Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERFELEK OKUYOR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERFELEK OKUYOR."— Sunum transkripti:

1 ERFELEK OKUYOR

2 ERFELEK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAP ARKADAŞIM PROJESİ
İLETİŞİM: Tel: 0 (368) …

3 UNESCO 2010

4 Dünya Kitap Haritasında Türkiye Koyu Karanlık
Nüfusun artmasına, okullaşma oranı ve eğitim düzeyinin yükselmesine karşın Türkiye’de hâlâ kişi başına düşen kitaptan söz edemiyoruz bile… Basılan toplam kitap sayısı da satılan kitap sayısı da okuryazar nüfusa ulaşamadı. Kitap başına düşen kişiden söz etmek zorundayız hâlâ.

5

6 Kişi başına düşen cehaletimiz her geçen gün artıyor!
Bir Japon bir yılda ortalama 25 kitap okuyor. Bir İsviçreli bir yılda ortalama 10 kitap okuyor. Bir Fransız bir yılda ortalama 7 kitap okuyor. Türkiye’de 6 kişiye yılda 1 bir kitap düşüyor. Türkiye’de okuma alışkanlığı olan kişi sayısı ortalama 40 bin kişi

7 Türkiye’de durum; İhtiyaç maddeleri sıralamasında kitap 116. sırada
Öğrencilerin sadece % 19′u 25′ten fazla kitaba sahip. Kütüphaneye gidenlerin sadece % 8′i kitap okumaya gidiyor . Sadece dört anne babadan biri çocuklarının okuma alışkanlığını geliştirmek için çaba harcıyor. Türkiye de çocuklar okuma becerileri açısından 35 ülke arasında 28. (Veriler TYB ve İTO web sitelerinden alınmıştır)

8 Türkiye'de Okuma ve İzleme Oranları
Dergi okuma oranı % 4 Kitap okuma oranı % 4,5 Gazete okuma oranı % 22 Radyo dinleme oranı %25 Televizyon izleme oranı %94 Daha önce günde 3.5 saat ile dünya ikincisi olan Türkiye, dizi filmlere izleyicilerin rağbet göstermesiyle birlikte 4 saat ortalamayla dünyada ilk sırada olan ABD’yi yakaladı.

9 Peki biz böyle miydik? Ne oldu bize!
Bir gün M. Kemal ATATÜRK tarihle ilgili bir kitabı okumaya öyle dalmıştı ki yanına gelen Vasıf ÇINAR’ ı fark etmemişti. Atatürk’e şöyle dedi; Paşam! Tarihle uğraşıp kafanı yorma. 19 Mayıs’ta ,kitap okuyarak mı Samsun’a çıktın? Atatürk gülümseyerek: “Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun birini kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı, bu yaptıklarımın hiç birini yapamazdım.”

10 Peki biz böyle miydik? Ne oldu bize!
İbn-i Rüşt sadece iki gece kitap okuyamadığını, birisinin evlendiği gece diğerinin ise babasının öldüğü gece olduğunu söyler. Farabi, fakirlikten gazyağı alamadığı için gece dışarı çıkar, sokak lambasının altında sabaha kadar okurdu.

11 Peki biz böyle miydik? Ne oldu bize!
Gözleri az görmeye başlayınca evinin ışığı yetersiz gelir. Işığı aşağı indirmek için parası olmadığından ışığın altına masa ve onun üzerine sandalye koyar, daha sonra üzerine çıkarak kitap okurdu.

12 “Okumanın yaşı yoktur.”

13 “Okumanın yaşı yoktur.”
Bu söz genellikle büyükler için söylenir. Böyle algılandığı içinde çocuklarımızın okuma problemi yokmuş gibi düşünürüz. Oysa Esas Problem : Çocukların okumaması veya çocuklara kitap okunmamasıdır.

14 Çocuklarımız Ne İçin Kitap Okuyacak?
Zekalarının daha işlek, kavrayışlarının daha çabuk olması için… Yaşamlarına, yemek içmek dışında daha yüce bir anlam kazandırmak için… Soyutlama yapabilmek, bir olayı olmadan önce beyinlerinde olmuş gibi canlandırabilmek için… Empati kurabilmek, başkalarının yaşamlarına ve haklarına saygı duyabilmek için… Televizyon ve internet ağlarının görsel şiddet ve cinsel istismar içeren izlencelerine ”hayır” diyebilmek için…

15 PROJENİN KONUSU VE TARİHİ
KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI 01 OCAK-01 MAYIS 2014

16 PROJENİN AMAÇLARI Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve kitap okuma zevki kazandırmak Çevre – Okul İşbirliğini geliştirmek Öğrencilere ve okul çevresine okumanın önemini vurgulamak Çocukların duygusal, gelişimsel, zihinsel özelliklerini fark etmelerini sağlamak ve bunları göz önünde bulundurarak uygun tutum geliştirmelerini sağlamak.

17 Öğrencilerin psiko-sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak .
PROJENİN AMAÇLARI Öğrencilerin psiko-sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak . Öğrencilerin kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade yeteneklerini geliştirmek ve özgüvenlerini artırmak Öğrencilerimizin sosyal çevre ile sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak.

18 KAPSAM ve DAYANAK Bu proje; Erfelek İlçesi ilk orta ve lise düzeyindeki tüm öğrencileri kapsar. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Okul Aile Birliği Yönetmeliği Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Veli/Öğrenci/Okul Sözleşmesi

19 İLKELER Kitap seçimi Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tavsiyeli eserler arasından yapılacaktır. Kitap seçiminde okuma önceliğinde MEB tarafından belirlenen 100 Temel Esere öncelik verilecektir.

20 İLKELER Kitap Arkadaşı Seçimi yapılırken kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Fakülte ve Yüksekokul mezunu yetişkinlere öncelik verilecektir. Kitap Arkadaşı olan gönüllü yetişkinler, öğrencilerin okudukları kitapların konusu hakkından bilgi sahibi olacaklardır.

21 İLKELER Kitap arkadaşı olan yetişkinlerin seçilen öğrencilerle 1. ve 2. derece yakınlıklarının olmamasına özen gösterilecektir. Projeye katılacak Kitap Arkadaşı yetişkinlerin gönüllülüğü esastır.

22 İLKELER Öğrencilerin proje sürecinde okumalarını aksatmadan kitap arkadaşlarıyla düzenli iletişim kurmalarından Sınıf Rehber Öğretmenleri ve Proje Yürütme Kurulu sorumlu olacaktır. Proje ortağı yetişkinler projeye kitap katkısı yaparak da katılabilirler.

23 UYGULAMALAR Projeye katılacak Kitap arkadaşı yetişkinlerin Proje Yürütme Kurulu tarafından seçimi Proje Yürütme Kurulu Kitap arkadaşlığına gönüllü olacak yetişkinleri birebir görüşme yöntemiyle seçip, uygulamanın amacını anlatacak ve isimleri tespit edecek.

24 UYGULAMALAR Proje gönüllüsü yetişkinlere bir saatlik proje tanıtım eğitimi verilmesi Gönüllü yetişkinlere seçtikleri öğrencilerin gelişim seviyeleri, okuma becerileri ve beklenen gelişimleri hakkında bilgi verilecek. Kendilerine verilen kitapların tanıtımı yapılacak ve makul okunma süreleri belirtilecek. Öğrencilerin gönüllü yetişkinlere eşit sayıda dağıtılması Tüm öğrenciler proje ortağı yetişkinlere eşit sayıda dağıtılacak

25 UYGULAMALAR 100 temel eserin proje gönüllülerine tanıtılması
Yürütme Kurulunca belirlenen eserlerin öğrencilere dağıtılması

26 UYGULAMALAR Kitap arkadaşı yetişkinlerle öğrencilerin tanıştırılması
Öğrenciler kendileriyle kitap arkadaşı olan yetişkinlere tanışma ziyareti yapacaklar. Bu ziyaretlerin yeri ve zamanı proje ortağı yetişkinlerle Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

27 UYGULAMALAR Öğrencilere Kitap Takip Formlarının dağıtılması
Öğrencilere kitapların adı, sayfa sayıları, türü ve grubunun düzenli kaydedileceği kayıt kartları dağıtılacak. Bu kartlar sorumlu rehber öğretmenlerce aylık olarak MEB e-okul sisteminde öğrenci dosya bilgilerine işlenecektir.

28 UYGULAMALAR Kitapların öğrencilere dağıtımı, okunması ve dönüt alınması Öğrenciler aldıkları kitabı sayfa sayısı ve o haftaki ders yüklerini (yazılı sınav haftaları vs) dikkate alarak okuma süresi taahhüdünde bulunacaklar. Ancak Nisan Ayı sonu itibariyle kitapların tamamını okumuş olacaklardır Öğrenci okuduğu kitabı süresi dolunca OKUL KÜTÜPHANESİNDEN değiştirecek , kitap arkadaşı da MEB tavsiyeli kitaplar verebilecek, fakat bu kitapları kurulun görmesi gerekecek. Öğrenci okuduğu kitabı kısaca özetleyen ve kitabın içeriğiyle ilgili düşüncelerini içeren kısa bir mektubu kitap arkadaşına gönderecek. Kitap arkadaşı yetişkin dilerse bu mektuba sözlü, dilerse yazılı olarak karşılık verecek. Dilerse e- mail ile de cevap verebilir.

29 VELİLERİN PROJEYE DAHİL EDİLMESİ
Kitapların VELİLERE dağıtımı, okunması ve dönüt alınması Bu projenin en önemli özelliklerinden birisi de Velilerin de kitap okuyacak olmasıdır. Okullar kendi velilerini de bu projeye dahil edeceklerdir. İsteyen veli çocuğunun okuduğu kitabı isteyen veli farklı bir kitabı okuyacak ve bunu çocuğuyla karşılıklı paylaşacaktır. Veli kitap bitince okuldan yenisini alacak okul bu takibi yapacaktır. Proje süresi bitince (Mayıs İlk Haftası) hem veliler hem öğrenciler okudukları kitaplardan sınav yapılacak ve dereceye giren öğrenciler veliler ödüllendirilecektir.

30 UYGULAMALAR Öğrencilerin anlatım ve ifade bozukluklarının ve kaydedilen gelişmelerin Proje ortakları ve okul tarafından değerlendirilmesi Öğrencilerin kitap arkadaşlarıyla yaptıkları ikili görüşmelerde ve yazılı ifadelerden ortaya çıkacak olan anlatım bozuklukları , ifade güçlükleri ve bunların giderilmesi için yapılması gerekenler konusunda yol haritası belirlenebilmesi maksadıyla rehber öğretmenler düzenli aralıklarla proje ortağı yetişkinleri ziyaret ederek gelişimleri izleyeceklerdir.

31 PROJENİN KAZANIMLARI Okuma Alışkanlığı ve Okuma Zevki Edinmiş Öğrenciler Gelişmiş Bir Okul ve Çevre Uyumu Çevreye ve Okumaya Duyarlı Veliler

32 PROJEDE KİTAP ARKADAŞI VE ÖĞRENCİ EĞİTİMİNDE YER ALACAK OKULLAR
Şht. Özkan Çelikkaya Çok Programlı Lisesi Yunus Emre Ortaokulu Atatürk İlkokulu İmam Hatip Ortaokulu

33 Projede Öğrenciler Tarafından Okunacak Kitaplar
İlkokul 3. ve 4. Sınıflara Yarışmada Soru Sorulacak Kitaplar Kitabın adı Yazarı 80 Günde Devr-i Alem Jules VERNE Mutlu PRENS Oscar VİLELE Üç Minik Serçem Necati CUMALI Yürek Dede İle Padişah Cahit ZARİFOĞLU Bir Küçük Osmancık Vardı Hasan Nail CANAT

34 Projede Öğrenciler Tarafından Okunacak Kitaplar
Ortaokul 5. ve 6. Sınıflara Yarışmada Soru Sorulacak Kitaplar Kitabın adı Yazarı Yankılı Kayalar Yılmaz BOYUNAĞA Ölümsüz Aile Natalie BABBİT Kuklacı Kemalettin TUĞCU Bir Küçük Osmancık Vardı Hasan Naili CANAT İnsan Ne İle Yaşar Leo TOLSTOY

35 Projede Öğrenciler Tarafından Okunacak Kitaplar
Ortaokul 7. ve 8. Sınıflara Yarışmada Soru Sorulacak Kitaplar Kitabın adı Yazarı Taaşşukı Talat ve Fitant Şemsettin SAMİ Beyaz Gemi Cengiz AYTMATOV Üç Anadolu Efsanesi Yaşar KEMAL Sol Ayağım Christy BROWN Sergüzeşt Sami Paşazade SEZAİ

36 Projede Öğrenciler Tarafından Okunacak Kitaplar
Ortaöğretimler Arası Yarışmada Soru Sorulacak Kitaplar Kitabın adı Yazarı Mor Salkımlı Ev Halide Edip ADIVAR Sefiller Victor Hugo Ölücanlar Gogol Çalıkuşu Reşat Nuri GÜNTEKİN Esir Şehrin İnsanları Kemal TAHİR

37 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Erfelek Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı Erfelek Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağlı Kurumlar İlçe Müftülüğü

38 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
İlçe Nüfus Müdürlüğü İlçe Tarım Müdürlüğü İlçe Mal Müdürlüğü İlçe Tapu Müdürlüğü İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü

39 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü İlçe Özel İdare Müdürlüğü İlçe Orman Şefliği Erfelek Devlet Hastanesi Erfelek Halk Kütüphanesi Okul Aile Birlikleri

40 Kitap Arkadaşları Şehit Özkan Çelikkaya İlçe Kaymakamı Ç.P. L.
Pınar ÇAKAR İlçe Kaymakamı Feremez BABAT

41 Kitap Arkadaşları İmam Hatip Ortaokulu Garnizon Komutanı Fahrettin
AKMAN Garnizon Komutanı Vedat ATAR

42 Kitap Arkadaşları Belediye Başkanı Yunus Emre Ortaokulu
Nazif Can EREN Belediye Başkanı Muzaffer ŞİMŞEK

43 Kitap Arkadaşları Atatürk İlkokulu Yunus Emre İBRAHİMUSTA
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ÖZDEMİR

44 Kitap Arkadaşları Yunus Emre Emniyet Müdürü Ortaokulu Cansu KURUEL
Murat ÖNDER

45 Kitap Arkadaşları Şehit Özkan Çelikkaya İlçe Müftüsü Ç.P. L.
Zeynep Naz GÖKSU İlçe Müftüsü Mikail ÖZKAN

46 Kitap Arkadaşları İmam Hatip Ortaokulu İlçe Tarım Müdürü Sibel KAYA
Özgür BAŞ

47 İsmail Eren BAYRAK Kitap Arkadaşları Atatürk İlkokulu
İlçe Nüfus Müdürü Ramazan KURU

48 Kitap Arkadaşları İlçe Sağlık Müdürü Yunus Emre Ortaokulu
Simge AKYILDIZ İlçe Sağlık Müdürü Kadir YILMAZER

49 Kitap Arkadaşları Şehit Özkan Çelikkaya Şennur ÇERTEL Ç.P. L.
Melek ÖZLÜ Şennur ÇERTEL Mal Müdürü

50 İlçe Yazı İşleri Müdürü
Kitap Arkadaşları İmam Hatip Ortaokulu Ramazan Demirbaş İlçe Yazı İşleri Müdürü Beyhan BAŞKAN ŞEN

51 Kitap Arkadaşları Atatürk İlkokulu İlçe Özel İdare Müdürü Gökçe Güzel
Nütfiye BAYRAK

52 Esra GÜLTEKİN Kitap Arkadaşları Şehit Özkan Çelikkaya İlçe Tapu Müdürü
Ç.P. L. Esra GÜLTEKİN İlçe Tapu Müdürü Hasan Nail KOŞER

53 İlçe Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanı
Kitap Arkadaşları Atatürk İlkokulu Ulaş Erkan ÖZKAYA İlçe Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanı Yasemin ÖKSÜZ ASLAN

54 Milli Eğitim Şube Müdürü
Kitap Arkadaşları Yunus Emre Ortaokulu Şule YÜKSEL Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman ŞAHİN

55 ÖDÜLLENDİRME ödüllendirilecektir. ‘Plaket + Çeyrek Altınla’ Kitap okuma işleminin tamamlanmasından sonra yapılacak yazılı sınav sonucu kendi gruplarında ilk 4’e giren öğrenciler ve veliler

56 “Kitap hiç aldatmayan bir arkadaştır”
TEŞEKKÜR “Kitap hiç aldatmayan bir arkadaştır” Katkılarından dolayı Erfelek Kaymakamlığı, Erfelek Belediye Başkanlığına, Garnizon Komutanlığına ve Resmi dairelerimizin yönetici ve çalışanlarına Okul ve Kurum Müdürlüklerimize Teşekkür ediyoruz


"ERFELEK OKUYOR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları