Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesapları. Paranın Zaman Değeri Bugün mü 1 Milyon YTL kazanmayı yoksa 10 Yıl sonra mı 1 Milyon YTL kazanmayı tercih edersiniz?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesapları. Paranın Zaman Değeri Bugün mü 1 Milyon YTL kazanmayı yoksa 10 Yıl sonra mı 1 Milyon YTL kazanmayı tercih edersiniz?"— Sunum transkripti:

1 Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesapları

2 Paranın Zaman Değeri Bugün mü 1 Milyon YTL kazanmayı yoksa 10 Yıl sonra mı 1 Milyon YTL kazanmayı tercih edersiniz?

3 Paranın Zaman Değeri Bugünkü 1 YTL yarınki 1 YTL’den daha değerlidir –Bugün 1 YTL ile yatırım yaparak para kazanabilirsiniz –Faiz miktarına bağlı olarak kazancınızda artar –Enflasyon

4 Faiz Türleri Bileşik FaizBileşik Faiz u Basit Faiz

5 Basit Faiz  Basit faiz, ana paraya ödenen faizin, ana paraya ilave edilmeden hesaplanan faizdir.  Basit faiz şöyle hesaplanmaktadır: I = P*i*n I = Basit faiz tutarı P = Ana para tutarı i = Yıllık faiz oranı n = Vade

6 Örnek  Bir yatırımcı, basit faiz hesabıyla, 10.000.000 TL’yi bankaya yıllık %50 faizle yatırdığında, yıl sonunda ne kadar faiz alır? P = 10.000.000 TL i = %50 n = 1 yıl I = ?  I = P*i*n I = 10.000.000 TL * 0.50*1 yıl I = 5.000.000 TL faiz tutarıdır.

7 Bileşik Faiz/Paranın Gelecek Değeri  Bileşik faiz, yıl sonunda kazanılan faizin çekilmediği sürece, ana paraya ilave edilerek, ana para+faiz üzerinden faiz hesaplanmasıdır.  Bileşik faiz şöyle hesaplanır: GD n = P ( 1 + i ) n P = Ana para i = Yıllık faiz oranı n = Yıl GD n = Gelecek değer

8 Örnek  Bir yatırımcı, 1.000.000 lirasını, %40 faiz üzerinden 3 yıllığına bir bankaya yatırmıştır. Yatırımcının 3. yılın sonundaki parası ne kadar olacaktır?  FV n = P ( 1 + i ) n FV n = 1.000.000 (1+0.40) 3 FV n = 2.744.000 TL olur.

9  Faiz ödemeleri yılda 1 defadan fazla yapılıyorsa, gelecek değer şöyle hesaplanır: GD nm = BD( 1 + i / m ) nm  Örneğin, yatırımcı, 1.000.000 lirasını, bir bankaya, 3 yıl için, faiz oranı yıllık %60’den 6 ay vadeli olarak yatırmıştır. Yatırımcının 3. yıl sonunda parası kaç lira olacaktır?  FV nm = P( 1 + i / m ) nm FV nm = 1.000.000 (1+0.60/2 )3*2 FV nm = 4.826.800 TL olur.

10 Bileşik Faizin Özelliği

11 Paranın Bugünkü Değeri  Bugünkü değer, gelecekte elde edilecek getirileri, belli bir faiz veya iskonto oranından başlangıç yılına indirgemektir.  Bugünkü değer şöyle hesaplanır: P = GD n / (1 + i) n P= Şimdiki değer FV=Gelecekteki değer i=İskonto oranı n=Vade  Yılda birden fazla faiz ödemesi durumunda, BD P = GD nm [ 1/ (1 + i /m ) n*m ] şeklinde hesaplanır.

12 Formül –Bir tutarın bugünkü değeri: BD = GD t / (1+i) t –Bir tutarın gelecek değeri: GD t = BD * (1+i) t –Bir nakit akımının bugünkü değeri: n BV =  [CF t / (1+i) t ] t=0

13 Formül Bir nakit akımının gelecek değeri: n GD =  [CF t * (1+i) n-t ] t=0 Anüitenin bugünkü değeri: ABD = A * {[ (1+i) n -1]/(1+i) n xi} Anüitenin gelecek değeri: GDA t = A * {[(1+i) n –1]/i}

14 Örnek Ali, ilk yıl 100 YTL, ikinci yıl 300 YTL, üçüncü yıl 500YTL ve dördüncü yıl 1000 YTL’lik bir yatırım yapıyor. Eğer faiz oranı %10 ise bu nakit akımının bugünkü değeri nedir? 01234 ? 1003005001000 ? ? ? i = 10%

15 n BD =  [CF t / (1+i) t ] t=0 veya BD = [CF 1 /(1+i) 1 ]+[CF 2 /(1+i) 2 ]+[CF 3 /(1+i) 3 ]+[CF 4 /(1+i) 4 ] BD = [100/(1+.1) 1 ]+[300/(1+.1) 2 ]+[500/(1+.1) 3 ]+[1000/(1.1) 4 ] BD = 90.91 + 247.93 + 375.66 + 683.01 PV = 1397.51 YTL

16 Ali aynı yatırımın 4 yıl sonraki değerini öğrenmek isterse 01234 1003005001000 i = 10% 1000 ? ? ?

17 n GD =  [CF t * (1+i) n-t ] t=0 veya GD = [CF 1 *(1+i) n-1 ]+[CF 2 *(1+i) n-2 ]+[CF 3 *(1+i) n- 3 ]+[CF 4 *(1+i) n-4 ] GD = [100*(1+.1) 4-1 ]+[300*(1+.1) 4-2 ]+[500*(1+.1) 4- 3 ] +[1000*(1+.1) 4-4 ] GD = 133.10 + 363.00 + 550.00 + 1000 FV = 2046.10 YTL

18 GDFVIF $1,145 GD = $1,000 (FVIF 7%,2 ) = $1,000 (1.145) = $1,145 GD Tablolarının Kullanımı


"Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesapları. Paranın Zaman Değeri Bugün mü 1 Milyon YTL kazanmayı yoksa 10 Yıl sonra mı 1 Milyon YTL kazanmayı tercih edersiniz?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları