Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 9 Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 9 Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 9 Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları

3

4 Artrosentez Eklemden; şişlik ve ağrı azaltmak ve/veya steril teknik kullanarak inceleme için sıvı alınmasını sağlayan cerrahi işlemdir. Artrografi Eklem boşluğunun içine kontrast madde enjeksiyonu verilerek bir dizi x-ışını ile eklem yapısını inceleme Artroskopi Artroskop kullanılarak eklemin iç yapısını incelemek için kullanılan cerrahi işlem Bouchard nodülleri Osteoartritte Heberden nodüllerinden daha az sıklıkla görülen elin proksimal interfalanjiyal eklem üzerinde artan kemik büyümesi Spongioz (süngerimsi) kemik İnce uzantıları ve labirent kemik dokusu arasında birçok boşluk bırakacak şekilde yapısal birimlerin birbirine zayıf olarak yerleşmesinden kaynaklanan süngerimsi kemik Kompakt kemik Yapısal birimlerin birbirine yakın bir şekilde yerleşmesinden kaynaklanan yoğun yapılı kemik Kompartman sendromu Sinir hasarı ve doku ölümü ile sonuçlanan kompartman basıncının 30 mmHg’yi aşmasıdır (normal değeri mmHg); elastik olmayan fasyaya karşı aşırı basıncına bağlı olarak kompartmandaki dolaşım engellendiğinde oluşur.

5 Kontratraksiyon Hastanın yatağın sonundan kaymasını önlemek için çekme kuvvetinin ters yönde uygulanması Krepitasyon Parçalı kırıkta parçalanan veya kırılan kemiklerin pürüzlü eklem yüzeyleri nedeniyle diğer yapılara veya subkutanöz dokuya hava girmesi ile oluşan kulağı tırmalayan ya da yumuşak bir patlama sesi Dejeneratif eklem hastalığı Özellikle ağırlık taşıyan eklemleri, öncelikle orta yaşlı ve yaşlı yetişkinleri etkileyen artiküler eklemlerin yavaş ilerleyen bir hastalığıdır Gut Sinoviyal sıvıda ve eklem dokularında ürat kristallerinin birikmesi ile sonuçlanan kandaki ürik asit düzeyinin artması ile karakterize bir metabolik hastalıktır. Heberden nodülleri Sıklıkla osteoartritte oluşan ve kadınlarda yaygın olarak görülen distal interfalanjiyal eklemler üzerinde artan kemik büyümesi İnternal fiksasyon Kırığı yeniden hizaya getirmek için kırık immobilizasyon aracının cerrahi olarak yerleştirilmesi Aminektomi İntervertebral disk ile ilgili semptomları hafifletmek için öncelikle yapılan laminanın cerrahi kesisidir. Osteoitis deformans Paget hastalığı olarak da bilinen, genişlemiş ve deforme olmuş kemikler ile sonuçlanan kronik bir iskelet kemik hastalığı Osteomiyelit Genellikle staphylococcus aureus organizmasının neden olduğu akut ya da kronik kemik enfeksiyonu Osteoporoz Kemiğin kırılgan ve kırıklara hassas hâle gelmesine neden olan kemik dokusunun yapısal bozukluğu ve düşük kemik kütlesi ile karakterize bir hastalıktır. Burkulma Ligamentin gerilmesi ve/ veya yırtılması İncinme Kas liflerinin gerilmesi veya yırtılması Traksiyon Kemiğin yeniden düzenlenmesi için kırılan eksremiteye doğrudan çekme kuvveti uygulanması

6 I. ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GENEL BAKIŞ
A. İskelet B. Kemiklerin sınıflandırılması C. Kemik iliği D. Aksiyel bölüm E. Apendiküler bölüm F. Eklem artikülasyonları G. Ligamentler ve tendonlar H. Kaslar

7 II. TANI TESTLERİ VE DEĞERLENDİRME
A. Radyolojik testler B. EMG (elektromiyogram veya miyogram) C. Artroskopi D. Artrogram E. BT (Bilgisayarlı Tomografi) F. MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) G. Kemik taraması H. Artrosentez (eklem aspirasyonu) ve analiz

8 III. LABORATUVAR ÇALIŞMALARI
A. Antinükleer antikorlar (ANA) B. Kalsiyum (Ca ++ ) C. Fosfor D. Romatoid faktörü (RF) E. Eritrosit sedimantasyon hızı (ESH) F. Ürik asit

9 IV. SIK KULLANILAN HEMŞİRELİK TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI
A. Hastaya koltuk değneği kullanımının öğretilmesi B. Traksiyon C. Alçı bakımı D. Atelleme ve hareketsizlik

10

11

12

13

14

15

16 V. KAS-İSKELET SİSTEMİ CERRAHİSİ GEÇİREN HASTANIN HEMŞİRELİK YÖNETİMİ
A. Laminektomi : B. İnternal fiksasyon C. Eksternal fiksasyon D. Eklem protezi, total kalça protezi (TKP) E. Ampütasyon

17 VI. KAS - İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
A. Osteoporoz (Poroz kemik) B. Osteomiyelit C. Kas Distrofisi (KD) D. Paget Hastalığı ( osteitis deformans ) E. Kas-İskelet Travmaları F. Gut G. Dejeneratif Eklem Hastalığı (DEH) ya da Osteoartrit (OA) H. Bel Ağrısı

18

19

20

21


"BÖLÜM 9 Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları