Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(Organa Genitalia Masculina)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(Organa Genitalia Masculina)"— Sunum transkripti:

1 (Organa Genitalia Masculina)
Erkek genital sistemi (Organa Genitalia Masculina)

2 Organa Genitalia Masculina Interna
Testis Prostata (özel bez) Epididymis Ductus deferens Vesicula seminalis Ductus ejaculatorius Gl. bulbourethralis (özel bez)

3 Testis (orchis) Testis- Erkek cinsiyet hücrelerini (spermium) ve hormonlarını meydana getiren testis pelvis'in dışında, pubis kemiğinin altında scrotum denilen torbanın içindedir. Sağ ve sol iki tane olup beyaz görünümlü, dışyan ve içyan olmak üzere iki yüzlü ön, arka iki kenara sahip olan testislerin dış yüzü tunica albuginea denilen fibröz bir zarla örtülüdür.

4

5 Embriyolojik büyüme devrinde, testisler böbrekler hizasında ve omurganın iki yanındadır.
Bu devirde testes'ler yavaş yavaş aşağı inip (descensus testis) kasık kanalı (canalis inguinalis) içinden geçerek karın boşluğundan çıkar ve doğarken normal olarak torbaların içinde bulunurlar. Bazen bir veya ikisi birden kasık kanalı içinde kaldıkları ve doğumdan sonra ilerleyemedikleri görülür. Vücud ısısında fonsiyon göremeyen testislerde gecikilmiş vak'alarda kısırlık oluşur

6

7 Epididymis Caput, corpus, cauda
Spermler hareket yeteneği kazanırlar (kapasitasyon) Ductus epididymis depo görevi yapar, özellikle ampulla kısmı. Ejakulasyon sonrası boşalır, ~2 günde dolar.

8

9 Ductus deferens İletim görevi yapar. Pars epididymica Pars funicularis
Pars inguinalis Pars pelvina Asidik bir salgısı vardır.

10 Ductus deferens- Yarım metre uzunluğundaki bu boru epididymis'in kuyruğundan başlar. Yukarı doğru gidip testis'in üst ucu hizasında funiculus spermaticus içine girer. Funiculus spermaticus içinde plexus pampiniformis, A.testicularis, A.ductus deferentis ve N.genitofemoralis'in genital dalı ile komşudur

11

12

13

14 Vesicula (glandula) seminalis
Ductus excretorius Hafif alkali salgısı vardır. Spermlerin enerji ihtiyacını karşılayan fruktoz asıl olmak üzere askorbik asit , fibrinojen ve pıhtılaşma enzimi olan vesiculase içerir. Rectum’dan palpe edilebilirler. Ductus ejaculatorius- prostat içinde yer alır, 2 cm.

15

16 Prostata Lobus dexter Lobus sinister Lobus medius
Basis, apex prostatae Capsula prostatica Substantia glandularis (tubuloalveolar bezler) Prostat salgısı hafif alkalidir. Asit fosfataz, bol sitrik asit ve fibrinolizin içerir. Spermium hareketi için vagina asiditesinin nötralize edilmesi gerekir. Yaşla değişir- benign hiperplazi

17

18

19

20 Organa Genitalia Masculina Externa Scrotum
Raphe scroti Tunica dartos Septum scroti Scrotum ısısı karın içi ısıdan 3 derece azdır. Sıcakta gevşer, soğukta büzülür ve karna doğru çekilir (m. cremaster).

21

22

23 Penis Ereksiyon (S2-4) Radix penis Corpus penis Crus penis
Bulbus penis Corpus penis Dorsum penis Corpus cavernosum penis Corpus spongiosum penis Glans penis Ereksiyon (S2-4)

24

25 Erkek iç genital organlarının isimlerini yazınız?

26 * testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, prostat
Spermiumun (nerede) oluşumundan vucud’dan atılana kadar geçtiği yolları sırasıyla yazınız. 1-


"(Organa Genitalia Masculina)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları