Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Child Health and Pediatrics.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Child Health and Pediatrics."— Sunum transkripti:

1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Child Health and Pediatrics

2 Learning objectives in Pediatrics At the end of the clerkship in pediatrics, students know the approach to healthy child and pediatric patient; adopt preventive healthcare measures; achieve the diagnosis and differential diagnosis of basic childhood diseases; succeed primary prophylaxis and treatment; perform the transport to advanced healthcare units.

3 The aims of the clerkship are; Get experienced in history taking, improve their skills in physical examination, Learn the normal developmental phases during newborn, infancy and, childhood, Gain experience in the developmental delays and disorders, Get experience in common childhood diseases,

4 Learn the clinical symptoms and signs of common diseases, Diagnose and treat common childhood diseases, Learn which diseases should be referred to the specialized centers, Learn the emergency treatment of common disorders,

5 In this clerkship, the student should be able to: Take a detailed,relavant history of the child and his/her family, Perform a detailed physical examination of the child and neonate, considering the special features related to the age of the patient, Assess the physical-motor-mental development of healthy child,

6 Assess the antropometric evaluation in proper techniques, including percentile charts, Perform intravenous,intramuscular, subcutaneous injections, obtain venous blood, vaccinate children, Supply basic life support to neonates and children, Obtain pharyngeal swab, faecal and urine cultures,

7 Evaluate peripheral blood smear, Evaluate urine test and sediment, Assess arterial blood gas, Assess complete blood count,

8 Evaluate pediatric ECG Evaluate serum elecrolytes, renal function tests, hepatic function tests and thyroid function tests, Assess chest X-rays Care the umbilicus in newborn,

9 In this clerkship, the student must learn how to perform and evaluate: Lumbar puncture, Analysis of cerebrospinal fluid, Otoscopy and opthalmoscopy

10 Search occult blood in the stool, Microscopic examination of stool, Insertion of urethral catheter, Insertion of nasogastric catheter,

11 Thoracentesis, Use of a nebuliser, Apply and evaluate the results of pulse oximetry, Use of a cardiac monitor and obtain an ECG,

12 Measurement of blood sugar with a glycometer, Apply and follow up of phototherapy, Preparing a pedigree,

13 In this clerkship, students should observe and become familiar with: Bone marrow aspiration, Paracentesis, Exchange transfusion,

14 Pulmonary fuction tests, Intraarticular intervention Liver, renal and rectal biopsies, Diagnostic and therapeutic endoscopy,

15 Echocardiography, Cardiac catheterisation, Application of prick test Endocrinological provocation and inhibition tests,

16 Nasal smear, 24 hour pH monitoring and reflux tests, Gl motility,

17 By the end of the clerkship, students are expected to have assimilated the principles of: Respecting for patient rights and obtaining well- balanced relations with the patients' relatives Maintaining good relations with collagues and teaching staff, be analytical and research orientated, Maintaining good relations with health staff

18 Asking for a consultation Using written and on-line sources correctly Giving clear and concise information about the patient's condition to patient and family Obeying infection control regulations when working on the ward and in the polyclinics

19 DÖNEM IV - 1: ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ HEDEFLERİ Amaç: Çocuk sağlığı ve hastalıkları stajı sonunda öğrenciler; sağlam ve hasta çocuğa yaklaşımı bilir, koruyucu sağlık hizmetlerini benimser, çocukluk çağı hastalıklarının tanısını, ayırıcı tanısını yapar, birinci basamak düzeyde uygun proflaksiyi sağlayabilir ve tedavi edebilir, gerekli hastaların uygun şekilde sevk koşullarını sağlayıp bir üst basamak sağlık merkezine sevk edebilir.

20 Öğrenim Hedefleri: Bilgi ve beceri: Pediatride hastadan ve/veya ailesinden anamnez alabilmeli, Yenidoğan, bebek ve çocuk fizik muayenesini doğru yapabilmeli, “fizyolojik” ile “patolojik” bulguları ayırt edebilmeli, Yenidoğan, bebeklik, çocukluk ve adolesan dönemlerine ait normal psikomotor gelişim basamaklarını, gelişim ve büyüme parametrelerini bilmeli ve standart ölçekleri kullanarak büyüme ve gelişme durumunu değerlendirip, gelişimsel bozuklukları tespit edebilmeli,

21 Pediatride sık görülen hastalıkları ve bu hastalıklarda yapılacak olan laboratuar tetkiklerini bilmeli, tam idrar tetkiki, periferik kan yayması, beyin-omurilik sıvısının mikroskobik incelenmesi, dışkı yayması gibi basit tetkikleri yapabilmeli ve sonuçları doğru yorumlayabilmelidir.

22 Yaşla birlikte değişkenlik gösteren “normal” muayene bulguları hakkında bilgi sahibidir. Yenidoğan, bebeklik ve çocukluk dönemine ait beslenme yöntemleri ve beslenme bozuklukları hakkında bilgi sahibi olmalı, çocuklardaki beslenme bozukluklarını saptayabilmeli, bu konuda danışmanlık yapabilmeli ve gerektiği durumlarda üst merkeze yönlendirebilmeli,

23 Sağlıklı bebek aşılama programını bilmeli, deri altı ve kas içi enjeksiyon, oral aşı uygulaması konularında bilgi sahibi olup, aşı uygulayabilmeli, Çocuk, bebek ve yenidoğan canlandırması konusunda gerekli ve güncel bilgi sahibi olmalı, Yenidoğan bebeğin doğum sonrasındaki girişim ve bakım uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmalı, Yenidoğan bebeğin doğum sonrasındaki girişim ve bakım uygulamalarını yapabilmeli,

24 Çocuk enfeksiyon hastalıklarına ait izolasyon endikasyonlarını bilmeli, İdrar incelemesi, periferik yayma, tam kan sayımı, kan gazları, elektrolitler, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, tiroid fonksiyon testleri, koagülasyon parametreleri, dışkı bakısı, gram boyama, boğaz kültürü, elektrokardiyogram, akciğer grafisi, telekardiyografi gibi sık kullanılan tanı ve tarama yöntemlerinin endikasyonlarını ve uygulama şartlarını bilmeli, sonuçları yorumlayabilmeli,

25 Lomber ponksiyon, beyin omurilik sıvısının incelenmesi ve değerlendirilmesi, otoskopik ve oftalmolojik muayene, dışkının mikroskobik incelemesi, nazo/orogastrik kateter yerleştirilmesi, mesane kateterizasyonu, torasentez, nebulizasyonla ilaç uygulanması, nabız oksimetresi uygulanması, glukometreyle kan glukozu ölçme ve değerlendirme fototerapi uygulaması ve takibi, endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilasyon uygulanması ve takibi hakkında bilgi sahibi olmalı,

26 Kemik iliği aspirasyonu, parasentez, kan değişimi, eklem içi aspirasyon, karaciğer ve böbrek biyopsileri, endoskopi, kolonoskopi, pH monitorizasyonu, ekokardiyografi, deri testleri, endokrinolojik uyarı ve inhibisyon testleri, akciğer fonksiyon testlerini gözlemeli, uygulama endikasyonlarını ve bu girişimlere ait olası komplikasyonları bilmeli,

27 Tutum Hekim, hasta ve hasta yakınları ile iletişim becerisine sahip olmalı, Hastalıklar ve tedavileri hakkında aileleri bilgilendirebilmeli, Hasta yakınına çocukları konusunda koruyucu sağlık eğitimi verebilmeli,

28 Çocuklardaki beslenme ve bozuklukları konularında danışmanlık yapabilmeli ve gerektiği durumlarda üst merkeze yönlendirebilmeli, Hasta mahremiyetine özen göstermeli, Hastalara yapılacak olan tanısal ve tedavi girişimleri konusunda aileyi bilgilendirebilmeli ve onam alabilmeli, Hastanın tanı, tedavi ve takibinde üst merkeze ya da diğer branşlara yönlendirme yapabilmeli, Enfeksiyon kontrol kurallarına uygun çalışabilmeli.

29 2014-2015 4. SINIF B STAJ GRUBU 8 Eylül 2014 -14 Kasım 2014 STUDENT NO NAMESURNAME 1 20100800012 ABDULMELİK BUCAK 2 20100800015MERTGÜNDOĞDU 3 20110800029JNEVBİROS 4 20110800064IRMAKSALT 5 20100800058 ONUR CAN DEMİR 6 20130800085MUSTAFA ARDAONAR 7 270800044TUĞÇEEMİR 8 20110800038ECEARBABİ 9 20110800040GAYEŞENSÖZ 10 20100800031MERYEM GÖKÇEPEKER 11 20110800084BİLGEÇINAR 12 20100800014ALPERHORASAN 13 20100800025AYŞE BESTE GÜZEL 14 20100800009BÜŞRA SERAYAYHAN 15 20100800013TUĞÇESÖZDUYAR 16 20110800055MÜGESÖNMEZIŞIK 17 20110800021MELİSÖZYAZANLAR 18 20100800039PELİN ÖZKAN 19 20100800019YUSUF KAVUZLU 20 20110800004EDİZ EMREGÜNDÜZ 21 20100800001SERKANASLAN 22 20110800063MERTYAVUZ 23 20100800047FURKANERDOĞAN 24 20110800085AYDAPARNIANFARD 25 20100800036KUTAL METETEKİN 26 20110800058ULAŞAKTOK 27 20120800082FULYADEMİRCİ 28 20100800066IŞINERDOĞAN 29 20100800029CANSU TURALİOĞLU 30 20110800047SELENTULUNOĞLU 31 20120800083ÖZGE ŞEYMAÖGE 32 2011080005ECEMDEĞİRMENCİOĞLU 33 20100800016EDAGÜNER 34 20100800063SÜLEYMANÖZEN

30 2014-2015 4. SINIF PRATİK GRUP DAĞILIM LİSTESİ ABDULMELİK BUCAK A ABDULMELİK BUCAK A1 MERTGÜNDOĞDUMERTGÜNDOĞDU JNEVBİROSJNEVBİROS IRMAKSALTIRMAKSALT A2 ONUR CAN DEMİR ONUR CAN DEMİR MUSTAFA ARDAONARMUSTAFA ARDAONAR TUĞÇEEMİRTUĞÇEEMİR A3 ECEARBABİECEARBABİ PELİN ÖZKAN C PELİN ÖZKAN C1 YUSUF KAVUZLU YUSUF KAVUZLU EDİZ EMREGÜNDÜZEDİZ EMREGÜNDÜZ C2 SERKANASLANSERKANASLAN MERTYAVUZMERTYAVUZ FURKANERDOĞANFURKANERDOĞAN C3 AYDAPARNIANFARDAYDAPARNIANFARD KUTAL METETEKİNKUTAL METETEKİN

31 GAYEŞENSÖZ B GAYEŞENSÖZ B1 MERYEM GÖKÇEPEKERMERYEM GÖKÇEPEKER BİLGEÇINARBİLGEÇINAR ALPERHORASAN ALPERHORASAN B2 AYŞE BESTE GÜZEL AYŞE BESTE GÜZEL BÜŞRA SERAYAYHANBÜŞRA SERAYAYHAN TUĞÇESÖZDUYAR TUĞÇESÖZDUYAR B3 MÜGESÖNMEZIŞIKMÜGESÖNMEZIŞIK MELİSÖZYAZANLARMELİSÖZYAZANLAR ULAŞAKTOK D ULAŞAKTOK D1 FULYADEMİRCİFULYADEMİRCİ IŞINERDOĞANIŞINERDOĞAN CANSU TURALİOĞLU CANSU TURALİOĞLU D2 SELENTULUNOĞLUSELENTULUNOĞLU ÖZGE ŞEYMAÖGEÖZGE ŞEYMAÖGE ECEMDEĞİRMENCİOĞLUECEMDEĞİRMENCİOĞLU D3 EDAGÜNEREDAGÜNER SÜLEYMANÖZENSÜLEYMANÖZEN 2014-2015 4. SINIF PRATİK GRUP DAĞILIM LİSTESİ

32 22-24.09.201425-30.09.201401-10.10.2014 27-31.10.201403-05.11.201406-11.11.2014 ABDULMELİK BUCAK A A1 1.IMPATIENT A 08-19.09.2014 1.OUTPATIENTER2.OUTPATIENT 2.IMPATIENT A 13-24.10.2014 İNFEKSİYONATEPSİYENİDOĞAN MERTGÜNDOĞDU JNEVBİROS IRMAKSALT A22.OUTPATIENT 1.OUTPATIENT ERYENİDOĞANİNFEKSİYONATEPSİ ONUR CAN DEMİR MUSTAFA ARDAONAR TUĞÇEEMİR A3ER 2.OUTPATIENT 1.OUTPATIENT ATEPSİYENİDOĞANİNFEKSİYON ECEARBABİ GAYEŞENSÖZ B B1 2.IMPATIENT B 08-19.09.2014 İNFEKSİYONATEPSİYENİDOĞAN 1.IMPATIEN B 13-24.10.2014 1.OUTPATIENTER2.OUTPATIENT MERYEM GÖKÇEPEKER BİLGEÇINAR ALPERHORASAN B3YENİDOĞANİNFEKSİYONATEPSİ2.OUTPATIENT 1.OUTPATIENTER AYŞE BESTE GÜZEL BÜŞRA SERAYAYHAN TUĞÇESÖZDUYAR B3ATEPSİYENİDOĞANİNFEKSİYONER 2.OUTPATIENT 1.OUTPATIENT MÜGESÖNMEZIŞIK MELİSÖZYAZANLAR 08-10.09.201411-15.09.201416-19.09.2014 13-15.10.201416-20.10.201420-24.10.2014 PELİN ÖZKAN C C11.OUTPATIENTER2.OUTPATIENT 1.IMPATIENT C 22.09-02.10.2014 İNFEKSİYONATEPSİYENİDOĞAN 2.IMPATIENT C 27.10-11.11.2014 YUSUF KAVUZLU EDİZ EMREGÜNDÜZ C22.OUTPATIENT 1.OUTPATIENT ERYENİDOĞANİNFEKSİYONATEPSİ SERKANASLAN MERTYAVUZ FURKANERDOĞAN C3ER 2.OUTPATIENT 1.OUTPATIENT ATEPSİYENİDOĞANİNFEKSİYON AYDAPARNIANFARD KUTAL METETEKİN ULAŞAKTOK D D1İNFEKSİYONATEPSİYENİDOĞAN 2.IMPATIENT D 22.09-02.10.2014 1.OUTPATIENTER2.OUTPATIENT 1.IMPATIENT D 27.10-11.11.2014 FULYADEMİRCİ IŞINERDOĞAN CANSU TURALİOĞLU D2YENİDOĞANİNFEKSİYONATEPSİ2.OUTPATIENT 1.OUTPATIENTER SELENTULUNOĞLU ÖZGE ŞEYMAÖGE ECEM DEĞİRMENCİOĞL U D3ATEPSİYENİDOĞANİNFEKSİYONER 2.OUTPATIENT 1.OUTPATIENT EDAGÜNER SÜLEYMANÖZEN


"Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Child Health and Pediatrics." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları