Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENET İ K.  ANNE, BABA VE O Ğ UL DÖLLER ARASINDAK İ BENZERL İ KLER İ VE FARKLILIKLARI AÇIKLAYAN B İ L İ MDALINA GENET İ K DEN İ R.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENET İ K.  ANNE, BABA VE O Ğ UL DÖLLER ARASINDAK İ BENZERL İ KLER İ VE FARKLILIKLARI AÇIKLAYAN B İ L İ MDALINA GENET İ K DEN İ R."— Sunum transkripti:

1 GENET İ K

2  ANNE, BABA VE O Ğ UL DÖLLER ARASINDAK İ BENZERL İ KLER İ VE FARKLILIKLARI AÇIKLAYAN B İ L İ MDALINA GENET İ K DEN İ R

3 CANLILARDA KALITSAL ÖZELL İ KLER KROMOZOMLAR ÜZER İ NDE K İ GENLERDE Şİ FRELENM İŞ T İ R

4 GENLER PROTE İ N TAR İ FL İ D İ R VE CANLININ BELL İ ÖZELL İ KLER İ NDEN SORUMLU DNA PARÇALARIDIR

5 SONUÇ OLARAK PROTE İ N VE GENLER DNA LARI DNA LARDA KROMOZOMLARI OLU Ş TURUR

6 KROMOZOMLAR HÜCRE BÖLÜNMES İ SIRASINDA BEL İ RGENLE Ş EREK KROMAT İ D ADI VER İ LEN YAPILARA DÖNÜ Ş ÜR

7 Ş EK İ L VE YAPI BAKIMINDAN BENZER OLAN KROMOZOMLARA HOMOLOG KROMOZOM DEN İ R

8 KROMOZOM SAYISI CANLILARDA FARKLILIK GÖSTER İ R  ÖRNE Ğİ N  KED İ de 38 KROMOZOM AT ta 64 KROMOZOM  E Ğ RELT İ OTUN da…1020 KROMOZOM  SO Ğ AN da 16 KROMOZOM

9 KROMOZOM SAYILARI AYNI OLAN CANLILARDA VARDIR  İ NSAN VE MOL İ BALI Ğ I…….46 KROMOZOM  Ş EMPAZE VE PATATESTE….48 KROMOZOM  GÜVERC İ N VE MEYVE S İ NE Ğİ NDE …16KROMOZOM

10 KROMOZOMSAYILARI AYNI OLMASINA RA Ğ MEN BU CANLILAR FARKLI ÖZELL İ KTED İ R  ÖYLEYSE CANLILARI FARKLI YAPAN KROMOZOMSAYILARI DE Ğİ L KROMOZOMLARDA YER ALAN GENLER İ N FARKLILILI Ğ IDIR

11 İ NSAN KROMOZOM SAYISI 46 DIR  BUNLARIN YARISI ANNEDEN YARISI BABADAN GEL İ R

12 VÜCUT HÜCRELER İ NDEK İ KROMOZOMLAR 2n İ LE GÖSTER İ L İ R  İ NSAN DA 2n=46  ÜREME HÜCRELER İ NDEK İ KROMOZOMLAR n İ LE GÖSTER İ L İ R  İ NSANDA n=23

13  ANNE BABA  2n=46 2N=46 YUMURTA SPERM n=23 n=23 n=23 n=23 YAVRU YAVRU 2n=46 2n=46

14 BULUNDU Ğ U CANLIDA ETK İ S İ N İ GÖSTEREN GENE BASKIN GEN DEN İ R (DOM İ NANT)  BASKIN GEN BÜYÜK HARFLE GÖSTER İ L İ R  A.B..K,L,M,N……

15 BULUNDU Ğ U CANLIDA ETK İ S İ N İ ANCAK DOM İ NANT GEN OLMADI Ğ I ZAMAN GÖSTERENGENE ÇEK İ N İ K GEN DEN İ R (RESES İ F) KÜÇÜKHARFLE GÖSTER İ L İ R a,b,k,l..

16 ARI DÖL(HOMOZ İ GOT)  YAVRUDA B İ R KARAKTER ÜZER İ NDE ETK İ L İ OLAN İ K İ GEN İ N AYNI Ş EK İ L VE ÖZELL İ KTE OLMASIDIR(AA,bb,CC)

17 MELEZ DÖL(HETEREZ İ GOT)  YAVRUDA B İ R KARAKTER ÜZER İ NDE ETK İ L İ OLAN İ K İ GEN İ N FARKLI Ş EK İ L VE ÖZELL İ KTE OLMASIDIR (Aa,Bb,Cc)  arı döl melez döl melez döl arı döl

18 İ NSANLARDA; S İ YAH SAÇ… >.SARI SAÇA S İ YAH SAÇ… >.SARI SAÇA  S İ YAH GÖZ…… > MAV İ VE YE Şİ L GÖZE  KOYU TEN… > AÇIK TENE  KIVIRCIK SAÇ…… > DÜZ SAÇA  BASKINDIR

19 BEZELYELERDE;  UZUN BOY…..KISA BOYA  KIRMIZI Ç İ ÇEK RENG İ …..BEYAZ Ç İ ÇEK RENG İ NE  SARI TOHUM…..YE Şİ L TOHUMA  YUVARLAK TOHUM…BURU Ş UK TOHUMA BASKINDIR

20

21 MENDEL İ N ÇALI Ş MALARI  KALITIMIN TEMEL İ N İ GREGOR MENDEL OLU Ş TURUR  MENDEL ÇALI Ş MALARINI BEZELYELER ÜZER İ NDE YAPMI Ş TIR ÇÜNKÜ  KOLAY YET İŞ T İ R İ L İ R OLMALARI  ÇOK ÇE Şİ TL İ OLMALARI  SAF DÖL OLU Ş TURMAYA UYGUN OLMALARI KOLAYLIK SA Ğ LAMI Ş TIR

22 Beyaz ve kırmızı bezelyenin tozla ş masından %100mor bezelye ortaya çıktı ğ ını görmü ş tür

23 İ K İ HOMOZ İ GOT BEZELYEY İ ÇAPRAZLAMI Ş TIR

24 SONUÇTA OLU Ş AN 1.DÖLLER İ N %100 MELEZ OLDU Ğ UNU GÖRMÜ Ş TÜR

25 DAHA SONRA OLU Ş AN 2.DÖLLER İ N %50MELEZ %50 ARI OLDU Ğ UNU GÖRMÜ Ş TÜR

26 AYNI YÖNTEMLERLE İ NSANLAR ARASINDAK İ ÖZELL İ KLER İ N AKTARIMI DA ANLA Ş ILMI Ş TIR

27 ÖRNEKLER ÇO Ğ ALTILAB İ L İ R

28 ÖRNEKLER TÜM CANLILAR İ Ç İ N UYGULANAB İ L İ RD İ R

29 GENOT İ P;B İ RCANLININ SAH İ P OLDU Ğ U GENLER İ N TOPLAMIDIR  ÖRNE Ğİ N SAÇ RENG İ KARAKTER İ  S….S İ YAH SAÇ s…SARI SAÇ  GENOT İ P  SS…..HOMOZ İ GOT BASKIN  Ss….HETEROZ İ GOT BASKIN  ss….HOMOZ İ GOT ÇEK İ N İ K

30 FENOT İ P ;CANLININ ALDI Ğ I GENLER İ N B İ REYDEK İ DI Ş GÖRÜNÜ Ş ÜDÜR  GENOT İ P FENOT İ P  SS……………………………..S S İ YAH  Ss……………………………S S İ YAH  ss………………………………s SARI

31 KALITSAL KARAKTERLER İ N NES İ LDEN NES İ LE GENLERLE AKTARILDI Ğ INI GÖK Ş EN AKSÜT İ NEGÖL KOÇ İ.Ö.O


"GENET İ K.  ANNE, BABA VE O Ğ UL DÖLLER ARASINDAK İ BENZERL İ KLER İ VE FARKLILIKLARI AÇIKLAYAN B İ L İ MDALINA GENET İ K DEN İ R." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları