Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

8. BÖLÜM DRENAJ 14.04.2017.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "8. BÖLÜM DRENAJ 14.04.2017."— Sunum transkripti:

1 8. BÖLÜM DRENAJ

2 Tanım : Tarım alanlarında, havadar bir kök bölgesi ve tarımsal faaliyetler için yeter derecede kuru bir üst toprak yüzeyi sağlamak için, kaynağı ne olursa olsun fazla suyun araziden uzaklaştırılmasına DRENAJ denir.

3 DRENAJIN YARARLARI Bitki kök bölgesinde hava-nem dengesi sağlanır
Mikroorganizma faaliyetleri artar, daha fazla organik materyal parçalanarak bitkinin alabileceği forma dönüşür İyi bir kök gelişmesi sağlanır Toprağın yapısı düzelir ve toprak işleme kolaylaşır

4 Bitki desenlerinde çeşitlilik sağlanır
Arazinin değeri yükselir Tarım arazisi potansiyeline sahip ıslak ve batak araziler ıslah edilerek tarıma açılır Toprakta tuz birikmesi önlenir Arazideki yapı ve tesisler korunur Çevrede yaşayanların sağlık koşulları iyileştirilir.

5 DRENAJ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKMA NEDENLERİ
Sulama suyunun iletilmesi, dağıtılması ve uygulanmasında derine sızma ve yüzey akışı Aşırı sulama suyu uygulama Tarım alanına dışarıdan ve toprak altından gelen sular Artezyenik sular Aşırı yağış ve taşkın suları

6 DRENAJ SORUNLARI Tarım alanlarının çukur yerlerinde suyun uzun süre göllenmesi Toprak yüzeyinde tuz birikmesi Bitkilerde kök çürüklüğü, aşırı toprak neminin neden olduğu hastalıklar Sivrisinek üremesi Suyu seven ve mücadelesi güç olan yabancı otların gelişmesi Ekim ve hasatın gecikmesi Bitki gelişmesinin olumsuz yönde etkilenmesi

7 DRENAJ ETÜDLERİ - Mevcut verilerin toplanması 1. Topografik haritalar 2. Hava fotografları 3. Jeolojik haritalar 4. Tapu Kadastro haritaları 5. Toprak haritaları ve su analiz raporları 6. Arazi kullanma haritaları 7. Meteorolojik bilgiler 8. Hidrolojik raporlar 9. Özel çalışma ve raporlar 10. Yörede mevcut yapılmakta olan yapılar

8 -Ön Etüt Çalışmaları 1. Toprak etüdleri 2
-Ön Etüt Çalışmaları 1. Toprak etüdleri 2. Drenaj sisteminin çıkış yeri ve kapasitesi 3. Sulama kayıtları 4. Taban suyu düzeyi 5. Taşkınlar ve sedimantasyon 6. Artezyenik koşullar 7. Pompaj kuyuları 8. Drenajdan etkilenen tarım işletmeleri 9. Yaklaşık fayda-masraf oranı

9 - Ayrıntılı etüt çalışmaları 1. Topografik etütleri 2
- Ayrıntılı etüt çalışmaları 1.Topografik etütleri 2.Çıkış yeri etütleri 3.Toprak etütleri 4.Geçirimsiz tabaka (bariyer) etütleri 5.Toprak geçirgenliği(permeabilite) etütleri 6.Taban suyu etütleri 7.Sulama ve yıkama suyu etütleri 8.Malzeme etütleri

10 DRENAJ YÖNTEMLERİ YÜZEY DRENAJI TOPRAK ALTI DRENAJI

11 Toprak altı drenaj sistemleri, taban suyunu düşürmek amacıyla kurulur.
DRENAJ YÖNTEMLERİ YÜZEY DRENAJI TOPRAK ALTI DRENAJI Yüzey drenajında arazi yüzeyindeki ve üst toprak profilindeki fazla sular, toprak altı drenajında ise toprak altındaki fazla sular uzaklaştırılır Toprak altı drenaj sistemleri, taban suyunu düşürmek amacıyla kurulur.

12 Yüzey drenaj sistemleri
Tarlabaşı kanalı Yüzey drenaj kanalı Su kaynağı Ana kanal

13 Yüzey Drenaj Sistemlerinin Tipleri
Tesadüfi (Random) drenler sistemi Paralel tarla drenleri sistemi Yastık sistemi Paralel açık hendek sistemi Eğime çapraz hendek sistemi Önleyici sistem

14 Kapalı drenaj sistemleri
TOPRAK YÜZEYİ TABAN SUYU DREN

15 Kapalı(borulu)drenaj sistemlerinin tipleri
Paralel sistem Kaburgalı sistem Çift toplayıcı sistem Tesadüfi sistem Grup sistemi


"8. BÖLÜM DRENAJ 14.04.2017." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları