Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu BEP’in Geliştirildiği BEP Toplantısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu BEP’in Geliştirildiği BEP Toplantısı"— Sunum transkripti:

1 Bu BEP’in Geliştirildiği BEP Toplantısı
Öğrencinin; Tarih: Adı Soyadı : Yaşı : Cinsiyeti : Bu BEP’ İn tamamlanacağı tarih: Sınıfı : Numarası : KARARLAR: BEP toplantısına katılanlar   Adı/soyadı imza Öğrenci ……… …… Anne-Baba ……… …… Sınıf öğretmeni ……… …… Özel Eğitim Öğretmeni ……… …… Rehber öğretmen/ ……… …… psikolojik danışman BEP Geliştirme Birimi ……… …… Başkanı Diğer katılımcılar Adı Soyadı Konumu Bir sonraki BEP toplantı tarihi: Çocuğun gelişimi ile ilgili aile hangi sıklıkla bilgilendirilecek? 12 haftada bir 6 haftada bir   haftada bir 4 haftada bir  (Aile çocuğun gelişimi ile ilgili beklenmedik durumlarda da ilgilendirilir.) * Aile çocuğun gelişimi ile ilgili hangi yolla bilgilendirilir? Yazılı rapor Öğretmen-veli toplantısı Diğer (açıklayınız)…………………………………………………………

2 BEP Toplantısı Öğrencinin; Tarih: Adı Soyadı : Yaşı : Cinsiyeti : Toplantı No: Sınıfı : Numarası : BEP toplantısına katılanlar GÜNDEM :   Adı/soyadı imza Öğrenci ……… …… Anne-Baba ……… ……   KARARLAR: Sınıf öğretmeni …………… ……… Özel Eğitim Öğretmeni …………… ……… Rehber öğretmen …………… ……… Birimi Başkanı …………… ……… Diğer katılımcılar Adı Soyadı Konumu Bir sonraki BEP toplantı tarihi:

3 1. Öğrenci görme engelli mi? hayır evet
Eğer evet ise, braille ile okuma, yazma, kendini ifade etme ihtiyaçlarını giderecek aşamaya gelinceye kadar braille desteği verilmesi, sınıfta braille ile yazılmış destek materyallerin bulunması ve çocukla ilgilenen ekip üyelerinin bu materyalleri kullanma yeterliliğine sahip olması BEP geliştirme birimi tarafından dikkate alınmalıdır. 2. Öğrenci işitme engelli mi? hayır evet Eğer evet ise, öğrencinin dil ve iletişim ihtiyaçları doğrultusunda, diğer bireylerle doğrudan iletişim kurması BEP geliştirme birimi tarafından dikkate alınmalıdır. Öğrenci işitme cihazı kullanıyor mu? hayır evet Eğer evet ise, cihazın sürekli kullanımı BEP geliştirme birimi tarafından dikkate alınmalıdır. 3. Öğrencinin öğrenmeyi etkileyecek problem davranışı var mı? hayır evet Eğer evet ise, olumlu davranışlar geliştirmesine yönelik yapılacak planlama BEP’ in bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. 4. Öğrencinin Türkçe yeterliliğine ilişkin bir sınırlılığı var mı? hayır evet Eğer evet ise, öğrencinin dile yönelik gereksinimleri BEP geliştirme birimi tarafından dikkate alınmalıdır. 5. Öğrencinin iletişimle ilgili gereksinimleri var mı? hayır evet Eğer evet ise, öğrencinin iletişim gereksinimleri BEP geliştirme birimi tarafından dikkate alınmalıdır. 6. Öğrencinin yardımcı teknoloji, cihaz ve/ya hizmet gereksinimi var mı? hayır evet Eğer evet ise, öğrencinin bu gereksinimleri BEP geliştirme birimi tarafından dikkate alınmalıdır.

4 Eğitimsel performans Çocuğun eğitimsel performansını betimlenirken; Çocuğun yetersizliğinin ya da üstün yeteneklerinin, müfredat programına katılımını ve bu doğrultuda gelişimini nasıl etkilediğini (eğer çocuk okul öncesi dönemde ise uygun etkinliklere katılımını) betimleyin. Bunu yaparken sağlık, görme, işitme, sosyal-duygusal durum, genel zeka, akademik performans, iletişim durumu ve motor yeteneklerini dikkate alın.

5 Uyarlamalar/yardımlar/destekler/ilgili hizmetler
Kim (Kişi veya Kurum) Miktar/sıklık Yer Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Çocuğun sınıfında veya diğer eğitimle ilgili ortamlarda sağlanacak destek hizmet ve düzenlemeleri betimleyin. ______________________________ _______ Çocuğun özel eğitim gereksinimini karşılamak üzere sağlanacak özel eğitim hizmetini betimleyin. Özel eğitim gereksinimi olan çocuk için sağlanacak ilgili hizmetleri (fizyoterapi, ulaşım,...) betimleyin. Çocuğun sınıfında ve eğitimle ilgili diğer düzenlemelerde oluşturulacak program uyarlamalarını/uygulamalarını betimleyin. Okul personeline yönelik -eğitim ihtiyacı da dahil- destekleri betimleyin ______________________________-

6 UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA KISA DÖNEMLİ HEDEFLER
DİSİPLİN/GELİŞİM ALANI Ölçülebilir yıllık amaç ve kısa dönemli hedefler Yıllık amaç: Amaç doğrultusunda ile ölçülecektir. (birden fazla işaretlenebilir) Müfredatı temel alan testler gözlem kayıtları kontrol listeleri iş örnekleri okuma kayıtları diğer Kısa dönemli hedefler:


"Bu BEP’in Geliştirildiği BEP Toplantısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları