Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft."— Sunum transkripti:

1 CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft

2

3 3 Talep, Arz ve Piyasa Dengesi BÖLÜM İÇERİĞİ
Firma ve Hane halkı: Temel Karar Alma Birimleri Girdi Piyasaları ve Çıktı Piyasaları: Döngüsel Akım Mal/Çıktı Piyasalarında Talep Talep Edilen Miktardaki Değişime Karşılık Talepteki Değişim Fiyat ve Talep Edilen Miktar: Talep Kanunu Hane halkı Talebinin Diğer Belirleyicileri Talep Eğrisindeki Kaymaya Karşılık Talep Eğrisi Üzerinde Hareket Hane halkı Talebinden Piyasa Talebine Mal/Çıktı Piyasalarında Arz Fiyat ve Arz edilen Miktar: Arz Kanunu Arzın Diğer Belirleyicileri Arz Eğrisindeki Kaymaya Karşılık Arz Eğrisi Üzerinde Hareket Firma Arzından Piyasa Arzının Elde Edilmesi Piyasa Dengesi Talep Fazlası Arz Fazlası Dengenin Değişmesi Mal Piyasalarında Talep ve Arz: Bir Tekrar İleriye Bakış: Piyasalar ve Kaynakların Tahsisi

4 Firma ve Hane halkları: Temel Karar Alma Birimleri
firma Kaynaklan (girdi) ürüne (çıktı) dönüştüren bir organizasyondur. Firmalar piyasa ekonomisindeki temel üretici birimlerdir. girişimci Firmayı organize eden, yöneten, riskleri alan, yeni fikir veya ürün geliştiren ve firmanın başarısı için çalışan kişidir. hane halkı Ekonomideki tüketim birimidir.

5 Girdi Piyasaları ve Çıktı Piyasaları: Döngüsel Akım
ürün veya çıktı piyasaları Mal ve hizmetlerin işlem gördüğü piyasalardır. girdi veya faktör piyasaları Mal ve hizmetlerin üretmek için kullanılan kaynakların işlem gördüğü piyasalardır.

6 Girdi Piyasaları ve Çıktı Piyasaları: Döngüsel Akım
 ŞEKİL 3.1 Ekonomik Faaliyetlerin Döngüsel Akımı Buna benzer çizimler ekonomik faaliyetlerin döngüsel akımını gösterir. Bu nedenle bu tür çizimler döngüsel akım diyagramı olarak adlandırılır. Mal ve hizmetler saat yönünde akar: Hane halkları tarafından sağlanan emek hizmetleri firmalara akar ve firmalar tarafından üretilen mal ve hizmetler ise hane halklarına akar. ödemeler (genellikle nakit) ters yönde akar: Mal ve hizmetler için ödemeler hane halklarından firmalara ve emek hizmetinin karşılığı olan ödemeler ise firmalardan hane halklarına akar. Not: Renk Rehberi- Grafik 3.1'de hane halkları mavi firmalar ise kırmızı ile temsil edilmiştir. Hane halklarının davranışlarını açıklayan bütün çizimler mavi veya maviyle gölgelendirilmiş şekilde, firma davranışlarını açıklayanlar ise kırmızı veya kırmızı ile gölgelendirilmiş şekilde oluşturulmuştur. .

7 Girdi Piyasaları ve Çıktı Piyasaları: Döngüsel Akım
emek piyasası Hane halklarının emeklerini onları talep eden firmalara ücret karşılığı arz ettikleri girdi/faktör piyasalarıdır. sermaye piyasası Hane halklarının tasarruflarını bir faiz karşılığında veya gelecekte kar elde etmek amacıyla (sermaye mallarını alabilmek için bu fonları talep eden) firmalara arz ettikleri girdi/faktör piyasalardır.

8 Girdi Piyasaları ve Çıktı Piyasaları: Döngüsel Akım
toprak piyasası Hane halkalarının kira karşılığında toprak ve diğer nakdi olmayan mülklerini arz ettikleri girdi/faktör piyasalarıdır. üretim faktörleri Tüketim sürecinde kullanılan girdilerdir. Toprak, emek ve sermaye üretimin üç temel faktörüdür. Girdi ve çıktı piyasaları firma ve hanehalklanmn davranışları ile birbirlerine bağl,dır. Firmalar üretecekleri çıktının özelliği ve miktarı yanında talep etmiş oldukları girdilerin tip ve miktarım belirlerler. Benzer şekilde hanehalkları işe talep edecekleri ürünün tip ve miktarı yanında arz edecekleri girdilerin miktar ve tiplerini de belirlerler.

9 Ürün/Çikti Pİyasalarinda Talep
Hanehalkının tüketim kararı Ürün/Çikti Pİyasalarinda Talep

10 Ürün/Çıktı Piyasalarında Talep
Bir hane halkının belirli bir çıktı veya ürünü ne kadar talep edeceği ile ilgili kararı aşağıdaki faktörlere bağlıdır: Söz konusu malın fiyatı. Hane halkının mevcut geliri. Hane halkının biriktirdiği servetinin miktarı. Hane halkının almak istediği diğer malların fiyatları. Hane halkının zevk ve tercihleri. Hane halkının gelir, servet ve fiyatlarla ilgili beklentileri.

11 Ürün/Çıktı Piyasalarında Talep
talep edilen miktar Belirli bir dönemde bir hane halkının mevcut fiyatlardan (İstediği kadar alabilme olanağı varken) satın alacağı miktardır..

12 Ürün/Çıktı Piyasalarında Talep
Talep Edilen Miktarda Değişmeye Karşılık Talepteki Değişme Piyasa fiyatları ve talep edilen miktar arasındaki ilişki bireysel piyasalardaki en önemli ilişkidir. Bir ürünün fiyatındaki değişmeler belirli bir zaman diliminde talep edilen miktarı etkiler. Gelir veya tercihler gibi diğer faktörlerdeki değişmeler ise talebi etkiler. Dolayısıyla Coca-Colanın fiyatındaki artış muhtemelen CocaCola'dan talep edilen miktarın azalmasına neden olacaktır. Fakat gelirdeki bir artışta muhtemelen pek çok malın talebinde artışa neden olacaktır.

13 Ürün/Çıktı Piyasalarında Talep
Fiyat ve Talep Edilen Miktar: Talep Kanunu talep çizelgesi Bir hane halkının bir ürünün çeşitti fiyatlarından almaya istekli olduğu miktarları gösteren tablodur. talep eğrisi Bir hane halkının bir ürünün çeşidi fiyatlarından almaya istekli olduğu miktarları gösteren grafiktir.

14 Ürün/Çıktı Piyasalarında Talep
Fiyat ve Talep Edilen Miktar: Talep Kanunu TABLE Alex’s Demand Schedule for Gasoline Fiyat (Galon Başına) Talep Edilen Miktar (Hafta Başına Galon) $ 8.00 7.00 2 6.00 3 5.00 5 4.00 7 3.00 10 2.00 14 1.00 20 0.00 26  ŞEKİL 3.2 Anna'nın Talep Eğrisi Fiyat (p) ve talep edilen miktar (q) arasındaki grafiksel ilişki talep eğrisi olarak adlandırılmaktadır. Talep eğrileri daha düşük fiyatların talep edilen miktarı arttıracağının ifadesi olarak negatif bir eğime sahiptir. Mavi renkte olan Anna'nın talep eğrisi hane halkı tercihiyle belirlenen ürün piyasasındaki talebi göstermektedir.

15 Ürün/Çıktı Piyasalarında Talep
Talep Eğrileri Negatif Eğimlidir talep kanunu Fiyat ve talep edilen miktar arasındaki negatif ilişkidir. Fiyat yükseldiğinde talep edilen miktar azalır. Fiyat düştüğünde ise talep edilen miktar artar. Fiyatlar yükselirken talep edilen miktarın düşmesini (ceteris paribus) fiyatlar düşerken talep edilen miktarın artmasını (ceteris paribus) beklemek akla yatkındır. Dolayısıyla talep eğrisi negatif eğime sahiptir.

16 Ürün/Çıktı Piyasalarında Talep
Fiyat ve Talep Edilen Miktar: Talep Kanunu Talep Eğrilerinin Diğer Özellikleri Talep eğrileri negatif eğime sahiptir.. Talep eğrileri miktar eksinini (X) keser. Talep eğrileri fiyat eksinini (Y) keser. Bir hane halkının talep eğrisinin gerçek şekli (dik ve/veya eğimli olup olmamasından bağımsız olarak) hane halkının kendine özgü zevk ve tercihleri ile diğer faktörlere bağlıdır.

17 Ürün/Çıktı Piyasalarında Talep
Hane Halkı Talebinin Diğer Belirleyicileri Gelir ve Servet gelir Bir hane halkının belidi bir dönemdeki ücret, kar, faiz gelirleri, kiralar ve diğer şekillerdeki kazançlarının ve bir akım değişkendir. servet veya net varlık Bir hane halkının varlıkları ile borçları arasındaki farktır ve bir stok değişkendir.

18 Ürün/Çıktı Piyasalarında Talep
Hane Halkı Talebinin Diğer Belirleyicileri Gelir ve Servet normal mallar Gelir arttığında talebi artan, gelir azaldığında azalan mallardır. düşük mallar Gelir arttığı zaman azalma eğilimi gösteren mallar..

19 Ürün/Çıktı Piyasalarında Talep
Hane Halkı Talebinin Diğer Belirleyicileri Diğer Mal ve Hizmetlerin Fiyatları ikameler Birbirleri yerine kullanılan mallardır ve birinin fiyatı yükseldiği zaman diğerinin talebi yükselmektedir. tam ikameler özdeş mallar. tamamlayıcılar veya tamamlayıcı mallar "Birlikte hareket eden" mallardır ve birinin fiyatındaki azalma diğerinin talebinde artışa neden olur (veya tersi).

20 Ürün/Çıktı Piyasalarında Talep
Hane Halkı Talebinin Diğer Belirleyicileri Zevk ve Terciler Tercihler Gelir, servet ve mevcut malların fiyatları hanehalkının satın alabileceği mal ve hizmetlerin kombinasyonunu belirleyen üç faktördür. Tercihlerdeki değişim piyasa davranışını açıkça ortaya koyar. Fiyat ve gelir kısıtlan çerçevesinde kalınmak kaydıyla, tercihler talep eğrisini kaydırır. Fakat zevk ve tercihlerin genelleştirilmesi zordur. Bunun birinci nedeni zevk ve tercihlerin değişken olmasıdır. İkinci neden zevkderin kişiye özel olmasıdır.

21 Ürün/Çıktı Piyasalarında Talep
Hane Halkı Talebinin Diğer Belirleyicileri Beklentiler Bir hane halkının bugün almak istediği mal veya hizmet, güncel fiyat ile hane halkının cari gelir ve servetine bağlıdır. Beklentilerin talebi nasıl etkilediğine ilişkin pek çok örnek vardır. Ekonomik teori beklentilerin önemini giderek daha fazla anlamaktadır. Şimdilik talebin sadece mevcut gelir, fiyatlar ve zevklerde dayalı olmadığını anlamak yeterlidir.

22 Ürün/Çıktı Piyasalarında Talep
Talebin Kaymasına Karşılık Talep Eğrisi Üzerinde Hareket TABLE Gelirindeki Artış Nedeni ile Anna’nın Talep Çizelgesindeki Değişiklik Çizelge D0 Çizelge D1 Fiyat (Galon Başına) Talep Edilen Miktar (Haftalık 550$ gelir olduğunda haftalık galon miktarı) Talep Edilen Miktar (Haftalık 730$ gelir olduğunda haftalık galon miktarı) $ 8.00 3 7.00 2 5 6.00 7 5.00 10 4.00 12 3.00 15 2.00 14 19 1.00 20 24 0.00 26 30  ŞEKİL 3.3 Gelirdeki Artış Sonucunda Talep Eğrisinin Kayması Bir malın fiyatı değiştiğinde bir malın talep eğrisi üzerinde hareket edilir. Talebi etkileyen diğer bütün faktörler talebi değiştiğinde (gelir, tercihler ve benzeri faktörler) Bu durumda fiyat ve miktar arasındaki ilişkiler değişir yani talep eğrisi kayar, burada D0 ‘dan D1.’e kayması durumudur. Benzin normal maldır.

23 Ürün/Çıktı Piyasalarında Talep
Talep Eğrisi Üzerinde Harekete KarşılıkTalebin Kaymasına talep eğrisi üzerinde hareket Malın kendi fiyatının değişmesi nedeniyle talep edilen miktardaki değişme. talep eğrisinin kayması Malın kendi fiyatı dışındaki etmenlerin değişmesi nedeniyle talep eğrisinin konumunun değişmesidir. Kayma diğer koşullarda meydana gelen değişiklik nedeniyle olur. Bir mal veya hizmetin kendi fiyatındaki değişme talep edilen miktarda değişime yol açar (talep eğrisi üzerinde hareket). Gelir, tercihler veya diğer mal veya hizmetlerin fiyatlarındaki değişme talebi değiştirir (talep eğrisi kayar).

24 Ürün/Çıktı Piyasalarında Talep
Talebin Kaymasına Karşılık Talep Eğrisi Üzerinde Hareket  ŞEKİL 3.4 Talep Eğrisindeki Kaymaya Karşılık Talep Eğrisi Üzerinde Hareket a. Gelir arttığı zaman düşük bir malın talebi sola kayar normal bir malın talebi ise safa kayar.

25 Ürün/Çıktı Piyasalarında Talep
Talebin Kaymasına Karşılık Talep Eğrisi Üzerinde Hareket  ŞEKİL 3.4 Talep Eğrisindeki Kaymaya Karşılık Talep Eğrisi Üzerinde Hareket (devamı) b. Eğer hamburger fiyatı artarsa talep edilen hamburger miktarı talep eğrisi üzerinde azalış gösterir. Hamburgerin fiyatındaki artış (hamburgerin ikamesi olan) tavuğun talebini sağa (hamburgerin tamamlayıcısı olan) ketçapın talebini ise sola kaydınr.

26 Ürün/Çıktı Piyasalarında Talep
Hane Halkı Talebinden Piyasa Talebine piyasa talebi Belirti bir dönemde bir mal veya hizmetin piyasasında alışveriş yapan bütün hanehalklan tarafından o mal veya hizmetten talep edilen toplam miktardır.

27 Ürün/Çıktı Piyasalarında Talep
Hane Halkı Talebinden Piyasa Talebine  ŞEKİL 3.5 Bireysel Talep Eğrilerinden Piyasa Talebinin Elde Edilmesi Bir piyasadaki toplam talep o piyasada alışveriş yapan hanehalklan tarafından talep edilen toplam miktardır. Yani bütün bireysel talep eğrilerinin toplamıdır. Her bir fiyattan bireysel olarak talep edilen miktarların toplamıdır.

28 Ürün/ÇIktI PİyasalarInda Arz
Firmaların kar beklentilerine dayanan üretim kararları Ürün/ÇIktI PİyasalarInda Arz

29 Ürün/Çıktı Piyasalarında Arz
Firmalar fabrikalar inşa ederler, işçiler istihdam ederler ve materyaller satın alınlar çünkü ürettikleri ürünleri maliyetten daha yüksek bir fiyata satacaklarına inanırlar. kâr Gelir ve maliyetler arasındaki farktır.

30 Ürün/Çıktı Piyasalarında Arz
Fiyat ve Arz Edilen Miktar: Arz Kanunu arz edilen miktar Belirli bir dönemde bir firmanın bir üründen belirli bir fiyattan satmaya istekli olduğu ve satışa sunabileceği miktarın toplamıdır. arz çizelgesi Bir firmanın bir maldan alternatif fiyatlardan satabileceği miktarları gösteren bir tablodur.

31 Ürün/Çıktı Piyasalarında Arz
Fiyat ve Arz Edilen Miktar: Arz Kanunu arz kanunu Fiyat ve arz edilen miktar arasındaki pozitif ilişkidir: Piyasa fiyatındaki bir artış arz edilen miktarda bir artışa, piyasa fiyatındaki azalış ise arz edilen miktarda bir azalışa neden olacaktır. Özetle: Fiyat ↑, Arz edilen miktar ↑ ya da Fiyat ↓, Arz edilen miktar ↓ arz eğrisi Bir firmanın bir maldan alternatif fiyatlardan satabileceği miktarları gösteren bir grafiktir.

32 Ürün/Çıktı Piyasalarında Arz
Fiyat ve Arz Edilen Miktar: Arz Kanunu  ŞEKİL 3.6 Clarence Brown’ın Bireysel Arz Eğrisi Bir üretici üretmiş olduğu çıktının fiyatı yükselince o üründen daha fazla arz edecektir. Arz eğrisinin pozitif eğimlidir. Arz eğrisi kırmızı renklidir: Arz firmaların tercihleri tarafından belirlenir.

33 Ürün/Çıktı Piyasalarında Arz
Arzın Diğer Belirleyicileri Üretim Maliyeti Bir firmanın kâr elde edebilmesi için gelirinin maliyetlerini aşması gerekir. Üretim maliyetleri: üretim teknolojisi maliyeti, üretim girdilerinin fiyatları (emek, toprak, sermaye ve enerji gibi) ara malların fiyatı ham madde fiyatları İlgili Malların Fiyatları Firmanın elindeki kaynaklarla üretebileceği diğer malların fiyatı Firmanın içinde bulunduğu üretim zincirindeki diğer malların fiyatları

34 Ürün/Çıktı Piyasalarında Arz
Arz Eğrisini Kaymasına Karşılık Arz Eğrisi Üzerinde Hareket arz eğrisi üzerinde hareket Fiyattaki bir değişim sonucunda arz edilen miktardaki değişmesidir. arz eğrisinin kayması Bir malın arz edilen miktarı ile fiyatı arasındaki yeni bir ilişkiye bağlı olarak arz eğrisinin konumunun değişmesidir. Kayma orijinal koşullardaki değişim nedeniyle ortaya çıkar.

35 Ürün/Çıktı Piyasalarında Arz
Arz Eğrisini Kaymasına Karşılık Arz Eğrisi Üzerinde Hareket TablO 3.4 Hastalıklara Karşı Dirençli Yeni Tohum Türünün Geliştirilmesi Nedeniyle Soya Fasulyesi Arz Çizelgesindeki Kayma Çizelge S0 Çizelge S1 Fiyat (Kile Başına) Arz Edilen Miktar (Eski Tohum Kullanımıyla Yıllık Kile Miktarı) (Yeni Tohum Kullanımıyla $1.50 5,000 1.75 10,000 23,000 2.25 20,000 33,000 3.00 30,000 40,000 4.00 45,000 54,000 5.00  ŞEKİL 3.7 Hastalıklara Karşı Dirençli Yeni Tohum Türünün Geliştirilmesi Nedeniyle Soya Fasulyesi Arz Eğrisindeki Kayma Bir ürünün fiyatı değiştiği zaman arz eğrisi üzerinde hareket edilir ve arz edilen miktar artar veya azalır. Arzı etkileyen diğer faktörler değiştiği zaman arz eğrisi kayar.

36 Ürün/Çıktı Piyasalarında Arz
Arz Eğrisini Kaymasına Karşılık Arz Eğrisi Üzerinde Hareket Talebe benzer şekilde arz eğrisi üzerinde hareket (arz edilen miktardaki değişim) ile arz eğrisinin kayması (arzdaki değişim) arasındaki farklılık çok önemlidir: Bir mal veya hizmetin kendi fiyatındaki değişim arz edilen miktarı (arz eğrisi boyunca hareket) değiştirir. Maliyetler, girdi fiyatları, teknoloji veya ilgili mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişme ise arzı değiştirir (arz eğrisinin kayması).

37 Ürün/Çıktı Piyasalarında Arz
Bireysel Arz Eğrisinden Piyasa Arzının Elde Edilmesi piyasa arzı Bir dönem içerisinde bütün üreticiler tarafından arz edilen toplam miktardır.

38 Ürün/Çıktı Piyasalarında Arz
Bireysel arz eğrisinden piyasa arzının elde edilmesi  ŞEKİL 3.8 Firmaların Bireysel Arz Eğrilerinden Piyasa Arzının Elde Edilmesi Piyasadaki toplam arz, piyasada bulunan bütün firmalar tarafından arz edilen toplam miktardır.

39 Piyasa Dengesi denge Arz edilen miktar ile talep edilen miktarın eşit olduğu durumdur. Dengede fiyatın değişme eğilimi yoktur. Talep Fazlası talep fazlası veya kıtlık Mevcut fiyatlarda talep edilen miktarın arz edilen miktardan daha büyük olmasıdır.

40 Arz ve Talebin etkileşimi
Pİyasa Dengesİ

41 Piyasa Dengesi Talep Fazlası
 ŞEKİL 3.9 Talep fazlası veya Kıtlık Denge fiyatı Kile başına 1.75 $’lık fiyattan talep edilen miktar arz edilen miktarı aşmaktadır. Talep fazlası olduğunda fiyatlar yükselmeye başlar. Talep fazlası ortadan kalkıp talep edilen miktar arz edilen miktara eşitlendiğinde piyasa dengesi oluşur. Bu örnekte denge fiyatı 2.50 $ ve denge miktarı kiledir. Denge miktarı Talep edilen miktar arz edilen miktardan fazla olduğunda fiyat yükselmeye başlar. Bir piyasada fiyatlar yükseldiğinde talep edilen miktar ve arz edilen miktarın eşit olduğu bir denge oluşuncaya kadar talep edilen miktar düşer ve arz edilen miktar artar.

42 Piyasa Dengesi Arz Fazlası
arz fazlası veya fazla Mevcut fiyatlarda arz edilen miktarın talep edilen miktardan daha büyük olmasıdır.

43 Piyasa Dengesi Arz Fazlası
 ŞEKİL Arz Fazlası veya Fazla 3.00 $’lık fiyatta arz edilen miktar talep edilen miktarı kile aşmaktadır. Arz fazlası fiyatın düşmesine neden olmuştur.. Mevcut fiyatlardan arz edilen miktar talep edilen miktardan büyük olduğunda fiyat düşmeye başlar. Fiyatlar düştüğünde muhtemelen arz edilen miktar azalacak ve talep edilen miktar arz edilen miktara eşitlendiği denge fiyatına ulaşıncaya kadar yükselecektir.

44 Arz1 Arz0 M1 Talep M0 Piyasa Dengesi Fiyat F0=2.40$ F0=1.20$ Miktar
Dengenin Değişmesi Arz veya talep eğrileri kaydığında denge fiyatı ve miktarı değişir. Arz1 Kahve Piyasası: Arz Eğrisinde Bir Kayma ve Sonrasındaki Fiyat Ayarlaması Arz0 Fiyat Dondurucu soğuklardan önce kahve piyasasındaki denge fiyatı birim başına 1.20 $’dır. Bu fiyatta talep edilen miktar arz edilen miktara eşittir. SONUÇ: Dondurucu soğuklar arz eğrisini sola kaydırır. Kahvenin fiyatı 1.20 $ dan 2.40 $’ a yükselir. Satılan (satınalınan) kahve miktarı azalır. M1 denge2 F0=2.40$ denge0 F0=1.20$ Talep M0 Miktar

45 U Y G U L A M A D A İ K T İ S A T Domates piyasası
Domatesin denge miktarı ve fiyatını neler belirler?

46 özet

47 Piyasa Dengesi - ÖZET Dengenin Değişmesi
 ŞEKİL X Ürünü İçin Arz ve Talebin Kaymasının Örnekleri

48 Mal Piyasalarından Talep ve Arz: Bir Tekrar
Aşağıda mal piyasalarındaki arz ve talebin nasıl çalıştığı ile ilgili bazı önemli noktalar yer almaktadır: Talep eğrisi bir hane halkının veri fiyattan (bir üründen istediği kadar alma olanağı varken) ne kadar mal alacağını gösterir Arz eğrisi ise bir firmanın veri fiyattan (istediği kadar mal satma olanağı varken) ne kadar mal satacağını göstermektedir. Talep edilen miktar ve arz edilen miktar her zaman gün, ay veya yıl gibi zaman dilimleri baz alınıp dönemlik olarak ifade edilir. Mal talebi fiyat, hane halkının gelir ve serveti, diğer mal ve hizmetlerin fiyatı, zevk ve tercihler ve beklentiler tarafından belirlenir.

49 Mal Piyasalarından Talep ve Arz: Bir Tekrar
Aşağıda mal piyasalarındaki arz ve talebin nasıl çalıştığı ile ilgili bazı önemli noktalar yer almaktadır: Mal arzı fiyat, üretim maliyeti, ilgili malların fiyatları tarafından belirlenir. Üretim maliyetleri ise girdi fiyatları ile kullanılabilir üretim teknolojisi tarafından belirlenir. Arz eğrisi ve talep eğrisi üzerinde hareket ile bu eğrilerin kayması arasındaki farklılığa dikkat edilmelidir. Bir malın fiyatı değiştiği zaman talep edilen ve arz edilen mal miktarı değişir yani eğri üzerinde hareket edilir. Diğer faktörler değiştiği zaman ise eğri kayar veya konumu değişir. Piyasa dengesi sadece mevcut fiyattan arz edilen miktar talep edilen miktara eşit olduğunda gerçekleşir.

50 Gazete Fiyatları Neden Yükseliyor?
U Y G U L A M A D A İ K T İ S A T Gazete Fiyatları Neden Yükseliyor? 2006’da Baltimore’da yayınlanan günlük bir gazetenin ortalama fiyatı 0.50 $ idi. 2007’de ise ortalama fiyatlar 0.75 $’a yükselmiştir

51 İleriye Bakış: Piyasalar ve Kaynakların Dağılımı
Bu kitabın okuyucuları neyin üretileceği, nasıl üretileceği ve kimin için üretileceği şeklindeki temel ekonomik soruların cevaplarını öğrenemeye başladılar. Talep eğrileri insanların ürünler için razı oldukları ve ödeyebilecekleri tutarı yansıtır. Talep eğrileri gelir, servet, tercihler, diğer malların fiyatları ve beklentilerden etkilenir. İş dünyasındaki firmalar kar etmek için mevcut en iyi teknolojiyi (daha düşük maliyetle üretimi mümkün kılan dolayısıyla daha yüksek kar sağlayan) seçerler. Kısa dönemde fiyatlar yükseldiğinde bazıları hem satın almaya devam ederken diğerleri alımı durdurmaktadır.

52 TERİMLERİ VE KAVRAMLARI GÖZDEN GEÇİRME
Sermaye piyasası Tamamlayıcılar tamamlayıcı mallar Talep eğrisi Talep Çizelgesi girişimci denge talep fazlası veya kıtlık arz fazlası veya fazla üretim faktörleri firma hanehalkları gelir düşük mallar girdi veya faktör piyasaları emek piyasası talep kanunu arz kanunu piyasa talebi piyasa arzı talep eğrisi boyunca hareket arz eğrisi boyunca hareket normal mallar tam ikameler ürün veya çıktı piyasaları kar talep edilen miktar arz edilen miktar talep eğrisinin kayması arz eğrisinin kayması ikameler arz eğrisi arz çizelgesi servet veya net varlık


"CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları