Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASININ Dünü, Bugünü ve Yarını Turgut Tümer ODTÜ, Makina Müh. Böl. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASININ Dünü, Bugünü ve Yarını Turgut Tümer ODTÜ, Makina Müh. Böl. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik."— Sunum transkripti:

1 TÜRK BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASININ Dünü, Bugünü ve Yarını Turgut Tümer ODTÜ, Makina Müh. Böl. tumer@metu.edu.tr ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Dekanları Konseyi 1. ULUSAL MÜHENDİSLİK KONGRESİ 20-21 Mayıs 2004 Eski Foça, İzmir

2 lTürk B&T Politikasının kilometre taşları lSon on yılda gelinen nokta lDünyada neredeyiz? lEksik olan neydi? lGeleceği planlama: Vizyon 2023 Projesi lDünyada araştırma nereye gidiyor? Sunum Planı

3 l1963: Temel Araştırma; TÜBİTAK’ın kuruluşu l1972: Stratejik Araştırma; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin (MAM) kuruluşu l1973: 3. BYKP’nda “teknoloji geliştirme” kavramı l1983: Kapsamlı B&T politikaları: 1983-2003; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) kuruluşu l1993: B&T politikası revizyonu:1993-2003; Öncelikli alanlar, Ulusal İnovasyon sistemi l1995: Endüstriyel Ar-Ge Destek Programı Türk B&T Politikasının Kilometre Taşları

4 lBilimsel yayınlar 41(90):1177  25(00):6074  22(02):9303 lUlusal Gelirden AR-GE’ye ayrılan pay %0.32(90)  %0.64(00) lAR-GE gerçekleştirmede iş kesiminin payı %20.4(90)  %33.4(00) lAR-GE finansmanında iş kesiminin payı %27.5(90)  %42.9(00) l10,000 işgücüne düşen AR-GE personeli 7.5(90)  13.1(00) Son On Yılda Gelinen Nokta

5 BTYK / TÜBİTAK Üniversiteler / Kamu Araştırma Birimleri / Firmalar DPT KOSGEB (San. ve Tic. Bak.) TTGV Türk Patent Enstitüsü (TRIPS) Ulusal Metroloji Enstitüsü (TÜBİTAK-UME) Türk Akreditasyon Kurulu (TÜRKAK) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri –Teknoparklar Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Kurumsal Yapı

6 lBilgi ve İletişim lEsnek İmalat ve Otomasyon lUlaştırma (özellikle demiryolu ulaşımı) lUzay, Havacılık ve Savunma lGen Mühendisliği ve Biyoteknoloji (özellikle GAP kapsamında tarım uygulamaları) lÇevre Dostu Teknolojiler ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri lDeprem ve Afet Yönetimi Öncelikli Alanlar

7 l 100 Milyon $/yıl (personel hariç) l DPT: 40% (ÜAİAP) l Maliye Bakanlığı: 40% (BAP) l TÜBİTAK: 6 % (8 Araş. Grubu) l Diğer (SSM,...): 14% Akademik Araştırmaya Kamu Desteği

8 lTÜBİTAK (DTM kaynakları, hibe) 1995 yılından bu yana 959 projeye 157 Milyon $ destek lTTGV (Dünya Bankası, Haz. Müs. kaynakları, borç) 1991 yılından bu yana 351 projeye 130 Milyon $ borç lKOSGEB (muhtelif) Endüstriyel AR-GE’ye Kamu Desteği

9 Dünyada Nüfus: 1.1 % GSYİH (Zenginlik): 0.6 % Yayın (Bilgi üretme): 0.9 % AB 13 aday / yeni üye arasında Nüfus: 37 % GSYİH (Zenginlik) : 21 % Yayın (Bilgi üretme) : 23 % Türkiye’nin önündeki fırsatlardan biri, bilgiyi “teknoloji üretimi” yoluyla ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmektir... Neredeyiz?

10 Eksik olan neydi? lUzun erimli, stratejik yaklaşım lToplumda farkındalık / destek lSiyasi irade lSanayinin inovasyona yönelimi lUlusal İnovasyon Sistemine işlerlik kazandırılması lBu sistemin en önemli ögesi olan Türkiye Araştırma Alanının bütünleşme, yapılanma ve güçlenme sorunları...

11 VİZYON 2023 PROJESİ AVRUPA BİRLİĞİ ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞME İÇİN BİLİM VE TEKNOLOJİ KALDIRACI 2002’de Bilim ve Teknoloji alanında iki önemli adım atıldı Teknoloji Öngörüsü Teknolojik Yetenek Ar-Ge Altyapısı Araştırıcılar Envanteri Geleceği Planlama

12 l Paneller  10 sektörel, 2 tematik panel  Bir yıl içinde 200 üzerinde toplantı l Delfi Sorgulaması  11 alanda 413 Delfi ifadesi (teknolojik gelişme/aşama) için 20 soru  7000 uzmana ulaşıldı  Geri dönüş (birinci tur): 34%  Yanıt: 44.000 ifade (105 yanıt/ifade) (Teknoloji Talebi) (Teknoloji Arzı) Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi

13 l11 Panel, Delfi sonuçlarını da kullanarak, 95 “ Teknolojik Faaliyet Konusu - TFK " belirledi. lHer TFK için gerek duyulan “ Teknoloji Alanları - TA " nı da içeren birer yol haritası hazırlandı. lTeknoloji Alanlarının önceliklendirilmesi üzerinde çalışılıyor. lSentez raporarının (4 cilt) yakında yayımlanması bekleniyor. lBTYK’ya sonbaharda bir strateji dokümanı sunulması bekleniyor. Vizyon 2023’ün geldiği aşama

14 l Üniversitelerde:  Gittikçe daha pahalı  Gittikçe daha disiplinlerarası ve karmaşık- Ekip çalışması  Merak dürtüsü yanında, ekonomik ve toplumsal yarara yönelim  Kontrata dayalı araştırmada artış - İngiltere’de son 3 yılda %16.5  Fikri mülkiyet hakları gelirlerinde artış - İngiltere’de son 3 yılda 2.4 kat Araştırma alanında yeni eğilimler (1/3)

15 l Kamu araştırma birimlerinde  Misyonların dolması (ABD’de biraz farklı...)  Yeni kamu yönetimi anlayışı - " Müdür " yerine " Yönetim Kurulu Başkanı "  Ticarileşme  Özelleştirme Araştırma alanında yeni eğilimler (2/3)

16 l Firmalarda  “Stratejik Araştırma Birimleri” yerine, dışarıdan temine yönelim - Alınıp satılabilecek bir hizmet  Mevcut birimlerin dışarıya iş yapması  Globalleşme ve şirket evliliklerinin hisse senedi değeri üzerinde baskıyı artırması nedeniyle, özel araştırma birimlerine ayrılan kaynakta azalma  Araştırmanın günlük sorunlara odaklanması  Rakip firmaların birlikte rekabet öncesi araştırmaya yönelimi Araştırma alanında yeni eğilimler (3/3)

17 dinlediğiniz için teşekkürler ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


"TÜRK BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASININ Dünü, Bugünü ve Yarını Turgut Tümer ODTÜ, Makina Müh. Böl. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları