Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Vena Cava Süperior Sendromu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Vena Cava Süperior Sendromu"— Sunum transkripti:

1 Vena Cava Süperior Sendromu
Dr. Salih TOPÇU Göğüs Cerrahisi Uzmanı Kocaeli

2 Tanım, Klinik VCS’ün akut veya sub akut tıkanması nedeni ile oluşan semptomlar topluluğudur. Fasial ödem, Plathora, Göğüs duvarı ve boyun venlerinde dilatasyon, Solunum zorluğu, Konjiktival ödem, Santral sinir sistemi yakınmaları, Başağrısı Görme bozukluğu Bilinç bulanıklığı

3

4

5 Tarihçe İlk kez 1757 de William Hunter tanımlamıştır.
Sifilitik aort anevrizması olan hastasında.

6

7

8

9 Tanı Akciğer grafisi Mediastende genişleme görünümü, Kitle imajı;
Üst mediasten, Sağ hilus, Sağ üst lobda.

10 Mediastinal fibrozis nedeni ile VCSS

11 Tanı Toraks tomografisi Ekstravasküler veya intra vasküler tümör,
Trombüs oluşumu, Kollateral akımı gösterir. Kontrast madde innomineyt ven ve VCS’un alt kısımlarında azalmış veya yoktur. Kollateral venöz yollar opaklaşır. Intralüminal dolma defekti görülür. TTİİA biopsisine yardım eder.

12 Tanı Kontrast venogram; Tedavi kararında önemli. Cerrahi by-pass mı?
Stent mi?

13

14 Histolojik tanı İki nedenle çok önemli Ana tedaviyi oluşturmak için
RT sonrası ciddi tanı zorlukları oluşmaktadır.

15

16 Tedavi Radyoterapi Malign etyolojide en yaygın kullanılan tedavi modelidir. Doz fraksiyonu, miktarı ve zamanlaması, 200 cGy/gün cGy/gün Total doz, (tedavi dozu değişkendir.) Lenfomada cGy SLCC 4500 ve 6000 cGy NSLCC 6000 – 7000cGy Verilecek alanın belirlenmesi önemlidir. Lezyonun genişliğine, Pulmoner rezerve göre değişir.

17 Tedavi Kemoterapi Küçük hücreli akciğer kanseri
İlk tedavi olarak seçilebilir. Lokal hastalık ve genel durum iyi ise Cicplatin+Etoposide  RT önerilir. Yaygın hastalık KT tek başına uygulanmak istenir. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri İlaç rezistansı nedeni ile tek başına uygulanması önerilmez. Non-Hodgin’s Lenfoma RT ve KT tek başına semptomları giderir. RT sonrası lokal rekürrens olasılığı var.

18 Tedavi Cerrahi; Malign hastalıklarda önerilmez. Benign hastalıklarda
KT ve RT dirençli olgulardır. Ortalama ömrün 6 ay olduğunu akılda tutmalı. Cerrahi sonrası trombüs veya diğer nedenlere VCSS tekrar olasılığı fazladır. Benign hastalıklarda Granülomatöz hastalıklar, Aortik anevrizma, Retrosternal guatr.

19 Tedavi Cerrahi by-pass; Obstrüksiyon aşılmaya çalışılır.
Sentetik greftler, Otolog perikard grefti Otolog ven grefti (tercih edilir.)

20 Tedavi Stent Perkutan yerleştirilir.
Kendi kendine genişleyen stentlerdir. RT öncesi, KT ve RT esnasında uygulanabilir. 24-48 saatte semptomlar giderilir. Komplikasyonları; Trombozis, Retroperitoneal kanama, Ölüm, Kardiyak ritm sorunları, Tekrar tıkanma.

21 Tedavi Genel önlemler; Yatak istirahati, Baş elevasyonu,
Oksijen tedavisi. Diüretik tedavisi Steroid verilmesi Antikoagulan tedavi, Trombolitik tedavi

22 Tedavi özeti

23 Yaşam beklentisi Ortalama yaşam beklentisi 6 aydır.
NSCLC 1 yıllık sürvi <%1. Non-Hodgin lenfomalarda >%40.

24 Metastatic malignant teratoma


"Vena Cava Süperior Sendromu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları