Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Vena Cava Süperior Sendromu Dr. Salih TOPÇU Göğüs Cerrahisi Uzmanı Kocaeli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Vena Cava Süperior Sendromu Dr. Salih TOPÇU Göğüs Cerrahisi Uzmanı Kocaeli."— Sunum transkripti:

1 Vena Cava Süperior Sendromu Dr. Salih TOPÇU Göğüs Cerrahisi Uzmanı Kocaeli

2 Tanım, Klinik VCS’ün akut veya sub akut tıkanması nedeni ile oluşan semptomlar topluluğudur. Fasial ödem, Plathora, Göğüs duvarı ve boyun venlerinde dilatasyon, Solunum zorluğu, Konjiktival ödem, Santral sinir sistemi yakınmaları, Başağrısı Görme bozukluğu Bilinç bulanıklığı

3

4

5 Tarihçe İlk kez 1757 de William Hunter tanımlamıştır. Sifilitik aort anevrizması olan hastasında.

6

7

8

9 Tanı Akciğer grafisi Mediastende genişleme görünümü, Kitle imajı; Üst mediasten, Sağ hilus, Sağ üst lobda.

10 Mediastinal fibrozis nedeni ile VCSS

11 Tanı Toraks tomografisi Ekstravasküler veya intra vasküler tümör, Trombüs oluşumu, Kollateral akımı gösterir. Kontrast madde innomineyt ven ve VCS’un alt kısımlarında azalmış veya yoktur. Kollateral venöz yollar opaklaşır. Intralüminal dolma defekti görülür. TTİİA biopsisine yardım eder.

12 Tanı Kontrast venogram; Tedavi kararında önemli. Cerrahi by-pass mı? Stent mi?

13

14 Histolojik tanı İki nedenle çok önemli Ana tedaviyi oluşturmak için RT sonrası ciddi tanı zorlukları oluşmaktadır.

15

16 Tedavi Radyoterapi Malign etyolojide en yaygın kullanılan tedavi modelidir. Doz fraksiyonu, miktarı ve zamanlaması, 200 cGy/gün - 400 cGy/gün Total doz, (tedavi dozu değişkendir.) Lenfomada 3600 - 4400 cGy SLCC 4500 ve 6000 cGy NSLCC 6000 – 7000cGy Verilecek alanın belirlenmesi önemlidir. Lezyonun genişliğine, Pulmoner rezerve göre değişir.

17 Kemoterapi Küçük hücreli akciğer kanseri İlk tedavi olarak seçilebilir. Lokal hastalık ve genel durum iyi ise Cicplatin+Etoposide  RT önerilir. Yaygın hastalık KT tek başına uygulanmak istenir. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri İlaç rezistansı nedeni ile tek başına uygulanması önerilmez. Non-Hodgin’s Lenfoma RT ve KT tek başına semptomları giderir. RT sonrası lokal rekürrens olasılığı var. Tedavi

18 Cerrahi; Malign hastalıklarda önerilmez. KT ve RT dirençli olgulardır. Ortalama ömrün 6 ay olduğunu akılda tutmalı. Cerrahi sonrası trombüs veya diğer nedenlere VCSS tekrar olasılığı fazladır. Benign hastalıklarda Granülomatöz hastalıklar, Aortik anevrizma, Retrosternal guatr.

19 Cerrahi by-pass; Obstrüksiyon aşılmaya çalışılır. Sentetik greftler, Otolog perikard grefti Otolog ven grefti (tercih edilir.) Tedavi

20 Stent Perkutan yerleştirilir. Kendi kendine genişleyen stentlerdir. RT öncesi, KT ve RT esnasında uygulanabilir. 24-48 saatte semptomlar giderilir. Komplikasyonları; Trombozis, Retroperitoneal kanama, Ölüm, Kardiyak ritm sorunları, Tekrar tıkanma. Tedavi

21 Genel önlemler; Yatak istirahati, Baş elevasyonu, Oksijen tedavisi. Diüretik tedavisi Steroid verilmesi Antikoagulan tedavi, Trombolitik tedavi

22 Tedavi özeti

23 Yaşam beklentisi Ortalama yaşam beklentisi 6 aydır. NSCLC 1 yıllık sürvi <%1. Non-Hodgin lenfomalarda >%40.

24 Metastatic malignant teratoma


"Vena Cava Süperior Sendromu Dr. Salih TOPÇU Göğüs Cerrahisi Uzmanı Kocaeli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları