Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 14 Ekim 2014 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Fatih Kılıçbay Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy

2 Dr. Fatih Kılıçbay Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy
Olgu Sunumu Dr. Fatih Kılıçbay Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy

3 Vaka 1 G2P2Y2 33 yaşındaki anneden 23+2 GH
Erken doğum eylemi nedeniyle 600 gr Apgar 3/5 olarak doğan bebek.

4 Prenatal: 33 yaşındaki anne Yalova Devlet hastanesinden t EDE olması nedeniyle sevk edilmiş. Preeklampsi-eklapmsi,gestasyonel DM,enfeksiyon öyküsü yok Annenin ilaç kullanım öyküsü yok

5 Natal : 23+2 GH lık olarak C/S ile 600 gr olarak APGAR 3-5 ile doğan bebek spontan solunumu olmaması üzerine entübe edilerek YYBÜ alındı.

6 Anne: 33 yaşında, ev hanımı, sağ sağlıklı
Soygeçmiş: Anne: 33 yaşında, ev hanımı, sağ sağlıklı Baba: 35 yaşında, çiftci, sağ- sağlıklı Anne ve baba arasında akrabalık yok 1. çocuk: 2 yaş kız sağ-sağlıklı 2. Çocuk hastamız Anne kan grubu : A Rh + Baba kan grubu : B Rh +

7 Fizik muayene Ateş: 36.4 °C Nabız: 140/dk SS: 64/dk
TA: 43/20 (30)mm/Hg SPO2 : % (Entübe mekanik ventilatörde) Baş çevresi: 23cm ( 25-50p ) Boy: 31 cm (25-50p ) Kilo:600(25p)

8 Fizik Muayene Genel durum:orta Cilt: Doğal,döküntü yok.
Baş-Boyun: Doğal doğal, kafa yapısı simetrik, boyunda kitle LAP yok.Ön fontanel 2*1 cm arka fontanel 0.5*0.5 cm KBB: Doğal. Gözler: doğal. SS: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Ral ve ronküs yok. Ekspiryum uzunluğu yok.Retraksiyon mevcut.İnleme mevcut. KVS: S1(+), S2(+) doğal S3 yok .2/6 üfürüm mevcut, AFN +/+ GİS:. defans-rebound yok, hepatosplenomegali yok, GÜS: Haricen kız anomali yok, NMS:Yenidoğan refleksleri canlı. Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonus doğal.Deformite yok. .

9 Laboratuvar (23.08.2014) Glukoz: 83 mg/dl WBC: 14800 /mm³
Üre : 68 mg/dl Kreatinin: 0,4 mg/dl AST: 38 U/L ALT: 4 U/L Na: 135 mEq/L K: 5 mEq/L Ca: 8,5 mg/dl D.Ca: 9,9 mg/dl Mg: 1,8 mg/dl Ürik asit : 2,5 mg/dl Albümin: 2.8 g/dl WBC: /mm³ ANS: 6310/mm³ HGB: 14,8/dl PLT: /mm³ MCV: 100 fl CRP: 0.04 mg/dl TFUS: Normal

10 Ön Tanılar ???

11 Klinik İzlem Hasta entübe halde YYBÜ alındı. İv antibiyoterapi başlandı.RDS bulguları olan hastaya crusorf 2.5cc/kg verildi. PN 2. günde yapılan EKO ‘da 2.4 mm PDA saptanması üzerine parasetamol tedavisi verildi. PN 5. günde Kontrol EKO ‘da PDA 2,1 mm saptandı.Hastaya tekrar Ibuprofen tedavisi verildi.Tedavi sonrası yapılan kontrol EKO ‘da PDA ‘nın kapanmadığı saptandı. Hasta entübe halde izleme devam edildi. Antibiyoterapisi klinik ve biyokimya değerlerine göre ayarlandı. Yaşamın 40. gününde 700 gram ağırlığında olan, halen ventilatörde ve %40-45 oksijen tedavisi alan Ve ventilatörden ayrılamayan hastanın ECHO bulgularında klinik anlamlı PDA’sının devam etmesi üzerine cerrahi planlandı.

12 Klinik İzlem Çocuk kardiyovasküler cerrahisi tarafından PDA ligasyon operasyonu yapıldı. Post op kliniği stabilleşen hasta PN 49. günde ekstübe edilerek nazal CPAP’de izleme alındı. PN 52. günde nazal CPAP izlenen hastanın kliniği stabil Son kilosu 860 gr,

13

14 Vaka 2 G4P4Y4 25 yaşındaki anneden 38+2 GH C/S ile 2820 gr 8/9 Apgar puanı ile doğan bebek 3. gün taburcu edilmiş. PN 11. günde anne tarafından hızlı nefes alma ve emmeme şikayetiyle Düzce Ünv. Tıp Fakültesi hastanesine götürülmüş. Genel durumu orta takipneik, karaciğer kot altında 2.5 cm palpabl olan hasta çocuk kardiyolojisine ileri tetkik ve tedavi amaçlı sevk edilmiş.

15 Prenatal: Takipleri Düzce Üniversitesi Tıp fakültesi tarafından yapılmış. Preeklampsi-eklapmsi,gestasyonel DM,enfeksiyon öyküsü yok Annenin ilaç kullanım öyküsü yok

16 Natal : 38+3 GH lık olarak C/S ile 2820 gr olarak APGAR 8-9 ile doğmuş.Doğum sonrası problemi olmayan hasta eve taburcu edilmiş. Postnatal : K vit: + Göz bakımı + Hepatit B aşısı : +

17 Fizik muayene Ateş: 36.4 °C Nabız: 130/dk SS: 66/dk
TA: Sağ kol:132/74, Sağ ayak: 46/37 mm/Hg SPO2 : % (Hood İçi) Sağ kol %98 Ayak % 88 Baş çevresi: 35 cm ( 75-90p ) Boy: 49.5 cm (75p ) Kilo:2820(25-50p)

18 Fizik Muayene Genel durum:orta Cilt: Doğal,döküntü yok.
Baş-Boyun: Doğal doğal, kafa yapısı simetrik, boyunda kitle LAP yok.Ön fontanel 2*1 cm arka fontanel 0.5*0.5 cm KBB: Doğal. Gözler: doğal. SS: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Ral ve ronküs yok. Ekspiryum uzunluğu yok.Retraksiyon mevcut.İnleme mevcut. KVS: S1(+), S2(+) doğal S3 yok .2/6 üfürüm mevcut, AFN -/- GİS:. defans-rebound yok, hepatosplenomegali kot altında 2.5 cm palbabl, GÜS: Haricen erkek anomali yok, NMS:Yenidoğan refleksleri canlı. Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonus doğal.Deformite yok. .

19 Laboratuvar (23.09.2014) Glukoz: 83 mg/dl WBC: 11700 /mm³
Üre : 49 mg/dl Kreatinin: 0,4 mg/dl AST: 198 U/L ALT: 114 U/L Na: 135 mEq/L K: 4,3 mEq/L Ca: 9 mg/dl D.Ca: 9,6 mg/dl Mg: 1,9 mg/dl Ürik asit :1,7 mg/dl Albümin: 3,1 g/dl WBC: /mm³ ANS: 3290/mm³ HGB: 11.5/dl PLT: /mm³ MCV: 100 fl CRP: 0.09 mg/dl TFUS: Normal

20 Ön Tanılar ???

21 Klinik İzlem Çocuk kardiyoloji polikliniğinde EKO ‘su yapılan ve EKO sonucunda Aort koarktasyonu (önemli), Pulmoner hipertansiyon (önemli), Duktus arteriyosuz açıklığı (ince), ASD( sekundum küçük) tanısı konulan hasta YYBÜ yatırıldı. Hastaya Prostovazin infüzyonu, inotrop desteği başlandı. Hood içi oksijen verildi. Kliniği stabilleşen hasta PN 14. günde Çocuk kardiyovasküler cerrahisi tarafından operasyona alındı.

22 Klinik İzlem Post op hasta tekrar YYBÜ alındı.
Kliniği stabil olan hastanın almakta olduğu inotrop tedavisi kademeli olarak kesildi.Alt ekstermitede femoral nabızları palbe edilmeye başlandı. Kontrol EKO’da EF :%73, İnen Aortada diyastole uzunan % mmHg gradient alındı. Kliniği stabilleşen hasta post op 8. günde anne yanına alındı. PN 25. günde kliniği stabil olan hasta kontrole çağrılarak taburcu edildi.

23 Operasyon resmi

24 Preterm PDA

25 PDA ve TEdavisi Sol pulmoner arter ile inen aorta arasında fötal dönemde açık olması normal olan yapının, doğumdan sonra da açık kalması durumunda PDA varlığından söz edilir  Tüm doğuştan kalp defektlerinin %5-10’unu oluşturur. Kızlarda daha sık görülmektedir.(3:1)

26 PDA - Hemodinami Soldan sağ şantın büyüklüğü Duktusun çapı, Boyu
PVR’nin derecesine bağlıdır. Geniş duktuslarda bir süre sonra PHT, PVOH gelişir ve şant sağdan sola dönerek siyanoz meydana gelişir.

27 PDA-Fizik Muayene: Prekordiyum hiperaktif
Sıçrayıcı nabızlar, taşikardi, takipne, Diferansiyel siyanoz Açıklanamayan persistan apne, Solunum distresi, CO2 retansiyonu, Oksijene bağımlılık Radyolojik olarak kardiyomegali Akciğer damarlanmasında artış

28 AyrIcI TanI Venöz uğultu Aorto-pulmoner pencere
Arteriyovenöz fistül ile karıştırılabilir.

29 Preterm-PDA Tedavİ İv sıvı kısıtlaması Diüretik İndometazin İbuprofen
Parasetamol Kalp yetersizliğinin tedavisi Cerrahi olarak kapatma (ligasyon) Girişimsel kateter yöntemleriyle kapatma Coil,duc ocluder vb.

30 Aort Koarktasyonu

31 Distal aort arkusunda daralma ile seyreden aort koarktasyonları, 1000 canlı doğumda oranında görülür. Tüm konjenital kalp hastalıklarının %6-8’inde aort koarktasyonu saptanmıştır. Erkeklerde daha sık rastlanır (E/A = 4). Kalp hastalığı nedeniyle durumu kritik olan bebeklerin %7.5’undan yine aort koarktasyonları sorumludur

32 Yine de anatomik lokalizasyolarına göre koarktasyonlar;
1)Aortun istmus bölgesinde (preduktal, duktal, postduktal), 2)Arkus aortada, 3)İnen aortada, 4)Abdominal aortada (suprarenal, renal, infrarenal) olarak sınıflandırmak olasıdır.

33 Duktus bağımlı kalp hastalıkları
• Pulmoner atrezi (intakt ventriküler septum) • TGA • Triküspit atrezisi • Hipoplastik sol kalp • Ağır koarktasyon

34 Aort Koarktasyonu Fizik muayene
Konjestif kalp yetersizliği Dispne, takipne, Hepatomegali Beslenme güçlüğü Akut böbrek yetersizliği bulguları Şok Metabolik asidoz Organ yetmezliği

35 Aort Koaktasyonu Laoboratuvar
Düşük debiye bağlı ekstremitelerde soğukluk, nabız zayıf alınması EKG sol ventrikül hipertrofisi ve iskemi bulguları Tele grafide Kardiyomegali Pulmoner konjesyon bulguları

36 AK -tedavi Prostoglandn E1 İnotrop Diüretik Digoksin Balon anjioplasti Cerrahi Balon dilatasyon esnasında intima tabakasının yırtılma tehlikesi olması nedeniyle ilk tercih cerrahidir ve acilen yapılması gerekir.

37 TEŞEKKÜRLER


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları