Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÜKLEOTİD METABOLİZMASI Yard. Doç.Dr. Murat ÖRMEN Biyokimya A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÜKLEOTİD METABOLİZMASI Yard. Doç.Dr. Murat ÖRMEN Biyokimya A.D."— Sunum transkripti:

1 NÜKLEOTİD METABOLİZMASI Yard. Doç.Dr. Murat ÖRMEN Biyokimya A.D.

2 SUNUM PLANI Nükleotidlerin yapısı Pürin nükleotidlerinin sentezi Pürin nükleotidlerinin yıkımı Pirimidin nükleotidlerin sentezi Pirimidin nükleotidlerin yıkım

3 Nükleotidler bazı metabolik süreçlerde anahtar görev üstlenir Enerji metabolizmasında (ATP) İkincil habercilerin yapısında yer alır (cAMP) Koenzimlerin yapısında yer alır (NAD,FAD) Ara ürünlerin aktivasyonunda yer alır (UDP-Glukoz) Nükleik asidlerin monomerik üniteleridir

4

5

6

7

8 Riboz ve Deoksiriboz oHoH oHoH oHoH H o CH 2 o 1 2 3 4 5 Riboz - RNA’yı oluşturan nükleotidlerin yapısında bulunur H oHoH oHoH H o CH 2 o 1 2 3 4 5 2 deoksiriboz -DNA’yı oluşturan nükleotidlerin yapısında bulunur BAZ Fosfat Nükleotid üniteleri

9 Nükleozid H oHoH oHoH H o CH 2 o 1 2 3 4 5 Baz purin/pirimidin + deoksiriboz veya riboz OHOH oHoH H o CH 2 o 1 2 3 4 5 N o N NH 2 Sitozin 1 3 2 4 5 6 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ N-glikozidik bağ Sitidin

10 Fosfat grupları nükleotidlerin negatif yüklerini sağlarlar

11 İnozin Monofosfat (IMP) pürin nükleotidlerinin oluşumunda “ata” nükleotiddir

12 Purin sentezi Riboz-5 fosfat ile başlar PRPP SENTAZ Pentoz fosfat yolu Pürin nükleozidleri (-) Pi (+)

13 Pürin biyosentezinin düzenlenmesinde başlıca basamak PRPP’nin 5-Phosphoribosyl-1-amin’e dönüşüm basamağıdır PRPP Glutamin Glutamat PPi PRPP Glutamil Amidotransferaz IMP, AMP, and GMP. (-)

14 Çeşitli yapıların pürin biyosentezine katkıları PABA ve folik asid analogları

15 Adenilosuksinat sentetaz Adenilosuksinat liyaz IMP dehidrogenaz XMP aminaz İnozin Monofosfat (IMP) AMPGMP IMP’den GMP ve AMPsentezi Aspartik asid

16 Pürin nükleotidlerinin oluşumunda yan yollar Hipoksantin veya Guanin +PRPP=IMP veya GMP + PPi Hipoksantinguanozilfosforibozil transferaz (HGPRTaz) Adenin+PRPP= AMP + PPi Adeninfosforibozil transferaz (APRTaz) Lesch-Nyhan Sendromu

17 Lesch-Nyhan Sendromu HGPRTaz eksikliği X’e bağlı geçiş PRPP’de artma,IMP ve GMP’de azalma Bulgular: –Zeka geriliği –Ürik asid artışı –Spastisite –İstemsiz hareketler

18 Spesifik Kinazlar NMP’ları NDP’a çevirir Nukleozid Monofosfat Nukleozid Difosfat Monofosfat Kinazlar Monofosfat kinazlar bazlara spesifiktir AMP + ATP2ADP GMP + ATPGDP + ADP Adenilat Kinaz Guanilat Kinaz

19 NDP ve NTP’lar Nükleozid difosfat kinazlar aracılığı ile birbirlerine dönüşürler Nükleozid difosfat Kinazlar Baz ayırımı yapmazlar

20 Pürinlerin yıkımı Aminohidrolaz

21 ADENOZİN DEAMİNAZ EKSİKLİĞİ Ciddi kombine immun yetmezlik dATP birikim ribonükleotid redüktazı inhibe eder Sonuçta DNA sentezi inhibe olur B ve T lenfositlerin disfonksiyonu

22 Artma Feedback inhibisyonun kaybı (IMP, AMP,GMP) Azalma Gut hastalığında görülen enzim anormallikleri

23 Ürik asid artışı başka hangi nedenlere bağlı olabilir

24 Pirimidin atomlarının kaynakları aergıaergıjrglarglırglı jrg

25 Aspartat Kambamoil fosfat PRPP CTP synthetase Aspartat transkarbamoilaz (Glutamin) Dihidroorotaz DHO dehid. OPR transf. OMP Dekarb Pirimidin nükleotidlerin sentezi KPS IIATP, PRPP (+) UTP (-)

26 OROTİK ASİDÜRİ Anormal gelişme,megaloblastik anemi İdrarla orotat atılımında artış Tedavi:Üridinden zengin diyet OPR transf. OMP Dekarb

27 Ribonükleotid redüktaz: Ribonükleotidleri deoksiribo türevlerine dönüştürür. dUMP dTMP Thymidylate synthase

28

29 Ribonüleotid redüktaz’ın yapısı ATP aktive eder dATP inhibe eder

30

31 dUMP dTMP N 5,N 10 -methylene- tetrahydrofolate Dihydrofolate Tetrahydrofolate Timidilat sentaz Dihidrofolat reduktaz NADPH NADP + reduced oxidized d-TİMİDİN MONOFOSFAT SENTEZİ Timidilat Sentaz Serine transhidroksimetilaz 5-Florourasil (-) Metotraxate (-)

32 Pirimidin nükleotidlerin yıkımı

33 Dihidrotimin  Üreidoizobütirat

34

35 Figure 22.16: Reductive electron transport sequences in the action of rNDP reductase.

36

37

38 NÜKLEOTİD METABOLİZMASI Nükleotidlerin yapısı Pürin nükleotidlerinin sentezi Pürin nükleotidlerinin yıkımı –İlgili bazı hastalıklar Pirimidin nükleotidlerin sentezi Pirimidin nükleotidlerin yıkım

39


"NÜKLEOTİD METABOLİZMASI Yard. Doç.Dr. Murat ÖRMEN Biyokimya A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları