Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL MÜDÜRÜ İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL MÜDÜRÜ İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir."— Sunum transkripti:

1 OKUL MÜDÜRÜ İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

2 1.Kurumun başarısı ve geleceği için sorumluluk alma, 2.Öğrenme ve öğretim ortamına rehberlik etme, 3.Alanında uzman öğretmenleri bulma, istedikleri alanlarda gelişimlerini destekleme ve kurumda kalmalarını sağlama, 4.Etkili bir okul iklimi (Kurum Kültürü) oluşmasını sağlama. Bir müdürü “müdür” yapan dört temel özellik vardır: İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

3  Değer vererek yönetmek  İletişim kurarak yönetmek  Kulak vererek yönetmek  İkna ederek yönetmek  Uzlaşarak yönetmek  Güven vererek yönetmek “İnsana Duyarlı” Kurum Kültürü(YÖNETİŞİM ) İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

4 Başarılı Kurum BAŞARILI KURUMLAR; GÜÇLÜ KÜLTÜRE SAHİP OLAN KURUMLARDIR.4 İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

5 Kurum Kimliği Kurumun kendine özgü inanç ve değerlerinin, kişiliğinin olmasıdır. Kurumun kendine özgü inanç ve değerlerinin, kişiliğinin olmasıdır. Bir topluluğun sahip olduğu ve paylaştığı yaşam biçimidir. Bir topluluğun sahip olduğu ve paylaştığı yaşam biçimidir.7 İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

6  Kurumu başarıya götürecek açık ve seçik bir misyona,  Bu misyonu destekleyen ve tüm çalışanların paylaştığı değerlere,  Bu değerleri temsil eden ve rol modeli oluşturan kahramanlara,  Kurum kültürünü pekiştiren ve yaşatan öykülere, geleneklere ve törenlere ve  Kurum kültürünü yöneten yöneticilere sahiptirler. 9 Başarılı Kurumlar Güçlü Kültüre Sahip Olan Kurumlardır İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

7 Kurumda paylaşılan temel değerlerin ve inançların bütünüdür, Kurumun ruhudur. Kurumda paylaşılan temel değerlerin ve inançların bütünüdür, Kurumun ruhudur. Tüm çalışanlar tarafından paylaşılan alışkanlıklar, tutum ve davranış kalıplarından oluşur. Tüm çalışanlar tarafından paylaşılan alışkanlıklar, tutum ve davranış kalıplarından oluşur. Bir kurum içinde oluşmuş, paylaşılan ortak inançlar, değerler ve alışılagelmiş davranış kalıplarıdır. Bir kurum içinde oluşmuş, paylaşılan ortak inançlar, değerler ve alışılagelmiş davranış kalıplarıdır.10 Kurum Kültürü Nedir? İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

8 Kurum Kültürü Kurum Kültürü İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

9 İnsanların; İnsanların; Giyim tarzları, Giyim tarzları, Birbirlerine ve diğer insanlara hitap tarzları ve davranışları, sloganları, törenleri, öyküleri Birbirlerine ve diğer insanlara hitap tarzları ve davranışları, sloganları, törenleri, öyküleri Telefon konuşmaları, Telefon konuşmaları, Toplantı düzeni, fiziksel ortamları Toplantı düzeni, fiziksel ortamları Yeni fikir geliştirme, Yeni fikir geliştirme, Öğrenme ve öğretme, Öğrenme ve öğretme, Araştırma, Araştırma, Yaratıcılık, Yaratıcılık, Fedakârlık Fedakârlık konuları da Kurum Kültürünün parçalarıdır. konuları da Kurum Kültürünün parçalarıdır.12 Kurum Kültürünün Unsurları İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

10 Öğrenilir Öğrenilir Hem neden hem sonuçtur Hem neden hem sonuçtur Hem sürekli hem değişkendir Hem sürekli hem değişkendir Kısmen bilinçdışıdır Kısmen bilinçdışıdır Tarihseldir Tarihseldir Ortak olarak anlaşılır, paylaşılmayabilir Ortak olarak anlaşılır, paylaşılmayabilir13 Kurum Kültürünün Temel özellikleri İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

11 Çalışanlar arasında birlik ve beraberlik sağlar motivasyonu ve verimliliği artırır. Çalışanlar arasında birlik ve beraberlik sağlar motivasyonu ve verimliliği artırır. İnsan mutlu olduğu yere daha fazla bağlanır. İnsan mutlu olduğu yere daha fazla bağlanır. Kişilerin birbirleriyle olan ilişki, iletişim ve etkileşim biçimini belirler. Kişilerin birbirleriyle olan ilişki, iletişim ve etkileşim biçimini belirler. Çalışanlara organizasyonda aidiyet hissi verir. Çalışanlara organizasyonda aidiyet hissi verir. İnanç ve değerlere bağımlılık yaratır. İnanç ve değerlere bağımlılık yaratır. Çalışanlar arasında sinerji yaratır. Çalışanlar arasında sinerji yaratır.14 Kurum Kültürünün Temel özellikleri İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

12  Bireysel Kalite  Ürün Kalitesi  Hizmet Kalitesi  Takım Kalitesi  Kurum Kalitesi Kurumsal Kültürü Etkileyen Faktörler İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

13 Kurum ile ilgili sahip olunan bilgiler, deneyimler, inanç ve değerler, bunların karşılıklı etkileşimleri sonucunda oluşan ve o kurumun dış görünümünün özünü temsil eden izlenim olarak tanımlanır. Kurum ile ilgili sahip olunan bilgiler, deneyimler, inanç ve değerler, bunların karşılıklı etkileşimleri sonucunda oluşan ve o kurumun dış görünümünün özünü temsil eden izlenim olarak tanımlanır. Çalışan kişi, kurumun aslî ve en önemli organıdır. Çalışan kişi, kurumun aslî ve en önemli organıdır.16 Kurumsal İmaj İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

14 Birey-Kurum kültürü İlişkisi Kurum çalışanı, kurum kültürünün Eseri Eseri Kullanıcısı Kullanıcısı Taşıyıcısı Taşıyıcısı Geliştiricisidir. Geliştiricisidir. Bu dört boyut yerine gelebildiğinde kurum kültürü güçlü ve dinamik bir yapıya sahip olacaktır. 18 İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

15 Yöneticilerin sorumluluklarını yerine getiriş biçimleri, Yöneticilerin sorumluluklarını yerine getiriş biçimleri, Çalışanların bağlılığı, morali, birbirlerine olan güveni, Çalışanların bağlılığı, morali, birbirlerine olan güveni, Yazılı olmayan uygulama, alışkanlık, gelenekler, Yazılı olmayan uygulama, alışkanlık, gelenekler, Eleştiri ve yapılan eleştiriye yaklaşım tarzları, Eleştiri ve yapılan eleştiriye yaklaşım tarzları, Kurumun iş sonuçları ve çalışanların bu sonuçlara sahip çıkma dereceleri, Kurumun iş sonuçları ve çalışanların bu sonuçlara sahip çıkma dereceleri, Misyon, vizyon, ilke ve değerler, Misyon, vizyon, ilke ve değerler, Politika ve prosedürler. Politika ve prosedürler.19 Kurum Kültürünü Oluşturan Kavramlar İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

16 Bir yere ait olmak için; diğerlerinden farklılaşan, kendine özgü kültürü ve değerleri olan BİR YER olması gerekir. Bir yere ait olmak için; diğerlerinden farklılaşan, kendine özgü kültürü ve değerleri olan BİR YER olması gerekir. Tanınma ve takdir, çok önemlidir. Tanınma ve takdir, çok önemlidir.20 Aidiyet Kültürü İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

17 SAĞLIKLI BİR GELİŞMENİN BAŞLANGIÇ NOKTASI AİDİYET KÜLTÜRÜDÜR. 21 Aidiyet Kültürü Döngüsü İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

18 İLETİŞİM NEDİR ? İki birim arasında birbiriyle ilişkili mesaj alışverişidir. İki birim arasında birbiriyle ilişkili mesaj alışverişidir. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her yolla başkalarına aktarılabilmesidir. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her yolla başkalarına aktarılabilmesidir. İki ya da daha fazla sayıdaki insan arasındaki sesler, yüz ifadeleri, mimikler ve vücut hareketleri yoluyla iletilen ve anlam taşıyan bir süreçtir. İki ya da daha fazla sayıdaki insan arasındaki sesler, yüz ifadeleri, mimikler ve vücut hareketleri yoluyla iletilen ve anlam taşıyan bir süreçtir. İLETİŞİM SÜRECİ İLETİŞİM SÜRECİ Sağlıklı ve doğru,iletişimi gerçekleştirmek için öncelikle iletişim sürecini anlamak gerekir. ANLAMAK VE ANLAŞILMAK 25 İletişim Becerileri İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

19 KİŞİ İÇİ İLETİŞİM Kendi içimizde ve kendi kendimizle kurduğumuz iletişimdir. 1- DUYMA 2- ALGILAMA 3- DÜŞÜNME 4- YORUMLAMA KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Küçük bir topluluğun kendi içindeki iletişimdir. GRUP İÇİ İLETİŞİM Daha geniş bir kitlenin (grubun) kurduğu iletişimdir. KİTLE İLE İLETİŞİM Geniş bir kitleye ulaşan ya da bu kitle tarafından kullanılan, yararlanılan iletişimdir. 26 İletişim Sistemleri İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

20 Sinerji doğada her yerde vardır. İki bitkiyi yan yana diktiğinizde kökler birbirine karışır ve toprağın niteliği de gelişir. İki tahta parçasını bir araya koyduğunuz zaman ayrı ayrı taşıyabilecekleri ağırlıktan daha fazlasını kaldırırlar. Sinerjiyle iletişim kurduğunuz zaman zihninizi ve yüreğinizi yeni imkanlara ve seçeneklere açmış olursunuz. Sinerji heyecan verir. KURUMUMUZDA SİNERJİYE ÖNEM VERELİM!!!! 27 Sinerjik İletişim İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

21 İnsanlar üzerindeki etkimiz, sözlü ve sözsüz iletişimimize, görüntümüze, tavır ve davranışlarımıza bağlıdır. % 55 Görüntü ve Beden Dilinden oluşur. % 55 Görüntü ve Beden Dilinden oluşur. % 38 Konuşma, ses tonu, akıcılık, tonlama,vurgulamadan oluşur. % 38 Konuşma, ses tonu, akıcılık, tonlama,vurgulamadan oluşur. % 7 Ne söylediğimizdir. % 7 Ne söylediğimizdir. KİŞİSEL İMAJ; Başkalarının üzerinde bırakılan ilk iz, ilk izlenimdir. Çok kısa bir sürede oluşur. 28 İlk İzlenim Nedir? İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

22 NEZAKET BULAŞICIDIR, KARŞINIZDAKİNE DE GEÇER; TEŞEKKÜR ETMEK LÜTFEN DEMEK İZİN İSTEMEK ÖZÜR DİLEMEK KİBARCA YÖNLENDİRMEK 29 İletişimde Nezaket İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

23  V erdikleriniz  A aldıklarınız  Y anyana  B üyülü  E tki Müşteri Odaklılık İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

24 ANLATIM HATALARI, ANLATIM HATALARI, ALGI FARKLILIĞI, ALGI FARKLILIĞI, ALGI SEVİYESİ, ALGI SEVİYESİ, ALGIDA SEÇİCİLİK, ALGIDA SEÇİCİLİK, DUYGULARIN DİKKATE ALINMAMASI, DUYGULARIN DİKKATE ALINMAMASI, GÜVEN VE ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ, GÜVEN VE ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ, GERİ BİLDİRİM EKSİKLİĞİ, GERİ BİLDİRİM EKSİKLİĞİ, ORTAMIN UYGUN OLMAMASI, ORTAMIN UYGUN OLMAMASI, YANLIŞ KANAL SEÇİMİ. YANLIŞ KANAL SEÇİMİ.30 İletişimi Engelleyen Faktörler İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

25 DARGINLIK VE GÜCENME, DARGINLIK VE GÜCENME, SUÇLULUK VE UTANMA DUYGULARI, SUÇLULUK VE UTANMA DUYGULARI, KORKU VE KAYGI DURUMLARI, KORKU VE KAYGI DURUMLARI, ODAKLANAN BİR DURUM OLMAMASI, ODAKLANAN BİR DURUM OLMAMASI, YÖNÜNÜZÜN – DEĞERLERİNİZİN – HEDEFLERİNİZİN AÇIKÇA BELİRLENMEMİŞ OLMASI. YÖNÜNÜZÜN – DEĞERLERİNİZİN – HEDEFLERİNİZİN AÇIKÇA BELİRLENMEMİŞ OLMASI.31 İletişim Güçlüğü İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

26 İnsanın duygu ve düşüncelerini, çeşitli sesler aracılığıyla karşısındaki kişi ya da kişilere aktarmasıdır. İnsanın duygu ve düşüncelerini, çeşitli sesler aracılığıyla karşısındaki kişi ya da kişilere aktarmasıdır. Konuşma, bütün düşüncelerin çeşitli renk ve derinlikler verilerek sesler yoluyla bestelenmesidir. Konuşma, bütün düşüncelerin çeşitli renk ve derinlikler verilerek sesler yoluyla bestelenmesidir. Konuşma bir harekettir. İyi bir konuşmacı kullandığı sözcüklerle, ses tonuyla, vurgulamaları ile beynimizde bir resim çizer. Konuşma bir harekettir. İyi bir konuşmacı kullandığı sözcüklerle, ses tonuyla, vurgulamaları ile beynimizde bir resim çizer. 32 32 Etkili Konuşmak İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

27 İş rollerinin gerektirdiği farklılıkları bir fırsat olarak görmek yerine, kendi özelliklerini ve bundan kaynaklanan farklı fikir ve yaklaşımları üstünlük olarak karşısındakine kabul ettirmeye çalışmak, ÇATIŞMA doğurur. ÇATIŞMA doğurur.ÇATIŞMA; İki ve daha çok insan veya grup arasında yaşanan farklı ihtiyaç ve fikirlere dayanan rekabetçi davranış ve anlaşmazlıklardır. 33 İletişim Çatışmaları İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

28 BİLGİ FARKLILIKLARI BİLGİ FARKLILIKLARI ALGILAMA FARKLILIKLARI ALGILAMA FARKLILIKLARI DEĞER VE İNANÇ FARKLILIKLARI DEĞER VE İNANÇ FARKLILIKLARI KAYNAKLARIN KISITLI OLUŞU KAYNAKLARIN KISITLI OLUŞU REKABET REKABET BEN MERKEZCİLİK BEN MERKEZCİLİK GÜVEN EKSİKLİĞİ GÜVEN EKSİKLİĞİ34 Çatışmanın Temel Nedenleri İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

29 TAKIM, BİREYLER TOPLULUĞUDUR.  Meslek, düşünce, duygu, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluktur.  Takım içinde bireyler birbirlerini tamamlayıcı bilgi, beceri ve yeteneklere sahiptirler.  Ortak bir amaç için bir arada bulunurlar.  Bir araya gelmelerine neden olan konu ile ilgili ortak bir yaklaşım kullanırlar.  Hepsinin gerçekleştirmek için uğraştığı performans hedefleri ortaktır.  Ortak amaç ve hedeflere ulaşmada her bir birey sorumluluk taşır. 35 Takım Nedir? İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

30 Bir grubun, bir birlikteliğin ortaya koyduğu Bir grubun, bir birlikteliğin ortaya koyduğu ortak ve yüksek performansın bir sonucudur. TAKIMDAŞLIK Bir kurumda ne iş yapıyor olursa olsun, hangi kademe de bulunursa bulunsun herkesi kapsar. Bir kurumda ne iş yapıyor olursa olsun, hangi kademe de bulunursa bulunsun herkesi kapsar. Çalışanlardan takımdaşlık bakış açısına sahip olmaları ve bunları gerçekleştirmeleri yani takımdaşlık kültürünü oluşturmaları beklenir. Bunlar; Çalışanlardan takımdaşlık bakış açısına sahip olmaları ve bunları gerçekleştirmeleri yani takımdaşlık kültürünü oluşturmaları beklenir. Bunlar; SORUMLULUK+BAĞLILIK+İNİSİYATİFDİR. 36 Takım Kalitesi İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

31 TAKIMDAŞLIKTA AMAÇ; Tüm Kurum Çalışan, Yönetici ve Paydaşların enerjisinin, kurumun geleceğini güvence altına almak için devreye sokmaktır. Tüm Kurum Çalışan, Yönetici ve Paydaşların enerjisinin, kurumun geleceğini güvence altına almak için devreye sokmaktır. TAKIMDAŞLIK KÜLTÜRÜ; Her bir çalışanın hem kendisinin hem de takımının kazanması için oynamasıdır. 37 Takım Kalitesi İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

32

33  Küçük düşünmek,  Uygunsuz davranışlarda bulunmak,  Dedikodu yapmak,  İnatlaşmak,  Eleştiriye kapalı olmak,  Yalnız bırakmak,  Suçlamak... 41 Takımda Engeller... İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

34 Takım olmanın temel unsurları:  Birbirini dinlemek,  Birbirine yeterli zaman ayırmak,  Birbirini iyi tanımak,  Ortak faaliyetlerde bulunmak,  Yaralanmaktan, üzülmekten korkmamak,  Birbirine yalan söylememek, dürüst olmak,  Yapay birliktelikten kaçınmak,  Birbirine dost olmak... 42 Takım Çalışması ve Güven Takım Çalışması ve Güven İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

35 Bütün mevzuat aynı ama müdürler farklı? İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir

36 { Bir işi; Bir işi; ► Bilen yapar, ► Az bilen akıl verir, ► Bilmeyen eleştirir

37 SON SÖZ BELKİ TEK BİR SÖZ; SON SÖZ BELKİ TEK BİR SÖZ; İNSANI YAŞATKİ DEVLET YAŞASIN İNSANI YAŞATKİ DEVLET YAŞASIN İNSAN OLMAZSA DEVLET OLMAZ İNSAN OLMAZSA DEVLET OLMAZ (Şeyh Edebali) İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir


"OKUL MÜDÜRÜ İdris Düzcan Maarif Müfettişi VI. Grup Sorumlusu İzmir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları