Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Y=a+bx Hataların karelerinin toplamı Doğrusal Regresyon: En Küçük Kareler Yöntemi En küçük kareler yöntemi veri noktalarına en iyi uyan doğruyu belirlemek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Y=a+bx Hataların karelerinin toplamı Doğrusal Regresyon: En Küçük Kareler Yöntemi En küçük kareler yöntemi veri noktalarına en iyi uyan doğruyu belirlemek."— Sunum transkripti:

1 y=a+bx Hataların karelerinin toplamı Doğrusal Regresyon: En Küçük Kareler Yöntemi En küçük kareler yöntemi veri noktalarına en iyi uyan doğruyu belirlemek için bir işlemdir ve ispatı için basit hesap ve doğrusal matematik kullanılır. Basit problem n {1,…,N} olmak üzere (x n ; y n ) veri çiftlerine en iyi uyan y = a + bx olarak verilen düz doğruyu bulmaktır. En uygun eğri formu y kesişim eğim

2 xy -5-2 24 73.5 a=1.188 b=0.484 y=1.188+0.484x Örnek 1: Tabloda verilen değerler için1. dereceden y=a+bx polinomunu bulunuz. Veri noktası Uydurulmuş doğru clc;clear x=[-5,2,4]; y=[-2,4,3.5]; p=polyfit(x,y,1) x1=-5:0.01:7; yx=polyval(p,x1); plot(x,y,'ro',x1,yx,'b') xlabel('x value') ylabel ('y value') Matlab İle:

3 xy 0200 3230 5240 8270 10290 y=a+bxy=200.13 + 8.82x Örnek 2: clc;clear x=[0,3,5,8,10]; y=[200,230,240,270,290]; p=polyfit(x,y,1) x1=-1:0.01:12; yx=polyval(p,x1); plot(x,y,'ro',x1,yx,'b') xlabel('x value') ylabel ('y value') Veri noktası Uydurulmuş doğru

4 Gerilme testi üzerinde bir çatlak olan kompozit malzemelerde kırılma tokluğunu hesaplamak amacı ile yapılır. Kırılma yükü F ve çatlak boyu a arasında doğrusal bir ilişki elde ediniz. En Küçük Kareler Yöntemi Eğim Kesişim Eğim Kesişim Örnek 3:

5 with Matlab: clc;clear x=[10,9.25,9.1,9.4,8.5]; y=[0.5,0.4,0.35,0.45,0.28]; p=polyfit(x,y,1) F=8:0.01:12; a=polyval(p,F); plot(x,y,'ro‘,F,a,'b') xlabel('x value') ylabel ('y value')

6 Bir fırının iç sıcaklığının zamana göre değişimi şekilde verilmiştir. Sıcaklık (T) ve zaman (t) arasındaki ilişkinin T=c 1 t+c 2 gibi birinci dereceden bir polinom ile modellenmesi istenmektedir. c 1 ve c 2 katsayılarını belirleyiniz. T (°C) t (min.) 0 5 10 15 175 204 200 212 Eğim Kesişim Eğim Kesişim Örnek 4:

7 with Matlab: clc;clear x=[0,5,10,15]; y=[175,204,200,212]; p=polyfit(x,y,1) t=0:0.01:15; T=polyval(p,t); plot(x,y,'ro',t,T,'b') xlabel('x value') ylabel ('y value‘)


"Y=a+bx Hataların karelerinin toplamı Doğrusal Regresyon: En Küçük Kareler Yöntemi En küçük kareler yöntemi veri noktalarına en iyi uyan doğruyu belirlemek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları