Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 3 Kalp Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 3 Kalp Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 3 Kalp Hastalıkları

3

4 Artyük (afterload) Ventriküllerin kanı sistemik dolaşıma atabilmesi için yenmek zorunda olduğu direnç: arteriyel kan basıncı ile doğrudan ilişkili Anjina pektoris Miyokarda gelen kan akımının kısıtlanmasından kaynaklanan göğüs ağrısı Bradikardi Kalp atım hızının dakikada 60’ın altında olması Kalp siklusu Tam bir kalp atımı, iki fazdan oluşur: sistol (ventriküllerin kasılması) ve diyastol (ventriküllerin gevşemesi ve dolması) Kalp debisi (kardiyak output) (CO) Litre olarak bir dakikada kalpten pompalanan kan miktarı: kalbin pompalama fonksiyonunun göstergesi; erişkinlerde normal değeri 4-8 l/dakika: CO = HR  SV Kontraktilite Önyükten bağımsız kasılma gücü: hipoksi ve bazı ilaçlar (betablokerler ve kalsiyum kanal blokerleri) azaltır; bazı ilaçlar (digoksin ve dopamin) artırır . Koroner kalp hastalığı (KKH) Koroner arterlerde, kalp kasına kan akımını kısıtlayan aterosklerotik plakların oluşması Kor pulmonale Kronik pulmoner hipertansiyona bağlı olarak sağ tarafta yetmezlik ve genişlemiş sağ atriyum Disritmi Düzensiz kalp ritmi ya da atımı; düzensizlik atriyumlarda, ventriküllerde veya her ikisinde birlikte görülebilir. Ejeksiyon fraksiyonu (EF) Toplam ventriküler dolum hacmine kıyasla, kanın sistol sırasında atılan kısmı; erişkinlerde normal EF değeri %55-65’tir . İskemi Oksijenli kanın kalp kasına sunumunda azalma Enfarktüs Oksijen eksikliğine bağlı olarak miyokard dokusunda zedelenme olması

5 Juguler venöz distansiyon (JVD) Hasta yatar pozisyondayken yatağın baş tarafı 45 derece açıyla kaldırıldığında, klavikula (köprücük) kemiğinin birkaç milimetre üzerinde görülebilen juguler venlerde basınç artması Önyük Ventriküler diyastolün sonunda miyokardiyal liflerin gerilme derecesi; ventriküler dolum hacminden ve miyokardın esneme kapasitesinden (kompliyans) etkilenir. Pulmoner ödem Sol tarafta kalp yetmezliğinin akut şekilde şiddetlenmesiyle akciğerlerde belirgin sıvı yüklenmesi Regürjitasyon Kalp kapaklarının uygun olmayan şekilde veya yetersiz kapanması; kanın geri akmasına neden olur. Stenoz Kalp kapağı yapraklarının birbirine geçtiği, dar bir açıklığa sahip olduğu, sertleştiği veya düzgün şekilde açılıp kapanamadığı hastalık Atım hacmi/Strok volüm (SV) Her bir kalp siklusunda sol ventrikülden atılan kan hacmi Taşikardi Kalp atım hızının dakikada 100’den fazla olması Tamponad Perikardiyal kesecikte aşırı sıvı toplanmasından kaynaklanan, yaşamı tehdit eden acil tıbbi durum; kalbin dolumunu engeller ve kalp debisini önemli ölçüde düşürür; tedavi edilmez ise ani kalp durmasına/kardiyak arreste ve ölüme neden olur .

6 I. KALBİN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİNE GENEL BAKIŞ
A. Kalbin yapısı B. Kalbin işlevi

7

8

9 II. TANI TESTLERİ VE TANILAMALAR
A. Laboratuvar testleri B. Elektrokardiyografi (EKG) C. Ekokardiyografi D. Fonokardiyografi E. Koroner anjiyografi/arteriyografi F. Kardiyak kateterizasyon G. Radyonüklid tetkikler H. Hemodinamik monitörizasyon

10 III. SIK KULLANILAN HEMŞİRELİK TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI
A. Disritmi monitörizasyonu B. Kalp ameliyatı veya endovasküler girişimler

11

12

13

14

15 B. Kalp ameliyatı veya endovasküler girişimler

16 IV. MİYOKARD İNFARKTÜSÜ (Mİ)
A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. Mİ Tanılaması D. Öncelikli hemşirelik sorunları E. Planlama ve uygulama F. İlaç tedavisi G. Cerrahi girişimler H. Hasta eğitimi I. Beklenen sonuçlar/değerlendirme

17 V. KALP YETMEZLİĞİ A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. Tanılama
D. Öncelikli hemşirelik sorunları E. Planlama ve uygulama F. İlaç tedavisi G. Hasta eğitimi H. Beklenen sonuçlar/değerlendirme

18 VI. ENDOKARDİT (ENFEKTİF, SUBAKUT BAKTERİYEL)
A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. Tanılama D. Öncelikli hemşirelik sorunları E. Planlama ve uygulama F. İlaç tedavisi G. Hasta eğitimi H. Beklenen sonuçlar/değerlendirme

19 VII. KAPAK HASTALIKLARI
A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. Tanılama D. Öncelikli hemşirelik sorunları E. Planlama ve uygulama F. İlaç tedavisi G. Cerrahi girişimler H. Hasta eğitimi I. Beklenen sonuçlar/değerlendirme

20

21 VIII. KARDİYOMİYOPATİ A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji
C. Tanılama D. Öncelikli hemşirelik sorunları E. Planlama ve uygulama F. İlaç tedavisi G. Hasta eğitimi H. Beklenen sonuçlar/değerlendirme

22 IX. KARDİYOMİYOPATİ A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. Tanılama
D. Öncelikli hemşirelik sorunları E. Planlama ve uygulama F. İlaç tedavisi G. Diğer tıbbi girişimler H. Hasta eğitimi I. Beklenen sonuçlar/değerlendirme

23


"BÖLÜM 3 Kalp Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları