Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇATIŞMA YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇATIŞMA YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1 ÇATIŞMA YÖNETİMİ

2 ÇATIŞMANIN ANLAMI Çatışma, biribirine uymayan veya zıt potansiyel etkilerin ilişkiler bütünü olarak düşünebilir .

3 Çatışma, iki ya da daha fazla güdünün aynı anda etkin olduğu durumlarda ortaya çıkar.
Çatışma , iki kişinin çelişen güdüleri sonucu da çıkabilir. Örneğin, öğretmen sınıfta konuşulmasını istemez, ancak öğrencide arkadaşına kendisi için çok önemli olduğunu düşündüğü bir şeyi anlatmak ister

4 Belirli bir konuda karar vermede zorluk çekmeye, gerginleşmeye başlayan kişi, büyük bir olasılıkla , bir çatışma içindedir. Bu kişi biraz sakinleşip iç dünyasını gözleyebilirse , birbiriyle çatışan güdülerinin farkına varabilir. Çatışan güdüler fark edildikten sonra karar verme süreci daha akıllıca ve kolay olur.

5 Çatışmanın temelinde bireyin çatıştığı kişiyi, grubu, düşünceyi veya olayları benimsememesi, hoşlanmaması veya bu tür olguların bir kısmı ile çekişmesi yatar  Biribirine uyumsuz ve zıt hedeflere ulaşmayı hedefleyen taraflar arasında yaşanan gerginlik sonucu, birey veya gruplar bilerek ve isteyerek biribirlerinin ön gördükleri hedeflere ulaşmalarını engellemeye çalışabilirler. Söz konusu engellemeler aktif veya pasif şekilde gerçekleşebilir.

6 Uygun düzeyde çatışma organizasyona canlılık kazandırması, yenilik ve değişimleri hızlandırması bakımından faydalar sağlar.

7 Çatışma Tarafları   Kişi içi Bu tür çatışma bireyin gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgilidir.  Birey, uyumsuz hedefler arasında seçim yaptığında veya rol çatışmasında bir iç çatışma yaşayabilir

8 www.rehberabi.net Kişilerarası
İki bireyin konular, eylemler veya hedefler hakkında fikir ayrılığında bulunmaları, birleşik çıktıların önemli olduğu noktalarda kişilerarası çatışmalara yol açar.  Kişilerarası çatışma çoğunlukla bireylerin algılarındaki farklılıklardan, yönelimlerinden veya statülerinden ileri gelir.

9      Birey-grup, Grup içi Bu tür çatışma daha çok, kişilerin grup tarafından belirli normları kabule zorlanmaları ile oluşur.  Grup amaçlarını ve normlarını benimsemeyen kişiler grup ile çatışma haline geleceklerdir.

10       Gruplararası Gruplararası çatışmalar, grubun büyüklüğüne bağlı olmaksızın insan grupları arasındaki zıtlaşmaları kapsar. 

11 Çatışmanın olumlu sonuçları
Çatışma, belirli durumlarda ayrık taraflar arasında bir yakınlaşma doğmasıyla sonuçlanabilir. Çatışma sonucunda, eski amaçlar yerlerini daha iyi ve geniş amaçlara bırakabilir Gruplararası çatışmalar, görev başarımı için gereken enerji ve motivasyonu arttırabilir

12 Çatışma, farklı görüşlerin çoğalmasına ve ortaya konmasına izin vererek, yeniliği ve yaratıcılığı arttırabilir. Çatışma, birey ve grupların kendi güçlerinin farkına varmalarını sağlayabilir. Çatışma, insanın yapısında varolan saldırganlık dürtülerinin tatminine yardımcı olabilir

13 Çatışmanın olumsuz sonuçları
Çatışma, çatışan taraflardan birinin zihinsel ya da bedensel sağlığını zedeleyen bir durum yaratabilir. Çatışma, düşmanlık hislerine ve saldırganlık davranışına neden olabilir Çatışma, zamanın, ve enerjinin boşa gitmesine yol açar.

14 Çatışma, güven duygusunun kaybına ve kaderciliğe neden olabilir
Çatışma, morali ve tatmini olumsuz yönde etkileyerek verimi düşürebilir Çatışma, güven duygusunun kaybına ve kaderciliğe neden olabilir

15 Kendi İçimizde Yaşanan Çatışmanın Türleri
Yaklaşma yaklaşma çatışması Kaçma-kaçınma çatışması Yaklaşma Kaçınma Çatışması

16 İnsanlar bir arada yaşadıkları sürece ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, aralarında sürtüşmelerin, çatışmaların çıkması kaçınılmazdır.

17 İlişkilerin filizlenmesine olanak vermeyen yaklaşımlar
Kaçınma:Bu davranışı gösteren kişiler, birisiyle çatışmaya girmemek için bilinçli yada bilinçsiz olarak çeşitli kaçma davranışında bulunurlar Hasır altı etmek: Sanki tartışılacak hiçbir konu yokmuş gibi hareket etme Suçlu hissettirmek

18 www.rehberabi.net Konuyu değiştirmek:Havalarda iyice ısındı değil mi?
Eleştirmek Akıl okuyuculuk Tuzak kurma İma etmek Bardağı taşırmak

19 Gıcık etmek Şakaya boğmak Yaraya dokunmak Değişmeye izin vermemek

20 Çatışmaların Çözümlenmesinde Kaybeden Yok Yöntemi:
Sorunu tanımlamak Olası çözümler üretme Çözümleri değerlendirme Karar verme Uygulamaya konulması Çözümün başarısının değerlendirilmesi

21 TEŞEKKÜRLER... yol arkadaşınız


"ÇATIŞMA YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları