Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERFELEK OKUYOR. İLETİŞİM: Tel: 0 (368) … ERFELEK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERFELEK OKUYOR. İLETİŞİM: Tel: 0 (368) … ERFELEK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAP."— Sunum transkripti:

1 ERFELEK OKUYOR

2 İLETİŞİM: Tel: 0 (368) … http://erfelek.meb.gov.tr/ E-Posta:erfelek57@meb.gov.tr ERFELEK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAP ARKADAŞIM PROJESİ

3 UNESCO 2010

4 Dünya Kitap Haritasında Türkiye Koyu Karanlık Nüfusun artmasına, okullaşma oranı ve eğitim düzeyinin yükselmesine karşın Türkiye’de hâlâ kişi başına düşen kitaptan söz edemiyoruz bile… Basılan toplam kitap sayısı da satılan kitap sayısı da okuryazar nüfusa ulaşamadı. Kitap başına düşen kişiden söz etmek zorundayız hâlâ.

5

6 Bir Japon bir yılda ortalama 25 kitap okuyor. Bir İsviçreli bir yılda ortalama 10 kitap okuyor. Bir Fransız bir yılda ortalama 7 kitap okuyor. Türkiye’de 6 kişiye yılda 1 bir kitap düşüyor. Türkiye’de okuma alışkanlığı olan kişi sayısı ortalama 40 bin kişi Kişi başına düşen cehaletimiz her geçen gün artıyor!

7 İhtiyaç maddeleri sıralamasında kitap 116. sırada Öğrencilerin sadece % 19′u 25′ten fazla kitaba sahip. Kütüphaneye gidenlerin sadece % 8′i kitap okumaya gidiyor. Sadece dört anne babadan biri çocuklarının okuma alışkanlığını geliştirmek için çaba harcıyor. Türkiye de çocuklar okuma becerileri açısından 35 ülke arasında 28. (Veriler TYB ve İTO web sitelerinden alınmıştır) Türkiye’de durum;

8 Dergi okuma oranı % 4 Kitap okuma oranı % 4,5 Gazete okuma oranı % 22 Radyo dinleme oranı %25 Televizyon izleme oranı %94 Daha önce günde 3.5 saat ile dünya ikincisi olan Türkiye, dizi filmlere izleyicilerin rağbet göstermesiyle birlikte 4 saat ortalamayla dünyada ilk sırada olan ABD’yi yakaladı. Türkiye'de Okuma ve İzleme Oranları

9 Bir gün M. Kemal ATATÜRK tarihle ilgili bir kitabı okumaya öyle dalmıştı ki yanına gelen Vasıf ÇINAR’ ı fark etmemişti. Atatürk’e şöyle dedi; Paşam! Tarihle uğraşıp kafanı yorma. 19 Mayıs’ta,kitap okuyarak mı Samsun’a çıktın? Atatürk gülümseyerek: “Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun birini kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı, bu yaptıklarımın hiç birini yapamazdım.” Peki biz böyle miydik? Ne oldu bize!

10 İbn-i Rüşt sadece iki gece kitap okuyamadığını, birisinin evlendiği gece diğerinin ise babasının öldüğü gece olduğunu söyler. Farabi, fakirlikten gazyağı alamadığı için gece dışarı çıkar, sokak lambasının altında sabaha kadar okurdu. Peki biz böyle miydik? Ne oldu bize!

11 Gözleri az görmeye başlayınca evinin ışığı yetersiz gelir. Işığı aşağı indirmek için parası olmadığından ışığın altına masa ve onun üzerine sandalye koyar, daha sonra üzerine çıkarak kitap okurdu. Peki biz böyle miydik? Ne oldu bize!

12 “Okumanın yaşı yoktur.”

13 Bu söz genellikle büyükler için söylenir. Böyle algılandığı içinde çocuklarımızın okuma problemi yokmuş gibi düşünürüz. Oysa Esas Problem : Çocukların okumaması veya çocuklara kitap okunmamasıdır. “Okumanın yaşı yoktur.”

14 Zekalarının daha işlek, kavrayışlarının daha çabuk olması için… Yaşamlarına, yemek içmek dışında daha yüce bir anlam kazandırmak için… Soyutlama yapabilmek, bir olayı olmadan önce beyinlerinde olmuş gibi canlandırabilmek için… Empati kurabilmek, başkalarının yaşamlarına ve haklarına saygı duyabilmek için… Televizyon ve internet ağlarının görsel şiddet ve cinsel istismar içeren izlencelerine ”hayır” diyebilmek için… Çocuklarımız Ne İçin Kitap Okuyacak?

15 PROJENİN KONUSU VE TARİHİ

16 PROJENİN AMAÇLARI Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve kitap okuma zevki kazandırmak Çevre – Okul İşbirliğini geliştirmek Öğrencilere ve okul çevresine okumanın önemini vurgulamak Çocukların duygusal, gelişimsel, zihinsel özelliklerini fark etmelerini sağlamak ve bunları göz önünde bulundurarak uygun tutum geliştirmelerini sağlamak.

17 PROJENİN AMAÇLARI Öğrencilerin psiko-sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak. Öğrencilerin kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade yeteneklerini geliştirmek ve özgüvenlerini artırmak Öğrencilerimizin sosyal çevre ile sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak.

18 Bu proje; Erfelek İlçesi ilk orta ve lise düzeyindeki tüm öğrencileri kapsar. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Okul Aile Birliği Yönetmeliği Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Veli/Öğrenci/Okul Sözleşmesi KAPSAM ve DAYANAK

19 Kitap seçimi Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tavsiyeli eserler arasından yapılacaktır. Kitap seçiminde okuma önceliğinde MEB tarafından belirlenen 100 Temel Esere öncelik verilecektir. İLKELER

20 Kitap Arkadaşı Seçimi yapılırken kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Fakülte ve Yüksekokul mezunu yetişkinlere öncelik verilecektir. Kitap Arkadaşı olan gönüllü yetişkinler, öğrencilerin okudukları kitapların konusu hakkından bilgi sahibi olacaklardır. İLKELER

21 Kitap arkadaşı olan yetişkinlerin seçilen öğrencilerle 1. ve 2. derece yakınlıklarının olmamasına özen gösterilecektir. Projeye katılacak Kitap Arkadaşı yetişkinlerin gönüllülüğü esastır. İLKELER

22 Öğrencilerin proje sürecinde okumalarını aksatmadan kitap arkadaşlarıyla düzenli iletişim kurmalarından Sınıf Rehber Öğretmenleri ve Proje Yürütme Kurulu sorumlu olacaktır. Proje ortağı yetişkinler projeye kitap katkısı yaparak da katılabilirler. İLKELER

23 Projeye katılacak Kitap arkadaşı yetişkinlerin Proje Yürütme Kurulu tarafından seçimi UYGULAMALAR Proje Yürütme Kurulu Kitap arkadaşlığına gönüllü olacak yetişkinleri birebir görüşme yöntemiyle seçip, uygulamanın amacını anlatacak ve isimleri tespit edecek.

24 Proje gönüllüsü yetişkinlere bir saatlik proje tanıtım eğitimi verilmesi Gönüllü yetişkinlere seçtikleri öğrencilerin gelişim seviyeleri, okuma becerileri ve beklenen gelişimleri hakkında bilgi verilecek. Kendilerine verilen kitapların tanıtımı yapılacak ve makul okunma süreleri belirtilecek. Öğrencilerin gönüllü yetişkinlere eşit sayıda dağıtılması Tüm öğrenciler proje ortağı yetişkinlere eşit sayıda dağıtılacak UYGULAMALAR

25 100 temel eserin proje gönüllülerine tanıtılması Yürütme Kurulunca belirlenen eserlerin öğrencilere dağıtılması UYGULAMALAR

26 Kitap arkadaşı yetişkinlerle öğrencilerin tanıştırılması Öğrenciler kendileriyle kitap arkadaşı olan yetişkinlere tanışma ziyareti yapacaklar. Bu ziyaretlerin yeri ve zamanı proje ortağı yetişkinlerle Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir. UYGULAMALAR

27 Öğrencilere Kitap Takip Formlarının dağıtılması Öğrencilere kitapların adı, sayfa sayıları, türü ve grubunun düzenli kaydedileceği kayıt kartları dağıtılacak. Bu kartlar sorumlu rehber öğretmenlerce aylık olarak MEB e-okul sisteminde öğrenci dosya bilgilerine işlenecektir. UYGULAMALAR

28 Kitapların öğrencilere dağıtımı, okunması ve dönüt alınması Öğrenciler aldıkları kitabı sayfa sayısı ve o haftaki ders yüklerini (yazılı sınav haftaları vs) dikkate alarak okuma süresi taahhüdünde bulunacaklar. Ancak Nisan Ayı sonu itibariyle kitapların tamamını okumuş olacaklardır Öğrenci okuduğu kitabı süresi dolunca OKUL KÜTÜPHANESİNDEN değiştirecek, kitap arkadaşı da MEB tavsiyeli kitaplar verebilecek, fakat bu kitapları kurulun görmesi gerekecek. Öğrenci okuduğu kitabı kısaca özetleyen ve kitabın içeriğiyle ilgili düşüncelerini içeren kısa bir mektubu kitap arkadaşına gönderecek. Kitap arkadaşı yetişkin dilerse bu mektuba sözlü, dilerse yazılı olarak karşılık verecek. Dilerse e- mail ile de cevap verebilir. UYGULAMALAR

29 Kitapların VELİLERE dağıtımı, okunması ve dönüt alınması Bu projenin en önemli özelliklerinden birisi de Velilerin de kitap okuyacak olmasıdır. Okullar kendi velilerini de bu projeye dahil edeceklerdir. İsteyen veli çocuğunun okuduğu kitabı isteyen veli farklı bir kitabı okuyacak ve bunu çocuğuyla karşılıklı paylaşacaktır. Veli kitap bitince okuldan yenisini alacak okul bu takibi yapacaktır. Proje süresi bitince (Mayıs İlk Haftası) hem veliler hem öğrenciler okudukları kitaplardan sınav yapılacak ve dereceye giren öğrenciler veliler ödüllendirilecektir. VELİLERİN PROJEYE DAHİL EDİLMESİ

30 Öğrencilerin anlatım ve ifade bozukluklarının ve kaydedilen gelişmelerin Proje ortakları ve okul tarafından değerlendirilmesi Öğrencilerin kitap arkadaşlarıyla yaptıkları ikili görüşmelerde ve yazılı ifadelerden ortaya çıkacak olan anlatım bozuklukları, ifade güçlükleri ve bunların giderilmesi için yapılması gerekenler konusunda yol haritası belirlenebilmesi maksadıyla rehber öğretmenler düzenli aralıklarla proje ortağı yetişkinleri ziyaret ederek gelişimleri izleyeceklerdir. UYGULAMALAR

31 Okuma Alışkanlığı ve Okuma Zevki Edinmiş Öğrenciler Gelişmiş Bir Okul ve Çevre Uyumu Çevreye ve Okumaya Duyarlı Veliler PROJENİN KAZANIMLARI

32 Şht. Özkan Çelikkaya Çok Programlı Lisesi Yunus Emre Ortaokulu Atatürk İlkokulu İmam Hatip Ortaokulu PROJEDE KİTAP ARKADAŞI VE ÖĞRENCİ EĞİTİMİNDE YER ALACAK OKULLAR

33 İlkokul 3. ve 4. Sınıflara Yarışmada Soru Sorulacak Kitaplar

34 Ortaokul 5. ve 6. Sınıflara Yarışmada Soru Sorulacak Kitaplar

35 Ortaokul 7. ve 8. Sınıflara Yarışmada Soru Sorulacak Kitaplar

36 Ortaöğretimler Arası Yarışmada Soru Sorulacak Kitaplar

37  Erfelek Kaymakamlığı  İlçe Jandarma Komutanlığı  Erfelek Belediyesi  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağlı Kurumlar  İlçe Müftülüğü İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

38  İlçe Nüfus Müdürlüğü  İlçe Tarım Müdürlüğü  İlçe Mal Müdürlüğü  İlçe Tapu Müdürlüğü  İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü  İlçe Emniyet Müdürlüğü İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

39  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü  İlçe Özel İdare Müdürlüğü  İlçe Orman Şefliği  Erfelek Devlet Hastanesi  Erfelek Halk Kütüphanesi  Okul Aile Birlikleri İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

40 İlçe Kaymakamı Feremez BABAT İlçe Kaymakamı Feremez BABAT Şehit Özkan Çelikkaya Ç.P. L. Pınar ÇAKAR Şehit Özkan Çelikkaya Ç.P. L. Pınar ÇAKAR Kitap Arkadaşları

41 Garnizon Komutanı Vedat ATAR Garnizon Komutanı Vedat ATAR İmam Hatip Ortaokulu Fahrettin AKMAN İmam Hatip Ortaokulu Fahrettin AKMAN Kitap Arkadaşları

42 Belediye Başkanı Muzaffer ŞİMŞEK Belediye Başkanı Muzaffer ŞİMŞEK Yunus Emre Ortaokulu Nazif Can EREN Yunus Emre Ortaokulu Nazif Can EREN Kitap Arkadaşları

43 İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ÖZDEMİR İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ÖZDEMİR Atatürk İlkokulu Yunus Emre İBRAHİMUSTA Atatürk İlkokulu Yunus Emre İBRAHİMUSTA Kitap Arkadaşları

44 Emniyet Müdürü Murat ÖNDER Emniyet Müdürü Murat ÖNDER Yunus Emre Ortaokulu Cansu KURUEL Yunus Emre Ortaokulu Cansu KURUEL Kitap Arkadaşları

45 İlçe Müftüsü Mikail ÖZKAN İlçe Müftüsü Mikail ÖZKAN Şehit Özkan Çelikkaya Ç.P. L. Zeynep Naz GÖKSU Şehit Özkan Çelikkaya Ç.P. L. Zeynep Naz GÖKSU Kitap Arkadaşları

46 İlçe Tarım Müdürü Özgür BAŞ İlçe Tarım Müdürü Özgür BAŞ İmam Hatip Ortaokulu Sibel KAYA İmam Hatip Ortaokulu Sibel KAYA Kitap Arkadaşları

47 İlçe Nüfus Müdürü Ramazan KURU İlçe Nüfus Müdürü Ramazan KURU Atatürk İlkokulu İsmail Eren BAYRAK Atatürk İlkokulu İsmail Eren BAYRAK Kitap Arkadaşları

48 İlçe Sağlık Müdürü Kadir YILMAZER İlçe Sağlık Müdürü Kadir YILMAZER Yunus Emre Ortaokulu Simge AKYILDIZ Yunus Emre Ortaokulu Simge AKYILDIZ Kitap Arkadaşları

49 Şennur ÇERTEL Mal Müdürü Şennur ÇERTEL Mal Müdürü Şehit Özkan Çelikkaya Ç.P. L. Melek ÖZLÜ Şehit Özkan Çelikkaya Ç.P. L. Melek ÖZLÜ Kitap Arkadaşları

50 İlçe Yazı İşleri Müdürü Beyhan BAŞKAN ŞEN İlçe Yazı İşleri Müdürü Beyhan BAŞKAN ŞEN İmam Hatip Ortaokulu Ramazan Demirbaş İmam Hatip Ortaokulu Ramazan Demirbaş Kitap Arkadaşları

51 İlçe Özel İdare Müdürü Nütfiye BAYRAK İlçe Özel İdare Müdürü Nütfiye BAYRAK Atatürk İlkokulu Gökçe Güzel Atatürk İlkokulu Gökçe Güzel Kitap Arkadaşları

52 İlçe Tapu Müdürü Hasan Nail KOŞER İlçe Tapu Müdürü Hasan Nail KOŞER Şehit Özkan Çelikkaya Ç.P. L. Esra GÜLTEKİN Şehit Özkan Çelikkaya Ç.P. L. Esra GÜLTEKİN Kitap Arkadaşları

53 İlçe Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanı Yasemin ÖKSÜZ ASLAN İlçe Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanı Yasemin ÖKSÜZ ASLAN Atatürk İlkokulu Ulaş Erkan ÖZKAYA Atatürk İlkokulu Ulaş Erkan ÖZKAYA Kitap Arkadaşları

54 Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman ŞAHİN Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman ŞAHİN Yunus Emre Ortaokulu Şule YÜKSEL Yunus Emre Ortaokulu Şule YÜKSEL Kitap Arkadaşları

55

56 TEŞEKKÜR “Kitap hiç aldatmayan bir arkadaştır” Katkılarından dolayı Erfelek Kaymakamlığı, Erfelek Belediye Başkanlığına, Garnizon Komutanlığına ve Resmi dairelerimizin yönetici ve çalışanlarına Okul ve Kurum Müdürlüklerimize Teşekkür ediyoruz


"ERFELEK OKUYOR. İLETİŞİM: Tel: 0 (368) … ERFELEK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları