Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA

2 STRATEJİK PLANLAMA Bir kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzuladığı durum arasındaki yolu belirleyen bir planlama yaklaşımıdır. Stratejik planlama, geleceği bilimsel verilere dayalı olarak kestirmeye dayanan bir planlama yaklaşımıdır.

3 Stratejik Planlamanın Özellikleri
Sonuçların planlanmasıdır: Girdilere değil, sonuçlara odaklanır. Değişimin planlanmasıdır: Değişimin istenen yönde olmasını sağlar. Gerçekçidir: Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder. Hesap verme sorumluluğuna dayanır Katılımcı bir yaklaşımdır Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır

4 Stratejik Planlama Stratejik planlama üç tür planlamaya dayanır:
Uzun dönemli stratejik planlar Orta dönemli programlar Kısa dönemli bütçeler ve eylem planları

5 Stratejik Planlama Süreci
SWOT Analizi yapma Kurumun vizyon, misyon ve değerlerini belirleme Stratejik eylem planını hazırlama Stratejileri değerlendirme ve yeniden gözden geçirme Stratejileri uygulama

6 Stratejik Planlamanın Temel Unsurları
Eylem Planı Gelişmeyi değerlendirme Misyon Varlık nedeni Vizyon Ne olmak istiyoruz Stratejik Amaçlar Başarılı sonuçlara nasıl ulaşmak istiyoruz Stratejik Hedefler Açık ölçülebilir sonuçlar O1 O2 Eylemler (Stratejiler) Amaçları gerçekleştirmeye yönelik planlı eylemler AI1 AI2 AI3 Ölçütler Başarı göstergeleri M1 M2 M3 Değerlendirme T1 T1 T1 Arzu edilen performans düzeyi ve zaman çizelgesi

7 MİSYON Bir kurumun gerçekleştirmeye çalıştığı temel amaçtır.
Misyon, ne yapıyoruz ve neye inanıyoruz sorularına cevap aramaya çalışmaktadır.

8 MİSYON Misyon kuruluşun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte geliştirilir. Kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır. Daha alt seviyedeki birimlerin misyon bildirimleri ise, birim yöneticileri ve diğer ilgili personel tarafından kuruluşun misyon bildirimine uyumlu bir şekilde geliştirilir.

9 MİSYON Kısa, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir.
Kurumun temel amacını tanımlar. Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir. Kuruluşun hizmet verdiği kişi ve kuruluşlar belirtilir. Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır.

10 Misyonun Cevap Aramaya Çalıştığı Sorular?
Bölümün var olma nedeni nedir? Bölüm kimlere hizmet sunuyor? Bölüm hangi ihtiyaçları karşılıyor? Bölümün yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir?

11 VİZYON Bir kurumun geleceğe yönelik resmidir
VİZYON Bir kurumun geleceğe yönelik resmidir. Geleceğin gerçeğe yakın hayalidir. Görünmeyeni görme sanatıdır

12 VİZYON Güçlü bir vizyon:
İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir. Özgündür; kuruluşa aidiyeti belirgindir. Ayırt edicidir; kuruluşun vizyonunu diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahiptir. Çekicidir; kuruluş içinden olan ve olmayan kişilerin ilgisini çeker. İyi ifade edilmiş bir vizyon: Kısa ve akılda kalıcıdır. İlham verici ve iddialıdır. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır. Tüm kuruluş çalışanları, hizmet sunulan kitle ve diğer kişiler için çekicidir.

13 İLKELER İlkeler, kuruluşun vizyonu ve misyonunun gerisinde yatan değer ve inançların temelidir. Bu ilkeler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. İyi ifade edilmiş bir ilkeler bildirimi aşağıdaki gibi olmalıdır: Temel değerleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır. Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmelidir. Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

14 İLKELER Bölümün çalışma felsefesi nedir?
Bölümün çalışmalarına temel teşkil eden değerler, standartlar ve idealler nelerdir? Bölüm personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?

15 SWOT Analizi Vizyon 3-5 yıl Nereye gidiyorsunuz. YOL” Mevcut Durum
Bugün Neredesiniz? Nereye gitmek istiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz.

16 SWOT ANALİZİ NEDİR? SWOT ANALİZİ, HERHANGİ BİR KURULUŞUN, ÖRGÜTÜN, KAMU KURUMUNUN YA DA ÖZEL SEKTÖR FİRMASININ İÇSEL DURUMUNU ve ONU ÇEVRELEYEN DIŞSAL FAKTÖRLERİ TAHLİL ETMEK İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLERDEN BİRİDİR. BİR ANLAMDA, MEVCUT DURUMUN, TÜM YÖNLERİYLE, İÇ VE DIŞ DİNAMİKLERİN DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASIYLA, FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİDİR.

17 SWOT ANALİZİ NE İŞE YARAR?
SWOT analizi temelde iki işe yarar: ANLAMAYI VE ALGILAMAYI KOLAYLAŞTIRIR: Kurumun ve onu çevreleyen ortamın tüm yönleriyle ve tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmesi. KARAR ALMAYI KOLAYLAŞTIRIR: Mevcut durumun görülüp, kuruma ilişkin ileriye dönük adımların, daha sağlıklı, daha gerçekçi ve daha etkin atılması.

18 SWOT ANALİZİ NE İŞE YARAR?
SWOT analizi sayesinde, kurumunuzun güçlü ve zayıf yönlerini açığa çıkarttığınız bir tabloya kavuşursunuz. Kurumunuzun yüzyüze olduğu tehditleri ve fırsatları daha net görürsünüz. Böylece, kurumun güçlü yönleri üzerinde yoğunlaşır; zayıflıklarını azaltır; kuruma yönelik tehditleri bertaraf etmenin yollarını arar; fırsatlardan en büyük ölçüde yararlanmaya kilitlenirsiniz.

19 SWOT ANALİZİ NASIL YAPILIR?
SWOT ANALİZİ HERKESİN YAPABİLECEĞİ BASİTLİKTEDİR. KOLAY ÖĞRENİLİR. KOLAY UYGULANIR. BİR KALEM VE KAĞITTAN BAŞKA HİÇBİR ARAÇ GEREKTİRMEZ. İKİ AŞAMADAN OLUŞUR: ÖNCE, GÜÇLÜ YÖNLERİNİZİ, ZAYIFLIKLARINIZI, YÜZYÜZE OLDUĞUNUZ FIRSATLARI VE TEHDİTLERİ AYRI AYRI LİSTELER HALİNDE SIRALARSINIZ. SONRA, BU LİSTELERİ BİR TABLO (MATRİS) İÇİNDE BİRLEŞTİRİRSİNİZ.

20 “GÜÇLÜ YÖNLER” NEDİR? KUVVETLİ YÖNLERİNİZİ ORTAYA ÇIKARIRKEN BAŞLICA DÖRT TEMEL SORUYA CEVAP ARARSINIZ: 1- SAHİP OLDUĞUNUZ AVANTAJLAR NELERDİR? 2-NELERİ İYİ YAPARSINIZ? 3-HANGİ KAYNAKLARA KOLAY ULAŞIM İMKANLARINIZ VAR? 4- DIŞARIDAN BAKANLAR, SİZİN HANGİ YÖNLERİNİZİ KUVVETLİ GÖRÜR?

21 ZAYIFLIKLAR NEDİR? ZAYIF YÖNLERİNİZİ ORTAYA ÇIKARIRKEN BAŞLICA ÜÇ TEMEL SORUYA YANIT ARARSINIZ: 1- GELİŞTİRMENİZ GEREKEN –MÜKEMMEL OLMAYAN - YÖNLERİNİZ NELERDİR? 2-NELERİ KÖTÜ YAPARSINIZ? 3- NELERDEN KAÇINMALISINIZ?

22 FIRSATLAR NEDİR? FIRSATLARI ALGILAMAYA ÇALIŞIRKEN BAŞLICA İKİ SORUYU SORMALISINIZ: 1- İYİ FIRSATLAR NEREDE VE NASIL BULUNUR? 2- ETRAFINIZDA GELİŞMEKTE OLAN SÜREÇLER VE EĞİLİMLER NELERDİR?

23 TEHDİTLER NEDİR? TEHDİTLERİ ALGILAMAYA ÇALIŞIRKEN BAŞLICA ŞUNLARI SORABİLİRSİNİZ: 1- İLERLEMENİZİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER NEDİR? 2- DAHA İYİ VE DAHA BAŞARILI OLMANIN KOŞULLARI DEĞİŞİYOR MU? 3- SİZE ZARAR VERİCİ FAKTÖRLER NELERDİR?

24 Kurumlarda Stratejik Planlama
Zayıf Yönler Listesi 1. 2 3. Güçlü Yönler Listesi 1. 2 3 Çevresel İmkanlar Listesi 1. 2 Tehditler Listesi 1. 2

25 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır. Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik planlama sürecinde kuruluşun “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir.

26 STRATEJİK AMAÇLAR Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler
Kurumun güçlü yönleri ile çevreden gelen fırsatları eşleştiren stratejiler Fırsatları kullanmak amacıyla zayıf yönleri ortadan kaldırmaya yönelik stratejiler Tehditler Güçlü yönleri kullanarak dış tehditleri bertaraf etmeye yönelik Kurumsal zayıflıkların dış tehditleri etkili kılmasını önleyecek savunma stratejileri

27 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik amaçların özellikleri:
Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır. Kuruluşun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Kuruluşun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. Ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade etmeli, ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır. Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmalıdır. Kuruluşun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir

28 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaçların Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular: Bölüm misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır? Bölüm kısa ve orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır? Bölümün şu andaki faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir?

29 STRATEJİK HEDEFLER Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedeflerin özellikleri: Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır.

30 STRATEJİK HEDEFLER Hedeflerin Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular: Hedefler, kuruluşun misyon, vizyon, ilkeler ve stratejik amaçları ile tutarlı mı? Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen faktörler nelerdir? Bir stratejik amaca ilişkin hedefler gerçekleştirildiğinde o stratejik amaca ulaşılabiliyor mu? Hedefi belirli bir süre içinde gerçekleştirme zorunluluğu var mı? İstenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir? Bu hedeflere ulaşmak için sağlanan gelişme nasıl ölçülür? Kıyaslama noktaları nelerdir? Ne kadar gelişme sağlanabilir?

31 Strateji Belirleme Strateji, belirlenen hedeflere ulaşmak için yönetimin eylem planını yansıtır. Kurumu arzu edilen duruma getirmek için hangi eylemlerde bulunulacağını gösterir. Strateji, ayrıntılı bir yol haritası ve kurumun etkinlikleri yönetirken izlemeye çalıştığı yoldur. Strateji belirleme sürecinde, stratejik hedefler açıkça ortaya konmaya çalışılır

32 Stratejiyi Uygulama Daha önce belirlenen stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda eylem planları geliştirilir ve bu planlar uygulanmaya çalışılır.

33 Stratejiyi Değerlendirme
Stratejik planın uygulanması sonucunda belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek amacıyla, uygulanan stratejik plan değerlendirilir. Değerlendirme belli performans ölçütlerine göre yapılır. Stratejik planın başarı derecesi , sürekli bir izleme ve değerlendirme çalışması sonucunda ortaya konmaya çalışılır.


"STRATEJİK PLANLAMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları