Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VAGİNİTLER Sağlık Slaytları http://hastaneciyiz.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VAGİNİTLER Sağlık Slaytları http://hastaneciyiz.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 VAGİNİTLER Sağlık Slaytları

2 Genel Bakış 1. Her yıl 5-10 milyon civarında hasta vulvavaginit nedeniyle doktora başvurmaktadır 2. Vaginal akıntı jinekologlara başvuran hastalar arasında ilk şikayet oluşturmaktatır 3. En sık vaginit sebebleri: a)Bakteriyel vaginosis %60 b)Kandidal vaginit %20 c)Trikomoniasiz%13-15

3 SINIFLAMA A KGSE ları anatomik lokalizasyon a göre
1-alt genital traktüs infeksiyonları (vulvovaginitler) 2-üst genital traktüs infeks.(PID) Sağlık Slaytları <a href=“http://hastaneciyiz.blogspot.com”>sağlık</a>

4 SINIFLAMA B Ajanın ekzojen veya endojen olmasına göre
1-cinsel yolla bulaşan hastalıklar 2-vajinal ekosistemin bozulması ile indüklenen endojen ajanlarla oluşan hastalıklar

5 Cinsel yolla bulaşan -trichomonas v. -chlamydia trachomatis -neisseria gonorrhoeae -candidiasis -treponema pallidum(sifiliz) -genital herpes -HPV HEPATİT HIV

6 KGSE ları -sık görülmeleri -maliyet -morbidite -infertilite -ektopik g. -kronik pelvik ağrı -jinekolojik ca

7 Normal Vajina Fizyolojik Vaginal Sekresyon
1.Servikal mukus ve üst genital organların sekresyonları(endometrial ve tubal sıvı) 2.vulvada Sebase, bartholin,skene ve ter bezlerinin salgıları 3.Vagen duvarından dökülen yassı epitel hücreleri 4.Transudasyon ile vaginal duvardan 5.mikroorganizmalar ve onların metabolik ürünlerinden meydana gelir.

8 Deskuamasyondaki hc ler.yüzeyel-intermedier-parabazal hc lerdir.
Yüzeyel olanlar östrojen İntermedier hc ler luteal fazda progesteron Postmenepozal dönemde parabazal hc ler

9 Hidrojen peroksit üreten laktobasillerin olduğu çoğunlukla aerobik bakterilerden
Laktobasiller vaj. Epiteldeki glikojenden laktik asit üretimi 4,5 in altında tutulur. Sx os tan itibaren üst gen. Kanal sterildir. V.flora antimikrobial etkili LAKTOSİDİN,ASİDOLİN,ASİDOFİLİN üretir.

10 VAGİNAL SEKRESYON YAPISI
SİKLUS GÜNÜ SEKSUEL AKTİVİTE GEBELİK VAGİNAL TEMİZLİK ŞEKLİ HORMONAL İLAÇ KULLANIMI RUHSAL DURUM YAŞ

11 GÖRÜNÜM Kokusuz Berrak ve beyaz renkli Viskoz ve homojen yapıda
PML içermez Spekulum muayenesinde göllenme oluşturmaz PH:3,8-4,5

12 VAGİNAL FLORA AEROB FAKULTATİF Gram Pozitif Kok a)Streptococ species
S.pyogenes S.agalactiae S.bovis S.conis S.pneumoniae b)Staphylococcus species S.aureus S.epidermitis S.saprophyticus c)Enterococ species E.faecalis E.faecium Gram Negatif Kok Gram Negaativ Basil E.coli Klebsiella pnömonia Neisseria gonorihaea Enterobacter species Proteus species

13 ANEOROBİK Gram Pozitif Kok Peptostreptococcus species
Gram Pozitif Basil Actinomyces Clostridium perfinges Propionobacterium Eubacterium Gram Negatif Kok Veillonella Gram Negatif Basil Bacterides species Provotelle P.bivia P.disies Fusobactrium Mobilincus

14 KANDİDAL VAGİNİT

15 Candida vajinal lümene genelde perianal alandan ulaşır.
N florada bulunabilir. Candida virülansını artıran veya bağışıklık sistemini gücsüzleştiren bir etken Kronik olgularda hipersensitiviteden bahsedilir. Antibiyotik lerle laktobasillerin azalmasıyla Gebelerde ve diabetiklerde hc sel immünitedeki değişlikler Kortikostreoidler GIS kolonizasyon HIV

16 OKS Antibiyotik Cinsel ilişki sıklığı Sentetik iç çamaşırlar

17 %75 kadınlar hayatlarının bir döneminde bu enfeksiyonla karşılaşmışlardır.
%45 kadın birden fazla kandidal vaginit atağı geçirmektedir. %5 civarında bir hasta grubun da ise enfeksiyon kronik bir hal almaktadır. / Bakteriel vaj.den sonra 2. sırada

18 ETYOLOJİ Candida albicans %80-95 Candida globrata %5-10
Candida tropicalis %3-5 Candida krusei %1-3

19 KLİNİK Vulvar kaşıntı Beyaz kokusuz peynirimsi akıntı
Disuri,disparanaeu Vulvar eritem Vajinal ağrı disüri

20 TEKRARLAYAN KANDİDAL VAGİNİTLE İLGİLİ TEORİLER
Hipotirioidsm Çinko eksikliği İntestinal rezervuar Partner Tedavinin yetersizliği Biotinidaz eksikliği Vaginal epitel yapısı Kandidal virulans

21 TANI Semptomlar Pelvik Muayene
%10 KOH damlatılarak bakılan vaginal yayma da psodohyphae görülmesi %80 olguda tesbit edilir.hif ve sporları. Yaymada lökositte hafif artış olur. Tanı için mantar kültürü esastır.rutin değildir. PH 4,0-4,7(N) Kültür(Sebaraoud,Nikerson) Smear ancak %25 inde pozitiftir. Sx muayenede N bulunur.

22 TEDAVİ Nistatin 100,000 U vaginal tb 1x1/4-14 g
Nistatin 1 gr krem 2x1 /7-14 g Klotrimazol 5 g(%1 krem) 1x1/7-14 g Klotrimazol 100 mg vaginal tb 1x1/7g Klotrimazol 500 mg vaginal tb 1x1/ tek doz. Mikanazol 5g(%2 krem) 1x1/7g Mikanazol 100mg vaginal spp.1x1/7 g Mikanazol 200 mg vaginal spp. 1x1/3 g Mikanazol 1200mg vaginal spp.tek doz Tiokonazol %2krem 5gr 1x1 3gün Tiokonazol %6.5krem 5gr tek doz Butokonozal 5g (%2 krem) 1x1 /3 g

23 Terkonazol 5 g (%0,4krem) 1x1/7 g
Terkonazol 80 mg vaginal spp. 1x1/3g Trokanozol 5g(%6,5krem) tek doz Fentikonazol 600 mg vaginal spp 1x2 tek doz Ekonazol 150 mg vaginal tb 1x1/3g Ketakonazol 200mg tb 2x1/7-74 g Flucanazol 150 mg tb 1x1 tek doz Gention viyole %1 solüsyon topikal

24 AZOLLERİN YAN ETKİLERİ
GIS irritatif semptomları KCFT yükselme Hepatit Testesteron sentezini inhibe ederek erkeklerde jinekomasti,impotans,oligosperm,kadında libido kaybı,adet düzensizlikleri Adrenal yetmezlik Bunlar ketokonazol da daha sıktır.

25 TEKRARLAYAN KANDİDAL VAGİNİT TEDAVİSİ
Ketakonazol 400 mg /14 g tedaviye başlanıp ;menstruasyon döneminde 400 mg /5 gün/6 ay Ketakonazol 100 mg /gün/6 ay Klotrimazol 500 mg vaginal spp/haftada/6 ay boyunca aylık Flucanozol mg tek doz/ay/6ay Flucanozol 200 mg tek doz/hafta/6 ay İtrakonazol 200mg x1 3gün veya 400mg tek doz

26 En çok tercih edilen flukonazol tek doz.
Yetersizse 72 saat sonra tek doz tekrarı Gebelikte tropikal ajanlar 1-2hafta verilir.ilk trimestirde teratojen nedeniyle şiddetli değilse ertelenir. Rekürren olgularda predispoze faktörler aranır.6aylık supresyon tdv si. Flukonazol veya klotrimazol de ayda bir uygulanabilir. Çok dirençli ise 600mg-gün intravajinal borik asit %10 olguda erkek eş te enfekte isede rutin tdv önerilmez.

27 TRİKOMONİAZİS

28 TRİKOMONAS VAGİNALİS Paraziter kaynaklı en sık cinsel temasla bulaşan hastaliktır. Etken;oval,flagelli,hareket edeilen aneorobik protozadır.kamçılı Dünyada her yıl 180 milyon yeni olgu ortaya çıkmaktadır. İnsidansı %0,9-39,6 %60 olguda beraberinde bak.vag. De görülür. .

29 KLİNİK AKINTI %50-75 (Yoğun,köpüklü,sarı-yeşil) KAŞINTI %80
VAGİNAL ERİTEM %75 DİSURİ DİSPARANEU BİLATERAL ALT KARIN AĞRISI ÇİLEK SERVİKS %2 Çoğu asemptomatik. Pelvik muayenede epitel altı peteşial kanamalar nedeniyle çilek görünümü(colpitis macularis)vaginal epitel ve sx de görülür.

30 Gebelerde erken membran rüptürü ve preterm eylem için yüksek risk içerir
Tanı konulduğunda gonokok ,klamidya aranmalıdır.(cinsel yol)

31 TANI Semptom Pelvik muyene Vaginal PH>4,5 Taze preperat Smear
Kültür(Diamond) ELİSA PCR,Florasan insütü hibridizasyonu

32 TEDAVİ METRONİDAZOL 2 gr tek doz %82-88 METRONİDAZOL 250 mg x3 /7 gün
METRONİDAZOL 500 mg jelatin vaginal spp METRONİDAZOL %0,75 gel METRONİDAZOL 2X500mg 7 gün %95 tir kür. Lokal tdv si pek etkili değil. Tekrarlayan olgularda 2gr tek doz 3-5gün devam edilir. MUTLAK EŞ TEDAVİSİ

33 Gebeler tek doz 2 gr metranidazol ile tdv edilir.
Metranidazol mutajeniktir ama teratojen etkisi gösterilememiştir.

34 İMİDAZOLLERİN YAN ETKİLERİ
Distal ekstremitelerde uyuşma Dilde metalik tat Nötropeni Antabuse like reaksiyon GIS semptomları Baş ağrısı

35 (VAJİNAL BAKTERİOZİS no BAKTERİYEL VAGİNOZİS)

36 BAKTERİYEL VAGİNOZİS İnflamasyon olmaksızın fazlasıyla artmış vaginal akıntı ve lökositlerin yokluğu ile karakterizedir Etkenin mantar yada parazit olmaması nedeniyle vaginozis terimi kullanılmaktadır.. Hidrojen peroksit üreten Laktobasilerin kaybı Aneorobik bakterilerin artarak floraya hakim olmasıdır.(Gardnerella,Mycoplasma,Pepptostreptokok,Mobilinkus) Normal floranın değişimiyle oluşan patoloji

37 N de %1in altında olan anerobik bakteriler başta gardnerella v
N de %1in altında olan anerobik bakteriler başta gardnerella v. Mycoplasma hominis olmak üzere kat artarlar. Geçmişte nonspesifik vajinit veya gardnerella vaj. Olarak adlandırılırdı. En sık vajinit türüdür.

38 Gardnerella vaginalis %92
Mikoplazma hominis %58-72 Mobilincus %75-96 U.Urealticuma %62-92 Peptostreptokoklar %33 Gram pozitif aerop basiller %73 Aneorobik gram negatif basiller %50 E.coli %25

39 Asemptomatik hastalarda %4
Obstetrik kliniklerinde %25 Aile planlaması kliniklerinde %30 Özel muayenehanelerde %14 Cinsel temasla bulaşan hastalıklar kliniklerinde %40-65

40 RİSK FAKTÖRLERİ RİA kullanımı Partner sayısının fazlalığı
Yaşın 25 üzerinde olması Birlikte klamidyal enfeksiyonun olması Gonore enfeksiyonun olması Sık cinsel ilişki Vajinal duş Vajinal alkalizasyonun oluşması…

41 TANI Akışkan ,kirli beyaz-gri,bol,vagina yan duvarlarına yapışan akıntı Vagina PH>4,5 Vaginal akıntda CLUE CELL varlığının %20 den fazla olması.cok sayıda basilin dökülen vaj. Epitel hc lerinin üzerine yapışmasıyla…n florada clue cell birkac tanedir. Whiff testinde pozitiflik Vaginada balık kokusu özellikle koitus sonrası PAP Smear. Gaz-sıvı kromotografisi

42 Patoloji n flora üyeleri ile ilgili olduğu için yaymalarda lökosit genelde görülmez.
Vaj akıntının üzerine KOH damlatılması ile bayat balık kokusu çıkması Kültür yeterince spesifik olmadığı için önerilmez.

43 TEDAVİ METRONİDAZOL 2X500mg /7gün %95 METRONİDAZOL 1X2 g /tek doz %84
KLİNDAMİSİN 2X300mg /7 gün %95 KLİNDAMİSİN vaj ovül günde 1 3 gün boyunca METRONİDAZOL500 mg krem ve spp. %80-90 KLİNDAMİSİN %2 vaginal krem 7gün %80-90 LAKTOBASİL İÇEREN OVULLER METRANİDAZOL %0.75 jel olarak 1-2 gün aplikatör 5gün Erkek partnerin tdv si etkinliği artırmaz önerilmez.

44 GEBELİK VE VAGİNİTLER

45 KANDİDİASİS İNSİDANS:Gebelik öncesine göre 2-20 kat artış mevcuttur.Terme yakın %25-30 RİSK FAKTÖRLERİ:DM,antibiyotik kullanımı,HIV(+) KLİNİK:%25-40 asemptomatiktir.Özellikle son trimesterde irritan akıntı,yanma,kaşıntı. GEBELİĞE ETKİ:Yoktur.ancak sık nüks eder. TANI:Gözlem,KOH taze preparat incelemesi,gerekiyorsa kültür.

46 TEDAVİ Mikonazol vaginal krem(5gx7gün)
Mikonazol vaginal spp(100mg x7 gün veya 1200mg tek doz) Klotrimazol vaginal krem (5gx3 gün) Klotrimazol vaginal tb(100mg x7gün veya 200 mg x3gün veya 500mg tekdoz) KETAKONAZOL ve FLUKONAZOL KONTRENDİKEDİR.

47 TRİKOMONİASİS İnsidans:%10-20
Risk Faktörleri:Poligami,kondom kullanmama Klinik:Akıntı,kaşıntı,koku ,irritasyon,çilek görünümde serviks.%80 asemptomatik Gebeliğe Etki:Tartışmalıdır.Transvaginal girişimlerden sonra(küretaj,indüksiyon,koryon villus örneklemesi,serklaj)maternal enfeksiyon,erken doğum,EMR,düşük doğum tartısı,postparyum febril morbitide görülebilir.

48 TARAMA:Yüksek riskliler ve gebelikte cerrahi girişim yapılacaksa
TANI:Gözlem,taze preparatın veya smearın mikroskobik inceleme(%75),kültür,ELİSA,lateks aglütinasyon testleri TARAMA:Yüksek riskliler ve gebelikte cerrahi girişim yapılacaksa TEDAVİ: METRONİDAZOL (2g tek doz veya3x250 mg/7gün) KLOTRİMAZOL (5g vaginal krem/7-14 gün veya 100mg vaginal tb/7 gün veya 500mg tek doz.)

49 BAKTERİYEL VAGİNOSİS İNSIDANS:%15-30 RİSK FAKTÖRLERİ:YOK KLİNİK:Gri renkli,ince homojen,yapışkan PH>4,5 olan kötü kokulu akıntı,%50 asemptomatiktir. GEBELİĞE ETKİ: Preterm eylem x5. EMR X7 ,Koryoamniyonit,Postpartum endometrit

50 TARAMA:Preterm eylem ve EMR olan grub taranabilir.
TEDAVİ: METRONİDAZOL 3X250mg /7 gün(ilk trimesterden sonra) KLİNDAMİSİN 3X300 mg /7 gün ve %2 vaginal krem ERİTROMİSİN


"VAGİNİTLER Sağlık Slaytları http://hastaneciyiz.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları