Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi 150 Kodunda kayıtlı malzemeler Tüketim Malzemeleri defteri A – Giriş İşlemleriB – Çıkış İşlemleri Taşınır İşlem Fişi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi 150 Kodunda kayıtlı malzemeler Tüketim Malzemeleri defteri A – Giriş İşlemleriB – Çıkış İşlemleri Taşınır İşlem Fişi."— Sunum transkripti:

1 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi 150 Kodunda kayıtlı malzemeler Tüketim Malzemeleri defteri A – Giriş İşlemleriB – Çıkış İşlemleri Taşınır İşlem Fişi Taşınır İstek Belgesi Defter KayıtlarıDayanıklı Taşınırların Kullanıma Verilmesi 253-254-255 Kodunda kayıtlı malzemeler Dayanıklı Taşınırlar defteri Kitap alımları Kütüphane defteri Taşıtlar Zimmet Fişi (örnek-6) Demirbaş, Makine ve Cihazlar Zimmet Fişi (örnek-6/A) Oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilen dayanıklı taşınırlar için; Dayanıklı Taşınırlar Listesi (örnek-8) Tüketim Malzemeleri İhtiyaç sahibi birim yetkilisinin onayını taşıyan Taşınır istek Belgesi karşılığında SATIN ALINAN TAŞINIRLARIN GİRİŞ İŞLEMLERİ Akış Şeması

2 Toplu alımı yapan birim tarafından taşınırlar ilgili birime gönderilir Kendi adına Taşınır alınan birim tarafından TAŞINIR İŞLEM FİŞİ düzenlenir ve toplu alım yapan birime gönderilir. Toplu alımı yapan birim tarafından ilgili birimlerden gelen TAŞINIR İŞLEM FİŞLERİNE dayanarak, Ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi Düzenler. Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek TAŞINIR İŞLEM FİŞİYLE de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir. 1 2 3 4 ALIMI BİR MERKEZDEN YAPILARAK BİRDEN FAZLA BİRİME DOĞRUDAN TESLİM EDİLEN TAŞINIRLAR İÇİN

3 TAŞINIR GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBE BİRİMİNE BİLDİRİLMESİ (Mad. 30) A – GİRİŞ İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ MADDİ DURAN VARLIK hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları düzenlenme tarihini takip eden ON GÜN İÇİNDE ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilir. 150- ilk madde ve malzemeler hesabı’nda izlenen TÜKETİM MALZEMELERİNİN tüketime verilmesinde düzenlenen taşınır işlem fişleri muhasebe birimine gönderilmez. 3’er aylık dönemler itibariyle kullanılmış TÜKETİM MALZEMELERİNİN taşınır II inci düzey detay kodu bazında düzenlenen ONAYLI BİR LİSTESİ, EN GEÇ İLGİLİ DÖNEMİN SON İŞ GÜNÜ MESAİ bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir. Muhasebe Yetkilileri, taşınır giriş, çıkış ve değer düşüşlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen belgelerde gösterilen tutarların II inci düzeyde detay kodu itibarıyla muhasebe kayıtlarını yapar MUHASEBE YETKİLİSİ HARCAMA BİRİMİ Taşınır İşlem Fişi ve Ödeme emri belgesi TAŞINIR İŞLEM FİŞİ B – ÇIKIŞ İŞLEMLERİ TAŞINIR İŞLEM FİŞİ

4 İşlem SırasıBelgelerDurumNereye verilecek 1.İstek BelgesiBakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.2 nüshaİdari Mali İşler-İstek Yapan Birim 2.Satınalma işlemiBakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.3 nüsha İdari Mali İşler-Satınalma- Muhasebe 3.İdari Mali İşler Dayanıklı Taş.DefteriBakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.Bilgi Amaçlıdır 4.İdari Mali İşler Sayım Döküm CetveliBakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.Bilgi Amaçlıdır 5.İdari Mali İşler DEVİR ÇIKIŞIBakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.3 nüsha İdari Mali İşler-İsteyen Birim - Muhasebe 6.İdari Mali İşler DefteriBakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.Bilgi Amaçlıdır 7.SGB DEVİR GİRİŞİBakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.3 nüsha İdari Mali İşler-İsteyen Birim - Muhasebe 8. SGB Dayanıklı Taşınır Defteri (örnek 2)Bakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.Bilgi Amaçlıdır 9. SGB Sayım ve Dökem Cetveli TutanağıBakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.Bilgi Amaçlıdır 10.SGB Zimmete VERME işlemiBakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.2 nüshaZimmet Verilen Kişiye ve TKKY 11.Kişiye Verilmiş Taşınırlar ListesiBakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.Bilgi Amaçlıdır 12.SGB Zimmetten DÜŞME işlemiBakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.2 nüshaZimmetten Düşülen Kişi ve TKKY 13.SGB Tekrar Zimmete verme işlemiBakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.2 nüshaZimmet Verilen Kişiye ve TKKY 14.Taşınırın TarihçesiBakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.Bilgi Amaçlıdır 15.SBG Dayanıklı Taşınırlar DefteriBakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.Bilgi Amaçlıdır 16.SBG Taşınır Depo Durum RaporuBakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.Bilgi Amaçlıdır Demirbaşlar için geçerlidir (25'li gruplar) 17.SBG Taşınır İşlem Tarihçesi RaporuBakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.Bilgi Amaçlıdır 18.SBG Taşınır Sicil RaporuBakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.Bilgi Amaçlıdır 19.SBG Taşınır Devir Çıkış RaporuBakınız: Bilgisayar Uygulamalı Taşınır İşl.Bilgi Amaçlıdır NotDurumu BİLGİ AMAÇLIDIR olan adımlar TKKY cilerin işlemlerini sağlıklı yapıp yapmadığı kontrol etmek için eklenmiştir.


"Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi 150 Kodunda kayıtlı malzemeler Tüketim Malzemeleri defteri A – Giriş İşlemleriB – Çıkış İşlemleri Taşınır İşlem Fişi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları