Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER."— Sunum transkripti:

1 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER

2 2 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education

3 3 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education B Ö L ÜM İ Ç E R İ Ğ İ 11 Girdi Talebi: Sermaye Piyasası ve Yatırım Kararı Sermaye, Yatırım ve Amortisman Sermaye Yatırım ve Amortisman Sermaye Piyasası Sermaye Geliri: Faiz ve Kar Finansal Piyasalar İpotek (mortgage) ve İpotek Piyasası Sermaye Birikimi ve Paylaşımı Yeni Sermaye Talebi ve Yatırım Kararı Beklentilerin Oluşması Maliyetlerin ve Beklenen Karın Karşılaştırılması Sermaye Üzerine Son Bir Söz Ek: Şimdiki Değeri Hesaplamak

4 4 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education sermaye Gelecekte diğer mal ve hizmetlerin üretilmesinde girdi olarak kullanılan ekonomik sistem tarafından üretilmiş mallar. fiziki ya da somut sermaye Gelecekteki mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan maddi girdiler. Fiziksel sermayenin başlıcaları işyerleri, taşınmaz ekipmanlar, oturulabilir mekanlar ve envanterlerdir. Sermaye, Yatırım ve Amortisman Sermaye Fiziki Sermaye

5 5 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education sosyal sermaye ya da alt yapı Kamuya hizmet sağlayan sermayedir. Sosyal sermayenin bir çoğu devlet tarafıdan yapılanlar (yollar, köprüler) ve kamu hizmetleridir (polis ve yangın korunması) Sermaye, Yatırım ve Amortisman Sermaye Sosyal Sermaye: Altyapı soyut sermaye Gelecekteki mal ve hizmetlere katkısı olan soyut şeylerdir. beşeri (insan) sermaye İşçilerin eğitim- öğretim, kurs vasıtasıyla edindikleri yetenek ve diğer bilgileri içeren ve firmaya zaman içinde değerli hizmetleri sağlayan soyut sermayenin değer bir biçimidir. Fiziki Olmayan Sermaye

6 6 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education sermaye stoğu Firmanın bina, envanter ve soyut değerlerinin piyasa değerleri olarak toplamıdır. Sermaye, Yatırım ve Amortisman Sermaye Sermayeyi Ölçmek Sermaye stok değeri olarak ölçülür. Yani, belirli bir zamandaki toplam değeri ölçülür. Sermayeden bahsettiğimizde bono ve tahvil gibi para ya da finansal değerlerden değil de fiziksel tesisler, teçhizat, envanter ve elle tutulmayan değerlerden bahsediyoruz.

7 7 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education TABLO 11.1 ABD Ekonomisindeki Özel Yatırım Harcamaları, 2007 GSMH = 13.841,3 milyar Dolar Milyar DolarToplam Yatırımın Yüzdesi Olarak GSMH Yüzdesi Olarak Yerleşim yeri olmayan yapılar472,122.23.4 Ekipman ve Bilgisayar Programları1.009,747.57.3 Özel yatırımlardaki değişim2,90.10.0 Yerleşim yerleri 640,7 30.2 4.6 Toplam brüt özel yatırımlar2.125,4100.015.3 - amortisman−1.398,7 −65.8−10.1 Net yatırım = brüt yatırım-amortisman726,7 34.25.2 Sermaye, Yatırım ve Amortisman Yatırım ve Amortisman yatırım Firmanın sermaye stoğuna yapılan ilavelerdir. Sermaye zaman içinde ölçülse de (stok olarak) yatırım bazı dönemlerdeki akımlardır. Yatırım akımı sermaye stoğunu arttırır. amortisman Değerli bir ekonomik varlığın zaman içinde değer kaybetmesi.

8 8 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education sermaye piyasası Hanehalklarının tasarruflarını arz ettiği firmaların ise bu fonları yatırım yapmak için talep ettiği piyasa. bono Borç alanın zaman içinde borcunu faizi ile birlikte ödemeye taahhüt ettiği anlaşma. finansal sermaye piyasası Tasarruf edenlerin ve yatırımcıların aracılar ile bağlantı halinde olduğu sermaye piyasasının bir parçası. Sermaye Piyasası

9 9 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 11.1 1.000$’lık Tasarrufun 1.000$’lık Yatırıma Dönüşmesi Sermaye Piyasası

10 10 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Sermaye Geliri: Faiz ve Kârlar sermaye geliri Sermaye piyasalarına yatırılan tasarruflardan kazanılan gelir. faiz Paranın kullanılması karşılığında yapılan ödemeler. Faiz faiz oranı Borcun belirli bir yüzdesi olarak ifade edilen faiz ödemeleri. Sermaye Piyasası

11 11 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Sermaye Geliri: Faiz ve Kârlar Kârlar stok (hisse senedi) Fima üzerinde mülkiyet sahipliği ve kar payı sağlayan bir sertifika. Faiz ve Kârın Fonksiyonları Faiz ertelenmiş bir ödülün teşvikidir Kâr, yenilik ve risk almanın bir ödülüdür. Sermaye Piyasası

12 12 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 11.2 Finansal Piyasalar Hanehalkı Tasarrufları ve Firma Yatırımları Arasında Bir Köprüdür Sermaye Piyasası Mali Piyasalar

13 13 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Sermaye Piyasası Mali Piyasalar Durum A: İşletme Kredileri Bankalar hanehalklarının tasarrufları ile oluşan fonları kredi vermek üzere kullanırlar. Durum B: Riskli Sermaye Hanehalkı tasarruflarından oluşan bu fonlar bir kez daha yatırımları finanse etmiş olur. Eğer risk oluşmaz ve iş başarılı olur ise, riskli sermayenin hisselerinden alanlar azımsanmayacak kârlar elde ederler.

14 14 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Sermaye Piyasası Mali Piyasalar Durum C: Dağıtılmamış Kârlar firma kârını yatırım amaçlı olarak tutar, dağıtmaz ise hissedarları adına tasarruf yapmış sayılır. Durum D: Stok Piyasası Stok hisseleri hanehalkının servetinin bir kısmını oluşturur. Stok satışlarından elde edilen gelir tesis ekipmanı ve envanter almak için kullanılır. Tasarruflar yatırıma akar ve firmanın sermaye stoğu hanehalkının serveti ile aynı miktarda artar.

15 15 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education ABD’deki bir çok gayri menkul ipotek ile finanse edilir. İpotek, bono gibi borçlananın borç verene geri ödemeyi gelecekte yapacağına dair bir kontrattır. Son on yıla kadar, bir çok ipotekli krediler bankalar ve tasarruf ve kredi kuruluşları tarafından veriliyordu. İpotek anlaşmalarının çoğu ipotekleri hemen ikincil piyasalarda satan ipotek komisyoncuları ve ipotek bankaları tarafından yapılmaktadır. Bu piyasadaki krediler “emniyetli”’dir, yani ipotek evrakları bir havuzda toplanır ve daha sonra ipotek-destekli menkul değerler olarak farklı risk gruplarındaki yatırımcılara satılır. Sermaye Piyasası İpotek (Tut-sat) ve İpotek Piyasası

16 16 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Modern toplumlarda, yatırım kararları (sermaye üretimi kararları) öncelikle firmalar tarafından yapılır. Hanehalkları ne kadar tasarruf edeceklerine karar verirler; uzun vadede, tasarruflar firmaların üstlenebileceği yatırımları sınırlandırır ya da kısıtlar. Sermaye piyasası tasarrufların karlı yatırım projelerine akışını sağlamak için vardır. Sermaye Piyasası Sermaye Birikimi ve Tahsisi Önceki örneklerden de gördüğümüz gibi hanehalkları ve firmalar arasındaki bağlantılar tasarrfuların verimli yatırımlara dönüşmesini sağlarlar. Sanayileşmiş ya da tarımsal, küçük ya da büyük basit ya da karmaşık olsun varlıklarını devam ettiren tüm toplumlar kaynaklarını zaman içerisinde tahsis etmelidirler.

17 17 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Endüstrilerde pozitif kâr-normal kârın üstünde getiri oranı- elde eden firmaların ve daha yüksek çıktı düzeylerinde daha düşük maliyetlere neden olan ölçek ekonomilerinin bulunduğu endüstrilerde firmaların genişleme isteğine sahip olduklarını gördük. Yine endüstride pozitif kârların yeni firmaların girişini teşvik ettiğini gördük. Mevcut firmaların genişlemesi ve yeni firmaların oluşması da yeni sermayeye yatırımı yapmayı gerektirir. Tam rekabet piyasasındaki firmalar, sermayenin marjinal ürün gelirinin sermaye fiyatına eşit olduğu yere kadar yatırım yaparlar. Yeni Sermaye Talebi ve Yatırım Kararı

18 18 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Yatırım süreci yatırımcının projenin gelecekte sağlayacağı faydaları tahmin etmesini gerektirir. Yatırımların Beklenen Maliyetleri Bir yatırım projesinin maliyeti direk ya da dolaylı olabilir çünkü piyasayı belirli bir faiz oranında finanse etmek her yatırım projesine bir fırsat maliyeti yükler. Değerlendirme süreci sadece gelecek olan faydaları tahmin etmeyi içermez, onları fonların mümkün oalabilen alternatif kullanımları ile de karşılaştırır Yeni Sermaye Talebi ve Yatırım Kararı Beklentilerin Oluşması Yatırımların Beklenen Faydaları Sermaye zaman içinde faydalı hizmetler üretir, sermaye malları kullanılmadan fayda sağlamazlar.

19 19 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Beklenen getiri oranı Firmanın sermaye yatırımından beklediği yıllık kar oranı Bir yatırımdan beklenen getiri oranı yatırıma harcanan paraya, projeden beklenen maliyet tasarruf ya da gelire ve projeden her yıl beklenen gelire bağlıdır. Yeni Sermaye Talebi ve Yatırım Kararı Beklenen Getiriyi ve Maliyetleri Karşılaştırmak

20 20 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education TABLO 11.2 Örnek bir Firmanın Potansiyel Yatırım Projeleri ve Beklenen Kar Oranlar, Yatırım Projesinin Gelecekte Gerçekleşmesi Beklenen Kar’ına Dayandırılmıştır Proje (1) Toplam Yatırım (Dolar) (2) Beklenen Kar Oranı (Yüzde) A. Yeni bilgisayar ağı400,00025 B. Yeni bina2,600,00020 C. Bir başka eyalette satış ofisi1,500,00015 D. Yeni otomasyon faturalandırma sistemi100,00012 E. 10 yeni tır400,00010 F. Reklam kampanyası1,000,0007 G. İşçi kafeteryası100,0005 Yeni Sermaye Talebi ve Yatırım Kararı Beklenen Getiriyi ve Maliyetleri Karşılaştırmak

21 21 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 11.3 Piyasa Faiz Oranın bir Fonksiyonu Olan Toplam Yatırım Yeni sermaye talebi faiz oranlarına bağlıdır. Faiz oranı düşük olduğunda yüksek oranların aksine firmalar yeni bina ve ekipmana daha çok yatırım yapmak isterler. Faiz oranı yatırımın direk maliyetleri (borcun faizi) ya da fırsat maliyetlerini belirlediği için önemlidir. Yeni Sermaye Talebi ve Yatırım Kararı Beklenen Getiriyi ve Maliyetleri Karşılaştırmak

22 22 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 11.4 Yatırım Talebi Düşük faiz oranları ekonomide yatırımları canlandırırken yüksek faiz oranları düşürür. Yeni Sermaye Talebi ve Yatırım Kararı Beklenen Getiriyi ve Maliyetleri Karşılaştırmak

23 23 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Tam rekabetçi piyasadaki kâr maksimizasyonu hedefleyen firma, beklenen getirisi piyasadaki faiz oranına eşit olana dek sermayeye yatırım yapmaya devam eder. Firma, sermayenin marjinal ürün geliri sermayenin fiyatına eşitlenene kadar yatırıma devam eder. MRP K = P K. Yeni Sermaye Talebi ve Yatırım Kararı Beklenen Getiriyi ve Maliyetleri Karşılaştırmak Beklenen Getiri Oranı ve Sermayenin Marjinal Ürün Geliri

24 24 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Sermaye ekonominin temel kavramlarından biridir. Sermaye ekonomi sistemi içinde üretilir. Sermaye zaman içinde fayda sağlar ve mal ve hizmet üretiminde girdi olarak kullanılır. Bütün bu analizler müşterileri için kârlı yatırımlar yapmak isteyen finans yöneticileri, hissedarlarına yüksek kâr kazandırmak isteyen şirket yöneticileri ve yine sermayeyi verimli amaç yerlerde kullanarak yüksek kâr peşinde koşan girişimciler tarafından yapılır. Sermaye için Son Bir Söz

25 25 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education bono sermaye sermaye geliri sermaye piyasası sermaye stoğu amortisman beklenen getiri oranı finansal sermaye piyasası beşeri sermaye soyut sermaye faiz faiz oranı yatırım fiziksel ya da somut sermaye sosyal sermaye ya da alt yapı stok TERİMLERİ VE KAVRAMLARI GÖZDEN GEÇİRME

26 26 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education TABLO 10.1 1,200 Dolar’lık yatırım projesinin beklenen kar oranı Yıl 1$100 Yıl 2100 Yıl 3400 Yıl 4500 Yıl 5500 Geri Kalan Yıllar 0 Toplam1,600 BÖLÜM 11 EKLER Şimdiki Değeri Hesaplamak Şimdiki Değer

27 27 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education BÖLÜM 11 EKLER Şimdiki Değeri Hesaplamak Şimdiki Değer Genellikle, t yılındaki R doların şimdiki değeri (PV), ya da şimdiki iskonto değeri (PDV) aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır. TABLO 11A.2 Örnek Bir Yatırım Projesinin Şimdiki Toplam Değerinin Ölçümü (r =%10) YIL SONUNA KADAR… $(R) (1 + r) t BÖLÜNÜR = ŞİMDİKİ DEĞER($) Yıl 1100(1.1)90.91 Yıl 2100(1.1) 2 82.64 Yıl 3400(1.1) 3 300.53 Yıl 4500(1.1) 4 341.51 Yıl 5500(1.1) 5 310.46 Toplam Şimdiki Değer1,126.05

28 28 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 11A.1 Yatırım Projesi: Uygulanmalı mı? Karar Tablosu BÖLÜM 11 EKLER Şimdiki Değeri Hesaplamak Şimdiki Değer

29 29 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education TABLO 11A.2 Örnek Bir Yatırım Projesinin Şimdiki Toplam Değerinin Hesaplanması (r =%5) YIL SONUNA KADAR… $(R) (1 + r) t BÖLÜNÜR = ŞİMDİKİ DEĞER ($) Yıl 1100 (1.05)95.24 Yıl 2100(1.05) 2 90.70 Yıl 3400(1.05) 3 345.54 Yıl 4500(1.05) 4 411.35 Yıl 5500(1.05) 5 391.76 Toplam Şimdiki Değer1,334.59 BÖLÜM 11 EKLER Şimdiki Değeri Hesaplamak Düşük Faiz Oranları, Yüksek Şimdiki Değer Eğer yatırım projesinin beklenen gelir akışı yatırımın maliyetinden büyük ise o yatırım uygulanabilir. Eğer beklenen kazançların şimdiki değeri maliyetten düşük ise, finansal pazarlarda aynı geliri daha düşük maliyet ile elde etmek mümkün olduğundan yatırım projesi uygulanmaz.

30 30 of 33 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education İskonto edilmiş şimdiki değer (PDV) veya şimdiki değer (PV) t zaman sonraki R kadar Dolar’ın şimdiki değeri (PV), güncel faiz oranlarından bugün ödenmesi gereken miktarıdır. t zaman sonra kazanılacak R kadar Dolar’ın şimdiki güncel piyasa değeridir. EKLER TERİMLERİ VE KAVRAMLARI GÖZDEN GEÇİRME


"PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları