Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Stratejik Plan Formatı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Stratejik Plan Formatı"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı

2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Stratejik Plan Formatı
Misyon Paydaşlar Değerler Mevcut durum analizi Performans göstergeleri Öz değerlendirme -Güçlü yanlar -Zayıf yanlar -Fırsatlar -Tehditler Vizyon Stratejik amaçlar ( Hedefler ve performans ölçütünü içerek şekilde): Eğitim ve öğretim süreçleri Uygulama ve hizmet süreçleri Araştırma ve geliştirme süreçleri Yönetim süreçleri

3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Stratejik Planı Misyon
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalının misyonu, Adli Tıp bilgisine ihtiyaç duyan her paydaşımıza, güncel, evrensel, güvenli ve detaylı bilgileri sunmak. Adli bilimlerde, yeterli donanıma ve günümüzün bilimsel şartlarının gerektirdiği özelliklere sahip uzmanlar yetiştirmek. Bu kapsamda evrensel değerlere sahip, kendini geliştirebilen yetkin hekimler yetiştirme misyonuna uygun faaliyette bulunmak Gerek Adli Tıp alanında, gerekse de yakın ilişkide olduğu diğer bilim dallarıyla ilgili, evrensel bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak.

4 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Paydaşlar
Yerel medya Sağlık Meslek odaları Sivil toplum kuruluşları Diğer Tıp Fakülteleri Bölgemizdeki özel sağlık kurumları TUBİTAK TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi YÖK DPT Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri YÖDEK Tıp ve Sağlık Eğitim konseyi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Komitesi Bölgedeki çevreyle ilgili kuruluşlar Öğrenciler Araştırma görevlileri Öğretim üyeleri Tıp Fakültesi ve Hastane çalışanları Rektörlük Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Birimler Baro Eğitimini tamamlamış öğrenciler ve araştırma görevlileri Bölgedeki sağlık ocakları ve devlet hastaneleri Bölgedeki Sağlık Müdürlükleri Bölge halkı

5 Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik İnsancıllık Yenilikçilik Toplumculuk
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Değerler Evrensellik İnsan,öğrenci ve hasta haklarına saygılı olma Tutarlılık Açıklık Bilimsellik Eşitlikçilik Ayrımcılığa duyarlılık Cinsiyete duyarlılık Çevreye duyarlılık Adalet Katılımcılık Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik İnsancıllık Yenilikçilik Toplumculuk Emeğe saygı Değişime açıklık

6 Öz değerlendirme Temel Yöntem: GZFT (SWOT) Analizi Kuruluş İçi Analiz
Güçlü Yönler Zayıf Yönler Çevresel Analiz Fırsatlar Tehditler

7 Yeniliklere açık ve çağdaş değerleri benimsemiş genç akademik personel
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Güçlü Yanlar Yeniliklere açık ve çağdaş değerleri benimsemiş genç akademik personel Nitelikli eğitim ve araştırma hizmeti sunumuna imkan veren fiziksel koşullar Hastane içinde, eğitim ve hizmet birimlerinin bütünlük içinde olması Kurumsal kimliği oluşmuş bir Tıp Fakültesine bağlı Anabilim Dalı olması Genç bir Tıp Fakültesine bağlı Anabilim Dalı olması Akademik personelin tümünün tam gün çalışması Paydaşlarla olumlu ilişki Eğitim ve hizmet sunumunda geri bildirim bilincinin yerleşmiş olması

8 Adli otopsi yapımında yaşanan sıkıntılar Yardımcı eleman eksikliği
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Zayıf yanlar Adli otopsi yapımında yaşanan sıkıntılar Yardımcı eleman eksikliği Araştırma görevlisi olmaması Yakın gelecekte akademisyen piramitinin terse dönecek olması Eğitim alanlarının yetersizliği Multidisipliner çalışmalarda eksiklik Öğrenci eğitiminde nesnel ve yeni ölçme/değerlendirme yöntemlerinin henüz kullanılmıyor olması,

9 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme: Fırsatlar ve Tehditler Fırsatlar “Erasmus” vb programlar yoluyla genç akademik personelin yurt dışı deneyime sahip olma imkanı Paydaşlar ile olumlu ilişkiler SBE ve Tıp Fakültesi yönetimiyle olumlu ilişkiler İstanbul’a yakınlık ve sosyoekonomik olarak gelişmiş ve dinamik bir bölgede olmak Tehditler Ülkenin genel bir sorunu olan adli vakaların ayrıntılı incelenmesinde yaşanan güçlükler Adli Tıbbı benimseyecek kaliteli eleman bulmaktaki zorluklar Öğrenci sayısının çokluğu ve yakın gelecekte bunun daha da artacak olması

10 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Vizyon
Anabilim Dalı’nın vizyonu, . Yakın bir gelecekte Adli Tıpla ilgili bölgesel ve evrensel saygınlık kazanacak derecede bilimsel ve teknolojik altyapıya sahip olmaktır.

11 A.Eğitim ve öğretim süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar A.Eğitim ve öğretim süreçleri Stratejik Amaç I. Adli Tıp eğitiminin, ulusal çekirdek eğitim programı ve tıp eğitimindeki çağdaş yaklaşımlar ışığında geliştirilmesi.Buna bağlı olarak, Adli Tıp eğitiminin ezberci ve statik yapıdan arındırılarak, sentezci ve dinamik bir yaklaşımla sunumunun gerçekleştirilmesi. Stratejik amaç II. Adli Tıp uzmanlık eğitiminin de yukarıdaki ilkeler ışığında yeniden yapılandırarak, bu misyon ve vizyona uygun Adli Tıp Uzmanları yetiştirmek

12 B. Araştırma ve geliştirme süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar B. Araştırma ve geliştirme süreçleri Stratejik amaç I. Multidisipliner çalışma ortamını geliştirerek ve güçlü olduğumuz alt birimlerdeki teknolojik yeterliliğimizi artırarak, bilimsel araştırma kalitesini arttırmak Stratejik amaç II. Adli Tıp Anabilim Dalının Akademik personelinin niteliğini yükseltmek

13 C. Uygulama ve hizmet süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar C. Uygulama ve hizmet süreçleri Stratejik amaç I. Tıp Fakültesi ve hastanesinin amaçlarına uygun olarak; önümüzdeki üç yıl içinde “stratejik yönetim sistemine” geçilmesi Stratejik amaç II. Eğitim yöntemleri ve teknoloji düzeyindeki eksikliklerin giderilerek, Adli Tıp alanındaki araştırma ve eğitim gereksinmelerini tam olarak karşılamak D. Yönetim süreçleri Stratejik amaç I. Tıp Fakültesinin stratejik hedeflerine uygun olarak; anabilim dalımızda katılımcı, açık ve adaletli bir yönetim sistemi oluşturulmasını destekleyerek, Anabilim Dalı personelinin verimliliğini ve memnuniyetini arttırmak

14 Faaliyet, Projeler ve sorumlular
“MRS ile postmortem interval tayini”, Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Yönetim Kurulu’nun 2003/117 sayılı Kocaeli Üniversitesi Araştırma Fonu destekli projesi, (Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Ümit N. Gündoğmuş)


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Stratejik Plan Formatı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları