Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesapları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesapları"— Sunum transkripti:

1 Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesapları

2 Paranın Zaman Değeri Bugün mü 1 Milyon YTL kazanmayı yoksa 10 Yıl sonra mı 1 Milyon YTL kazanmayı tercih edersiniz?

3 Paranın Zaman Değeri Bugünkü 1 YTL yarınki 1 YTL’den daha değerlidir
Bugün 1 YTL ile yatırım yaparak para kazanabilirsiniz Faiz miktarına bağlı olarak kazancınızda artar Enflasyon

4 Faiz Türleri Basit Faiz Bileşik Faiz

5 Basit Faiz Basit faiz, ana paraya ödenen faizin, ana paraya ilave edilmeden hesaplanan faizdir. Basit faiz şöyle hesaplanmaktadır: I = P*i*n I = Basit faiz tutarı P = Ana para tutarı i = Yıllık faiz oranı n = Vade

6 Örnek Bir yatırımcı, basit faiz hesabıyla, TL’yi bankaya yıllık %50 faizle yatırdığında, yıl sonunda ne kadar faiz alır? P = TL i = %50 n = 1 yıl I = ? I = P*i*n I = TL * 0.50*1 yıl I = TL faiz tutarıdır.

7 Bileşik Faiz/Paranın Gelecek Değeri
Bileşik faiz, yıl sonunda kazanılan faizin çekilmediği sürece, ana paraya ilave edilerek, ana para+faiz üzerinden faiz hesaplanmasıdır. Bileşik faiz şöyle hesaplanır: GDn = P ( 1 + i )n P = Ana para i = Yıllık faiz oranı n = Yıl GDn = Gelecek değer

8 Örnek Bir yatırımcı, lirasını, %40 faiz üzerinden 3 yıllığına bir bankaya yatırmıştır. Yatırımcının 3. yılın sonundaki parası ne kadar olacaktır? FVn = P ( 1 + i )n FVn = (1+0.40)3 FVn = TL olur.

9 Faiz ödemeleri yılda 1 defadan fazla yapılıyorsa, gelecek değer şöyle hesaplanır:
GDnm = BD( 1 + i / m )nm Örneğin, yatırımcı, lirasını, bir bankaya, 3 yıl için, faiz oranı yıllık %60’den 6 ay vadeli olarak yatırmıştır. Yatırımcının 3. yıl sonunda parası kaç lira olacaktır? FVnm = P( 1 + i / m )nm FVnm = (1+0.60/2)3*2 FVnm = TL olur.

10 Bileşik Faizin Özelliği

11 Paranın Bugünkü Değeri
Bugünkü değer, gelecekte elde edilecek getirileri, belli bir faiz veya iskonto oranından başlangıç yılına indirgemektir. Bugünkü değer şöyle hesaplanır: P = GDn / (1 + i)n P= Şimdiki değer FV=Gelecekteki değer i=İskonto oranı n=Vade Yılda birden fazla faiz ödemesi durumunda, BD P = GDnm [ 1/ (1 + i /m )n*m ] şeklinde hesaplanır.

12 Formül Bir tutarın bugünkü değeri: BD = GDt / (1+i)t
Bir tutarın gelecek değeri: GDt = BD * (1+i)t Bir nakit akımının bugünkü değeri: n BV = S [CFt / (1+i)t] t=0

13 Formül Bir nakit akımının gelecek değeri: GD = S [CFt * (1+i)n-t]
Anüitenin bugünkü değeri: ABD = A * {[ (1+i)n-1]/(1+i)nxi} Anüitenin gelecek değeri: GDAt = A * {[(1+i)n –1]/i}

14 Örnek Ali, ilk yıl 100 YTL, ikinci yıl 300 YTL, üçüncü yıl 500YTL ve dördüncü yıl 1000 YTL’lik bir yatırım yapıyor. Eğer faiz oranı %10 ise bu nakit akımının bugünkü değeri nedir? 100 300 500 1000 1 2 3 4 ? ? i = 10% ? ?

15 n BD = S [CFt / (1+i)t] t=0 veya
BD = [CF1/(1+i)1]+[CF2/(1+i)2]+[CF3/(1+i)3]+[CF4/(1+i)4] BD = [100/(1+.1)1]+[300/(1+.1)2]+[500/(1+.1)3]+[1000/(1.1)4] BD = PV = YTL

16 Ali aynı yatırımın 4 yıl sonraki değerini öğrenmek isterse
100 300 500 1000 1 2 3 4 1000 i = 10% ? ? ?

17 GD = [CF1*(1+i)n-1]+[CF2*(1+i)n-2]+[CF3*(1+i)n-3]+[CF4*(1+i)n-4]
GD = S [CFt * (1+i)n-t] t=0 veya GD = [CF1*(1+i)n-1]+[CF2*(1+i)n-2]+[CF3*(1+i)n-3]+[CF4*(1+i)n-4] GD = [100*(1+.1)4-1]+[300*(1+.1)4-2]+[500*(1+.1)4-3] +[1000*(1+.1)4-4] GD = FV = YTL

18 GD Tablolarının Kullanımı
GD = $1,000 (FVIF7%,2) = $1,000 (1.145) = $1,145


"Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesapları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları