Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 8 Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 8 Gastrointestinal Sistem Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 8 Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

3

4 Barrett epiteli Özofagus epitel dokusunun mide sıvısına sürekli maruz kalması sonucu değişikliğe uğramasıdır, erozyona karşı daha dirençlidir ancak prekanseröz bir durumdur. Beden kütle indeksi (BKİ) Boyve kilo ile ilişkili toplam vücut yağ depolarının tahmini Hacim oluşturan ajanlar Gaita hacmini arttıran yüksek lifli takviyeler K imus Mide sıvısı ile karışmış ve kısmen sindirilmiş besinlerin oluşturduğu mide içeriği K olostomi Dışarıdan bir toplama aracına kalın bağırsaktaki fekal içeriğin cerrahi diversiyonu Diyare Dışkının normal durumdan farklı olarak sıklık, miktar ve likiditesinde artma D umping sendromu Mide rezeksiyonlarının bir komplikasyonu olarak oluşan fizyolojik değişiklikler nedeni ile mide içeriğinin jejunuma hızlı bir şekilde boşalması Ö zofagogastroduedonoskopi (ÖGD) Fiberoptik endoskop aracılığıyla özofagus, mide ve duedonumun direkt görüntülenmesidir ve bu yapıların hastalıklarını tanılamak için kullanılır. Ö zofagogastrik tüp Gastrik ve özofajiyal bir balonu şişirmek ve mide içeriğini boşaltmak için çeşitli lümenleri olan bir tüptür, Sengstaken-Blakemore veya Minnesota tüpü olarak da bilinir.

5 Fistül Bir iç organ ile dış yüzey arasında veya organlar arasında anormal bir yol olması
G astroözofageal reflü Mide içeriğinin özofagusun alt bölümüne geri akması G avaj Mide veya jejunuma bir tüp aracılığı ile aralıklı olarak besin verilmesi H erni Kastaki zayıf bir alandan bir organın çıkıntı yapması İleostomi İleumdaki fekal içeriğin dışarıdan bir toplama aracı ile cerrahi diversiyonu Lavaj Mideye yerleştirilen bir tüp ile midenin irrige edilmesi Alt özofageal sfinkter (AÖS) Özofagus ile midenin birleşim yerinde bulunan sfinkter Nazogastrik (NG) tüp Burundan mideye yerleştirilen ve beslenme veya mide içeriğinin drenajı için kullanılan tüp N onsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) Genellikle analjezi sağlamak ve inflamasyonu azaltmak için kullanılan ilaçlar Z ollinger-Ellison sendromu Pankreatik bir tümörün gastrin salgıladığı ve bunun sonucunda asit ve pepsin sekresyonunun uyarıldığı bir bozukluk

6 I. ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GENEL BAKIŞ
A. Oral kavite/farenks B. Özofagus C. Mide D. İnce bağırsak E. Kalın bağırsak F. Sindirim G. Eliminasyon

7

8 II. TANI TESTLERİ VE DEĞERLENDİRME
A. Üst Gİ seriler B. Alt Gİ seriler C. Üst Gİ endoskopi D. Kolonoskopi E. Sigmoidoskopi F. Ultrasonografi G. BT (Bilgisayarlı Tomografi) Taraması H. Mide Analizi I. Gaita muayenesi

9

10 III. SIK KULLANILAN HEMŞİRELİK TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI
A. Nazogastrik (NG) tüp B. Enteral beslenme C. Özofajiyal ve gastrik tüpler (özofagogastrik tüp) D. Gastrik lavaj

11

12 IV. GASTROİNTESTİNAL CERRAHİ UYGULANAN HASTANIN HEMŞİRELİK YÖNETİMİ
A. Bağırsak rezeksiyonu B. Kolostomi C. İleostomi D. Kontinent İleostomi E. Gastrektomi F. Gastrik rezeksiyon G. Billroth I (gastroduedonostomi) H. Billroth II (gastrojejunostomi) I. Roux-en-Y gastrik bypass J. Kısıtlayıcı uygulamalar

13

14 V. MALNÜTRİSYON A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. Tanılama
D. Öncelikli hemşirelik sorunları E. Planlama ve uygulama F. İlaçlar G. Hasta eğitimi H. Beklenen sonuçlar

15

16 VI. OBEZİTE A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. Tanılama
D. Öncelikli hemşirelik sorunları E. Planlama ve uygulama F. İlaçlar G. Hasta eğitimi H. Beklenen sonuçlar

17 VII. GASTROÖZOFAJİYAL REFLÜ HASTALIĞI (GÖRH)
A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. Tanılama D. Öncelikli hemşirelik sorunları E. Planlama ve uygulama F. İlaçlar G. Hasta eğitimi H. Beklenen sonuçlar

18

19 VIII. HİATAL HERNİ A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. Tanılama
D. Öncelikli hemşirelik sorunu: Pirozise bağlı akut ağrı. E. Planlama ve uygulama F. İlaçlar G. Hasta eğitimi H. Beklenen sonuçlar

20

21 IX. PEPTİK ÜLSER HASTALIĞI (PÜH)
A. Tanım B. Gastrik ülser C. Duodenal ülser D. Peptik ülser hastalığı (PÜH )

22 X. İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU (İBS)
A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. Tanılama D. Öncelikli hemşirelik sorunları: Konstipasyon, diyare . E. Planlama ve uygulama F. İlaçlar G. Hasta eğitimi H. Beklenen sonuçlar

23 XI. KRONİK İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIĞI
A. Ülseratif kolit B. Crohn hastalığı (rejyonel enterit)

24 XII. DİVERTİKÜLİT A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. Tanılama
D. Öncelikli hemşirelik sorunlarıü E. Planlama ve uygulama F. İlaçlar G. Hasta eğitimi H. Beklenen sonuçlar

25 XIII. İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON
A. Tanım B. Etiyoloji ve patofizyoloji C. Tanılama D. Öncelikli hemşirelik sorunları E. Planlama ve uygulama F. İlaçlar G. Hasta eğitimi H. Beklenen sonuçlar

26


"BÖLÜM 8 Gastrointestinal Sistem Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları