Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KEŞFEDEREK ÖĞRENME (BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KEŞFEDEREK ÖĞRENME (BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME)"— Sunum transkripti:

1 KEŞFEDEREK ÖĞRENME (BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME)

2 Buluş Yoluyla Öğrenme Buluş yoluyla öğretim modeli J. S. Bruner tarafından geliştirilmiştir. Bu model ilk ortaya atıldığı 1960’lı yılların başından günümüze değin dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmıştır. Ülkemizde de Bruner’ in yaklaşımının etkileri 1968 yılında hazırlanan ilkokul programlarında görülmektedir.

3 Buluş Yoluyla Öğrenme Nedir?
Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik edici bir öğretim yaklaşımıdır.

4 Buluş Yoluyla Öğrenme Buluş yoluyla öğrenmeyi uygulamada önemli bir nokta; öğrencilerde öğrenilecek konuya karşı merak uyandırmaktır.

5 Öğretmenin Rolü Bruner’ e göre öğretmenin rolü, öğrencinin kendi kendine öğrenebileceği ortamı oluşturmaktır. Öğretmen örnekleri sunar ve öğrenci konunun özelliklerini keşfedinceye kadar örneklerle çalışılır.

6 Öğretmenin Rolü Öğretici değil kolaylaştırıcıdır.
Öğrencilerin ilgilerine,sorunlarına önem verir. Öğrencileri güdülemeye önem verir. Öğrenmeyi öğrenmelerine yardım eder. Kılavuzluk Danışmanlık Ortaklık Yardımcılık

7 Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları
Öğrencinin öğrenmeye hazır oluşunu sağlayacak yaşantıların belirlenmesi. Çocuğun anlama, keşfetme merakını giderme isteği yönlendirilmeli ve teşvik edilmelidir.

8 Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları
Öğrencileri, keşfetmeye yöneltme için yapılacak başlıca işlemler şunlardır: Öğrencileri buluş yoluyla öğrenme için yönlendirirken merakı canlandırmak işin ilk ve en önemli basamağıdır.

9 Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları
Öğretmenin desteği ve yardımı çok büyük önem taşır. Öğrenciyi harekete geçirmede üçüncü önemli nokta anlamlı bir araştırma ya da buluş için yapılan çabaların yönünün belli olmasıdır.

10 Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları
Öğretim içeriğinin yapılandırılması ve onun nitelikleri. Konuları çocuğun zihinsel gelişim düzeyine göre ayarlamak ve öğretimde onun çevresine bakış tarzını dikkate almak gerekmektedir.

11 Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları
Öğrenmelerde kalıcılığı sağlamak için, daha çok genellemeler üzerinde durmak, anlamlı ve özlü özetlere ulaşmak gerekmektedir.

12 Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları
Öğrenme yaşantılarının sıralanması. Bruner’ e göre, zihinsel gelişim bir sıra izler. Bu nedenle de öğrenme sürecindeki yaşantılar öğrencinin zihinsel gelişimine göre sıralanmalıdır.

13 Buluş Yoluyla Öğretmenin Esasları
Pekiştireçlerin rolü. Bruner’ in öğretme kuramında pekiştirme önemli bir yer tutar. Pekiştirme öğreniciye amacına ulaşmakta olduğunu duyurmalı ve onu güdeleyebilmelidir.

14 Belli Başlı Yöntemler ve Yaklaşımlar
Örnek-Kural Yöntemi Buluş yoluyla öğrenmede öğretmen, örnekleri sunar ve öğrenci konunun yapısını; fikirler arasındaki temel ilişkileri, ilkeleri, özellikleri keşfedinceye kadar örneklerle çalışır.

15 Belli Başlı Yöntemler ve Yaklaşımlar
Tümevarım Yaklaşımı Öğrencinin sezgisel düşünmesini gerektirir.

16 Buluş yoluyla öğrenme adımları şöyle listelenebilir
Buluş yoluyla öğrenciye kazandırılacak hedef ve davranışlar açıkça belirlenmelidir. Öğretmenin örnekleri sunması

17 Buluş yoluyla öğrenme adımları şöyle listelenebilir
Öğrencilerin örnekleri betimlemesi Öğretmenin ek örnekler vermesi Öğrencilerin ek örnekleri betimlemesi ve öncekilerle karşılaştırmaları Öğretmenin örnek olmayan durumları sunması

18 Buluş yoluyla öğrenme adımları şöyle listelenebilir
Öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırmaları Öğretmenin, öğrencilerce teşhis edilen  özellikleri , ilişkileri ya da ilkeleri vurgulaması Öğrencilerin tanımları, ilişki ve özellikleri ifade etmeleri Öğretmenin öğrencilerden ek örnekler istemesi

19 Buluş Yolu Tekniğinin Avantajları
Öğrencilerin kendi buldukları bilgileri daha önemli gördükleri için, buluş yoluyla öğretimin kalıcı olması beklenir. Öğrencilerin problem çözme becerisini geliştirir. Öğrencileri araştırma yapmaya teşvik eder. Öğrenciyi güdüler.

20 Buluş Yolu Tekniğinin Sınırlılıkları
Zaman alır. Bu yöntem çok iyi bilen kişiler tarafından yürütülebilir ve çok sayıda araç gereç gerektirdiği için maliyeti yüksektir. Her konu buluş yoluyla öğretime uygun değildir.

21

22 (X+1)² bir fikri olan var mı?
ÖRNEK UYGULAMA (X+1)² bir fikri olan var mı?

23 ÖRNEK UYGULAMA X X *1 1 X X *1 1*1 1 X²+X+X +1= X²+2X+1

24 ÖRNEK UYGULAMA SONUÇ: (X+1)² = X²+2X+1

25 Kaynaklar http://kisi.deu.edu.tr/eli.israel/bruner.html
Aktif Öğrenme – Prof. Dr. Kamile Ün Açıkgöz


"KEŞFEDEREK ÖĞRENME (BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları