Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

N İ MET-BAHR İ KUTLUÖZEN ORTAOKULU. 2014-2015 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "N İ MET-BAHR İ KUTLUÖZEN ORTAOKULU. 2014-2015 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir."— Sunum transkripti:

1 N İ MET-BAHR İ KUTLUÖZEN ORTAOKULU

2

3 2014-2015 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir.

4 2014 - 2015 e ğ itim - ö ğ retim yılından ba ş layarak 6 temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekle ş tirilecek. Ortak De ğ erlendirme Kapsamındaki Dersler Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil

5 Ortak yapılan sınavlar, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre i ş lenen müfredatı kapsayacak ş ekilde yapılacak. Ortak sınavlar iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek, ders yapılmayacak. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlı ş cevaplar do ğ ru cevapları etkilemeyecek. Sınavlarda A, B, C ve D diye dört kitapçık türü bulunacak. Ortak sınavlarda ö ğ rencilerden ücret alınmayacak.

6 1.DÖNEM: 26-27 Kasım 2014 2.DÖNEM: 29-30 Nisan 2015 Tarihlerinde günde 3 sınav olmak üzere 2 günde ortak sınavlar yapılacaktır.

7 SINAV GÜNÜSAATİDERSSINAV SÜRESİ 26 KASIM ÇARŞAMBA 09.00TÜRKÇE40 DAKİKA 10.10MATEMATİK40 DAKİKA 11.20DİN KÜLTÜRÜ40 DAKİKA 27 KASIM PERŞEMBE 09.00FEN VE TEKNOLOJİ40 DAKİKA 10.10İNKILAP TARİHİ40 DAKİKA 11.20YABANCI DİL40 DAKİKA 1.DÖNEM

8 SINAV GÜNÜSAATİDERSSINAV SÜRESİ 29 NİSAN ÇARŞAMBA 09.00TÜRKÇE40 DAKİKA 10.10MATEMATİK40 DAKİKA 11.20DİN KÜLTÜRÜ40 DAKİKA 30 NİSAN PERŞEMBE 09.00FEN VE TEKNOLOJİ40 DAKİKA 10.10İNKILAP TARİHİ40 DAKİKA 11.20YABANCI DİL40 DAKİKA 2.DÖNEM

9 MAZARET SINAVI UYARISI!  Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak.  Mazeret sınavı 1.dönem 13-14 Aralık 2014 tarihlerinde yapılacaktır.  Mazeret sınavı 2.dönem 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

10 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 1.Dönem sınav sonuçları Ocak ayında açıklanacak. 2.Dönem sınav sonuçları Haziran ayında açıklanacak.

11 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 11 Her bir ders için yapılacak sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir.  Sınav başlama saatinden sonra ilk yirmi dakika salondan çıkamayacak.  İlk yirmi dakikadan sonra son beş dakikaya kadar sınav salonundan çıkabilecekler ancak son beş dakika sınav salonundan çıkılmayacak.

12 8.SINIFLARIN PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK HAKKI  8’inci sınıf öğrencileri ayrıca 2015 yılı PYBS’ye girmeyeceklerdir.  Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencilerinin başvuruları 2015 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

13 TEOG’DA HANGİ DERSLERDEN KAÇ SORU SORULACAK VE SÜRELER NE KADAR OLACAK? 8. SINIF KONULARINDAN; Türkçe (20 soru: 40 Dakika) Matematik (20 soru: 40 Dakika) Fen ve Teknoloji (20 soru: 40 Dakika) T.C. İnkılap Tarihi (20 soru: 40 Dakika) Yabancı Dil (20 soru: 40 Dakika) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (20 Soru: 40 Dakika)

14 ORTAK SINAV HANGİ KONULARI KAPSAYACAK? Merkezi sınavlarda kapsam birlikteliğinin sağlanması amacıyla, öğretmenlerin yıllık ders planı uygulamalarında, hazırlanan ders çizelgelerini dikkate almaları istendi. Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu olacaklardır.

15 ORTAK SINAVLAR NEREDE YAPILACAK? Ortak sınavlara olağanüstü şartlar dışında öğrenciler kendi okullarında gireceklerdir. Hastanede ve evde eğitim gören öğrencilerin sınavı hastanede ve evde yapılacaktır.

16 TEOG’DA DERSLERİN AĞIRLIKLARINI BELİRLEYEN STANDART PUAN KATSAYILARI TÜRKÇE MATEMAT İK FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL DİN KÜLTÜRÜ TEOG AĞIRLIKLI PUAN 444222

17 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler, sınav uygulaması hakkında düzenlenmiş sınav kılavuzunda belirtildiği üzere ortak sınavlara dahil edilmeyecek.

18 MİSAFİR ÖĞRENCİLER Başta Suriye’den gelen öğrenciler olmak üzere misafir durumdaki öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş ise sınava girecekler, ancak geçici vatandaşlık verilmiş olan misafir öğrenciler sınava alınmayacak.

19 2015 TEOG’DE PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

20 TEOG Ortak Sınav Puanı 700 Yerleştirme Esas Puanı 500 üzerinden değerlendirilecektir.

21 YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP) NEDİR? Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama, 6, 7, 8. sınıf düzeylerinde ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

22 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI NEDİR? Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

23 www.kisiselbasari.com

24 ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI (OYP) Öğrencinin 6,7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanlarının Toplamı ile 8.sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav (TEOG) puanının toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.

25  6, 7 ve 8. sınıfların toplam yılsonu başarı puanı 300 puan (100+100+100: 300) üzerinden (%30)  Ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak (%70) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan (OYP) ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır.

26 Kısacası 2015 TEOG’da OYP’yi - Öğrencinin okul başarısı %30 - TEOG başarısı % 70 etkileyecek.

27 2015 OYP ÖRNEK HESAPLAMA OYP: TEOG + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP 2 ÖRNEK: 6. Sınıf YBP:98,000 7. Sınıf YBP:100,000 8. Sınıf YBP:95,000 8. Sınıf TEOG:675,000 olan bir öğrencinin OYP’si: 98+100+95+675=968 OYP= 968/2 = 484,000 olur.

28 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL OLACAK ?

29 Tercihler okul kodlarına ve okul türlerine göre olmak üzere iki grupta alınacaktır. A Grubu için öğrencilerden tüm okul türlerini içeren 15 adet tercih alınacaktır. Öğrencilerin A Grubu tercihleri, tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, B Grubu tercihleri ise sadece okul türlerine göre yapılacaktır. B Grubu tercih listesinden en az 4 (dört) okul türü zorunlu olarak seçilecektir. TEOG TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

30 A grubu (okul tercih kodlarına göre yapılan tercih grubu) yerleştirmesi sonucunda herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, tercih başvuruları sırasında yaptıkları B grubu (okul türlerine göre yapılan tercih grubu) okul türü önceliğini içeren tercih başvurularına göre ikamet ettikleri adrese en yakın boş kontenjanı olan okula puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yerleştirilecektir. Bu yerleştirmede öğrencinin B grubu tercih başvurusundaki önceliğini belirttiği okul türü sırasıyla dikkate alınarak ikametine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

31 Öğrencinin B grubu (okul türlerine göre yapılan tercih grubu) tercih başvurusundaki önceliğini belirttiği türe göre sırasıyla; ikamet ettiği cadde/sokak/bulvar, ikamet ettiği mahalle, ikamet ettiği köy, ikamet ettiği bucak, ikamet ettiği ilçe ve tercih başvurusu sırasında seçeceği alternatif 3 (üç) ilçe geneline bakılarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.

32  Ek yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.  Yerleştirme, yerleşemeyen öğrenci kalmayacak şekilde tasarlandığından 2. Tercih söz konusu olmayacaktır. EK YERLEŞTİRME VAR MI?

33 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?  Özel e ğ itim ihtiyacı olan ö ğ rencilerin ortaö ğ retim kademesindeki gündüzlü özel e ğ itim okullarına/kurumlarına yerleştirmesi ile ilgili iş ve işlemler Özel E ğ itim Hizmetleri Kurulunca yapılacaktır.  Ortaö ğ retim kademesindeki yatılı özel e ğ itim okullarına/kurumlarına yerleştirme ile ilgili iş ve işlemler ise Özel E ğ itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ünce yapılacaktır.

34 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden genel ilköğretim programını tamamlayanlar ve sınava katılmayanlar; Özel eğitim değerlendirme kurulu raporları, engel durumları ve özellikleri, ikamet adresleri ile Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca belirlenen kriterler dikkate alınarak okullara kontenjan doğrultusunda yerleştirilebilecektir.  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin puanları, yerleştirildikleri okulların taban puanlarını hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

35 Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerine alan tercihi nasıl yapılacak? YEP’e göre öğrenci alan tüm Resmi ve Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde kayıtlar Anadolu Meslek Lisesi Programına alan tercihi olmaksızın yapılacaktır. 10’uncu sınıfta alana geçiş işlemleri öğrencinin YEP, 9’uncu Sınıf Yılsonu Başarı Puanı ile alana geçiş koşulları (Özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği) dikkate alınarak yapılacaktır. Genel başvuru şartlarının yanında öğrencinin sağlık durumunun girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli olması şartı aranacaktır.

36  2015-2016 eğitim öğretim yılında hazırlık veya 9’uncu sınıfa kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin açık kontenjan bulunan başka bir okula nakil talebinde bulunmaları halinde yerleştirme sonrası okullarda oluşan taban puana bakılmaksızın başvuranlar arasında puan üstünlüğü esas alınarak sistem üzerinden otomatik olarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.  Yerleştirmeye yönelik nakil talepleri, öğrenci velisi tarafından öğrencinin kesin kaydının olduğu okul müdürlüklerine yapılacaktır. NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

37 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME TAKVİMİ GEÇEN YIL NASIL OLDU?

38 PUANLARIN EŞİT OLMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK ? OYP’lerin eşit olması halinde TEOG Sınavı puanı, Eşitliğin devam etmesi halinde 8. sınıf YBP Eşitliğin devam etmesi halinde 7. sınıf YBP Eşitliğin devam etmesi halinde 6. sınıf YBP yüksek olana öncelik verilecektir. Bunların eşit olması halinde tercih önceliği Özürsüz devamsız gün sayısının azlığı dikkate alınacaktır.

39 EK PUAN NEDİR? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Bilim Olimpiyat Sınavları ve Matematik Olimpiyat Sınavları ile Proje Yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın Yıl Sonu Başarı Puanına belirlenen oranda ek puan verilecektir.

40 EK PUANIN KATKISI NASIL OLACAK ? Öğrencilerin yarışmalara ve olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait Yıl Sonu Başarı Puanına; Altın madalya alan veya birinci olanlar için yıl sonu başarı puanının %10’u Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için yıl sonu başarı puanının %9’u Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için yıl sonu başarı puanının %8’i Bu etkinliklere katılanlar için de yıl sonu başarı puanının %7’si oranında EK PUAN verilecektir.

41 NELER YAPMAMALIYIZ? Oturumlar arasında çocuklarımızı sorgulamamalıyız. Ne yaptı?, kaç do ğ rusu var?, yanlı ş ı var mı?, heyecanlındı mı? Bu sorular bir sonraki oturum öncesi çocu ğ unuzun gerilimini artırır.

42 Ö ğ renciler arkada ş ları ile yaptıklarını kar ş ıla ş tırarak umutsuzlu ğ a dü ş ebilir. Fazla yanlı ş yaptı ğ ını dü ş ünen ö ğ renciler bir sonraki sınava ümitsizli ğ e kapılmı ş,dü ş ük motivasyon ya da yüksek kaygı ile girebilir.

43 Motivasyonu engelleyen tutumlar: Beklentinin yüksek olması; çocukta kaygı yaratır. Arkada ş ları veya di ğ er ki ş iler ile kıyaslamak.. Sürekli nasihat etmek, müdahale etmek çocuk üzerinde etkisiz davranı ş lardır.

44 Yüksek ba ş arı beklentisi içinde olmayın. Yetene ğ inin üstünde ba ş arı beklenen çocuk, kendini sürekli ba ş arısız bulacaktır. Bu da çocukta hem özgüven yitimine hem de ba ş arma istek ve cesaretin kırılmasına neden olur.

45

46 Emir Vermek Yönlendirmek: “Dersine çalı ş ” “Gene kazanamayacaksın” gibi ifadeler çocu ğ unuzun durumunu kabullenmedi ğ inizi ve onun üzerinde korku yarattı ğ ınızı göstermi ş olur. Çocuk kendini tehdit altında hisseder ileti ş imi keser ve çatı ş maya girer.

47 Ahlak Dersi Vermek: “Ders çalı ş malısın” vb - melisin, - malısın lı cümleler otoritenin gücünü hissettirir. Çocuk kendini ezilmi ş hisseder. Sizin de ğ erlerinizi yerine getirmedi ğ i için suçluluk duyar, saldırganla ş ır

48

49 Ne Yapmalıyız? Motivasyonu sa ğ lamak için…. Olumlu yönlerini, ba ş arılı oldu ğ u noktaları ön plana çıkarmak gerekir. Çabasını de ğ erlendirmek ve desteklemek önemlidir.

50 Çalışma ortamı ve koşulları: Evin ve ailenin fiziki ko ş ulları göz önüne alınarak ö ğ rencinin rahat çalı ş abilece ğ i ortamların olu ş turulması. Ortamın sessiz olması ( televizyon, cep telefonu, misafir ) Masa ba ş ında sandalyeye oturarak çalı ş ması. Mekanda ısı ve ı ş ı ğ ın yeterli olması. Çalı ş ma ortamında dikkat da ğ ıtacak unsurların olmaması(cep telefonunun ve televizyonun kapalı olması, dikkat da ğ ıtıcı poster vb. olmaması ) Ortamın düzenli olması (ihtiyaç duyaca ğ ı çalı ş ma materyallerinin yanında bulunması, da ğ ınık olmaması Çalı ş ma ortamının sık sık havalandırılması. Çalı ş ma ortamının mümkünse sabit bir yer olması. Fiziksel ihtiyaçlarının kar ş ılanması (sa ğ lıklı beslenme...)

51 Dinlenmeye de vakit ayırmak: Ba ş arıya ula ş mak için zaman çok iyi de ğ erlendirilmelidir, ancak bunu yaparken beynin ve vücudun dinlenmesine de vakit ayrılmalıdır. E ğ er dinlenme arası verilmezse vücut zorlandı ğ ı için stres hormonu salgılanır, konsantrasyon yetene ğ i zayıflar, verimlilik dü ş er.

52 Çocuğunuzun yaşadığı sorunların farkında olmak! Çocu ğ unuz; Arkada ş ları ile, Aile içinde, Kendi içinde bir takım sorunlar ya ş ıyor olabilir…. Sa ğ lık problemleri olabilir….

53 OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ Ö ğ retmenleriyle sürekli i ş birli ğ i ve ileti ş im Okula ve ö ğ retmenlerine kar ş ı olumlu tutum Ba ş arı takibi Geç kalma-devam devamsızlık takibi Arkada ş çevresinin tanınması Ders içi ve ders dı ş ı faaliyetlerinin takibi Ders dı ş ı sosyal ve kültürel faaliyetlere te ş vik Okuma alı ş kanlı ğ ı kazandırma ve kitap okumaya te ş vik Çocu ğ a olumlu model olmak

54 Planlı çalışma… Derse hazırlıklı gitmek Dersi etkili dinlemek (derse aktif katılım ve not tutmak) Ödevleri ve projeleri zamanında yapmak. Günlük, haftalık, aylık tekrarlar Zamanı etkin kullanmak (Uygun zamanda sosyal faaliyet, uygun zamanda test konu çalı ş ma)

55 SINAVA HAZIRLANAN ÇOCUKLA İLETİŞİM …. Çocu ğ unuza ;sınavın sadece bilgilerini ölçen bir araç oldu ğ unu, ki ş ili ğ ini ve di ğ er yeteneklerini ölçmedi ğ ini, onun dünyada tek oldu ğ unu, sınavdan iyi ya da dü ş ük not almasının onun de ğ erini etkilemeyece ğ ini söyleyin ve bunu hissettirin.

56 Ba ş arı konusunda çocu ğ unuza güvenin ve bu güveni tutum ve davranı ş larınızla hissettirin.

57 , Dinlediğiniz için Teşekkürler …


"N İ MET-BAHR İ KUTLUÖZEN ORTAOKULU. 2014-2015 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları