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılmazlar. 6.Belli koşullarda belli öz kütleye sahiptirler.

6 HATİCE AKKOYUNLU ELEMENT: Aynı cins atomlardan oluşmuş saf maddelere denir. Altın elementi Atomların durumu

7 HATİCE AKKOYUNLU ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ: 1.Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. 3. Belli erime ve kaynama noktaları vardır. 4. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılmazlar. 5. Belli koşullarda belli öz kütleye sahiptirler. 6. Metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olmak üzere 4 ana bölümde incelenirler. 7. Sembollerle gösterilirler.

8 HATİCE AKKOYUNLU BİLEŞİK: İki yada daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmesi sonucu oluşturduğu yeni saf maddeye bileşik denir.

9 HATİCE AKKOYUNLU BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ: 1.Yapılarında iki yada daha fazla madde bulundururlar. 2. Belli oranda birleşirler. 3. Kimyasal olarak birleşirler. 4.Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımazlar. 5.Kendini oluşturan maddelere ancak kimyasal yöntemlerle ayrıştırıla bilirler. 6. Saf ve homojendirler. 7. Belli erime ve kaynama noktaları vardır. 8. Kendi özelliğini taşıyan en küçük birimleri moleküllerdir.

10 HATİCE AKKOYUNLU KARIŞIM: İki yada daha fazla maddenin istenilen oranda, fiziksel olarak bir araya getirilmesi sonucu oluşturduğu maddeler topluluğuna denir.

11 HATİCE AKKOYUNLU KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ: 1.Yapılarında iki yada daha fazla madde bulundururlar. 2. İstenilen oranda karıştırılırlar. 3. Fiziksel olarak karışırlar. 4.Kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar. 5.Kendini oluşturan maddelere fiziksel yöntemlerle ayrıştırıla bilirler 6. Saf değildirler. 7. Belli erime ve kaynama noktaları yoktur. 8.Yapı taşları element yada moleküllerdir. 9. Belli bir formülleri yoktur.

12 HATİCE AKKOYUNLU HOMOJEN KARIŞIM: Özellikleri kütlesinin her yerinde aynı olan karışımlara denir. ÖRNEK: Çözeltiler homojen karışımlardır.

13 HATİCE AKKOYUNLU ÇÖZELTİ: Homojen karışımlara çözelti denir. Maddelerin katı-gaz halleri hariç diğer tüm halleri homojen olarak karışarak çözeltileri oluştururlar Çözelti konusu, çözünürlük bahsinde anlatıldı.

14 HATİCE AKKOYUNLU SÜSPANSİYON: Katı-Sıvı heterojen karışımlara denir. ÖRNEK : Tebeşir tozu - su

15 HATİCE AKKOYUNLU KOLLOİDAL KARIŞIMLAR: Çıplak gözle bakıldığında heterojen olduğu anlaşılmayan katı-sıvı karışımlara denir. ÖRNEK : Bulanık su, boya, süt..gibi.

16 HATİCE AKKOYUNLU EMÜLSİYON: Sıvı-Sıvı heterojen karışımlara denir. ÖRNEK : Zeytinyağı - su

17 HATİCE AKKOYUNLU AERESOLLER Sıvı-gaz heterojen karışımlara denir. ÖRNEK : Deodorant …gibi. gaz sıvı


"HATİCE AKKOYUNLU. SAF MADDE KARIŞIM ELEMENT BİLEŞİK HOMOJEN KARIŞIM HETOROJEN KARIŞIM MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları