Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZİHİN ENGELLİLERİN ÖZELLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZİHİN ENGELLİLERİN ÖZELLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 ZİHİN ENGELLİLERİN ÖZELLİKLERİ

2 ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ
Zihin öğrenme yetersizliği olan çocuklar da normal yaşıtları gibi temelde aynı psikolojik, fizyolojik, sosyal, duygusal gereksinimlere sahiptirler. Kendi aralarında da bireysel farklılıklar gösterirler.

3 ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ
Zihin özürlü çocukların en temel/belirgin özelliği olarak gelişim hızlarının yaşıtlarından yavaş olmasını söyleyebiliriz. Bu gecikme gelişimin tüm alanları için geçerlidir. Bir bebeğin zihinsel özürlü olduğunu söylüyorsak, bu bebeğin yuvarlanma, emekleme, yürüme ve konuşmaya başlama gibi gelişim alanlarında yaşıtlarını geriden takip ettiğini ifade ediyoruz demektir. Genel olarak bu çocukların özelliklerini şöyle sırayabiliriz:

4 ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ
* öğrenmede yavaşlık, * dikkat dağınıklığı, * konuşma bozukluğu ve gecikmiş konuşma, * duyu-motor problemleri, * günlük yaşama ilişkin becerilerde yetersizlik (hafif derecede zihinsel özürlülerde bu yetersizlik daha az düzeydedir) * sosyal becerilerde yetersizlik (Hafif derecede zihinsel özürlülerde bu yetersizlik daha az düzeydedir.)

5 ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ
Bu özellikler genel olarak tüm zihinsel özürlü çocuklarda görülmekte ancak bu becerilerdeki başarısı, yeterliliği zihinsel özrün derecesine göre değişmektedir. Örneğin hafif derecede zihinsel özürlü bir çocuk sosyal gelişimi ve günlük yaşam becerilerinde yeterli bir çocuktur. Temel probleminin öğrenme ve dikkat dağınıklığı ile ilgili olduğu kabul edilmektedir. Orta/ağır derecede zihinsel özürlü çocuk ise bu alanların tümünde birden yetersizlik gösteren, destek gereksinimi olan çocuktur.

6 Öğrenme Özellikleri Bu çocuklar da pek çok beceriyi normal yaşıtları gibi öğrenirler. Ancak öğrenmeleri daha yavaş ve güç olur. Zihinsel yetersizlikleri arttıkça öğrenme yavaşlar ve zorlaşır. Bu çocukların dikkatlerini bir konu üzerinde toplamada ve bir işi sonuna kadar sürdürmede güçlükleri vardır.

7 Öğrenme Özellikleri Hafif derecede zihinsel yetersizliği olan çocuklar öz-bakım becerilerini (yeme-içme, giyinip-soyunma, tuvalet vb.) okuma-yazma, matematik gibi okul ile ilgili temel becerileri kazanabilirler. Uygun iş eğitimi aldıklarında yetişkinlik döneminde uzmanlık gerektirmeyen, basit işlerde çalışabilir. En az destekle ya da desteğe gereksinim duymadan yaşamlarını sürdürebilirler.

8 Öğrenme Özellikleri Orta/ağır derecede zihinsel yetersizliği olan çocuklar öz-bakım becerilerini kazanabilirler. Çoğunluğu okuma-yazma ve aritmetik becerileri ancak, sık karşılaştıkları bazı sözcükleri, işaretleri ve sayıları tanıyabilirler. Bu çocuklar çok basit bazı iş becerilerini öğrenebilir, örneğin paketleme, etiket yapıştırma gibi mekanik işleri yapabilirler. Yaşamlarını sürdürmede daha çok yetişkin desteğine ihtiyaç duyarlar. Zihinsel yetersizliğin derecesinin artmasıyla çocukların yeme-içme, giyinip, soyunma tuvalet gereksinimini giderme gibi temel becerileri kazanmada zorlandıkları gözlenir. Buna paralel olarak diğer kişilere bağımlılıkları artar.

9 Konuşma Özellikleri Bu çocukların dil ve konuşma gelişimleri normal yaşıtlarınınkine benzer aşamaları izler. Konuşmayı normal çocuklar gibi öğrenirler, ancak zihinsel yetersizliğe bağlı olarak konuşmaları daha geç gelişmekte ve daha fazla konuşma bozukluğu göstermektedirler. Zihinsel yetersizlik arttıkça dil ve konuşma problemleri de artmaktadır.

10 Konuşma Özellikleri Hafif derecede zihinsel yetersizliği olan çocuklar normal yaşıtlarına göre daha geç konuşmaya başlarlar. Sözcüklerde bazı sesleri atlama, bazı sesleri ekleme veya sesleri yanlış söyleme gibi konuşma bozuklukları görülür. Sınırlı sözcük ve cümlelerle de olsa çevresindekilerle konuşarak iletişim kurabilirler.

11 Konuşma Özellikleri Orta/ağır derecede zihinsel yetersizliği olan çocuklar konuşma problemlerine ek olarak çok daha sınırlı sözcük ve cümlelerle duygu,düşünce ve isteklerini ifade edebilirler. Konuşmanın çok sınırlı ya da hiç olmadığı durumlarda isteklerini ifade etmek için sesler ya da işaretler kullanabilirler.

12 Sosyal Duygusal Özellikleri
Zihinsel yetersizliği olan çocuklar normal yaşıtlarına göre daha fazla sosyal ve duygusal problemler göstermektedirler. Bu çocukların zihinsel gelişimlerinin geri olması nedeniyle sosyal becerilerindeki yetersizlikleri ve diğer insanların onlara yönelik olumsuz tavırları, bu duruma neden olan temel etkenlerdir.

13 Sosyal Duygusal Özellikleri
Yaşıtlarından kabul gördüklerinde hafif derecede zihinsel yetersizliğe sahip çocuklar onlarla bir arada olup kolayca anlaşabilirler. Yapabileceklerinden daha zor görevler vermek, onların gereksiz yere başarısızlık duyguları yaşamalarına neden olur. Diğer taraftan yapabileceklerinden daha basit görevler vermek ise onların kolayca sıkılmalarına yol açabilir. Bu çocukların başarılı oldukları konularda, çeşitli oyunlarda normal arkadaşlarıyla biraraya gelmeleri, yapamadıklarından çok, yapabildiklerinin vurgulanması, başarabilecekleri işlerde onlara fırsat verilmesi duygusal açıdan kendilerine daha çok güvenmeleri yönünden önemlidir.

14 Sosyal Duygusal Özellikleri
Orta/ağır derecede zihinsel yetersizliği olanlar ise normal yaşıtlarından gerek zihinsel, gerek fiziksel ve gerekse sosyal yönden epeyce farklı olduklarından, yaşıtlarıyla kaynaşmaları daha güç olmaktadır. Diğer gelişim özelliklerinde olduğu gibi sosyal beceriler de zihinsel yetersizliğin derecesine bağlı olarak değişecek, en alt grupta olan çocukların bu becerileri de çok sınırlı olacaktır.

15 Sosyal Duygusal Özellikleri
Kendilerinden Yaşça küçük olanlarla iletişim kurarlar. Yakın çevresindekilerle kolay dostluk kuramazlar .Kurdukları . Dostlukları   uzun süre devam ettiremezler. Yakın dostluklar daha çok yarar sağlamaya yöneliktir. Sosyal ilişkilerinde Grupta daima  başkalarına tabi olmak eğilimindedirler. Sorumluluk almaktan çekinirler .Bunda kendilerinde  grubu yönetecek yeterliliği ve güveni görmemeleri  ve sınırlı sosyal yaşantılara sahip olmaları önemli rol oynayabilir.

16 Sosyal Duygusal Özellikleri
Oyun ve toplum kurallarına uymakta güçlük  çekerler. Kuralları zor olan oyunlara ve   faaliyetlere katılmazlar  .Yetenekleri sınırlı olduğundan dolayın bu etkinliklere  uyum  sağlamada zorluk çekerler. Kuralları bu çocukların anlayacağı ve uyacağı seviyede basitleştirmeli ve bu tür faaliyetlere etkin katılımları sağlanmalıdır. Genellikle ,fiziki görünüşlerinde , giyim kuşamlarında acayiplik gösterirler .Giydiklerini , uygun şekilde giyemez ve kendilerine yakıştıramazlar. Bu özellikler daha çok, sosyal yaşantılardan yoksun bırakılmış , giyinme ve tuvalet yapma konusunda yeterli beceri kazandırılmamış çocuklarda görülür.

17 Sosyal Duygusal Özellikleri
 Nezaket ve görgü kurallarına uymakta zorluk gösterirler. Bu kurallara uyma becerisi  sosyal durumlar içinde kazanılır. Hangi davranışların uyumlu olduğunu öğrenmesi için uygun yaşantılardan geçmesi gereklidir.      Sosyal bakımdan pek çok uyumsuz halleri vardır. Sosyal durumlara kendi kendilerine uymada zorluk çekerler. Anlayış ve bol sosyal yaşantılar sağlamak uyumu artırıcı etmenlerdir.

18 Sosyal Duygusal Özellikleri
     Sosyal faaliyetlere karşı ilgisi azdır.      Sosyal ilişkilerde bencildirler.Davranışlarında her şeyin kendilerine ait olmasını isterler,paylaşımcı değildirler. Sosyal ilişkilerinde Kendilerini grupta kabul ettirecek becerileri azdır. Sosyal yaşamdan uzaklaştırılması bu durumu arttırıcı bir etkendir.

19 Fiziksel Özellikleri Zihinsel yetersizliği olan çocukların fiziksel görünümleri ve sağlık durumları, özrün derecesine göre değişmektedir. Hafif derecede zihinsel yetersizliği olan çocukların görünüş ve motor becerileri genelde normal yaşıtlarından farklı değildir.

20 Fiziksel Özellikleri Orta/ağır derecede zihinsel yetersizliği olan çocuklarda ise durum biraz farklı olabilir. Down-Sendromlu çocuklarda ortak fiziksel özellikler mevcuttur. Kulak, baş, göz, parmak yapısı ve kasların zayıflığı gibi ayırıcı özellikler bulunur. Bu gruptaki çocukların çoğunda eşgüdüm, denge problemleri ve ince-el becerilerini gerektiren işleri yapmada güçlükleri vardır. Yarısına yakınında ise beyin hasarı olmasından ötürü işitme, görme ve fiziksel durumlarında bozukluk gözlenebilir. Bu özürlerin ağırlık derecesine göre fiziksel işlevlerini yerine getirmelerinde yapılacak yardım farklılık gösterir. 

21 Zihinsel Özellikleri 1-     Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler. Fazla sabır ve tekrar gerektirir. En çok sıkıntı çektikleri konular matematiksel işlemlerdir. Bu çalışmalara karşı ilgileri çok geç ve sınırlı olarak gelişir. 2-     Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır .Devamlı izleme , teşvik ve değişiklik isterler .Bir ders konusu ne kadar ilgi çekici  olsa da  etkinliklere  kısa süre katılırlar. 3-     İlgileri kısa sürelidir:Ders,birbirini izleyen ilginç etkinlikler dizisi olmadıkça ilgilerini çekmez. Çok ilginç buldukları çalışmalardan dahi kısa bir süre sonra bıkarlar

22 Zihinsel Özellikleri 4-     Soyut terim , tanım ve kavramları çok geç ve güç anlayıp kavrarlar. Somut şeyleri daha kolay ve iyi kavrarlar. Kavramların somutlaştırılması anlamayı kolaylaştırır. 5-      Zaman kavramı çok geç ve güç gelişir. 6-      Konuşmaya geç başlarlar. Konuşma gelişimleri zihinsel engelin derecesi ile orantılıdır. Akranları  ile anlaşma zorluğu çektikleri için daima kendilerinden küçük çocuklarla ilişki kurarlar .Konuşma özürleri fazladır.

23 Zihinsel Özellikleri 7-     Genelleme Yapamazlar. Bu çocuklar , kazandıkları bilgileri ilişkilerine göre ve genelleme yapmada belirli şekilde geridirler. 8-     Kazandıkları bilgileri  transfer    etmekte çok güçlük çekerler. Kazandıkları bilgi ve becerileri ancak öğrendikleri şekilde uygulayabilirler. 9-     Yeni durumlara uymakta çok zorluk çekerler. Sınırlı bir yeteneğe sahip olduklarından yeni bir duruma uymaları sırasında onları anlayan bir kimsenin yanında bulunmasına ihtiyaç duyarlar.

24 Zihinsel Özellikleri 10- Kolayca yorulurlar. ufak tefek engeller karşısında yılgınlık gösterirler.  Sebatsızdırlar. Her etkinlikte yapabileceği yerden başlamak ve ilerlemek son derece önemlidir. Böylece çocuğu , düşebileceği   yılgınlık ve  panikten kurtarmak mümkün olur.  11- Kendilerinden küçükler ile ilişki kurmayı ve oynamayı tercih ederler.    Bu çocukların konuşma ,ilgi,zeka,sosyal ve bilgi seviyeleri akranlarından geri olduğu için  kendi seviyelerinde anlaşabileceği takvim yaşları küçük normal zeka seviyesindeki çocuklarla oynarlar.

25 Zihinsel Özellikleri 12- Gördükleri ve duydukları şeyleri çabuk unuturlar; bellekleri zayıftır. Bu çocuklar ,verilen bilgi ve uyarıları kısa zamanda unuturlar. Uyaranların kalıcı olması  fazla tekrarı gerektirir. 13- Yakın gelecekteki  konulara ilgi duyarlar. Uzak gelecekle ilgilenmezler. 14- Algıları ,kavramları ve tepkileri basittir. 15- Duygu ve düşüncelerini açık ve bağımsız olarak ifade edemezler.

26 Kişilik özellikleri Kolayca cesaretleri kırılır.
   Kendilerine güvenemezler,genellikle başkalarına dayanmayı tercih ederler.Bağımsız hareket etmekten çekinirler.  Kolayca cesaretleri kırılır.     Bir amaca ulaşmak için kuvvetli duygular hissetmezler. Ufak tefek engeller karşısında  çözüm yolları aramazlar .Hemen yılgınlık gösterirler.

27 Kişilik özellikleri    Geç ve güç dostluk kurarlar. Kurdukları dostluklar kısa sürelidir.    Sorumluluk almaktan kaçınırlar.    Birlikte olduğu kişilerin  duygu ve düşüncelerine ilgi duymazlar.     Kendi kendilerine bir işe başlama  arzusu göstermezler.     Duygu ve düşüncelerini ifade etmede başarısızdırlar.

28 İş ve çalışma özellikleri
    Bu çocuklar yaşıtları gibi bir iş sahibi olmak isterler.     Bu çocuklar,pek çok iş  yapabilir  ve meslek sahibi olabilirler.     Bir etkinliği bir işi tümüyle Öğrenmek için onların basit bölümlere ayrılmasını isterler .Parçadan bütüne doğru öğrenirler. Öğrenme hızları yavaştır.     Monoton işleri yapmaktan hoşlanırlar .Hemen bıkmazlar .Kendilerine öğretilen işleri hiçbir hileye   sapmadan aynen yaparlar .Monoton işlerde normal çocuklardan üstün başarı gösterirler.

29 İş ve çalışma özellikleri
   İşlerine   daha bağlıdır. Tam zamanında gelir ve tam zamanında işlerinden ayrılırlar. İş ve işyerinde uyulması  gereken kurallara aynen uyarlar. Emniyet kurallarına son derce saygılıdırlar.     Kendilerine uygun mesleki alanda kolay eğitilirler.     Bu çocuklar genellikle sakindir ve işverenin isteklerine uygun davranış gösterirler.     Başarı gösterdikleri işlerden gurur duyarlar.

30 İş ve çalışma özellikleri
   Hemen her zaman işveren ve usta öğreticisi  işveren ve usta öğreticisi  ile beraberdir. Ani çıkan sorunların çözümünde birinin yanında  olma ihtiyacını hissederler. Bedenen bir şeyler  yapmaktan   ,ortaya bir ürün  çıkarmaktan çok hoşlanırlar. İşe başlatılmaları çok zaman alır ve zaman ister. İşe başlatılmaları çok zaman alır ve sabır ister.

31 İş ve çalışma özellikleri
Bu çocuklara her detay ayrı ayrı açıklanır ve istenilen şey somut olarak gösterilirse ,zihin karışıklığına meydan vermeden öğretmek kolay olur. Başarısızlık durumlarında güvenlerini hemen yitirirler. Etkinliklerin seçilmesinde ve alıştırmaların  yapılmasında çok dikkatli olmak , çocuğun hangi iş ve seviyede başarılı olacağını önceden kestirmek gerekir

32 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Her şeyden önce bilhassa ana, baba ve öğretmenler bilmelidirler ki zihinsel engelli çocuklar da normal çocuklar gibidir.

33 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Yeme, içme, gibi biyolojik, sevme, sevilme, başarılı olma, kabul edilme, toplumda kendine uygun bir iş ve eşe sahip olma gibi psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarda tıpa tıp normal insanların aynıdırlar.

34 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Onlarda bu ihtiyaçlarının kısıtlanmadan sağlanmasını isterler.

35 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Fark, beden, zihin ve sosyal gelişmelerinde kendi ellerinde olmayan nedenlere bağlı olarak normallerden geri olmalarıdır.

36 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Bu fark onların ayrı bir yaratık olarak görülmesine sebep teşkil etmez. Bu farklı özelliklerini bilmeli, temel ihtiyaçlarının karşılanmasında takip edilecek en doğru yolu bulmalıyız.

37 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Onları da uygun eğitim aracılığı ile yetenekleri yönünde ve seviyesinde en üstün düzeye erişmeleri sağlanmalı, toplumun yararlı ve üretici bir üyesi haline getirmeliyiz.

38 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Farklı özelliklerini onları toplumdan ayırmak için değil, ona göre en faydalı olma yolunda, uygun şartlar hazırlamak için iyice bilmeliyiz.

39 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
1. Zihinsel engelli çocukların az troid salgısı - kretenizm nedeni ile bedeni gelişimleri tamamen duraklamış olabilir.

40 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
2. Mongoloid tip zihinsel engelliler kısa boylu, çekik gözlü, ayak ve elleri etli, parmakları kısa, kalın veya kısa boyunlu, kulaklar ve dili ufaktır. El ayakları ve tabanları etli ve düz olup, izleri belirgin derecede farklıdır. Bunları bu özellikleri ile de tanımak mümkündür.

41 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
3. Hidrosefaller ve benzerlerinin başları belirgin şekilde büyüktür. Bazı zihinsel engellilerin başları normal zekalılarınkinden farklıdır.

42 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
4. Mikrosefallerin başları belirli şekilde küçüktür. Bazı zihinsel engellilerin başlan ile vücut oranları arasında oldukça farklılık görülebilir.

43 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
5. Zihinsel engelli çocuklarda diş deformasyonları daha fazladır. Diş düzeninde belirgin anormallikler vardır. Sık sık diş çürümeleri görülür.

44 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
6. Bedeni gelişim daha ağır bir seyir takip eder. Akranlarından daha zayıf ve kuvvetsizdirler. Bunda zihinsel engelliliğe neden olan Sosyo -Ekonomik faktörlerin etkisi fazladır.

45 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
7. Geri zekalılar normal yaşıtlarına kıyasla daha sık hasta olurlar. Çeşitli sağlık problemleri vardır. Kendilerini korumayı normaller gibi bilemezler.

46 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Uygun olmayan çevresel ve ekonomik şartlar da buna eklenince daha sık hasta olmaları ve birçok sağlık problemleri görülmesi doğal bir sonuç olarak görülebilir..

47 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
8. Görme ve işitme gibi ek bedeni engellere daha sık rastlanır.

48 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Bu özürler zihinsel engelliliğe sebep olan nedenlerin görme ve işitme merkezlerinde de etkili olması sonucu meydana gelen özürlerdir.

49 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
9. Zihinsel engelli çocuklar psiko-devimsel alanlarda belirli derecede gerilik gösterirler. Büyük ve küçük adelelerini kullanmada becerisizlik gösterirler.

50 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
El-göz işbirliğini geç ve güç sağlarlar. Ritimlere uyma da zorlukları fazladır. Ritmik hareketlere alıştırmak, çok fazla tekrar ve olumlu teşvik etmeyi gerektirir.

51 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
10. Basit hareketlerde gerilik hareketlerde belirli gerilik yanında yürüme, hareket etme. oturma. durma ve benzeri fiziki hareketlerde farklılıklar görülür,

52 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
HAREKET BECERİLERİ Kaba Hareket Becerileri Kaba hareket becerileri bacak, gövde ve ayakları hareket ettiren kasların çalışmasını gerektirir.

53 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Gelişim Basamakları: Gelişim basamakları dediğimiz emekleme, oturma, tay durma ve yürüme gibi becerilerinin gelişmesinde gecikme olabilir.

54 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Vücut Kontrolü: Bu çocuklar vücut kontrolünü ve ritim gerektiren atlama, sıçrama, atma, tekmeleme ve eşyaları kaldırma gibi hareketlerde beceriksizlik gösterebilir.

55 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Vücut kontrolsüzlüğü, sallanma ve hareketlerde dengesizlik şeklinde görülür.

56 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
İki Yönlü Hareketler: Bazı çocuklar bir şeyi kaldırırken veya atarken iki kolunu ve iki elini aynı zamanda hareket ettirmede güçlük çekerler.

57 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Zıt Hareketler: Bazı çocukların ellerini vücudun ters tarafına uzatmada zorluk çektikleri görülür. Mesela, bir çocuk sol tarafına koyulan bebeği sağ eli ile almada zorluk çeker.

58 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Zıt Kol ve Bacak Hareketleri: Bu ifade ile aynı anda zıt kol veya bacakların hareket ettirilmesi anlatılmak istenmektedir.

59 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Mesela, bazı çok küçük çocuklar emeklemek için aynı anda sol bacağını ve sağ kolunu kullanmada güçlük çekerler.

60 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Denge: Çocuklarda görülen genel hantallık, hareket ederken vücudunu iyi kontrol edememesinden ileri gelebilir.

61 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Böyle bir çocuk yürürken sık sık düşer, sendeler, eşyalara çarpar veya eşyaları düşürür.

62 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Mekan Oryantasyonu: Bazı öğrenim yetersizliği olan. çocukların bulundukları yere (mekana) uyum becerileri zayıftır.

63 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Bundan dolayı bulundukları yerde kendi pozisyonlarının ne olduğunu, kendi kendileri ile ve etraflarında bulunan eşyalarla ilişkilerinin ne olacağını bilemezler.

64 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Sınıfınızda değişik pozisyonlarda veya şekillerde yerleştirdiğiniz bazı eşyaları, evvelce bildikleri halde, bu gibi çocukların tanıyamadığı dikkatinizi çekmiş olabilir.

65 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Mesela, bir çocuk ayakta duran bir oyuncak ayıyı tanıyabildiği halde aynı oyuncağı sırtüstü veya yan yatmış gördüğünde tanıyamayabilir.

66 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Ya da bir çocuk üç boyutlu bir eşyayı tanıyabildiği halde aynı oyuncağı, üç boyutlu yapılan bir resminden tanıyamaz.

67 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Mekan ilişkileri: Bazı çocukların aynı zamanda mekanla uyumlarında da zorlukları vardır.

68 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Bu çocuklar, eşyaların birbirleri ve kendileri ile ne gibi ilişkileri olduğunu güvenilir bir şekilde önceden kestiremezler.

69 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Bir eşyanın, çeşitli yüksekliklerde tutulan bir ipin, üzerine basıp veya altından yürüyüp geçmede zorluk çekebilirler.

70 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Bazıları da dar bir tünelden veya alçak bir eşyanın altın­dan geçerken eğilmeyi ya da sürünerek geçmeyi akıl edemezler.

71 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Bir kısmı da büyük bir eşyayı inatla ve ısrarla küçük bir kabın içine koymaya çalışırlar.

72 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Elbiselerini giymede, merdivenleri çıkıp inmede, bir kutunun kapağını kapamada veya anahtarı deliğine sokmada çocuğun zorluk çekmesi de mekan ilişkilerinde problemi olduğuna bir işarettir.

73 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Mekan ilişkilerindeki problemler, yükseklik korkusundan, hareket etme çekingenliğinden ve yönü anlama veya bir işi tamamlamak için işin uzaması korkusundan ileri gelmektedir.

74 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Mesela, sınıfınızda topu istenilen yöne atacak kadar kollarını koordineli bir şekilde hareket ettiremeyen beş yaşında bir çocuk olabilir.

75 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Bu çocuğun, dikkat edecek olursanız, koşmada ve üç tekerlekli bisiklete binmede de zorluğu olduğunu görürsünüz.

76 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
İnce Hareket Beceriler: İnce hareket becerileri parmak, bilek, dudak ve dil hareketlerini sağlayan küçük kasların çalışmasını ve gelişimini kapsar.

77 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Parmak ve Bilek Hareketleri: İnce hareket becerilerinde sık sık problemleri olduğu görülen çocuklar,

78 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
küçük eşyaları elle alma ve parmaklarıyla yakalamada zorluk çekerler. Bu küçükler elbiselerini düğmeleyip çözemezler.

79 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Bir şeyi açıp kapayamazlar, bağlayıp çözemezler, makası gereği gibi kullanamazlar veya mum kalemi güvenle tutamazlar.

80 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Bu çocuklar eşyaları başparmakla işaret parmağı arasında kerpeten gibi sıkıca tutmada zorluk çekerler.

81 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Bu durumu, iplik, düğme, boncuk gibi küçük malzeme vererek oyun oynarken gözleyebilirsiniz.

82 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Bazı çocuklar da kontrollü bilek ve parmak hareketleri de zayıf olduğundan, kalemi yakalamada, makası kullanmada, def gibi ritim enstrümanını çalmada ve boncukları ipe dizmede zorluk çekerler.

83 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Dudak ve Dil Hareketleri: Bazı küçükler de ince hareket beceri kasları gelişmediğinden dudaklarını ve dilini uyumlu bir şekilde hareket ettiremezler.

84 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Dudakların ve dilin hızlı hareket ettirilme kabiliyeti temiz, açık konuşmak için gerekli bir ince hareket becerisidir.

85 Bedensel ve Devinimsel Özellikleri
Bu nedenle bu çocuklar temiz anlaşılır bir şekilde konuşamayabilirler ve konuşmada yavaştırlar.

86 TEŞEKKÜR EDERİZ


"ZİHİN ENGELLİLERİN ÖZELLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları