Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AFET HABERLEŞMESİ, İŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, RİSK ANALİZİ VE AMATÖR TELSİZCİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ Aziz ŞASA,TA1E TRAC Genel Başkanı, 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AFET HABERLEŞMESİ, İŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, RİSK ANALİZİ VE AMATÖR TELSİZCİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ Aziz ŞASA,TA1E TRAC Genel Başkanı, 2013."— Sunum transkripti:

1 AFET HABERLEŞMESİ, İŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, RİSK ANALİZİ VE AMATÖR TELSİZCİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ Aziz ŞASA,TA1E TRAC Genel Başkanı, 2013

2 Risk Analizi, Farkındalık, İş Sürdürülebilirliği ve Gönüllülük birbirleriyle ilişkili kavramlardır. Risk Analizi, “Farkındalık” ortamının oluşması için önemlidir. Farkındalığın oluşması için gerekli bilimsel verileri sağlar. Haberleşme, Farkındalık ortamından çıkartılan dersler doğrultusunda afetlerde bütünleşik bir müdahale yapılabilmesinin en önemli koşuludur. FARKINDALIK ve DİĞER KAVRAMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

3 Farkındalık, “İş Sürdürülebilirliği” için gerekli verilerin ana kaynağıdır. Gönüllülük ise, Farkındalık çerçevesinde oluşan bilincin yönlendirdiği örgütlenmenin sağlanması babında önemlidir.

4 Farkındalık, hazırlığın temelidir! Farkındalığın her kesimde (sektörde) olması gerekir. Farkındalık çoğu kez yaşanan kötü deneyimlerle tetiklenir. FARKINDALIK

5 2004 Güneydoğu Asya Tsunamisi, o güne kadar büyük afet yaşamamış Avrupa ülkelerini de vurarak afetler konusunda uluslar arası farkındalık oluşturmuştur. 2011 Japonya Tsunamisi haberleşmede teknolojiye çok güvenen bir toplumda alternatif haberleşmenin önemi konusunda farkındalık yaratmıştır. FARKINDALIĞIN GELİŞİM SÜRECİ

6 ICET’ 98 : Birinci Sektörde farkındalığın oluşması. 2004 Asya Tsunamisi: Üçüncü Sektörde (Gönüllü Sektör) farkındalığın oluşması.(GAREC Konferansları) 2011 Japonya Tsunamisi: Birinci ve İkinci Sektörde, yaşanan büyük şok neticesinde farkındalık oluşması. (ITU-T FG süreci) FARKINDALIĞIN GELİŞİM SÜRECİ

7 Ülkemizde afetler konusundaki farkındalık 17 Ağustos 1999 Depremi sonrasında oluşmaya başlamıştır. Ancak bu farkındalık sadece Üçüncü Sektörde kayda değer bir gelişim göstermiştir. Birinci ve İkinci Sektörlerde ise bu olay belirgin bir farkındalık yaratamamıştır. FARKINDALIĞIN GELİŞİM SÜRECİ

8 FARKINDALIK SONUCUNDAKİ DAVRANIŞLAR Birinci Sektör : Risk analizi, bilimsel çalışmaların teşviki, örgütlenmeye teşvik (Hizmet Grubu mekanizmasının işletilmesi), hafızanın korunması. İkinci Sektör : Risk analizi, işletme örgütlenmeleri, diğer sektörlerle işbirliği (İş Sürdürülebilirliğinin temel koşulları) Üçüncü Sektör : Risk analizi, bütünleşik örgütlenme, diğer sektörlerle işbirliği.

9 DEĞERLENDİRME Yurtdışı deneyimler ve farkındalıklar ışığında, ülkemizde yaşanan afetlerin sebebiyle ülkemizde tüm sektörlerde gelişmeye başlayan farkındalığın sektörler arası işbirliğiyle somut ürünlere (anlamlı hazırlık çalışmalarına) dönüşmesi gereklidir. TRAC, Acil Durum Haberleşmesi konusunda sektörler arasında köprü görevi yapma yönünde çalışmalarına devam etmektedir.

10 TEŞEKKÜRLER, 73! TRAC – TELSİZ ve RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ


"AFET HABERLEŞMESİ, İŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, RİSK ANALİZİ VE AMATÖR TELSİZCİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ Aziz ŞASA,TA1E TRAC Genel Başkanı, 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları