Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nurdan Gül Kökten. ) xıx yüzyıl sonlarında bazı Avrupa devletlerinin Osmanlı devletinden alacaklarını tahsil etmek için kurduğu teşkilat N N İ İ Y Y.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nurdan Gül Kökten. ) xıx yüzyıl sonlarında bazı Avrupa devletlerinin Osmanlı devletinden alacaklarını tahsil etmek için kurduğu teşkilat N N İ İ Y Y."— Sunum transkripti:

1 Nurdan Gül Kökten

2

3 ) xıx yüzyıl sonlarında bazı Avrupa devletlerinin Osmanlı devletinden alacaklarını tahsil etmek için kurduğu teşkilat N N İ İ Y Y Nurdan Gül Kökten U U U U U U M M U U M M E E U U Y Y D D

4 Osmanlı devletinin bağımsız dış ticaret politikası uygulaması hangi Anlaşma ile engellenmiştir. B B A A L L Nurdan Gül Kökten T T A A L L İ İ M M A A N N I I

5 Osmanlı iktisadi hayatında dükkan açma hakkına verilen isim G G E E D D İ İ K K Nurdan Gül Kökten

6 Cumhuriyet döneminde mili ekonomi ile ilgili kararlar alınan kongre İ İ Z Z A A Nurdan Gül Kökten İ İ R R İ İ K K M M T T S S İ İ T T

7 Osmanlıda yolcu ve mal taşıma işlerini meslek edinen esnaflara verilen isim. A AM K K K K A A R R Nurdan Gül Kökten İ İ

8 Osmanlı yol ağının her biriminde, taşımacılığın en hızlı biçimde yapılmasını sağlayan örgüttür. Haberleşmede bu örgüt tarafından sağlanıyordu. E E M M E E T T L L Nurdan Gül Kökten N N Z Z İ İ L L T T A A İ İ Ş Ş K K I I

9 Hindistan’dan başlayarak İran Körfezi ve Irak üzerinden Suriye limanlarına veya Kızıldeniz yoluyla Süveyş ve Akabe’ye, oradan da kara yoluyla İskenderiye’ye ulaşan yoldur. A A H H A A R R Nurdan Gül Kökten A A T T B B

10 Depolanmış tahıl R R E E İ İ A A H H Z Z Nurdan Gül Kökten

11 Ham koyun derilerinin çeşitli yollarla serpilmesi sonucu elde edilen, doğal renkte yada boyanmış ince, yumuşak elastik deri. Ş Ş E E M M N N İ İ Nurdan Gül Kökten

12 Bir çeşit vergi, pazar ve panayırlarda alınıp satılan hayvandan ithal edilen ve Osmanlı topraklarından transit olarak geçirilen mallardan alınırdı. C C A A B B Nurdan Gül Kökten

13 Hammaddesi gümüş olan Osmanlı Devleti temel para birimi. Ç Ç A A E E K K Nurdan Gül Kökten

14 Sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla düşürülmesidir. Ü Ü A A S S A A L L Y Y O O V V E E N N D D

15 Hiyerarşide usta ile çırak arasında bulunan kişi. Cumhuriyet öncesi okullarda öğretmenin yerine bakan yardımcı. A A A A K K F F L L Nurdan Gül Kökten

16 Derileri serpileyip meşin, kösele haline getiren ustalara verilmiş addır. Ğ Ğ A A E E B B B B D D Nurdan Gül Kökten

17 Anadolu’da 13. Yüzyıldan bu yana görülen örgütlenmiş zanaatkâr ve esnaf birlikleri. Ü Ü T T V V F F E E Ü Ü T T V V Nurdan Gül Kökten

18 Osmanlı Dönemi’nde devlet gelirlerinin bir bölümünün belli bir bedel karşılığında devlet tarafından kişilere devredilerek toplanması yöntemi. İ İ Z Z İ İ T T A A L L M M Nurdan Gül Kökten

19 I. Abdülmecit Dönemi’nde bastırılan Osmanlının ilk kâğıt parası. K K İ İ A A M M E E Nurdan Gül Kökten

20 Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan önce, beylerbeyinin ve sancak beylerinin bölgelerindeki sancak ve kazaları kendi adlarına yönetmekle görevlendirdiği kişiler. Ü Ü E E T T S S E E Nurdan Gül Kökten L L E E İ İ M M M M

21 İktisadi kararlar alınırken devletin bir yandan gelirleri yükseltmesi, diğer yandan harcamaları kısmasıdır. F F S S İ İ K K A A Nurdan Gül Kökten L L İ İ Z Z M M

22 Osmanlı Devleti’nin olağanüstü durumlarda halktan toplandığı bir çeşit vergidir. V V A A A A R R Nurdan Gül Kökten I I Z Z

23 Devlete ait. M M İ İ R R Nurdan Gül Kökten İ İ


"Nurdan Gül Kökten. ) xıx yüzyıl sonlarında bazı Avrupa devletlerinin Osmanlı devletinden alacaklarını tahsil etmek için kurduğu teşkilat N N İ İ Y Y." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları