Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

USLE C FAKTÖRÜ DR. GÜNAY ERPUL. C Faktörü USLE’de ürün yönetimi faktörü, belirli koşullar altında bir ürünün varlığında oluşan toprak kayıplarının, aynı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "USLE C FAKTÖRÜ DR. GÜNAY ERPUL. C Faktörü USLE’de ürün yönetimi faktörü, belirli koşullar altında bir ürünün varlığında oluşan toprak kayıplarının, aynı."— Sunum transkripti:

1 USLE C FAKTÖRÜ DR. GÜNAY ERPUL

2 C Faktörü USLE’de ürün yönetimi faktörü, belirli koşullar altında bir ürünün varlığında oluşan toprak kayıplarının, aynı alanın bitki örtüsüz ve devamlı nadasa bırakıldığı zamanda oluşan toprak kayıplarına oranıdır. A c : ürünlü parselden toprak kaybı A n : nadaslı parselden toprak kaybı

3 Standart USLE parseli: –22.1m uzunluk –9% eğim –4m genişlik AcAc AnAn

4 C Faktörü C Faktörü, yüzey örtüsü ve bitki (ürün) yönetimi değişkenlerinin erozyon üzerine olan ortak etkisinin değerlendirilmesidir. almaşık ekim ürün gelişme dönemi gelişim döneminin uzunluğu kültürel uygulamalar bitkisel artık yönetimi yıl içi yağış dağılımı

5 C Faktörü C faktörünün sayısal olarak ifade edilmesi için, ürün gelişim evreleri ve süreleri belirlenmelidir. Ayrıca, bu evreler, herhangi bir bölge için, yağış erosivite dağılımı ile birlikte değerlendirilmelidir. Kısaca, C faktörünü hesaplamak amacıyla 6 değişik ürün gelişim evresi belirlenmiştir (Wischmeier ve Smith, 1978). Wischmeier, W. H. and D. D. Smith. 1978. Predicting rainfall-erosion losses. A guide to conservation planning. Agric. Handbook No. 537. Washington, D. C., USDA.

6 C Faktörü Bitki gelişim evresiToprak yüzeyini örtme %’si C Faktörü Pulluk (toprak işleme)-1,00 Tohum Yatağı100,90 İlk çıkış50 (Pamuk: 30)0,50 (Pamuk: 0,70) Gelişme75 (Pamuk: 60)0,25 (Pamuk: 0,30) Olgunlaşma900,10 Anız20 - 500,50 – 0,80

7 C Faktörü Aylık yağışlarla birlikte C Faktörünün değerlendirilmesi C p : her bir gelişim evresinin C faktörü %P: her bir gelişim evresinde düşen yağış miktarının yıllık yağış toplamına oranı

8 AyP (mm)%P% ÖrtüCpCp C p x %P Ağustos48,05,5100,904,95 Eylül20,52100,901,80 Ekim57,76200,804,80 Kasım82,69300,706,30 Aralık148,317500,508,50 Ocak280,631750,257,75 Şubat119,713,5900,101,35 Mart82,59200,807,20 Nisan32,64200,803,20 Mayıs7,91200,80 Haziran2,60,5200,800,40 Temmuz15,11,5200,801,20  898  100  48,25 C = 0,48 C Faktörü

9 Arazi kullanımı (ürün / bitki yönetimi) C Nadas1,00 Tohum yatağı (Anızsız)0,80 Mısır (maximum örtü)0,25 İyi tesis edilmiş otlak0,004 Zayıf otlak0,10 Yaygın sıra bitkileri (yıllık ortalama)0,40 A =R x K x LS x C x P

10 C Faktörü ÜrünC Tane Mısır0,40 Silajlık Mısır, Kahve & Kanola0,50 Tahıl (Yazlık & Kışlık)0,35 Mevsimsel Bahçe Bitkileri0,50 Meyva Ağaçları0,10 Otlak ve Mer’a0,02

11 Örtü yönetimi etkileri Kanopi örtüsü ile tutulan yağmur damlaları Kanopi tarafından tutulamayan yağmur damlaları Kanopi tarafından tutulan yağmur damlaları Kanopi örtüsü Yüzey örtüsü Sırtlar Gömülü artık Ölü kökler Canlı kökler Önceki nem kapsamı Toprak sıkışması Random roughness

12 Kanopi Toprak yüzeyinden belirli bir yükseklikte bulunan örtü, yağmur damlalarının doğrudan etkisini önleyebilir, ama toprak yüzeyinde olmadıkları için yüzey akışlar üzerinde etkileri yoktur Ana değişkenler –Kanopi tarafından örtülen toprak yüzeyinin yüzdesi –Etkili düşme yüksekliği

13 Etkili Düşme Yüksekliği Etkili düşme yüksekliği Kanopi yüksekliği Kanopinin yerden yüksekliği Kanopi yoğunluğunun değişimi Tepeye yakın örtü yoğunluğu

14 Farklı taça sahip kanopilerden yağmur damlası düşme yükseklikleri Etkili Düşme Yüksekliği

15 KANOPİ ÖRTÜSÜ %’Sİ KANOPİ ÖRTÜSÜ C FAKTÖRÜ Kanopi

16 Toprak yüzeyindeki örtü Toprak ile doğrudan temasta olan örtü matertali, yağmur damlalarının etkisini engellediği gibi, yüzey akışları yavaşlatır ve toprağa su geçirgenliğini artırır Örnekler –Canlı bitki materyalleri –Bitki artıkları (Çer-çöp) –Uygulanan örtü materyalleri (mulch) –Kaya parçacıkları (taş-çakıl)

17 Yüzey örtüsü etkinliği

18 E: yüzey örtüsü etkinliği b: etkinlik katsayısı [b = 0,050 (parmak); b = 0,025 (yüzey)]  : % örtü Yüzey örtüsü %’si Yüzey örtüsü etkinliği

19 Yüzey örtüsü %’si Yüzey örtüsü etkinliği b = 0,035 (tipik tarım arazisi erozyon koşullarında)

20 C – faktörü: Kanopi (ağaç, çalı, vs) ve yüzey koruyucu örtülerinin ortak etkisi Koruyucu örtü %’si C faktörü Kanopi yüksekliği: 1 m

21 A =R x K x LS x C x P C Faktörü K 1 : 0,2 s: %5 l: 50 m K 2 : 0,3 s: %10 l: 100 m K 3 : 0,4 s: %5 l: 50 m K 4 : 0,5 s: %10 l: 100 m R = 100

22 A =R x K x LS x C x P a)Sistemdeki toplam toprak kaybını hesaplayınız (C = 1 ve P = 1) (ton ha -1 yıl -1 )? b)Sistemdeki toplam toprak kaybını C 1 = 0,1 olduğunda hesaplayınız (ton ha -1 yıl -1 )? c)Sistemdeki toplam toprak kaybını C 2 = 0,7 olduğunda hesaplayınız (ton ha -1 yıl -1 )? d)Sistemdeki toplam toprak kaybını C 1 = 0,1 ve C 2 = 0,7’nin arazideki dağılımı %50 olduğunda hesaplayınız (ton ha -1 yıl -1 )? C 1 – C 1 – C 2 – C 2 C 2 – C 2 – C 1 – C 1 C 1 – C 2 – C 2 – C 1 C 2 – C 1 – C 1 – C 2

23 A =R x K x LS x C x P ARKLSCPton ha -1 yıl -1 A1A1 1000,20.651,00 = 13 A2A2 1000,32,301,00 = 69 A3A3 1000,40,651,00 = 26 A4A4 1000,52,301,00 = 115  223 a)

24 A =R x K x LS x C x P ARKLSCPton ha -1 yıl -1 A1A1 1000,20.650,101,00= 1,3 A2A2 1000,32,300,101,00= 6,9 A3A3 1000,40,650,101,00= 2,6 A4A4 1000,52,300,101,00 = 11.5  22.3 b)

25 A =R x K x LS x C x P ARKLSCPton ha -1 yıl -1 A1A1 1000,20.650,701,00= 9,1 A2A2 1000,32,300,701,00= 48,3 A3A3 1000,40,650,701,00= 18,2 A4A4 1000,52,300,701,00 = 80,5  156,1 c)

26 A =R x K x LS x C x P ARKLSCPton ha -1 yıl -1 A1A1 1000,20.650,101,00= 1,3 A2A2 1000,32,300,101,00= 6,9 A3A3 1000,40,650,701,00= 18,2 A4A4 1000,52,300,701,00 = 80,5  106,9 d 1 ) C 1 – C 1 – C 2 – C 2

27 A =R x K x LS x C x P ARKLSCPton ha -1 yıl -1 A1A1 1000,20.650,701,00= 9,1 A2A2 1000,32,300,701,00= 48,3 A3A3 1000,40,650,101,00= 2,6 A4A4 1000,52,300,101,00 = 11.5  71,5 d 2 ) C 2 – C 2 – C 1 – C 1

28 A =R x K x LS x C x P ARKLSCPton ha -1 yıl -1 A1A1 1000,20.650,101,00= 1,3 A2A2 1000,32,300,701,00= 48,3 A3A3 1000,40,650,701,00= 18,2 A4A4 1000,52,300,101,00 = 11.5  79,3 d 2 ) C 1 – C 2 – C 2 – C 1

29 A =R x K x LS x C x P ARKLSCPton ha -1 yıl -1 A1A1 1000,20.650,701,00= 9,1 A2A2 1000,32,300,101,00= 6,9 A3A3 1000,40,650,101,00= 2,6 A4A4 1000,52,300,701,00 = 80,5  99,1 d 2 ) C 2 – C 1 – C 1 – C 2


"USLE C FAKTÖRÜ DR. GÜNAY ERPUL. C Faktörü USLE’de ürün yönetimi faktörü, belirli koşullar altında bir ürünün varlığında oluşan toprak kayıplarının, aynı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları