Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Perioperatif Sıvı Tedavisi Dr. Füsun Eroğlu SDÜ-SHMYO Şubat 2008 Sağlık Slaytları İndirhttp://hastaneciyiz.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Perioperatif Sıvı Tedavisi Dr. Füsun Eroğlu SDÜ-SHMYO Şubat 2008 Sağlık Slaytları İndirhttp://hastaneciyiz.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 Perioperatif Sıvı Tedavisi Dr. Füsun Eroğlu SDÜ-SHMYO Şubat 2008 Sağlık Slaytları İndirhttp://hastaneciyiz.blogspot.com

2 Perioperatif Dönem Preoperatif dönem Preoperatif dönem İntraoperatif dönem İntraoperatif dönem Postoperatif dönem Postoperatif dönem preop intraop postop

3 Preoperatif Sıvı Tedavisi Preoperatif Sıvı Tedavisi İntraoperatif Sıvı Tedavisi İntraoperatif Sıvı Tedavisi Postoperatif Sıvı Tedavisi Postoperatif Sıvı Tedavisi

4 Vücudun Normal Hidratasyonu İçecek ve yiyecekler İçecek ve yiyecekler 1500 - 2000 ml Vücuttaki oksidasyon reak. sonucu oluşan Vücuttaki oksidasyon reak. sonucu oluşan 350 - 400 ml/gün Zorunlu su kaybı -idrar -feçes -ter -duyumsanamayan buharlaşma

5 Total vücut suyu: vücut ağırlığının % 60 45 L su /70 kg

6

7 TOTAL VÜCUT SUYU İntraselüler 2/3’ü (30 lt) VA’nın %40-45 Ekstraselüler 1/3’ü (13lt) * İntertisyel sıvı VA’nın %11-15 * İntravasküler sıvı (plazma) VA’nın %5 (3.5 lt)

8 8 Günlük idame su gereksinimi hesaplamasında VA esas alınır İlk 10 kg için 100 ml/kg İlk 10 kg için 100 ml/kg İkinci 10 kg için 50 ml/kg İkinci 10 kg için 50 ml/kg Daha yukarısı için 20 ml/kg Daha yukarısı için 20 ml/kg 60 kg’lık bir insan için 100x10 + 50x10 + 20x40 = 2300 ml su vermek gerekir.

9 Sıvı Tedavisinde Amaç Intravasküler volümü düzenlemek Doku perfüzyonu Yeterli oksijen sunumu Elektrolit dengesini sağlamak Kalori ve diğer gereksinimleri sağlamak

10 Sıvı Tedavisi Hidrasyon durumunun değerlendirilmesi Hidrasyon durumunun değerlendirilmesi Kayıpların tipi Kayıpların tipi Kayıpların miktarı Kayıpların miktarı

11 GÜNLÜK SIVI KAYIPLARI KayıpNormal aktivite ve ısıda (ml) İdrar1500 Ter100 Feçes100 İnsensıbl kayıplar700 Total2300-2500

12 VÜCUT SIVILARINDA ELEKTROLİTLERİN DAĞILIMI Elektrolit Plazma (mEq/l) İntraselüler sıvı (mEq/l) Ekstraselüler sıvı (mEq/l) Sodyum14210140 Potasyum41504,5 Magnezyum2402 Kalsiyum515 Klor103103117 Bikarbonat25728

13 Preoperatif Sıvı Tedavisi En sık neden hücre dışı sıvı volümünde azalmadır. En sık neden hücre dışı sıvı volümünde azalmadır. Hipervolemide görülebilir. Hipervolemide görülebilir. Tanı daima klinik değerlendirmeye dayanır. Tanı daima klinik değerlendirmeye dayanır.

14 Hücre dışı sıvı volümünde azalma Açlık süresince oluşan bazal gereksinim Açlık süresince oluşan bazal gereksinim Kusma Kusma NG aspirasyon NG aspirasyon Diyare Diyare Barsak hazırlığı Diürez (antihipertansif tedavi) Drenaj Hücre dışı sıvısının fonksiyonel olmayan boşluklara geçmesi

15 Volüm Açığına Neden Olan Olaylar Gastrointestinal fistüller Yaralanma ve enfeksiyonlarda sıvı sekestrasyonları İntraabdominal inflamatuar olaylar Peritonitler Barsak tıkanmaları Yanıklar Kanamalar

16 Volüm Açığı Bulguları Kapiller dolum basıncının gecikmesi (5 sn’den daha uzun sürmesi) İdrar outputunun azalması (0.5 ml/kg/saat) Laktat düzeyinin artması

17 Volüm Açığı Bulguları Fizik muayene Deri turgoru Mukoz membran hidrasyonu Periferik nabız palpasyonu İstirahat halindeki kalp hızı ve kan basıncı, ortostatik değişiklikler İdrar izlenimi Laboratuar bulguları Ardışık Hct (↑) Arterial pH (Met. Asid.) İdrar dansitesi, osmolalitesi ( 1010↑) İdrar Na, Cl ( Na:10 mEq/L↓, 450 mOsm/kg)) Serum Na, BUN, Kreatinin (↑) (BUN/Creatinin 10:1)

18 Volüm Açığı Bulguları Hemodinamik ölçümler CVP <5 mmHg: hipovolemi, 12> mmHg: hipervolemi, sağ vent disfonk, intratorasik basınç ↑, rest. perikard hast. Pulmoner arter kapanma basıncı <8 mmHg: hipovolemi, 18> mmHg: hipervolemi, sol vent yükü Transözofagial ekokardiyogram Gastrik tonometri Doku pH ölçümü X-ray Pulmoner vaskülaritede artma Kerley B çizgileri Diffüze alveolar infiltrasyon

19 ANESTEZİ PLANI  Preoperatif Dönem Preoperatif değerlendirme Preanestezik vizit Premedikasyon  İntraoperatif Dönem MonitorizasyonPozisyon Sıvı yönetimi Anestezinin tipi  Postoperatif Dönem Uyanma Ağrı kontrolu ve Yoğun bakım ANESTEZİ POLİKLİNİĞİ

20 İntraoperatif Dönem a.Monitorizasyon b.Pozisyon c.Sıvı yönetimi d.Özel teknikler e.Anestezinin tipi

21 Hastaların intraoperatif sıvı tedavisinden anestezi sorumludur Preoperatif açlık, Preoperatif açlık, Anestezi ve cerrahinin neden olduğu sıvı yer değiştirmeleri, Anestezi ve cerrahinin neden olduğu sıvı yer değiştirmeleri, Postoperatif dönemde beslenmenin sağlanamayacağı durumlar, Postoperatif dönemde beslenmenin sağlanamayacağı durumlar, Cerrahi kan kayıplarına ek sıvı kayıpları, Cerrahi kan kayıplarına ek sıvı kayıpları, Kusma, drenaj vb. ile oluşan kayıplar Kusma, drenaj vb. ile oluşan kayıplar

22 Yaklaşım Verilecek sıvının içeriği kayıplara yönelik olmalıdır. Verilecek sıvının içeriği kayıplara yönelik olmalıdır. Preoperatif dönemde Na kaybından çok H 2 O kaybı oluşmaktadır. Preoperatif dönemde Na kaybından çok H 2 O kaybı oluşmaktadır. Pür hücre dışı sıvı kaybı varsa, elektrolit kaybı minimal ise dengeli tuz çözeltisi kullanılır. Pür hücre dışı sıvı kaybı varsa, elektrolit kaybı minimal ise dengeli tuz çözeltisi kullanılır.

23 İntraoperatif Sıvı Tedavisi Sıvı yer değiştirmeleri Sıvı yer değiştirmeleri Arterial ve venöz dilatasyon Arterial ve venöz dilatasyon (genel ve rejyonel anestezi) Miyokardiyal depresyon Miyokardiyal depresyon AVP üretiminde artışı (anes. bloke) AVP üretiminde artışı (anes. bloke) Atrial natüretik hormon salınımını (mekanik ventilasyon) Atrial natüretik hormon salınımını (mekanik ventilasyon)

24 İntraoperatif Sıvı Tedavisi Spinal, epidural anestezi 500 ml sıvı kayması Spinal, epidural anestezi 500 ml sıvı kayması Ciddi dehidrate, antihipertansif ajan ve diüretik kullanımında dikkat !! Ciddi dehidrate, antihipertansif ajan ve diüretik kullanımında dikkat !! Sempatektomide vazopressin (efedrin, fenilefrin) Sempatektomide vazopressin (efedrin, fenilefrin)

25 İntraoperatif hedef Komp + açık + idame + kayıp + 3. alan kayması Komp: 5-7 ml/kg dengeli tuzlu solüsyon ile anestezi başlangıcı ile eş zamanlı Komp: 5-7 ml/kg dengeli tuzlu solüsyon ile anestezi başlangıcı ile eş zamanlı Anestezi ve cerrahi altında kontregülatuar hormonların etkisi ile hiperglisemi Anestezi ve cerrahi altında kontregülatuar hormonların etkisi ile hiperglisemi Pediatrik olgular hariç intraoperatif volüm idamesinde sıvılar dekstroz içermemeli Pediatrik olgular hariç intraoperatif volüm idamesinde sıvılar dekstroz içermemeli

26 İntraoperatif hedef Kan kaybı başlangıçta her 1 ml için 3 ml %0.9 NaCl Kan kaybı başlangıçta her 1 ml için 3 ml %0.9 NaCl Kolloidler dolum basıncı, arterial kan basıncı ve kalp hızını düzeltmek amacı ile 1:1 Kolloidler dolum basıncı, arterial kan basıncı ve kalp hızını düzeltmek amacı ile 1:1 1 ml erit. süsp. + 1 ml krist. = 2 ml kan kaybı 1 ml erit. süsp. + 1 ml krist. = 2 ml kan kaybı Uygun kardiyak (koroner), serebral, renal, intestinal rezervli hastalar 7,5 g/L Hb tolere Uygun kardiyak (koroner), serebral, renal, intestinal rezervli hastalar 7,5 g/L Hb tolere

27 İntraoperatif hedef Plevral effüzyon, asit gibi kayıplar dengeli tuz solüsyonları Plevral effüzyon, asit gibi kayıplar dengeli tuz solüsyonları %30 protein içerdiğinden kolloid osmotik basıncı 15-17 mmHg ↓ düştüğünde kolloid ilavesi gerekli %30 protein içerdiğinden kolloid osmotik basıncı 15-17 mmHg ↓ düştüğünde kolloid ilavesi gerekli Diüretik kullanımı, glikozüri, diabetes insipitus temel baz solüsyonları ile replase Diüretik kullanımı, glikozüri, diabetes insipitus temel baz solüsyonları ile replase Ekspose visserlerde evaporasyonla kaybolan su Ekspose visserlerde evaporasyonla kaybolan su Yaygın retroperitoneal diseksiyonlar ile lenfatik sıvı kaybı Yaygın retroperitoneal diseksiyonlar ile lenfatik sıvı kaybı

28 İntraoperatif hedef İlk 10 kg için: 4 ml/kg/saat İkinci 10 kg için: 2 ml/kg/saat 20 kg ↑ için: 1 ml/kg/ saat 70 kg (1.5 ml/kg/saat) Na ve K ˜40 mEq/L

29 İntraoperatif hedef Küçük insizyon Küçük insizyon 1-2 ml/kg/s Minimal cerrahi Minimal cerrahi 3-4 ml/kg/s Orta cerrahi 5-6 ml/kg/s Büyük cerrahi 8-10 ml/kg/s (↑) -

30 Sıvı Gereksinimini Değiştiren Durumlar Ateş 1 °artış için %12 Hiperventilasyon 10-60 ml / 100 kcal Hipertiroidizm % 25-50

31 Sıvı Tedavisi Semptomatik hipovolemi Ne zaman ? Semptomatik hipovolemi (intravaskuler sıvı kaybı) hemen düzeltilir HANGİ SIVI ? Kayıpların özellikleri Kristoloid / kolloidler Tedavide damar içi sıvı volümünün Ne kadar ? tamamlanması ve doku perfüzyonunun düzeltilmesi İkinci sırada pH, K + ve Ca + düzeltilmesi

32 Ne Kadar? (Anestezi Sırasında) 1. 1. İdame sıvı tedavisi Zorunlu kayıplar 2. 2. Defisit tedavisi (Dehidratasyon) 3. 3. Anormal kayıpların eklenmesi

33 Sıvı Tedavisi Altta yatan medikal durumu Fiziksel yanıtlar Komplikasyonların varlığı Yaşı Yandaş hastalıklar

34 İntraoperatif hedef İdrar akımı 1.0 ml/kg/s İdrar akımı 1.0 ml/kg/s CVP: 6-9 mmHg CVP: 6-9 mmHg İdrar akımı ↑ ve CVP ↑ ise sıvı azaltılmalıdır. İdrar akımı ↑ ve CVP ↑ ise sıvı azaltılmalıdır. Oligüri ve taşikardi geliştiğinde sıvı uygulanmalıdır. Oligüri ve taşikardi geliştiğinde sıvı uygulanmalıdır.

35 SIVI TEDAVİSİ Kristaloid solüsyonlar: Hipoozmolar, İzoozmalar sıvılar, Hiperozmalar sıvılar Kan ve kan ürünleri Plazma genişleticiler (kolloid solüsyonlar) ve yapay oksijen taşıyıcı sıvılar Hipertonik elektrolitli sıvılar

36 HANGİ SIVI? Kristalloid mi? Daha ucuz ve güvenlidir. İntravasküler volümü zayıf ekspanse ederler ve etkileri hızla çözülür Sağlıklı kişilerde kalıcı olmayan sıvı böbreklerden atılmaktadır Kolloid mi? Volüm genişlemesinde daha fazla etkilidirler Daha pahalı

37 Hipovolemik Şokta Kullanılan Sıvılar Kristalloid Ringer Laktat %0.9 NaCl (SF) %5 Dekstroz Hipertonik salin (%3) Kolloid Albumin %5 Hetastarch (HES) Dekstran-70

38 Kristalloidler Şokta sıvı resüsitasyonu için en sık kullanılan dengeli tuz solüsyonu laktatlı ringerdir. Laktatın laktik asidoza yol açacağı öne sürülmüşse de laktatın karaciğerde hızla bikarbonata dönüştürüldüğü ve pH yı daha çabuk normale getirdiği saptanmıştır. Dekompanse şokta yalnız kristalloid solüsyonları kullanılması ve azalan onkotik basınç ile litrelerce sıvı interstisyel aralığa kaçarak akciğer ödemi gibi organ disfonksiyonuna neden olabilir.

39 %0.9’luk NaCl 154 mEq/L Na+ 154 mEq/L Cl- Ekstraselüler sıvı ve alyuvarlarla izoosmik Uzun süre verilirse hiperkloremi, asidoz, Plazma (140 mEqNa+, 100 mEq Cl-) İzotonik dehidratasyon tedavisinde Ca+2, K+, asit-baz dengesi bozukluğundan şüphe edilmeyen durumlarda kullanılırlar

40 %5’lik Dekstroz Hipertonik dehidratasyonda Diabet koması Dekstroz vücutta metabolize olur, serbest su ekstraselüler ve intraselüler sıvı kompartmanlarında dağılır

41 Vücut sıvılarının elektrolit bileşimini taklit ederler Dengeli solüsyonlar Vücut sıvılarının elektrolit bileşimini taklit ederler RİNGER SOLÜSYONU: Na+, Cl-, K+, Ca+2 (Cl- yüzünden hafif asitleştirici etkisi var) RİNGER SOLÜSYONU: Na+, Cl-, K+, Ca+2 (Cl- yüzünden hafif asitleştirici etkisi var) LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU: Hafif asitleştirici etkiyi düzeltmek için sodyum laktat ilave edilmiştir. LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU: Hafif asitleştirici etkiyi düzeltmek için sodyum laktat ilave edilmiştir. *Asidoz ve hipokalemi ile birlikte olan şiddetli diyare olgularında %5 dekstroz katılmıştır. İZOLYTE İZOLYTE *Magnezyum klorür *Sodyum sitrat (Kalevileştirici) *Sodyum asetat içeren Ringer sol.

42 42 Dekstroz ve NaCl solüsyonu Dekstroz ve NaCl solüsyonu Dehidratasyon tedavisi için dekstrozun %0.9’luk NaCl içindeki %5’lik solüsyonu Dehidratasyon tedavisi için dekstrozun %0.9’luk NaCl içindeki %5’lik solüsyonu Dekstroz besleyici, metabolize olup kaybolur Dekstroz besleyici, metabolize olup kaybolur İv infüzyon İv infüzyon Diğer dekstroz ve NaCl solüsyonu Diğer dekstroz ve NaCl solüsyonu İzotonik İzotonik %4 dekstroz %4 dekstroz %0.18 NaCl %0.18 NaCl Dehidratasyon tedavisinde iv infüzyon

43 KOLLOİDLER Kolloid sıvılarOzmolarite ( mOsm L-1 ) Albümin %5308 İsohes %6300 Hemohes %6310

44 Kolloidler Ciddi kan kaybı olan cerrahide kolloidler daha az komplikasyonlara neden olur. Ciddi kan kaybı olan cerrahide kolloidler daha az komplikasyonlara neden olur. Sıvı kısıtlama stratejileri sıvı tedavisinin major bir bölümünde kolloidlerin kullanımına bağlı olabilir. Sıvı kısıtlama stratejileri sıvı tedavisinin major bir bölümünde kolloidlerin kullanımına bağlı olabilir. İyonize Ca azaltma, Ig düzeyini düşürme, endojen albumin yapımını azaltma, anaflaksi, koagülasyon kaskatı ve kompleman sistemi aktivasyonu gibi olumsuz etkileri olabilir. İyonize Ca azaltma, Ig düzeyini düşürme, endojen albumin yapımını azaltma, anaflaksi, koagülasyon kaskatı ve kompleman sistemi aktivasyonu gibi olumsuz etkileri olabilir.

45 KOLLOİDLER Şokta damar içinde uzun süre kalan kolloid maddeler interstisyel sıvının damar içi mesafeye çekilmesini sağlar. Böylece hemodinamik stabilite az miktarda kolloid sıvı ile sağlanabilir ve sıvı yüklenmesinden de kaçınılabilir. Hemorajik şokta kullanılan kolloidler damar dışı sıvı açığını düzeltmek yerine daha da bozarlar.

46 Hipertonik sıvılar Ozmolarite (mOsm/L) % 20 Mannitol1098 % 3 NaCl1026 Hipertonik sıvılar tedavinin ana unsurlarındandır

47 Hipertonik Sıvıların Düşük Volümlerde İnfüzyonu Hızla intravasküler volümü arttırır Miyokard kontraktilitesini düzeltir Beyin omurilik sıvısı yapımını azaltır Beyin dokusundan intravasküler alana sıvı çekerek İKB düşürür BPB korunur

48 Mannitol tedavisi % 20 mannitol, 0.25-1 g/kg % 20 mannitol, 0.25-1 g/kg Aralıklı dozlarda (20 dk hızlı infüzyon) Aralıklı dozlarda (20 dk hızlı infüzyon) Mannitolün maksimum etkisi uygulamadan yaklaşık 15-30 dk sonra başlar, 90 dk-6 saat boyunca devam eder Mannitolün maksimum etkisi uygulamadan yaklaşık 15-30 dk sonra başlar, 90 dk-6 saat boyunca devam eder Santral kateter yoluyla Santral kateter yoluyla Maksimum serum ozmolaritesi 320 mOsm/L olacak şekilde yapılmalıdır Maksimum serum ozmolaritesi 320 mOsm/L olacak şekilde yapılmalıdır İntravasküler volüm korunmalı ve hipotansiyon önlenmelidir. İntravasküler volüm korunmalı ve hipotansiyon önlenmelidir.

49 sırasında Mannitol tedavisi sırasında Serum Na + ve serum ozmolaritesi (2-4 saatte) Serum Na + ve serum ozmolaritesi (2-4 saatte) Kan gazı ve serum elektrolitleri (4-6 saatte) Kan gazı ve serum elektrolitleri (4-6 saatte) Hemoglobin/hematokrit, PT, APTT, trombosit sayısı (6-12 saatte) kontrol edilmelidir Hemoglobin/hematokrit, PT, APTT, trombosit sayısı (6-12 saatte) kontrol edilmelidir

50 Mannitolün Özellikle serum ozmolaritesi 320 mOsmL -1 nin üzerine çıktığında akut böbrek yetmezliği, Olumlu antioksidan etkileri, Uzun süreli kullanıldığında da İKB’da rebound artışa yol açabileceği unutulmamalıdır

51 Hipertonik NaCl tedavisi %3 NaCl %3 NaCl 0.1-1 ml/kg/s 0.1-1 ml/kg/s Aralıklı uygulamanın etkinliği daha az Aralıklı uygulamanın etkinliği daha az Santral kateter yolu Santral kateter yolu İntravasküler volüm, OAB ve plazma volümünü uzun süreli arttırır Beyin kan akımını düzenlediği Oksijen sunumunu kolaylaştırdığı sekonder beyin hasarını önlediği gösterilmiştir

52 Hipertonik NaCl uygulamasının olası yan etkileri İKB’da rebound artış İKB’da rebound artış Santral pontin miyelinolizis Santral pontin miyelinolizis Kanama Kanama Kritik doz: Plazma volümünün %10’u Elektrolit anormallikleri özellikle hipernatremi ve hiperosmolar koma hipokalemi ve hiperkloremik asidoz özellikle hipernatremi ve hiperosmolar koma hipokalemi ve hiperkloremik asidoz

53 DEKSTRAN 40 kD ve 70kD solüsyonlar Plazma genişletici Organ işlev bozukluğu ve mortalite açışından kristaloid solüsyonlardan farklı olmadığını ortaya koymuştur.

54 Sıvı replasmanınında neler hedeflenmeli? Kan basıncı takibi sıvı tedavisini kesmek için yetersiz bir işarettir. SVB 8 – 10 cmH2O arasında Yeterli idrar çıkışı Nabzın normale dönmesi Hastanın sakinleşmesi Arteriel baz açığının düzelmesi Laktik asidozun tersine dönmesi

55 Postoperatif Sıvı Tedavisi Postoperatif anestezi uygulaması sonlandırıldığında vazodilatasyon ve myokardial depresyon hızla döner. Postoperatif anestezi uygulaması sonlandırıldığında vazodilatasyon ve myokardial depresyon hızla döner. Kardiak ve renal yetmezlikli hastalar hızla hipervolemik olabilirler. Kardiak ve renal yetmezlikli hastalar hızla hipervolemik olabilirler. Operasyon sonunda her hastada sıvı değerlendirilmesi mutlaka yapılmalıdır. Operasyon sonunda her hastada sıvı değerlendirilmesi mutlaka yapılmalıdır.

56 Postoperatif Sıvı Tedavisi Postoperatif hipovolemi ve taşikardi varlığında nedenler? Postoperatif hipovolemi ve taşikardi varlığında nedenler? Oligüri, anüri varlığında olası nedenler? Oligüri, anüri varlığında olası nedenler? İdrar volümü (diürez, aşırı sıvı verilmesi dışında) ml:ml yerine konmalıdır. İdrar volümü (diürez, aşırı sıvı verilmesi dışında) ml:ml yerine konmalıdır. Uzayan operasyonlarda Na, K, Cl yakın takip Uzayan operasyonlarda Na, K, Cl yakın takip Postoperatif sıvı orderı; kayıp, kazanç, vital bulgular ve idrar değerlendirmesi ile sık aralıklarla yapılmalıdır. Postoperatif sıvı orderı; kayıp, kazanç, vital bulgular ve idrar değerlendirmesi ile sık aralıklarla yapılmalıdır.

57 Riskler nelerdir? Yetersiz destek Susuzluk Uyuklama Baş dönmesi Bulantı Laktik asidozis Akut renal yetmezlik Çoklu organ yetmezliği Aşırı destek Periferik ödem Periorbital ödem Bozulmuş barsak fonksiyonu Bozulmuş yara iyileşmesi Pulmoner ödem Kardiyak yetmezlik

58 Aşırı intravasküler volüm * Postoperatif 3- 4. günlerde - sıvının vasküler alana mobilize olduğu - sıvının vasküler alana mobilize olduğu - böbreklerin bu fazla sıvıyı diürez edemediği dönemde - böbreklerin bu fazla sıvıyı diürez edemediği dönemde meydana gelmektedir.

59 Perioperatif sıvı replasmanında sorunlar Kan volümünü değerlendiremeyiz Kan volümünü değerlendiremeyiz Fazla yüklenen sıvıyı tanımlayamayız Fazla yüklenen sıvıyı tanımlayamayız Hipovolemiyi tanımlayamayız Hipovolemiyi tanımlayamayız Doku perfüzyonunu değerlendiremeyiz Doku perfüzyonunu değerlendiremeyiz

60 Sonuç Ne kadar infuse etmeliyiz? Ne kadar infuse etmeliyiz? Yeterli miktarda Yeterli miktarda

61 Sonuç Sıvı tedavisinde verilecek miktar ve seçilecek solusyonlar bireysel farklılıklar gösterir. Volüm açığının, bulgularının ve kaybın özelliklerinin bilinmesi yol göstericidir.

62 Sonuç Kristaloid ve kolloidlerin birbirlerine üstünlükleri kanıtlanmamıştır. Kristaloid ve kolloidlerin birbirlerine üstünlükleri kanıtlanmamıştır. Kristaloidler bir çok durumda volüm replasmanı amacı ile tercih edilebilirler Salin veya RL ile yapılan replasmanlarda elektrolit ve asit baz dengesi izlenmelidir Salin veya RL ile yapılan replasmanlarda elektrolit ve asit baz dengesi izlenmelidir Salin infüzyonuna bağlı olarak sıklıkla HKMA gelişmektedir Salin infüzyonuna bağlı olarak sıklıkla HKMA gelişmektedir

63 Sonuç Hangi sıvıları kullanmalıyız? Hangi sıvıları kullanmalıyız? Az kristalloid Az kristalloid Daha çok kolloid Daha çok kolloid Sağlık Slaytları İndirhttp://hastaneciyiz.blogspot.com


"Perioperatif Sıvı Tedavisi Dr. Füsun Eroğlu SDÜ-SHMYO Şubat 2008 Sağlık Slaytları İndirhttp://hastaneciyiz.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları