Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Salih Zeki Anadolu Lisesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Salih Zeki Anadolu Lisesi"— Sunum transkripti:

1 Salih Zeki Anadolu Lisesi
Eskişehir Nurdan Gül Kökten Nurdan Gül Kökten

2 TÜRKLERD EKONOMİ I KELİME OYUNU

3 )  xıx yüzyıl sonlarında bazı Avrupa devletlerinin Osmanlı devletinden alacaklarını tahsil etmek için  kurduğu teşkilat D U Y U N U U M U M İ Y E Nurdan Gül Kökten

4 Osmanlı devletinin bağımsız dış ticaret politikası uygulaması hangi Anlaşma ile engellenmiştir.
Nurdan Gül Kökten

5 Osmanlı iktisadi hayatında dükkan açma hakkına verilen isim
G E D İ K Nurdan Gül Kökten

6 Cumhuriyet döneminde mili ekonomi ile ilgili kararlar alınan kongre
Z M İ R İ K T İ S A T Nurdan Gül Kökten

7 Osmanlıda yolcu ve mal taşıma işlerini meslek edinen esnaflara verilen isim.
Nurdan Gül Kökten

8 Osmanlı yol ağının her biriminde, taşımacılığın en hızlı biçimde yapılmasını sağlayan örgüttür. Haberleşmede bu örgüt tarafından sağlanıyordu. M E N Z İ L T E Ş K İ L A T I Nurdan Gül Kökten

9  Hindistan’dan başlayarak İran Körfezi ve Irak üzerinden Suriye limanlarına veya Kızıldeniz yoluyla Süveyş ve Akabe’ye, oradan da kara yoluyla İskenderiye’ye ulaşan yoldur. B A H A R A T Nurdan Gül Kökten

10 Depolanmış tahıl Z A H İ R E Nurdan Gül Kökten

11 Ham koyun derilerinin çeşitli yollarla serpilmesi sonucu elde edilen, doğal renkte yada boyanmış ince, yumuşak elastik deri. M E Ş İ N Nurdan Gül Kökten

12 Bir çeşit vergi, pazar ve panayırlarda alınıp satılan hayvandan ithal edilen ve Osmanlı topraklarından transit olarak geçirilen mallardan alınırdı. B A C Nurdan Gül Kökten

13 Hammaddesi gümüş olan Osmanlı Devleti temel para birimi.
K Ç E Nurdan Gül Kökten

14  Sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla düşürülmesidir. D E V A L Ü A S Y O N

15 Hiyerarşide usta ile çırak arasında bulunan kişi
   Hiyerarşide usta ile çırak arasında bulunan kişi. Cumhuriyet öncesi okullarda öğretmenin yerine bakan yardımcı. K A L F A Nurdan Gül Kökten

16 Derileri serpileyip meşin, kösele haline getiren ustalara verilmiş addır.
B B A Ğ Nurdan Gül Kökten

17  Anadolu’da 13. Yüzyıldan bu yana görülen örgütlenmiş zanaatkâr ve esnaf birlikleri.
Ü T Ü V V E T Nurdan Gül Kökten

18 Osmanlı Dönemi’nde devlet gelirlerinin bir bölümünün belli bir bedel karşılığında devlet tarafından kişilere devredilerek toplanması yöntemi. İ L T İ Z A M Nurdan Gül Kökten

19 I. Abdülmecit Dönemi’nde bastırılan Osmanlının ilk kâğıt parası.
Nurdan Gül Kökten

20 Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan önce, beylerbeyinin ve sancak beylerinin bölgelerindeki sancak ve kazaları kendi adlarına yönetmekle görevlendirdiği kişiler. M Ü T E S E L E İ M Nurdan Gül Kökten

21 İktisadi kararlar alınırken devletin bir yandan gelirleri yükseltmesi, diğer yandan harcamaları kısmasıdır. F İ S K A L İ Z M Nurdan Gül Kökten

22 Osmanlı Devleti’nin olağanüstü durumlarda halktan toplandığı bir çeşit vergidir.
Z Nurdan Gül Kökten

23 Devlete ait. M İ R İ Nurdan Gül Kökten


"Salih Zeki Anadolu Lisesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları