Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ."— Sunum transkripti:

1 GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ

2 Hasta Stabil mi ? -Düşük kalp debisi bulguları -Bilinç bozukluğu -Hipotansiyon -Pulmoner ödem -İskemi bulguları RİTİM BOZUKLUĞU OLAN HASTA STABİL DEĞİLSE KARDİYOVERSİYON VEYA PACE

3 Bradikardi Kalp hızı <60 /dk veya relatif bradikardi olması Atropin 0.5 mg ( 3 mg dek ) - Kalp hızı <40/dk - Kan basıncı < 90 mmHg - Yetmezlik bulguları - Bradikardinin tetiklediği ventriküler aritmiler - Bilinç bozukluğu Alternatif ilaçlar (dopamin, aminofilin )

4 Bradikardiler Sinus düğümünden kaynaklanan AV düğümden kaynaklanan –1. derece AV blok –2. derece AV blok Mobitz Tip I; Wenckebach Mobitz Tip II –3. derece AV blok (tam blok)

5 Bradikardi

6 2. derece, tip 1 AV blok

7 2. derece, tip 2 AV blok

8 AV tam blok

9

10 Pace Semptomatik bradikardi (atropine yanıtsız) Semptomatik yüksek dereceli AV blok Asistoli riski Transkütanöz veya transvenöz yolla takılabilir

11 Bradikardi Havayolu,oksijen 12-lead EKG Kan basıncı, oksimetri VAR Sistolik kan basıncı<90mmHg Kalp hızı<40/dk Kalp yetmezliği Ventriküler aritmiler Atropin 0.5 mg IV Yeterli cevap yok YOK Asistoli riski >3 sn pause Mobitz TipII AV Blok Tam Blok YOKSA İZLE Atropin 0.5 mg Alternatif ilaçlar Pace

12 Taşiaritmiler Taşikardi türü ne olursa olsun hasta stabil değilse elektrik kardiyoversiyon Kardiyoversiyon başarısızsa ve hasta stabil değilse amiodaron infüzyonu 150-300 mg 10-20 dk da yükleme 900 mg 24 saatte infüzyon Kalp hızı kontrolü

13 Kardiyoversiyon Senkronize elektrik kardiyoversiyon -AF için 100-150 J bifazik, 200 J monofazik -SVT ve AFL için 70-120 J bifazik,100 J monofazik -Monomorfik VT için 100 J -Polimorfik VT yüksek dozla defibrile edilir

14 Dar QRS kompleksli taşikardiler Düzenli dar QRS kompleksli Sinüs taşikardisi Atriyal flutter (AFL) Atriyal taşikardi Paroksismal supraventriküler taşikardi AV nodal re-entry taşikardi AV re-entry taşikardi

15 Dar QRS kompleksli taşikardiler Düzensiz dar QRS kompleksli Atriyal fibrilasyon (AF) Değişken bloklu atriyal flutter Multifokal atriyal taşikardi

16 SVT (AVRT-AVNRT)

17 Atriyal fibrilasyon

18

19 Preeksitasyon (aksesuar yol)

20 Tedavi Sinüs taşikardisi : altta yatanı tedavi et PSVT : -vagal manevralar, karotid sinüs masajı -adenosine -diltiazem -beta bloker ( metoprolol, esmolol ) -amiodaron

21 Tedavi Atriyal fibrilasyon: -Stabil olmayan hastada kardiyoversiyon -Hız kontrolü diltiazem, beta bloker, digoksin -Ritim kontrolü amiodaron, propafenon, ibutilide, flecainide -Antikoagülasyon Atriyal flutter: Kardiyoversiyon, ibutilide

22 Geniş QRS kompleksli taşikardiler Düzenli geniş QRS kompleksli VT Dal bloklu SVT Düzensiz geniş QRS kompleksli Dal bloklu AF Ventriküler preeksitasyonlu AF Polimorfik VT

23 Ventriküler Taşikardi

24

25 Ventriküler fibrilasyon

26 Tedavi Tanıda güçlük çekiliyorsa amiodaron VT için amiodaron, kardiyoversiyon Polimorfik VT ( torsade de pointes) Mg 2 g IV, kardiyoversiyon, hipokalemi düzelt SVT, AF dar QRS li gibi Preeksitasyonda amiodaron, kardiyoversiyon

27 TAŞİKARDİ Havayolu,oksijen EKG monitorizasyonu 12-lead EKG Kan basıncı, oksimetri Düzeltilebilir sebepleri gözden geçir STABİL Hasta stabil mi? Dar QRS’liGeniş QRS’li STABİL DEĞİL SKB<90 mmHG Kalp yetmezliği Angina Bilinç bozukluğu Senkronize DC şok Amiodaron 300 mg Şok tekrarı Amiodaron infüzyonu -Amiodaron 300 mg (VT ’de, zor tanı veya preeksitasyonlu AF’de) -Magnesium 2 g (polimorfik VT’de ) -Dal bloklu SVT/AF ise dar QRS li gibi tedavi et -Vagal manevralar -Adenosin 6-12 mg -Diltiazem -Beta bloker -Amiodaron (AF <48 saat ise veya diğer tedavi başarısızsa) -AF/AFL’de hız kontrolü

28 Antiaritmik ilaçlar Amiodaron 150-300 mg 10-20 dk yükleme 900 mg 24 saat infüzyon 200-400 mg oral idame Adenosin 6 mg bolus, gerekirse 12 mg ek doz

29 Antiaritmik ilaçlar Kalsiyum antagonistleri Diltiazem 15-20 mg 2 dk IV bolus, 5-15mg/saat infüzyon Beta blokerler Metoprolol 5 mg IV bolus, gerekirse ek doz Esmolol infüzyonu


"GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları