Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 3 NEDENLERİ Isınmanın nedeni %90 insan.Birleşmiş Milletler iklim konferansı bugün, iklim değişikliği konusundaki dördüncü değerlendirme raporunu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 3 NEDENLERİ Isınmanın nedeni %90 insan.Birleşmiş Milletler iklim konferansı bugün, iklim değişikliği konusundaki dördüncü değerlendirme raporunu."— Sunum transkripti:

1 1

2 2

3 3

4 NEDENLERİ Isınmanın nedeni %90 insan.Birleşmiş Milletler iklim konferansı bugün, iklim değişikliği konusundaki dördüncü değerlendirme raporunu açıkladı.Raporda, dünya ısısının 2100 yılına dek 1,8 ile 4 derece arasında yükseleceği kaydedildi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın başkanı Achim Steiner'in, uzun zamandır beklenen raporunda, küreselısınmanın, yüzde doksandan da yüksek bir olasılıkla, insan faaliyetleri yüzünden meydana geldiği sonucuna varıldı. Steiner, bu bulguların, artık, son 50 yılda artan sıcaklıklara neyin yol açtığı konusundaki tartışmalara bir nokta koyması gerektiğini söyledi.2001 yılında hazırlanan son BM raporunda insan sorumluluğu yüzde 70'ler civarında saptanmıştı. 4

5 5

6  Normalde karbon döngüsünün bir parçası olan bu olay, fosil yakıtların kullanımının artması ile atmosferdeki CO2 miktarının normalden yüksek seviyelere çıkmasına neden olur. Havanın ba ş lıca iki bile ş eni olan oksijen ve azot gazları, güne ş in gözle görülebilen dalga boylu ı ş ınlarını yansıtır ve morötesi ı ş ımaların bir kısmını da absorblar (so ğ urur). Dünya yüzeyine ula ş abilen güne ş ı ş ınları, yeryüzü tarafından so ğ urularak ısıya dönü ş türülür. Bu ısı, yeryüzündeki atomların titre ş imine ve kızılötesi ı ş ıma yapmalarına neden olur. Bu kızılötesi ı ş ımalar, oksijen veya azot gazı tarafından so ğ urulmaz. Ancak havada bulunan CO2 ve CFC (kloroflorokarbon) gazları, kızılötesi ı ş ımaların bir kısmını so ğ urarak, atmosferden dı ş arı çıkmalarını engeller. Bu so ğ urma olayı, atmosferin ısınmasına yol açar. Bunun sonucunda dünya, güne ş in altına park edilmi ş bir arabanın içi gibi ısınır. İş te bu etkiye, "sera etkisi" adı verilir. Sera etkisi dünya yüzeyinin ortalama sıcaklı ğ ını de ğ i ş tirece ğ i için, uzun vadede iklimlerde de ğ i ş iklikler, buzulların erimesi, mevsimlerin kayması ve tarım alanlarının verimsizle ş mesi gibi çok ciddi sorunlara neden olabilir. Uzun dönemde, yeryüzünün, güne ş ten aldı ğ ı enerji kadar enerjiyi uzaya vermesi gerekir. 6

7 7


"1. 2 3 NEDENLERİ Isınmanın nedeni %90 insan.Birleşmiş Milletler iklim konferansı bugün, iklim değişikliği konusundaki dördüncü değerlendirme raporunu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları