Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUHAMMED DO Ğ AN 9/B 232.  4 Ekim 1957/Sputnik-1/Sovyetler Birli ğ i… Dünya’dan 224 km yukarıda bazı bilimsel deneyler yapmak için fırlatılmı ş tı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUHAMMED DO Ğ AN 9/B 232.  4 Ekim 1957/Sputnik-1/Sovyetler Birli ğ i… Dünya’dan 224 km yukarıda bazı bilimsel deneyler yapmak için fırlatılmı ş tı."— Sunum transkripti:

1 MUHAMMED DO Ğ AN 9/B 232

2  4 Ekim 1957/Sputnik-1/Sovyetler Birli ğ i… Dünya’dan 224 km yukarıda bazı bilimsel deneyler yapmak için fırlatılmı ş tı.

3  Sovyetler Birli ğ i/ İ lk insanlı uçu ş /Vostok-1.. Yuri Gagarin Vostok-1 adlı kapsül ile, Dünya’nın etrafını 1 kez dolandı.

4  20 Haziran 1969/Apollo- 11/ABD… Ay’a ilk kez insan indirmeyi ba ş ararak tarihe geçmi ş ve uzay ara ş tırmaları alanında önemli adımların neredeyse tek oda ğ ı haline gelmi ş tir.

5  Bir zamanlar yalnızca bilimsel merakın bir ürünü gibi görünen bu çalı ş malar, bugün günlük ya ş amın vazgeçilmez ö ğ eleri haline gelmi ş tir.

6  Uzay ara ş tırmalarında kullanılan ve gün geçtikçe daha da güçlenen teknik donanım ve artan bilgi birikimi de bu serüvende insano ğ lunun en büyük yardımcısıdır.

7  Kısa adı ESA olan Avrupa Uzay Ajansı, 14’ü kıta Avrupa ülkesi biri de kısmi i ş birli ğ i olmak üzere 15 ülkenin hükümetler düzeyinde üyesi oldu ğ u bir Avrupa kurulu ş udur.

8  Temel olarak; uzay bilimleri, yeryüzü gözlemleri, telekomünikasyon uzay ta ş ıyıcıları, mikro çekim ve uluslararası uzay istasyonu gibi alanlarda çalı ş malarını sürdürüyor.

9 BU KADARCIK!!


"MUHAMMED DO Ğ AN 9/B 232.  4 Ekim 1957/Sputnik-1/Sovyetler Birli ğ i… Dünya’dan 224 km yukarıda bazı bilimsel deneyler yapmak için fırlatılmı ş tı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları