Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKS’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ İLKÖĞRETİM KURUMU STANDARTLARI MODELİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKS’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ İLKÖĞRETİM KURUMU STANDARTLARI MODELİ"— Sunum transkripti:

1 İKS’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ İLKÖĞRETİM KURUMU STANDARTLARI MODELİ

2 Standartlar Alt Standart (43 Alt Standart) Performans göstergeleri
STANDART ALANLARI (3 alan) Eğitim Yönetimi Öğrenme öğretim süreçleri Destek hizmetler (sağlık, güvenlik, beslenme vs.) Standartlar (12 Standart + 4 Örtük) Alt Standart (43 Alt Standart) Performans göstergeleri Mevcut durum Algılanan Kalite Okul yöneticileri Yazılım Öğrenci Veli Öğretmen Yönetici 2

3 DESTEK HİZMET ALANLARI
STANDART ALANLARI STANDART ALAN 1 STANDART ALAN 2 STANDART ALANI 3 EĞİTİM YÖNETİMİ ÖĞRENME VE ÖĞRETİM DESTEK HİZMET ALANLARI

4 EĞİTİM YÖNETİMİ ÖĞRENME VE ÖĞRETİM DESTEK HİZMET ALANLARI STRATEJİK
PLANLAMA SINIF İÇİ UYGULAMALARI İLE TÜM ÇOCUKLARIN GELİŞMELERİ OKULDA GÜVENLİ VE UYGUN BİR FİZİKSEL ORTAM SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR MESLEKİ GELİŞİM OKULDA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR PSİKOSOSYALORTAM SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÖNETİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SİSTEMLERİNİ KULLANMA: OKUL İÇİ UYGULAMALARI İLE TÜM ÇOCUKLARIN GELİŞMELERİ VE ÜST EĞİTİME, MESLEĞE, HAYATA YÖNELMELERİ OKULDA ÇOCUKLARA İHTİYAÇLARINA UYGUN. DESTEKLEYİCİ BESLENME HİZMETLERİ OKULA ERİŞİM SAĞLAMA (OKULA KAYIT) OKUL ÇEVRE İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK EĞİTİM-ÖĞRETİMİN GELİŞMESİNİ VE OKULUN TOPLUMLA BÜTÜNLEŞMESİ DESTEKLER OKULA DEVAM SAĞLAMA: OKULDA SAĞLIĞA UYGUN TEMİZLİK HİZMETLERİ

5 ÖRTÜK STANDART DEZAVANTAJLI ÇOCUKLAR DEMOKRATİK OKUL İKLİMİ
TOPLUMSAL CİNSİYETE UYGUNLUK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK HİZMETLER

6 1-EĞİTİM YÖNETİMİ STANDART ALANI

7 EĞİTİM YÖNETİMİ 1- Okul Gelişimi:
Okulda, etkili bir okul gelişim planlaması yapılır, uygulanır ve sürekli geliştirilir.

8 EĞİTİM YÖNETİMİ 2-Okula Kayıtlı Tüm Çocukların Devam Durumlarının İzlenmesi: Okul, kayıtlı kız, erkek tüm çocukların eğitime devamlarını sağlar.

9 EĞİTİM YÖNETİMİ 3-Personelin Mesleki Gelişimini Değerlendirme Çalışmaları: Personel, mesleki yeterliklerini belirlemeye ilişkin öz değerlendirmelerine ek olarak meslektaş, yönetici, çocuk ve veli görüşlerinden yararlanır.

10 EĞİTİM YÖNETİMİ 4. Mesleki Gelişim Etkinlikleri:
Okul personeli, mesleki gelişimlerini çağdaş yaklaşımlar ve çocukların ihtiyaçları doğrultusunda sürdürür.

11 EĞİTİM YÖNETİMİ 5. Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı:
Öğretmenlerin okul yönetim sürecine etkin katılımı sağlanır.

12 EĞİTİM YÖNETİMİ 6. Nüfusa Kayıtlı Olan ve Okulun Kayıt Kabul Alanındaki 6-14 Yaş Grubu Tüm Çocukların Tespiti ve Kayıt Edilmesi: Okul, kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı yaş arası tüm çocukları kaydeder.

13 EĞİTİM YÖNETİMİ 7. Çocukların Okul Yönetimine Katılımı:
Çocukların okul yönetim sürecine etkin katılımı ile görüşlerini, eleştiri ve açıklamaları için uygun mekanizmalar vardır ve bunlar çocuklar tarafından aktif olarak kullanılmaktadırlar.

14 EĞİTİM YÖNETİMİ 8. Velilerin Okul Yönetimine Katılımı:
Velilerin okul yönetim sürecine etkin katılımı sağlanır.

15 EĞİTİM YÖNETİMİ 9. Oryantasyon Etkinlikleri:
Okula yeni gelen çocuklar, veliler ve okul çalışanları için tanıtım ve bilgilendirme (oryantasyon) faaliyetleri yapılır.

16 EĞİTİM YÖNETİMİ 10. Nüfusa Kayıtlı Olmayan ve Okulun Kayıt Kabul Alanındaki 6–14 Yaş Grubu Tüm Çocukların Tespiti ve Kayıt Edilmesi: Okul, kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı olmayan 6-14 yaş arası kız ve erkek tüm çocukları kaydeder.

17 EĞİTİM YÖNETİMİ 11. Çocuklara ve Okul Personeline Yönelik Motivasyon Artırıcı Çalışmalar: Okul yönetimi çocukları ve okul personelini motive edici çalışmalar yapar.

18 EĞİTİM YÖNETİMİ 12. E-okul Kullanımı:
Okul, eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerinde e- okul sistem’ini etkili kullanır.

19 EĞİTİM YÖNETİMİ 13. Çocuğun Akademik Başarısı:
Okul, çocuğun hedefleri doğrultusunda akademik başarısının geliştirilmesi sürecini planlar, uygular ve değerlendirir.

20 EĞİTİM YÖNETİMİ 14. Özel Bilgilerin Gizliliği:
Okulda çocukların, velilerin ve personelin özel bilgilerinin hizmete ve/veya kişiye özel gizliliği korunur.

21 2-ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ STANDART ALANI

22 2-ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
1. Sosyal, Sanatsal, Kültürel, Sportif Etkinlikler: Okul; sosyal, sanatsal, kültürel, sportif etkinlik olanaklarını artırır ve çocukların bu etkinliklere katılımlarını destekler.

23 2-ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
2. Çocukların Gelişim ve Öğrenme İhtiyaçlarını Belirleme: Öğrenme süreci planlanmadan önce çocukların gelişim ve öğrenme ihtiyaçları ile bireysel özelliklerini tanımaya yönelik değerlendirme çalışmaları yapılır.

24 2-ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
3. Sınıfta Öğrenme Etkinlikleri: Sınıf içi öğrenme etkinlikleri çocukların özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre planlanır ve bu etkinlikler program kazanımlarını destekler.

25 2-ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
4. Çocukta Çevre Bilincinin Geliştirilmesi: Okul, çocuklarda çevre bilincinin gelişimini destekler.

26 2-ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
5. Okulun Olanaklarının Çevre Tarafından Kullanılması: Okul, olanaklarını çevrenin kullanımına sunarak okul ve çevre bütünleşmesini sağlayıp, çocuğun çevresinin eğitimini destekler.

27 2-ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
6. Kaynaştırma Eğitimi Uygulamaları: Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim- öğretim süreçlerine uyum ve katılımları okuldaki kaynaştırma eğitim uygulamaları ile desteklenir.

28 2-ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
7. Eğitsel Rehberlik Faaliyetleri: Okul çocuklara, eğitsel rehberlik hizmetleri sunar.

29 2-ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
8. Okulun Eğitim-Öğretim İçin Çevredeki Olanaklardan Yararlanması: Okul, çevre olanaklarından yararlanarak kurduğu işbirlikleri ile eğitim-öğretimi geliştirir.

30 2-ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
9. Ölçme-Değerlendirme: Ölçme değerlendirme uygulamaları, program amaç ve kazanımları ile çocukların bireysel özellikleri dikkate alınarak planlanır ve sonuçları çocukların gelişimlerini destekleyecek şekilde kullanılır

31 2-ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
10. Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme: Okul, üst öğrenime ve mesleki gelişim süreçlerinde çocuklara danışmanlık eder ve kariyer bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunur.

32 2-ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
11. Eğitim-Öğretim Mekânları ve Olanakları: Okuldaki eğitim-öğretim mekânlarının çeşitliliği ve olanakları, çocukların öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya uygundur.

33 2-ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
12. Bilgi, İletişim ve Eğitim Teknolojileri: Eğitim teknolojileri çocuğun sürece katılımını ve öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılır.

34 2-ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
13. Öğrenme Materyalleri: Öğrenme materyalleri (BIT materyalleri dışında) çocuğun sürece katılımını ve öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılır.

35 3-DESTEK HİZMETLERİ STANDART ALANI

36 3- DESTEK HİZMETLERİ 1. YİBO’ da Kişisel Temizlik ve Bakım Uygulamaları: YİBO’ da çocukların kişisel temizlik ve bakımları sağlanır.

37 3- DESTEK HİZMETLERİ 2. Okulda Fiziki Güvenlik:
Okul mekânları güvenlidir.

38 3- DESTEK HİZMETLERİ 3. Okulda Sağlık Hizmetleri:
Çocukların sağlıklı gelişimlerini takip etme, destekleme ve geliştirmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri yürütülür.

39 3- DESTEK HİZMETLERİ 4. Okul Yakın Çevresinin Güvenliği:
Okulun yakın çevresi güvenlidir.

40 3- DESTEK HİZMETLERİ 5. Okul Tuvaletlerinin Sağlığa Uygunluğu:
Okul tuvaletleri temiz ve sağlığa uygundur.

41 3- DESTEK HİZMETLERİ 6. Kişisel Rehberlik ve Psikososyal Destek Hizmetleri: Çocukların sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek uygulamaları yürütülür.

42 3- DESTEK HİZMETLERİ 7. Acil ve Riskli Durumlarda Güvenlik: Okulun acil ve riskli durumlar için planlama ve düzenlemeleri vardır.

43 3- DESTEK HİZMETLERİ 8. YİBO’ da Yatakhanelerin Sağlığa Uygunluğu ve Temizliği: Çocukların yatakhaneleri temizdir, sağlıklı uyumalarını sağlayacak şekilde düzenlenir

44 3- DESTEK HİZMETLERİ 9.Okul ve Yakın Çevresinde Şiddet ve İstismarı Önlemeye Yönelik Uygulamalar: Okul ve yakın çevresinde şiddet ve istismarı önlemeye yönelik tedbirler alınır.

45 3- DESTEK HİZMETLERİ 10. Okul Beslenme Hizmetleri:
Okulda sunulan yiyecekler ve içme suyu çocuklar için sağlıklı ve yeterlidir.

46 3- DESTEK HİZMETLERİ 11. YİBO’ da Banyoların sağlığa uygunluğu ve temizliği: YİBO’ların banyoları temizdir, çocukların sağlıklı yıkanma ihtiyaçlarını karşılar.

47 3- DESTEK HİZMETLERİ 12. Okul Öğrenci Servis Araçları Hizmetleri:
Okul servis araçlarında güvenlik önlemleri alınır.

48 3- DESTEK HİZMETLERİ 13. YİBO’ da Ara Öğün Beslenme Uygulamaları:
YİBO’ da çocuklara öğün aralarında ve akşam yemeği sonrasında uygun gıdalar sağlanır.

49 3- DESTEK HİZMETLERİ 14. YIBO’da Pansiyon Mekânlarının Fiziksel Uygunluğu: YIBO’ daki barınma mekânları ve donanım, çocukların sayısına, gelişimsel özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygundur.

50 3- DESTEK HİZMETLERİ 15. YIBO Pansiyon Mekânlarının Güvenliği:
YIBO’ nun pansiyon mekânları güvenlidir.

51 3- DESTEK HİZMETLERİ 16. Okul Temizlik Hizmetleri:
Okuldaki temizlik hizmetleri sağlık kurallarına uygun şekilde yürütülür.

52 “Bana hangi yolu seçmem gerektiğini söyler misin?” diye sordu Alice.
“Bu varmak istediğin yere bağlı,” dedi kedi. “Neresi olursa olsun, önemi yok,” dedi Alice. “O zaman hangi yolu seçsen fark etme” dedi kedi (*) (*) Alice Harikalar Diyarında, Lewis Carroll Bu slayt ile ilgili olarak gruba 5 dk. Düşündürülür ve küçük bir tartışma ortamı sağlanır. İKS yapılacaklar noktasında bizlere bir yol haritası çıkarmaktadır. Bundan dolayı kişisel tercihler kullanılmayacak bir sistemdir. Bu öykü ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Okul gelişimi açısından siz bu hikayeyi nasıl yorumluyorsunuz? 52

53 ÖZ DEĞERLENDİRME Bir kuruluşun faaliyetlerinin ve iş sonuçlarının bir yönetim modelini ve belli ölçütleri esas alarak kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirilmesidir. İKS’ye göre öz değerlendirme süreci okulun: Fotoğrafının çekilmesidir. Güçlü,zayıf ve gelişmesi gereken alanlarının belirlenmesidir. İçe dönük bir biçimde değerlendirilmesidir. Kendi durumunu kendinin teşhis etmesidir. İçinde bulunduğu mevcut durumu tespit ederek, gelişme planları içinde verilerin üretilmesidir. Görevlerini daha iyi yapabilme fırsatları oluşturmasıdır.

54 ALGISAL YARAR GÖSTERGELERİ
VERİLERİN ANALİZİ Okulların güçlü ve zayıf yönleri tespit edilirken okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, çocukların ve velilerin okuldaki uygulamalara ilişkin görüşleri de alınacak ve verilen bilgilere de dayanılarak sistem üzerinden aşağıdaki şekilde bir değerlendirme yapılacaktır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ ALGISAL YARAR GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM VERİLERİN ANALİZİ Evet-hayır Sayısal veriler % olarak hesaplanır Somut ve ölçülebilir ölçütler ile hizmetin niteliği belirlenecektir (%) olarak hesaplanır Yarar Paylaşım İşlevsellik Varlık Yokluk 54

55 KURUMSAL OLARAK İKS’ nin KULLANIMI
İKS; kurumsal olarak okulların kendi durumlarını tespit, teşhis, gelişim ve değerlendirilmesini amaçlar. Okullar arası bir tür ödül-ceza aracı değildir.

56 Sisteme Getireceği Yenilikler
 Kaynakların öncelikli ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesinde daha çok yönlendirilmesinde etkili bir araç olacaktır.  Okullarımızın kendilerini geliştirmelerinde pusula görevi görecek ve eğitimin kalitesini artırmada ülke düzeyinde belirlenmiş standartları ortaya koyabilecektir.  Dolayısıyla okulların politika üreten merkezler haline gelmelerinde etkili olacaktır.

57 ? BİR DAKİKA DÜŞÜN BİR DAKİKA PAYLAŞ

58 Okullarımız ilk defa kendi iç değerlendirmelerini yaparak öz denetim mekanizmasını hayata geçirecektir. 1

59 2 Okul aktörleri (veli, öğrenci, öğretmen, yönetici ) okulun değerlendirmesinde etkili olacaktır.

60 Okullarımızda ilk defa eğitime etki eden her türlü kaynağın mevcut durumlarının tespitinin yanı sıra bu kaynakların eğitimde ne derece etkili olarak kullanılabildiği ölçülecektir. 3

61 Öğrencilere ve velilere yeni bir yük getirmeyecek.
25

62 İKS verileri MEBBİS (e-Okul) üzerinden girilecek, yönetici ve öğretmenlere yeni bir yük getirmeyecek. 26

63 Okullar öğrenme ortamlarında, eğitim teknolojisi kullanma, ders dışı etkinliklere ağırlık verme konularında yeni stratejiler belirleyecek. 27

64 İKS ile birlikte okul,çevre ve toplum ilişkileri daha da gelişecek.
28

65 Destek hizmetlerinde iyileştirme çabaları artacak.
29

66 Kaynak kullanımı konusunda
veriler elde edilecek. 30

67 İKS okulları ve sistemi görünür
kılacak. 32

68 Çeşmelerden bardağın Doldurmadan kor isen, Bin yıl dahi beklesen Kendi dolası değil
Yunus Emre

69 ORG. AHMET ÇÖREKÇİ YİBO M.Haluk KARAKAŞ


"İKS’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ İLKÖĞRETİM KURUMU STANDARTLARI MODELİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları