Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN: BERKTUĞ ÇELİK 6B_2.  1.Keops piramidi 1.Keops piramidi  2.ZEUS HEYKELİ 2.ZEUS HEYKELİ  3.ARTEMİS TAPINAĞI 3.ARTEMİS TAPINAĞI  4. RODOS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN: BERKTUĞ ÇELİK 6B_2.  1.Keops piramidi 1.Keops piramidi  2.ZEUS HEYKELİ 2.ZEUS HEYKELİ  3.ARTEMİS TAPINAĞI 3.ARTEMİS TAPINAĞI  4. RODOS."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN: BERKTUĞ ÇELİK 6B_2

2  1.Keops piramidi 1.Keops piramidi  2.ZEUS HEYKELİ 2.ZEUS HEYKELİ  3.ARTEMİS TAPINAĞI 3.ARTEMİS TAPINAĞI  4. RODOS HEYKELİ 4. RODOS HEYKELİ  5.İskenderiye Feneri 5.İskenderiye Feneri  6.Kral Mausollos'un Mezarı (Halikarnas Mozolesi) 6.Kral Mausollos'un Mezarı (Halikarnas Mozolesi)  7.Babil'in Asma Bahçeleri 7.Babil'in Asma Bahçeleri

3 Sanıldı ğ ının aksine 3 piramidin hepsi dünyanın yedi harikası listesine dahil de ğ il. Piramitlerden sadece Keops Piramidi bu listeye girdi. Keops Piramidi aynı zamanda dünyanın yedi harikasından günümüze dek ayakta kalabilmi ş tek yapı. Piramit 4. Hanedanlık zamanında M.Ö. 2560 yılında Firavun Khufu (Keops) tarafından yaptırıldı. Keops Piramidi’nin yapımının 20 yılı a ş tı ğ ı sanılıyor. Piramit yapıldı ğ ında 145.75m yüksekli ğ indeydi. Yapıldı ğ ından itibaren 43 yüz yıl boyunca da dünyadaki en uzun yapı olarak kayıtlara geçti. BAŞLIKLAR

4 KEOPS PİRAMİDİ

5 Zeus Heykeli M. Ö 450 yıllarında Olympia’da yapıldı. Heykel, adına olimpiyat oyunları düzenlenilen, Yunanlıların en büyük tanrısı Zeus için yapılmı ş tı. Zeus Heykeli bir tahta iskelet üzerine altın ve fildi ş i metal parçaların yerle ş tirilmesiyle yapılmı ş tı. Heykel tapına ğ a ancak sı ğ abiliyordu, öyle ki Zeus aya ğ a kalksa tapına ğ ın tavanı yıkılacakmı ş gibi bir hava veriyordu. Heykelin oturtuldu ğ u taban 6.5m. geni ş li ğ inde ve 1m. yüksekli ğ inde, heykelin kendisi ise 13m yüksekli ğ indeydi. Olimpiyat oyunları 391 yılında Theodosius I tarafından putperestlik olarak suçlanıp sona erdirilince, Zeus Tapına ğ ı da kapatıldı. Heykel zengin Yunanlılar tarafından Constantinople’e ta ş ınmı ş tı ve orada 462 yılındaki büyük yangında yok olana dek kaldı. BAŞLIKLAR

6 ZEUS HEYKELİ

7 Artemis Tapına ğ ı M.Ö. 550 yılında Efes antik kentinde yapıldı. Tamamiyle mermerden olu ş uyordu. Lidya kralı Croesus tarafından yaptırılan yapı, Yunan mimar Chersiphron tarafından tasarlanmı ş tı ve dönemin en büyük heykeltıra ş ları Pheidias, Polycleitus, Kresilas ve Phradmon tarafından yapılmı ş olan bronz heykellerle süslenmi ş ti. Tapınak hem bir pazaryeri, hem de bir dini müessese olarak kullanılıyordu. Artemis Tapına ğ ı M. Ö. 21 Temmuz 356 yılında adını ölümsüzle ş tirmek isteyen ve ne yazık ki bunu ba ş aran Herostratus adlı biri tarafından yakıldı. İş in ilginç yanı, aynı gece Büyük İ skender do ğ du. Hatta bu olaydan bir zaman sonra Anadolu’yu fethetti ğ inde Artemis Tapına ğ ı’nın yeniden yapılmasına yardım etti. BAŞLIKLAR

8 ARTEMİS TAPINAĞI

9 Yapılı ş ından yok olu ş una kadar yalnızca 56 yıl geçmesine ra ğ men, Rodos Heykeli dünyanın yedi harikasından biri olmayı ba ş ardı. Rodos Heykeli yapıldı ğ ında sadece devasa bir heykel de ğ ildi. Heykel Rodos adasındaki insanlar için beraberli ğ in bir simgesiydi. Rodos Heykeli’nin yapılması tam 12 yıl aldı ve M. Ö. 282 yılında bitirildi. Heykel yakla ş ık 33 m. boyundaydı; demir ve ta ş la desteklenmi ş bronzdan olu ş uyordu. Liman giri ş inde bulunan heykel M.Ö. 226 yılında bir deprem sonucunda en zayıf noktası olan dizinden kırıldı. Rodoslular, Firavun Ptolemy III Eurgetes’den restorasyon için yardım teklifi aldılarsa da, bir kahine ba ş vuruldu ve yardım reddedildi. Neredeyse 1000 yıl boyunca heykel harabe halinde kaldı. 654 yılında Araplar Rodos’u istila ettiler. Heykelden kalanları Suriyeli bir Yahudi’ye sattılar. Söylenildi ğ ine göre bütün parçaları Suriye’ye 900 tane devenin sırtında ta ş ınmı ş. BAŞLIKLAR

10 RODOS HEYKELİ

11 Tehlikeli kıyı şeridi boyunca gemicileri yönlendirmek amacı ile Mısır'ın İskenderiye kenti kıyısındaki Faros (Pharos) adasında yapılmıştır. Proje Büyük İskender'in komutanları Ptolemy Soter zamanında MÖ 290 yılları sonunda başlamış, ölümünden sonra oğlunun hükümdarlığı zamanında bitirilmiştir. Şehrin batı limanında bulunan fener yaklaşık 166 m yüksekliğindedir. Sadece harikaların değil bugüne kadar yapılmış fenerlerin de en yükseğidir. Gemicilik için güvenli bir ortam sağlamak isteyen Yunanlı tüccar Sostratus tarafından finanse edilmiştir. Fener'in en gizemli yanı, gündüzleri bile güneş ışığını denize yansıtmak amacı ile tasarlanmış cilalı bronz aynalarıydı. Geceleri ise aynaların önünde ateşler yakılıyor, böylece aynanın yansıttığı ışık gece yaklaşık 50 km mesafeden görülebiliyordu. Yapı bir dizi depreme kadar bozulmadan kaldı. Fakat depremler ve doğal şartlar sonunda çöktü. Üst kısmı 955 yılında bir deprem ve fırtınada kopan fenerin gövde kısmı da 1302'de başka bir depremde çöktü. En sonunda 1480 yılında Memlük Sultanı Kait-bay tarafından fenerin olduğu yere yapılan bir kalede malzemeleri kullanılmak üzere tamamen yıkıldı.Ptolemy SoterSostratus depremfırtınadaMemlük BAŞLIKLAR

12 İSKENDERİYE FENERİ

13 Halikarnas Mozolesi, Kral Mausollos için karısı ve kız kardeşi tarafından yaptırılmış bir mezardır. Bodrum civarında yapılmış ve yapımı MÖ 350 yılında tamamlanmış. Tabanın üstünde kenarları heykellerle süslenmiş basamaklı bir podyum bulunuyordu. Süslü su mermerinden yapılmış lahit ve mezar odası, podyumun üstünde bulunuyordu ve İyonya tarzı kolonlarla çevrilmişti. Sıra sütunlar, yine heykellerle süslenmiş bir piramit çatıyı destekliyordu. Dört tane savaş atıyla çekilen bir savaş arabası heykeli ise piramidin tavanını donatıyordu. Halikarnas Mozolesi'nin toplam yüksekliği 45 m. idi ve 4 tarafındaki 4 heykelin her birini ayrı bir heykeltıraş yapmıştı. Bu heykeller, tanrıların değil de insanlar ve hayvanların heykelleri olmasından dolayı tarihte özel birer yer tutarlar. 16. yüzyıl boyunca Halikarnas Mozolesi iyi bir durumda korundu. 15. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında St. John şövalyeleri bölgeye geldiler ve bugün Bodrum Kalesi olarak geçen büyük bir kale yaptılar. Bu kalenin yapımında Halikarnas Mozolesi'nin nerdeyse bütün taşları kullanıldı.Bodrumİyonya BAŞLIKLAR

14 Kral Mausollos'un Mezarı (Halikarnas Mozolesi)

15 MÖ 7. yüzyılda Babil kralı Nebukadnezar tarafından yaptırılmıştır. Babil'in çorak Mezopotamya çölünün ortasında, ağaçlar, akan sular ve egzotik bitkilerin bulunduğu çok katlı bir bahçedir. Coğrafyacı Strabo'nun 1. yüzyıldaki tanımına göre:BabilNebukadnezarMezopotamyaStrabo "Bahçeler birbiri üzerinde yükselen büyük direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu.Büyük bitkilerin ve ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbeler, sütunlar ve taraçalar pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı. Yüksekteki bahçeleri sulamak için Fırat Nehri'nden zincir pompalarla su yukarılara çıkarılıyordu. Bu şekilde üst seviyelere taşınan su, bahçeleri sulayarak teraslardan aşağıya yukarı Söylentiye göre Nebukadnezar bu yapıyı sıla hasreti çeken karısı Semiramis için yaptırmıştır. Semiramis Medes kralının kızıdır. Söylentiye göre Mezopotamyanın düz ve sıcak ortamı onu bunalıma itmiş, kral da karısının hasretini sona erdirmek için yapay dağların olduğu, suların aktığı yemyeşil bir bahçe yaptırmıştır.Fırat NehriSemiramisMedes Babil'in asma bahçelerinin günümüze gelen kesin izleri yoktur. Fakat, bölgede araştırma yapan arkeologlar, Babil'deki sarayın kuzeydoğusunda görünüşü garip olan temel ve tonozlar buldular. Bunların Babil'in Asma Bahçelerine ait olup olmadığını düşünülmektedir. Babil'in Asma Bahçeleri, klasik yazarlar tarafından ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Günümüzde bu tanımlara göre çizilen resimler bulunmaktadır. Sanılanın aksine efsanevi bahçeler bir yerlere asılı değil, sadece sütunlarla desteklenen taraçalar üzerinde kurulmuştur. BAŞLIKLAR

16 Babil'in Asma Bahçeleri

17 WİKİPEDİA tr.wikipedia.org/wiki/ Dünyanın_Yedi _ Harikası GOOGLE GÖRSELLER BAŞLIKLAR

18


"HAZIRLAYAN: BERKTUĞ ÇELİK 6B_2.  1.Keops piramidi 1.Keops piramidi  2.ZEUS HEYKELİ 2.ZEUS HEYKELİ  3.ARTEMİS TAPINAĞI 3.ARTEMİS TAPINAĞI  4. RODOS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları