Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pobiedziska’nin Kökleri efsanesi Kazimierz Odnowiciel - Pobiedziska’NIN KURUCUSU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pobiedziska’nin Kökleri efsanesi Kazimierz Odnowiciel - Pobiedziska’NIN KURUCUSU."— Sunum transkripti:

1

2 Pobiedziska’nin Kökleri efsanesi

3 Kazimierz Odnowiciel - Pobiedziska’NIN KURUCUSU

4 Xiii. YüzyIlda YAZILAN …SILESIAN… KRONOLOJISINE GÖRE KAZIMIERS ODNOWICIEL, BRZETYSIAW’IN ÇEK PRENS İ N İ N A Ğ IR SALDIRILARIYLA TARUMAR OLAN VE PAGAN ANAR Şİ S İ N İ N HÜKÜM SÜRDÜ Ğ Ü LEDNOGRA’YA GER İ GELM İŞ.

5 Brzetys ł aw, ÇEK PRENS İ

6 Giecz, Pozna Ń VE Gniezno KENTLER İ YOK ED İ LD İĞİ NDEN, Kazimierz Odnowiciel (YEN İ DEN KURAN Kazimierz) LEDNOGORA ADASINI KULLANMI Ş TIR. ADADA VE ADAYA YAKIN Ş EH İ RLERDE Ş ÖVALYE KARDE Ş L İ KLER İ, SAVA Ş ÇI GRUPLAR İ LE S İ LAHLI EK İ PLER KURMU Ş VE BÜYÜK POLONYA’NIN (Wielkopolska) HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA TOPRA Ğ INI İ ST İ LA EDEN MASIAW’A SALDIRMA PLANLARI YAPMI Ş.

7 Mas Ł aw

8 ADADA KALDI Ğ I SÜRECE SIK SIK B İ R PRENS Ş APEL İ NDE DUA ETM İŞ. TanrIYA VE HAZRET İ MERYEM’E MASLAW’A KAR Ş I GAL İ B İ YET VE SAVA Ş I B İ T İ RMEK İ Ç İ N DUA ETM İŞ. KILICINI VE TACINI TANRIYA ADAK VERM İŞ VE SONRA ÇOK YORGUN B İ R Ş EK İ LDE UYUYAKALMI Ş.

9 RÜYASINDA B İ R SES DUYMU Ş “ BU HAÇI VE KILICI AL, Ş ÖVALYELER İ N, SAVA Ş ÇILARIN VE İ NSANLARINLA B İ RL İ KTE MASLAW’LA GECE SAVA Ş MAK İ Ç İ N G İ T”

10 SALDIRIYI GÜNDÜZ BEKLEYEN MASIAW’IN SAVA Ş ÇILARI GECE BÜYÜK B İ R PART İ VERM İŞ LER, DANS ED İ P Ş ARKI SÖYLEM İŞ LER VE ÇOK FAZLA Ş ARAP İ ÇM İŞ LER…

11 HERHANG İ B İ R SALDIRI BEKLEMED İ KLER İ NDEN GECE YARISINDA YATMAYA G İ D İ P, HEMEN UYUMU Ş LAR.

12 BU KASABANIN YERL İ LER İ PRENSE “Kocia Ł kowa Górka”DAN ÇOK UZAKTA OLMAYAN, MASLAW’IN KALDI Ğ I YER İ GÖSTERM İŞ LER.

13 Ş AFAKLA B İ RL İ KTE Ş ÖVALYE B İ RL İ KLER İ VE Kazimierz odnowiciel’ İ N SAVA Ş ÇILARI DÜ Ş MANIN KAMP YER İ NE GELM İŞ LER. mASLAw’IN SAVA Ş ÇILARI SALDIRI BEKLEMED İ KLER İ NDEN DER İ N B İ R UYKUDALARMI Ş. UYANANLAR PAN İ K İ Ç İ NDE KAÇMAYA BA Ş LAMI Ş LAR, SADECE B İ RKAÇ TANES İ KALIP SAVA Ş MI Ş.

14 HER İ K İ TARAFTA DA ÖLENLER VE YARALANANLAR VARMI Ş, ANCAK PRENS Kazimierz odnowiciel EL İ NDE B İ R HAÇ İ LE GELD İĞİ NDE SAVA Ş ÇILARI ÜSTÜN GELMEYE BA Ş LAMI Ş.

15 MASLAW’IN ADAMLARI KAÇMAYA BA Ş LAMI Ş, KAÇARKEN DE HERYER İ ATE Ş E VER İ YORLARMI Ş.

16 Kocia ł kowa Górka’DAK İ ZAFER, kazimierz odnowiciel ‘ İ N MASLAW ÜZER İ NDE HÜKÜM SÜRDÜ Ğ Ü B İ R DÖNEM İ BA Ş LATMI Ş. ZAFERDEN B İ R YIL SONRA kazimierz odnowiciel KÖYLÜLER İ N ONA DÜ Ş MANIN YER İ N İ SÖYLED İĞİ BÖLGEYE “POB İ EDA” (RUSÇA; ZAFER) ADINI VERM İŞ.

17 Authors: Magdalena Goc, an English teacher with pupils: Iwona Ko ł odziejczak Adam Brust Jan Krysiak Olga Malengowska Kinga RÓ Ż ak Miko Ł aj Miecznikowski Adam Górniak – Kurzawa

18 This is one of the outcome of planned activities in a Multilateral Partnership Comenius Project : „Legends of our regions”.


"Pobiedziska’nin Kökleri efsanesi Kazimierz Odnowiciel - Pobiedziska’NIN KURUCUSU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları