Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü"— Sunum transkripti:

1 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Hasta güvenliği Seher SALMAN Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 2015

2 SUNUM PLANI Kimlik Tanımlama Hasta Düşmeleri Hasta Transferi
Hareket kısıtlama İlaç Güvenliği Onamlar Güvenli Cerrahi Uygulamaları Sözel Order Bilgi güvenliği

3 KİMLİK TANIMLAMA

4 KİMLİK TANIMLAMA Hasta Kimliğinin Doğrulanmasında;
Beyaz Bileklik * Tüm hastalara Kırmızı Bileklik *Alerjisi Olan Hastalara Kol bandında hastanın adı-soyadı, protokol numarası, doğum tarihi (gün ay yıl) bilgileri yer almalıdır. Barkodlu olmalıdır. Kimlik doğrulaması; tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde yapılmalıdır. Kimlik Tanımlayıcılarının Değiştirilmesi; Hasta bir kliniğe nakil olduğunda, Hastanın bir alerjisi tespit edildiğinde, Kimlik tanımlayıcılar özelliğini kaybettiğinde kol bantları değiştirilir.

5

6 HASTA DÜŞMELERİ Hasta ilk defa kliniğe kabul edildiğinde; 0-16 yaş grubundaki hastalar için Çocuk Düşme Riski Değerlendirme Formu(HARİZMİ) Yetişkin hastalar için Düşme Riski Değerlendirme Formu (İTAKİ) düzenlenerek düşme riski yönünden değerlendirilir. Düşme riski değerlendirme zamanları; 1. İlk Değerlendirme, 2. Post-Operatif Dönem, 3. Hasta Düşmesi, 4. Bölüm Değişikliği, 5. Durum Değişikliği.

7 HASTA DÜŞMELERİ Düşme riski değerlendirmesi sonucunda yetişkin hastalarda 5 ve 5 ‘in üstü, 0-16 yaş grubu hastalar için değerlendirme puanı 15 ve üstünde olan hastalar yüksek riskli kabul edilir, Dört yapraklı yonca figürüyle tanımlanır ve bu tanımlayıcı hasta odasının giriş kapısına veya yatak başına konulur.

8 HASTA DÜŞMELERİ Düşen hasta olduğunda Düşme bildirim formu doldurulur ve Kalite yönetim birimine verilir. Hasta Güvenliği Komitesi gereken değerlendirmeyi yaparak gerekirse DÖF başlatılır. Hasta düşmeleri indikatör ile de takip edilir ve gerekli iyileştirmeler yapılır.

9 HASTA TRANSFERİ

10 HASTA TRANSFERİ Hasta tetkik ve tedavi nedeni ile bulunduğu servis dışına çıkacak ise sağlık çalışanı eşliğinde götürülür. Doğru hastanın transferinin sağlanmasında Hasta kimlik Tanımlanmasına dikkat edilir. Taşıma sırasında hasta sürekli gözlenir. Transferden önce bakımın devamını sağlayacak cihaz ve aletlerin kullanılabilirliği kontrol edilir.

11 ACİL SERVİSTEN HASTANE İÇİ (Klinik,Ameliyathane)
HASTA TRANSFERİ Hastanın ilk müdahalesi acil serviste yapılır. Acil servis hekimi veya ilgili uzman hekim tarafından hasta veya hasta yakınları bilgilendirilerek transferine karar verilir. Hastanın transfer edileceği ilgili birim aranarak hasta hakkında bilgi verilerek yatak sorgusu yapılır. Yatan hastanın tıbbi gerekçeler ile yattığı servisten bir başka servise transferine karar verilmiş ise ilgili hekim tarafından sevk işlemi başlatılır. Hasta transfer formunda hastanın kliniği tetkik ve tedavileri ile tüm bilgiler doldurulur. Sevk eden ve kabul eden hekim, hemşire tarafından formun ilgili bölümleri kaşeleyerek imzalarlar.

12 ACİL SERVİSTEN HASTANE İÇİ (Klinik,Ameliyathane)
HASTA TRANSFERİ Hasta tıbbi durumuna uygun olarak tekerlekli sandalye veya sedye ile kliniğe taşıyıcı personel ve hemşire refakatinde, hastanın durumu kritik ise transfere hekimde eşlik eder. Hasta transfer formu doğrultusunda klinik hemşiresine hasta hakkında detaylı bilgi ve hastaya ait tıbbi kayıtlar teslim edilir.

13 AMELIYATHANEYE HASTA TRANSFERI
Ameliyat kararı verilmiş, yatış dosyası çıkarılan hasta dosyası için klinik hemşiresi tarafından ameliyathaneye haber verilerek onay alınır. Ameliyat öncesi hasta değerlendirme, tetkik ve tanı sonuçları, bulguları dosyaya kaydedilir. Hasta taşıyıcı personel ve klinik hemşiresi eşliğinde sedye ile ameliyathanedeki sağlık çalışanına hasta hakkında bilgi verilerek dosyasıyla birlikte teslim edilir. Ameliyat sonrası stabil duruma gelen hasta ameliyathane sağlık çalışanı tarafından klinik hemşiresine ameliyat süreci hakkında bilgi verilerek dosyası ile teslim edilir Hastanın durumu kritik ise ameliyat öncesi ve sonrasında transfere hekim de eşlik eder.

14 Hasta Taşıma ve Kaldırma Yöntemleri:

15

16 Hasta Taşıma ve Kaldırma Yöntemleri:
Hasta Taşıma–Kaldırma Kuralları ”Hasta Transferi Talimatı”na göre uygulanır. Hastaya yakın mesafede çalışılmalıdır. Daha uzun ve kuvvetli kas grupları kullanılmalıdır. Sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir. Yerden destek alacak şekilde her iki ayağı kullanarak biri diğerinden biraz öne yerleştirilmelidir. Kalkarken, ağırlığı kalça kaslarına vererek dizler en uygun biçimde doğrultulmalıdır.

17 Hasta Taşıma ve Kaldırma Yöntemleri:
Baş her zaman düz tutulmalı, homojen ve düzgün bir şekilde hareket ettirilmelidir. Yavaş ve düzgün adımlarla yürümek gerekir, adımlar omuzdan daha geniş olmamalıdır. Ağırlık kaldırırken karın muntazam tutulup, kalça kasılmalıdır. Omuzlar, leğen kemiğinin ve omuriliğin hizasında olmalıdır. Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalıdır. Hasta mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir. Hasta baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalıdır.

18

19 YATAN HASTALARDA HAREKET KISITLAMASI
Hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilmeli, Hareket kısıtlama kararı tedavi planında yer almalı, Tedavi planında; Uygulamanın başladığı tarih ve saat, Uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edileceği, Uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir. Kısıtlılık hekim kararıyla kaldırılır. Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden geçirilmelidir.

20 İLAÇ GÜVENLİĞİ

21 İlaç güvenliğini sağlamak amacıyla İlaç Yönetimi Talimatı oluşturulmuş olup, uygulamalar bu doğrultuda yapılmaktadır. İlaç güvenlik sistemi dahilindeki dokümanların ilgili birimlere dağıtımı hayati önem arz etmektedir.

22 Aşağıdaki listelerin hazırlanması ve kullanım alanlarında bulundurulması şarttır:
Acil Pediatrik İlaçlar Görünüşü Benzer İlaçlar Yazılışı ve Okunuşu Benzer İlaçlar Psikotrop İlaçlar Narkotik İlaçlar Işıktan Korunması Gereken İlaçlar Yüksek Riskli İlaçlar Yapılacak advers etki bildirimleri için “TÜFAM(Türkiye Farmakovijilans Merkezi) Advers Etki Bildirim Formu” dış kaynaklı doküman olarak belirlenmiş olmalıdır.

23 İlaç Uygulamada 8 Doğru:
Doğru Hasta Doğru İlaç Doğru Doz Doğru Zaman Doğru Yol Doğru Etki Doğru İlaç Formu ve Doğru Kayıt

24 İzleme: İlaçların hastaya etkilerini izleme İşbirliği içinde izleme (doktor, hemşire, hasta, eczane, Laboratuvar) İlaçların yan etkilerinin izlenmesi ve kaydı Hangi etkilerin kaydedileceğinin tanımlanması İlaç hatalarının raporlanması İlaç Güvenliği ile ilgili oluşan olumsuzluklarda !Güvenlik Raporlama Sistemi Olay Bildirim Formu doldurulmalı ve kalite Yönetim Birimine bildirilmelidir.

25 İlaç Uygulamalarındaki Genel İlkeler:
Sakin ortamda/ dikkatli bir şekilde hazırlanmalı, Başkasının hazırladığı ilaç verilmemeli, İlaçlar hastanın yanında bırakılmamalı, Etiketi tam olarak okunmayan ilaçlar kullanılmamalı, Hastanın alerjisi olup olmadığı kontrol edilmeli, Gönderilen mayilerin üzerine içindeki ilaçların yazılması, hangi hastaya uygulanacağı belirtilmelidir. Etiketleme gerekmektedir.

26

27 GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ
Bildirimi Yapılacak Olaylar asgari: İlaç güvenliği, Transfüzyon güvenliği, Cerrahi güvenlik, Bildirimi yapılan olaylar ile ilgili gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetler başlatılmalıdır. Güvenlik raporlama sistemine yönelik eğitimler verilmelidir.

28 .

29 HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE RIZASININ ALINMASI
Riskli girişimsel işlemler öncesinde hasta bilgilendirilmeli ve rızası alınmalıdır. Bilgilendirme Yapılacak Riskli Girişimsel İşlemler: Cerrahi ya da invaziv girişim öncesi, Anestezi ve sedasyon öncesi, Kan ve kan ürünleri kullanımı öncesi, Yüksek riskli tedavi ve girişimsel işlemler öncesi bilgilendirilmiş onam alınır.

30 BİLGİLENDİRME VE RIZA ALINMASI
İşlemin riskleri-komplikasyonlarını, İşlemin tahmini süresini, Hastanın/vasi veya velisinin; adı soyadı,imzasını, İşlemi uygulayacak hekimin adı, soyadı,unvanı ve imzasını, Rızanın alındığı tarih ve saati içermelidir. İşlemin Nasıl yapılacağını, İşlemin kim tarafından yapılacağını, İşlemden beklenen faydaları, İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçları, Varsa işlemin alternatiflerini,

31

32 GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI
DSÖ,’’Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır’’projesinde güvenli cerrahi için bilinen 10 ana hedef belirlemiştir; 1.Doğru Hasta, Doğru Taraf 2.Anestezi Zararını Engelleme. Güvenli anestezi uygulaması için, Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi 3.Hava Yolu ve Solunum Kaybını Engelleme 4.Aşırı Kan Kaybını Engelleme

33 GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI
5.Bilinen Alerji Sorgulanması 6.Cerrahi Alan Enfeksiyonunu Engelleme 7.Cerrahi Alanda Alet ve Spanç Kalmasını engelleme 8.Patoloji numuneleri Güvencede olmalı 9.Ameliyathanede takım ruhu olmalı, 10.Doğru kayıt tutulmalı.

34 GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI
Cerrahi işlemlerde hasta güvenliğini sağlamak için Ameliyathane işleyiş prosedürü ve Yanlış Taraf Cerrahisi Önleme Talimatı oluşturulmuştur. Tüm cerrahi işlemlerde, klinikte doğru bölge ve taraf işaretleme süreci hekim tarafından gerçekleştirilir. Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi; “Klinikten Ayrılmadan Önce “anestezi verilmeden önce, ameliyat kesisinden önce ve hasta ameliyathaneden çıkmadan önce bölümleri gerekli kontroller yapılarak doldurulacaktır. !Güvenli Cerrahi ile ilgili oluşan olumsuzluklar Güvenlik Raporlama Sistemi Olay Bildirim Formu doldurularak kalite Yönetim Birimine bildirilmelidir.

35 SÖZEL ORDER (İSTEM)

36 Sözel istem uygulamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.
Sözel istem uygulama sürecinde; İstem , istemi alan kişi tarafından yazılmalı, Yazan kişi tarafından yazılı istem geri okunmalı, Gerektiğinde verilen ilacın adı kodlama yöntemi ile tekrar edilmeli İstemi veren kişi tarafından istemin doğruluğu sözel olarak onaylanmalıdır. Yüksek riskli ilaçlar ve kemoterapi ilaçları için sözlü talimat alınmaz Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır.

37

38 BİLGİ GÜVENLİĞİ GİZLİLİK: Hastaya ait bilgiler(hastalığına) Demografik bilgiler Anamnez Teşhis ve tetkik bilgileri BÜTÜNLÜK: Bilginin bütünlüğünün bozulmaması için gerekli tedbirler alınmalı. ERİŞİLEBİLİRLİK: İstenen veya ihtiyaç duyulan veriye zamanında yetkili kişi erişmeli, KURTARILABİLİRLİK: Veritabanı şifresi en üst yöneticiye mutlaka teslim edilmeli, değişiklikler bildirilmeli. Yedek dosyaları saklanmalı (farklı mekânda)

39 TEŞEKKÜRLER…


"Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları