Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAŞINIRLARIN GİRİŞ İŞLEMLERİ Akış Şeması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAŞINIRLARIN GİRİŞ İŞLEMLERİ Akış Şeması"— Sunum transkripti:

1 TAŞINIRLARIN GİRİŞ İŞLEMLERİ Akış Şeması
SATIN ALINAN TAŞINIRLARIN GİRİŞ İŞLEMLERİ Akış Şeması Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi A – Giriş İşlemleri B – Çıkış İşlemleri Taşınır İstek Belgesi Taşınır İşlem Fişi Taşınır İşlem Fişi Defter Kayıtları Dayanıklı Taşınırların Kullanıma Verilmesi Tüketim Malzemeleri İhtiyaç sahibi birim yetkilisinin onayını taşıyan Taşınır istek Belgesi karşılığında 150 Kodunda kayıtlı malzemeler Tüketim Malzemeleri defteri Taşıtlar Zimmet Fişi (örnek-6) Demirbaş, Makine ve Cihazlar Zimmet Fişi (örnek-6/A) Kodunda kayıtlı malzemeler Dayanıklı Taşınırlar defteri Oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilen dayanıklı taşınırlar için; Dayanıklı Taşınırlar Listesi (örnek-8) Kitap alımları Kütüphane defteri

2 ALIMI BİR MERKEZDEN YAPILARAK BİRDEN FAZLA
BİRİME DOĞRUDAN TESLİM EDİLEN TAŞINIRLAR İÇİN Toplu alımı yapan birim tarafından taşınırlar ilgili birime gönderilir Kendi adına Taşınır alınan birim tarafından TAŞINIR İŞLEM FİŞİ düzenlenir ve toplu alım yapan birime gönderilir. 1 2 3 Toplu alımı yapan birim tarafından ilgili birimlerden gelen TAŞINIR İŞLEM FİŞLERİNE dayanarak, Ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi Düzenler. Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek TAŞINIR İŞLEM FİŞİYLE de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir. 4

3 TAŞINIR GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN
MUHASEBE BİRİMİNE BİLDİRİLMESİ (Mad. 30) TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ B – ÇIKIŞ İŞLEMLERİ A – GİRİŞ İŞLEMLERİ TAŞINIR İŞLEM FİŞİ TAŞINIR İŞLEM FİŞİ MADDİ DURAN VARLIK hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları düzenlenme tarihini takip eden ON GÜN İÇİNDE ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilir. HARCAMA BİRİMİ Taşınır İşlem Fişi ve Ödeme emri belgesi MUHASEBE YETKİLİSİ 150- ilk madde ve malzemeler hesabı’nda izlenen TÜKETİM MALZEMELERİNİN tüketime verilmesinde düzenlenen taşınır işlem fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Muhasebe Yetkilileri, taşınır giriş, çıkış ve değer düşüşlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen belgelerde gösterilen tutarların II inci düzeyde detay kodu itibarıyla muhasebe kayıtlarını yapar 3’er aylık dönemler itibariyle kullanılmış TÜKETİM MALZEMELERİNİN taşınır II inci düzey detay kodu bazında düzenlenen ONAYLI BİR LİSTESİ, EN GEÇ İLGİLİ DÖNEMİN SON İŞ GÜNÜ MESAİ bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.

4 İşlem Sırası Belgeler Durum Nereye verilecek 1. İstek Belgesi Bakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl. 2 nüsha İdari Mali İşler-İstek Yapan Birim 2. Satınalma işlemi 3 nüsha İdari Mali İşler-Satınalma-Muhasebe 3. İdari Mali İşler Dayanıklı Taş.Defteri Bilgi Amaçlıdır 4. İdari Mali İşler Sayım Döküm Cetveli 5. İdari Mali İşler DEVİR ÇIKIŞI İdari Mali İşler-İsteyen Birim - Muhasebe 6. İdari Mali İşler Defteri 7. SGB DEVİR GİRİŞİ 8. SGB Dayanıklı Taşınır Defteri (örnek 2) 9. SGB Sayım ve Dökem Cetveli Tutanağı 10. SGB Zimmete VERME işlemi Zimmet Verilen Kişiye ve TKKY 11. Kişiye Verilmiş Taşınırlar Listesi 12. SGB Zimmetten DÜŞME işlemi Zimmetten Düşülen Kişi ve TKKY 13. SGB Tekrar Zimmete verme işlemi 14. Taşınırın Tarihçesi 15. SBG Dayanıklı Taşınırlar Defteri 16. SBG Taşınır Depo Durum Raporu Demirbaşlar için geçerlidir (25'li gruplar) 17. SBG Taşınır İşlem Tarihçesi Raporu 18. SBG Taşınır Sicil Raporu 19. SBG Taşınır Devir Çıkış Raporu Not Durumu BİLGİ AMAÇLIDIR olan adımlar TKKY cilerin işlemlerini sağlıklı yapıp yapmadığı kontrol etmek için eklenmiştir.


"TAŞINIRLARIN GİRİŞ İŞLEMLERİ Akış Şeması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları