Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Katılar & Kristal Yapı. Katılar Kristal katılarAmorf katılar Belli bir geometrik şekle sahip olan katılardır, tanecikleri belli bir düzene göre istiflenir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Katılar & Kristal Yapı. Katılar Kristal katılarAmorf katılar Belli bir geometrik şekle sahip olan katılardır, tanecikleri belli bir düzene göre istiflenir."— Sunum transkripti:

1 Katılar & Kristal Yapı

2 Katılar Kristal katılarAmorf katılar Belli bir geometrik şekle sahip olan katılardır, tanecikleri belli bir düzene göre istiflenir. Belli bir geometrik şekli olmayan katılardır, lastik gibi Kristal katılar MolekülerNetwork kovalent İyonikMetalik Temel yapı taşları moleküllerdir ve moleküller arası çekim kuvvetleri molekülleri bir arada tutar. Atomlar birbirlerine zincirleme kovalent bağlarla bağlanmıştır. Elmas gibi Tanceikleri iyonlardır. NaCl gibi Yapıda serbest elektronlar ve katyonlar vardır. Ag, Fe

3

4

5

6

7

8 TürTemel Yapıtaşı Tanecik içi kuvvetler Tanecikler arası kuvvetler Genel özelliklerÖrnek molekülerApolar moleküller Kovalent bağ Dağılım kuv -Düşük erime kaynama noktası - Oda sıcaklığında sıvı yada gaz halde bulunma - suda çözünmeme - organik çözücülerde çözünme H 2 CCl 4 Polar moleküller Kovalent bağ Dağılım Dipol Hidrojen bağı Apolar moleküllerden biraz daha yüksek erime kaynama noktası ve suda çözünme eğilimi HCl NH 3 Network kovalent atomlarKovalent bağ - Sert yapı - yüksek erime kaynama noktası - çözücülerde çözünmeme C SiO 2 İyonikiyonlarİyonik bağ Yüksek erime kaynama noktası Ergimiş halde veya çözeltilerinde elektrik iletkenliği Suda çözünebilme NaCl CaCO 3 MetalikKatyonlar ve hareketli iyonlar Metalik bağ Madde den maddeye değişken erime kaynama noktası Katı halde yüksek elektrik iletkenliği Çözücülerde çözünmeme eğilimi Ag Au Na

9 Kristal Yapı Birim HücreBir kristalin tüm özelliklerini gösteren en küçük yapıtaşı Koordinasyon sayısı Bir atomun temas ettiği atom sayısı Basit birim hücre türleri Kübik Tetragonal Orthorhombic Monoclinic Triclinic Rhombohedral Hekzagonal

10 cubic Hexagonal

11 Kübik sistemde Birim Hücre tipleri Basit kübik İç merkezli kübikYüzey merkezli kübik

12

13

14 Koordinasyon sayısı 8 12 6 Birim hücre başına atom sayısı 2 4 1

15 Kübik birim hücrelerde Atomik Yarı Çap 2r = s 4r = s √2 4r = s √3

16 Gümüş metali yüzey merkezli kübük yapıdadır. Birim hücrenin bir kenarının uzunluğu 0,407nm olduğuna göre gümüş atomunun yarıçapını hesaplayınız.

17 Nikel atomu, kenar uzunluğu 352,4pm olan yüzey merkezli kübik birim hücre yapısında olduğuna göre nikel in yoğunluğunu g/ml cinsinden hesaplayınız.

18 Na + ve Cl - iyonlarının yarı çapları sırasıyla 99 and 181 pm olduğuna göre birim şekildek gösterilen NaCl birim hücresinin bir kenar uzunluğunu hesaplayınız. yerleşen

19 Çözeltiler Homujen karışımlar çözelti olarak adlandırılır. çözücü,çözünen Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) çözeltinin fazını belirleyen bileşen Kütlece daha az olan (çözücü içinde dağılan) bileşen Konsantre çözelti Göreceli olarak yüksek oranda çözünen içeren çözelti Seyreltik çözeltiAz oranda çözünen içeren çözelti elektrolit non elektrolit suda çözündüğü zaman iyonlarına ayrışan ve elektriği ileten maddelere elektrolit denir Elektriği iletmeyen çözelti

20 çözüne n çözücüçözeltiörnek Gaz Hava GazSıvı soda (CO 2 in H 2 O) Sıvı Etanol-su KatıSıvı (NaCl –su) GazKatı H 2 - Pd Katı 14 ayar altın (Ag - Au)

21 çözünen kütlesi Ağırlıkça Yüzde = ------------------------ x 100 çözelti kütlesi çözünen hacmi Hacimce yüzde = ------------------------- x 100 çözelti hacmi çözünen kütlesi Ağırlık/hacim yüzdesi = --------------------- x 100 (gr/100ml) çözelti hacmi Konsantrasyon birimleri

22 çözünen in mol sayısı Molarite = ----------------------------------------------- çözeltinin hacmi Litre cinsinden çözünen in mol sayısı Molalite = -------------------------------------------------- çözücü kütlesi kilogram cinsinden herhangi bir bileşenin mol sayısı Mol kesri = --------------------------------------------------------- çözeltideki bileşenlerin mol sayıları toplamı Parts per million (ppm), Parts Per Billion(ppb) mg çözünen  g çözünen 1 ppm = -------------------- 1 ppb = -------------------------------- kg çözelti kg çözelti

23 Soru Yoğunluğu 1.235g/ml olan kütlece % 90.0 glycerol C 3 H 8 O 3 ve %10 H 2 O içeren çözelti için a- C 3 H 8 O 3 molaritesini b- H 2 O molaritesini c- C 3 H 8 O 3 ün mole kesrini d- H 2 O un molalitesini hesaplayınız.


"Katılar & Kristal Yapı. Katılar Kristal katılarAmorf katılar Belli bir geometrik şekle sahip olan katılardır, tanecikleri belli bir düzene göre istiflenir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları