Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HÜCRE. NELER ÖĞRENECEĞİZ? BİR HAYVAN HÜCRESİ VE BİTKİ HÜCRESİNİ MİKROSKOPTA GÖZLEMLEYECEĞİZ. HÜCRENİN TEMEK KISIMLARINI VE GÖREVLERİNİ AÇIKLAYACAĞIZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HÜCRE. NELER ÖĞRENECEĞİZ? BİR HAYVAN HÜCRESİ VE BİTKİ HÜCRESİNİ MİKROSKOPTA GÖZLEMLEYECEĞİZ. HÜCRENİN TEMEK KISIMLARINI VE GÖREVLERİNİ AÇIKLAYACAĞIZ."— Sunum transkripti:

1 HÜCRE

2 NELER ÖĞRENECEĞİZ? BİR HAYVAN HÜCRESİ VE BİTKİ HÜCRESİNİ MİKROSKOPTA GÖZLEMLEYECEĞİZ. HÜCRENİN TEMEK KISIMLARINI VE GÖREVLERİNİ AÇIKLAYACAĞIZ. GÖZLEMLERİ SONUCUNDA BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİ ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLARI İNCELEYECEĞİZ.

3 Çocuklar hiç düşündünüz mü acaba canlını en küçük yapı biriminin ne olduğunu Bitki ve hayvanları oluşturan bu küçük yapı birimleri arasındaki farklılıklar nelerdir? Düşünün bakalım doğada bir sürü canlı bulunuyor acaba bunları oluşturan en küçük yapı birimleri aynı mıdır? Bu küçük yapı birimlerinin içinde neler yer alıyor? İşte şimdi bunları öğrenmeye hazır mısınız?

4 Canlının en küçük yapı birimine HÜCRE denir. Öğrencilerin yapmış olduğu bir hücre modeli

5 HÜCRE KAVRAMI Hücre ilk defa 1665 yılında İngiliz bilim adamı Robert Hook tarafından bulunmuştur. Robert Hook şişe mantarını incelerken gördüğü boş odacıklara (bal peteği şeklinde) hücre adını vermiştir.

6 Ne dersiniz ilk olarak soğanın içine girelim,bakalım bu yapı birimlerini görebilecek miyiz? Mikroskopta soğanın zarını incelediğinizde neler görüyorsunuz? Gördüğünüz küçük yapılar nedir?

7 İşte çocuklar soğan zarında gördüğünüz o küçük yapılar soğan zarını oluşturan küçük yapılardır. Evet evet hücreyi gördüm çok ilginç

8 Bir canlı kaç hücreden oluşur? Bir hücreden oluşan canlılar var mıdır?

9 PROKARYOT HÜCRE Belirli bir zarla çevrili çekirdeği olmayan ve sadece ribozom organeli taşıyan hücrelere denir.

10 ÖKARYOT HÜCRE Zarla çavrili belirgin bir çekirdeği olan ve hücreye özgü organelleri taşıyan hücrelere denir.

11

12

13 MİTOKONDRİ Sitoplazmanın içidir, yerim. Bulunduğum hücre için enerji üretirim.

14 RİBOZOM Ribozom benim. Çok küçük bir organelim. Protein sentezlerim.

15 LİZOZOM Hücrenin sindirim sistemiyim. Lizozom zarı yırtılırsa sindirim enzimlerimle kendimi yok ederim.

16 GOLGİ CİSİMCİĞİ Salgı maddelerin oluşumunda görevliyim. Kesecikler halinde salgıları paketlerim.

17 KOFUL Hücre içinde fazla veya atık maddeleri depo ederim. Bitki ve hayvan hücresinde bulunurum. Bitki hücresinde büyük ve az sayıda,hayvan hücresinde ise küçük ve çok sayıda bulunurum.

18 ENDOPLAZMİK RETİKULUM Ben bir yolum.Hücre içini ağ gibi sarar,maddelerin taşınmasını sağlarım.

19 SENTROZOM Hayvan hücresinde çiftler halinde bulunurum.Hücre bölünmesinde görevliyim.

20 KLOROPLAST Bana kloroplast derler. Adresimin bitki hücresi olduğunu bilirler. Ürettiğim besin ve oksijeni canlılar tüketirler.

21 HÜCRE ZARI Ben hücre zarıyım! Hücreyi dış ortamdan ayırırım. Hücreyi dış etkilere karşı korurum. Hücreye şeklini veririm. Seçiciyimdir. Her maddenin hücreye geçişine izin veririm.

22 ÇEKİRDEK Ben çekirdeğim! Hücreyi yönetirim. İçimde canlıların göz rengi, boy uzunluğu, yaprak genişliği, tüy rengi gibi kalıtsal özellikleri taşıyan yapılar bulunur.

23 SİTOPLAZMA Ben sitoplazmayım! Saydam ve akıcıyım. Büyük bir kısmımı su oluşturur. içimde beslenme, solunum, boşaltım gibi yaşamsal olayların gerçekleştiği yapılar bulunur.

24 Yanda resmi verilen zürafa, üzüm ve havuçun yapısında bulunan hücreler için aşağıdaki organeller den hangisi her üçü içinde ortaktır? A) Kloroplast A) B) HücreDuvarı B) C) Sentriyol C) D) MitokondriD)

25 Merhaba, benim adım mitokondri. Hücrenin enerji santrali benim. Enerji ihtiyacının fazla olduğu yerlerde, Fazla miktarda bulunup imdada yetişirim. Acaba yandaki hücrelerden hangisi vücudunda enerji ihtiyacı daha fazla olan hücrelerden biri olabilir? a )a )kan hücresi b) b) deri hücresi c) c) kas hücresi d) d) mide hücresi

26 Öğretmenin yazdığı dize ile anlatmaya çalıştığı hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir? a) Koful a) b) Çekirdek b) c) Mitokondri c) d) Kloroplastd)

27 Yukarıdaki yapılardan kaç tanesi hücredir? A) 5 B)4 C)3 D)2A) B) C) D)

28 Yukarıdaki bulutların içinde verilenlerden kaç tanesi hem bitki hem de hayvan hücresinde ortak olarak bulunur? A)1 B)2 C)3 D)4 A) B)C) D)

29 Yukarıda çeşitli hücre örnekleri resimleri verilmiştir. Buna göre hangileri bitki hücresidir? A) K ve M A) B) K ve L B) C) M ve N C) D) L ve ND)

30 A) Çekirdek stoplazmadan çit katlı bir zarla ayrılmıştır. A) B) Çekirdek hücrenin yöneticisidir. B) C) Solunum, boşaltım, beslenme gibi bütün canlılık olayları çekirdekte gerçekleşir. C) D) Bazı hücrelerde birden fazla çekirdek bulunurken, bazı hücrelerde hiç çekirdek yoktur.D)

31 Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevi değildir? A)Hücreyi dış ortamdan ayırmak B)Hücreye şekil vermek C)Hücreyi dış etkilerden korumak D)Hücre enerjisini elde etmek A) B) C) D)

32 Hücrede yaşamsal faaliyetleri kontrol eden bölüm hangisidir? A)Hücre zarı B)Sitoplazma C)Çekirdek D)MitokondriA) B) C) D)

33 I.Hücre zarı II.Hücre Duvarı III.Mitokondri IV.Sentrozom Yukarıdakilerden hangileri her hücrede ortak olarak bulunur? a)a)Yalnız I b)I ve III c)I-IVb) c) d)I-II-III d)

34 Hücre zarının seçici geçirgenliğini aşağıdakilerden hangisi sağlar? A)Organeller B)Gözenek C)Çekirdek D)Sitoplazma A) B) C) D)

35 Bir hücrede aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi, hücrenin bitki hücresi olduğunu kesin olarak gösterir? A)A)Hücre zarından madde alış verişi yapılması B)Hücre solunumuyla enerji sentezi yapılması C)Fotosentez yapılması D)Hücre dışına bazı maddelerin salgılanması B) C) D)

36 Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde ortak değildir? A)A)Hücre zarı B)Sitoplazma C) KloroplastB) C) D) MitokondriD)

37 Hangisi kofulun görevidir? A) Besin ve atık maddeleri depolamak B)Hücre içi madde iletimini sağlamak. C) Hücreye enerji sağlamak D) Bitkilere yeşil renk vermekA) B) C) D)

38 TEKRAR DENE!!...

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 TEBRİKLER DOĞRU BİLDİN!!....

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 HAZIRLAYANLAR ÜMRAN MERMERTAŞ MERVE KEKEÇ PINAR KAYNAR


"HÜCRE. NELER ÖĞRENECEĞİZ? BİR HAYVAN HÜCRESİ VE BİTKİ HÜCRESİNİ MİKROSKOPTA GÖZLEMLEYECEĞİZ. HÜCRENİN TEMEK KISIMLARINI VE GÖREVLERİNİ AÇIKLAYACAĞIZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları