Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİT ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİT ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 İZMİT ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VELİ TOPLANTISI’NA HEPİNİZ HOŞGELDİNİZ

2 GÜNDEM MADDELERİMİZ; EĞİTİMİN TANIMI VE ÖNEMİ NEDİR? EĞİTİM ORTAMI NEDİR? OKULLARDAKİ ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI NELERDİR? ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER(SİGARA VE CEP TELEFONU) KULLANIMIN ÖĞRENMEYE ETKİLERİ ETKİLİ ANNE-BABALIK NASIL OLUR? VERİMLİ DERS ÇALIŞMA VE AİLENİN ROLÜ NEDİR? MİLENYUM GENÇLİĞİNİN ÖZELLİKLERİ VE DAVRANIŞ BİÇİMLERİ DEĞERLER EĞİTİMİNDE EDEP VE AHLAK EĞİTİMİ

3 EĞİTİM NEDİR ? Bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin amaçlarına uygun ) değişme meydana getirme sürecidir. Bir şeyler üretebilmek ve yaşamaya dair değerler ortaya koyabilmek için herkesin iyi bir eğitime ihtiyacı vardır. Eğitim süreci ailede başlar ve bu süreç okullarda devam eder. Okul, aile gibi doğal bir kurum olmaktan öte belirli amaçlar gerçekleştirmek üzere meydana getirilmiş sosyal bir teşekküldür. Çocuğun birçok rolleri ve alışkanlıkları ailede kazanmasına karşın, gelişiminin tümünü bu çevrede tamamlayamaz. Çünkü çocuk aile çevresinden sonra çeşitli çevrelere girer ve bundan sonraki gelişimini aileyle birlikte bu farklı ortamlarda sürdürür. Aileden sonra en önemli eğitim kurumu tartışmasız okuldur. Okul , öğretim faaliyetleri içinde yer alan karakter formasyonu ve vatandaşlık eğitimi ile aile eğitiminin bir tamamlayıcısı ve devamı niteliğindedir.

4 OKULLARDAKİ ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI NELERDİR?
Okul kuralları ile ilgili yapılması beklenen öğrenci davranışları: Kılık kıyafet kurallarına uymak Devamsızlık yapmama Derse geç kalmama Sınıf eşyalarına zarar verme

5 OKULLARDAKİ ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI NELERDİR?
Akademik yaşantı ile ilgili olumlu davranışlar; Dersi ve Öğretmeni etkili dinleme Derste söz almadan konuşmama Dersle ilgili sorumluluk almak isteme Ders akışını bozmamak Derste cep telefonu ile oynamamak Kopya çekmemek, yalan söylememek, resmi evrakta değişiklik yapmamak.

6 OKULLARDAKİ ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI NELERDİR?
Arkadaşlarına yönelik beklenen olumlu davranışlar; Şiddet içerikli davranışlar ve arkadaşına fiziksel/sözel zarar vermemek Öğrencilerin eşya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermemek. Kendisi ile ilgili beklenen olumlu davranışlar; - Gelecek ile ilgili beklentilerinin olması - Sigara içme vb. kötü alışkanlıkları olmaması - Filmlerdeki karakterler gibi davranmaması

7 OKULLARDAKİ ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI NELERDİR?
Öğretmenlerine yönelik beklenen olumlu davranışlar; Öğretmenlerine karşı saygılı davranışlar sergileme Öğretmenlerine derste katılarak dersin işlenmesine yardımcı olmak Öğretmenlerine karşılık vermemek Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmamak.

8 Öğrenmeyi etkileyen faktörler(Sigara ve Cep telefonu kullanımın öğrenmeye etkileri)
Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir. Yeni öğrenmeler ile kişinin kapasitesi gelişir, önceden yapamadığı bir şeyi yapabilir hale gelir. Araştırmalar, sigaraya başlama yaşının 11’e kadar düştüğünü gösteriyor. Ülkemizde sigaraya başlama yaşı 13 ile 15 yaş aralığında en çok görülüyor.

9 Öğrenmeyi etkileyen faktörler(Sigara ve Cep telefonu kullanımın öğrenmeye etkileri)
TÜBİTAK-BAYG (Bilim Adamı Yetiştirme Grubu) tarafından kobaylar üzerinde yapılan araştırmaya göre, öğrenmeyi sigaranın yüzde 81 oranında azalttığı açıklandı. 19 MAYISÜniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cengiz Çokluk, tüm organlara zarar veren sigaranın, beyin damarlarının elastik yapısını bozarak baloncuk gelişimi riskini arttırdığını vurguladı. ingiltere’de yeni yapılan bir araştırmada sigara kullanımının beyni çürüttüğü, öğrenme ve sorun çözme yetilerine zarar verdiği ortaya çıktı. Araştırmacılar sigara kullanımının; hareketsizlik ve sağlıksız beslenme gibi yaşam tarzına bağlı nedenlerle inme riski ve kalp krizi yüksek olan kişilerde beyin işlevleri kaybının yüksek olduğunu, sağlıksız alışkanlıklar arasında beyne en çok zarar verenin sigara olduğunu, obezite ve yüksek tansiyonunda beyni etkilediğini, ancak sigara tüketimi kadar zararlı olmadığını ifade ettiler.

10 Öğrenmeyi etkileyen faktörler(Sigara ve Cep telefonu kullanımın öğrenmeye etkileri)
Günümüz dünyasında hızla ilerleyen teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da yaşamamızı riske sokmaktadır. Hepimiz tarafından kullanılan cep telefonları sanıldığı kadar masum değiller şöyleki; cep telefonlarının kullandığımızda bedenimize en yakın olduğu bölge başımız, dolayısıyla beynimiz. Bu da beynin, gönderilen elektromanyetik dalgaları emmesine yolaçıyor. Oysa beynin kendi içinde zaten dört ayrı elektromanyetik alan haritası var. Bunlar birbirleriyle içiçe geçmiş biçimde çalışıyor ve sinyalleri aktarıyorlar. Buna dışarıdan bir başka alan eklendiğinde, sinyaller gerçekten karmaşık bir hal alıyor. Dolayısıyla beyin, vücuda yanlış sinyaller gönderebiliyor. Dahası bu dalgalar, beyinde hücreleri çevreleyen bazı dokuları da olumsuz etkiliyorlar. Sonuç, sinir sistemiyle ilgili hastalıklarda artış, hafıza zayıflaması, neurodejeneretif hastalıklar (beyinde dejenerasyon) ve hatta alzheimer olabiliyor.Londra’da Psikiyatri Enstitüsünde yapılan araştırma ya göre cep telefonu kullanımı Dikkat, hafıza ve işleyiş üzerine beyin aktivitelerindeki beyin işleyişinde yavaşlama olduğunu tespit etmişelerdir. ırat Üniversitesi'nde (FÜ) yapılan araştırmada, cep telefonlarının baş ağrısı, unutkanlık, dikkatsizlik artışı, refleks kaybı, kulaklarda çınlama, gözlerde kararma, çapaklanma ve yanmaya neden olabileceği tespit edildi. Araştırmada, uzun süre cep telefonu kullanımının, aşırı sinirlilik ve gözlerde sulanmaya sebep olduğu, uzun süreli kullanımlarda bu etkilerin daha da arttığı ortaya çıktı.

11 Etkili anne-babalık nasıl olur?
Anne–babalık mesleği; günün 24 saati aralıksız icra edilen bir meslektir... Diğer meslekler deneme-yanılmayı kaldırabilirler. Ancak anne-babalık mesleğinde deneme-yanılmaların sonucu çok ciddi olabilir. Mükemmel çocuklar olmadığı gibi mükemmel anne babalar da yoktur. Anne baba olmak da şüphesiz bir öğrenme süreci gerektirir. Sadece bilmek yetmez, uygulamalıyız, sadece istemek yetmez, yapmalıyız!» GOETHE

12 Etkili anne-babalık nasıl olur?
Etkili anne-baba olabilmek için: Gelişim dönemi özellikleri Anne-baba tutumları Aile içi iletişim

13 Etkili anne-babalık nasıl olur?
Gelişim Dönemi Özellikleri: Ortaöğretim-Ergenlik Dönemi (12-17 yaş) Gelişim Ödevleri 1. Sosyal davranışların gelişmeye devam etmesine bağlı olarak her iki cinsteki yaşıtları ile yeni ve daha olgun ilişkiler kurmayı başarma 2. Bir yetişkin kadın ya da erkek sosyal rolünü edinme 3. Yetişkinlerden bağımsız kendi duygusal özelliklerini elde etme 4. Bir mesleğe doğru yönelip hazırlanmaya başlama (Okullardaki rehberlik servisleri uygun mesleğe yönelmeyi kolaylaştırabilir.) 5. Evliliğe ve bir aile kurmaya hazırlanmaya başlama 6. Toplumsal sorumluluklar almaya istekli olma ve toplumsal görevlerini yerine getirebilme Yetişkinlik çağına gelindiğinde belirtilen gelişim ödevlerinin büyük ölçüde yerine getirilmiş olması gerekir. Gelişim ödevleri tamamlandıysa birey, yetişkin olmanın beraberinde getirdiği sorumlulukları rahatlıkla üstlenebilir.

14 Etkili anne-babalık nasıl olur?
Anne-baba tutumları -Mükemmelliyetçi Anne-Babalar Bu anne – babaları memnun etmek çocuklar için oldukça zordur. Çocuk çırpınıp çabaladıkça anne – baba daha fazlasını (en mükemmelini) ister. Zamanla çocuk aşırı kaygı, stres, tedirginlik, hayal kırıklığı gibi duyguları yaşamaya başlar. “Tırnak yeme, kekemelik, alt ıslatma, yalan, çalma, ...gibi” davranış sorunlarıyla kendini ifade eder. Anne – babadaki mükemmeliyetçilik sadece çocuğa yönelik değil tüm aile yaşantısında kendini gösterir (düzenli, titiz, katı, kuralcı vb.).

15 Etkili anne-babalık nasıl olur?
Otoriter, Eleştirici Anne-Babalar Çocukları üzerinde baskı kurarlar. Çocuklarının çabalarını göremezler. Çocuklarını dinlemezler. Sürekli eleştiren, yargılayan, suçlayan anne, babalardır. Sadece kendi kuralları, istekleri, duyguları ön plandadır. Her zaman hakimiyet anne – babadadır. Çocuk ne yaparsa yapsın hep eleştirilir, suçlanır. Bu tarz anne-baba tutumu çocuklarda; kendini, duygularını ifade edememe, içine kapanıklık, güvensizlik, saldırganlık ve davranış sorunlarına neden olur.

16 Etkili anne-babalık nasıl olur?
Aşırı Koruyucu Anne-Babalar Çocuklarına hayat tecrübesi yaşama fırsatı tanımazlar. Çocuklarının büyüdüğünü fark etmeyip bebekmiş gibi davranırlar. Bu tarz anne-baba tutumunda çocuk, Özgüven duygusu geliştiremez. Kendi başına bir şey yapamaz, yapabileceğine inanmaz. Dolayısıyla huzursuz ve kaygılı olur. Anne-babaya bağımlı olur. Sorumluluk duygusu, bilinci gelişemez. İçe dönük ya da saldırgan olur. Davranış bozukluğu (tırnak yeme, kekemelik, okul fobisi, yalan vb.) görülür.

17 Etkili anne-babalık nasıl olur?
Sağlıklı ve Etkili anne-babalar; Çocuklarına güvenirler. Onları takdir eder ve överler. Küçük yaşlardan itibaren sorumluluk verirler. Yeni deneyimler yaşamaları için cesaretlendirirler Çocuklarımızla sağlıklı iletişim kurabilmenin ilk adımı; Çocuğumuzu, yaşının ona getirdiği sınırlamalar ve yetersizlikleriyle kabul etmek; ileride olmasını düşlediğimiz yetişkinin veya kendimizin küçük bir kopyası olmadığından dolayı ona kızmamaktır!

18 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA VE AİLENİN ROLÜ NEDİR?
ÇOCUĞUNUZUN OKUL BAŞARISINDA ÖNEMLİSİNİZ!!! Profesör diyor ki: “Liselerde ne öğretiyorlar, bu öğrenci düşünemiyor bile...” Lise öğretmeni diyor ki: “Ne bekleyebilirsiniz, ortaöğretim öğretmeni işini yapmıyor...” Branş öğretmeni diyor ki: “Sınıf öğretmeni bu çocuğa hiçbir şey öğretmemiş ...“ Sınıf öğretmeni diyor ki: “Anaokulu öğretmeni çocuğu okula hazırlamamış...” Anaokulu öğretmeni diyor ki: “Bu çocuğa ulaşmak çok zor, anne babası nasıldır acaba?” Ve anne diyor ki: “Beni suçlamayın babasının ailesini gördünüz mü?”

19 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA VE AİLENİN ROLÜ NEDİR?
Evet gördüğünüz gibi bireyin başarısızlığında herkes birbirinde suç arıyor ama sonunda yine dönüp dolaşıp aileye geliyoruz. AİLE AİLE AİLE… Her alanda olduğu gibi çocuk eğitiminde rol oynayan sizsiniz, okul ve çevre üçgeninde de her şeyin başı sizsiniz, çünkü anne ve baba çocuğun ilk öğretmenleridir.

20 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA VE AİLENİN ROLÜ NEDİR?
Başarının ön planda tutulduğu, toplumumuzda, başarılı bireyler yetiştirmek için siz ailelere düşen İLK GÖREV: Aile ortamında çocuğun, sevgiyi yaşamasını, huzuru hissedebilmesini, sorunu olduğunda rahatça, iyi bir iletişimle paylaşabilmesini sağlamaktır. Yapılan araştırmalar huzurlu ve mutlu bir aile ortamına sahip çocukların okulda daha başarılı olduklarını, mutsuz ve sorunlu çocukların ise huzursuzluk yaşanan aile ortamlarında yetiştiklerini ortaya koymaktadır. Sağlıklı bir aile ortamında çocuk kendine güven veren, sorunlarıyla yakından ilgilenen, başarısızlığı durumunda nedenlerini araştırarak mantıklı çözümler bulmasına yardım eden bir anne babaya sahiptir.

21 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA VE AİLENİN ROLÜ NEDİR?
“Bir memleketin yükselmesi ev ve aile muhabbetine bağlıdır.” CHARLES DICKENS

22 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA VE AİLENİN ROLÜ NEDİR?
ÖĞRENCİLERİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI KAZANMALARINDA ANNE BABALARA DÜŞEN GÖREVLER  Çocuğunuzun başarısında önemli etkenlerden bir tanesi de düzenli ve uyumlu bir aile hayatıdır. Çocuğunuzun düzenli yemek yemesine ve uykusunu almasına özen gösterin.  Çocuklarınıza sürekli ders çalışmaları için baskı yapmayın. Çocuklarınızı resim, müzik ve spor gibi diğer sosyal faaliyetlere de yönlendirin. Çocuğunuz derslerle ilgili bir şey sorduğunda onu iyi dinleyin ve alaycı, aşağılayıcı, hor görücü olmadan yumuşak bir ses tonu ile cevap verin. Anne baba olarak, çocuğunuz ders çalışırken ya da sınava hazırlandığı sırada, onun çalışma isteğini artırmak ve onu çalışmaya teşvik etmek için kaygı yükseltici yaklaşımlardan kaçının. “Bu kadar çalışmayla kazanamazsın...”, “Bu kafayla gidersen zor kazanırsın...” gibi ifadeler kullanmakla çocuğunuzun daha çok çalışmasını sağlayamayacak aksine onun kendine olan güvenini azaltacaksınız. Çocuklarınızı başka çocuklarla ve kardeşleriyle kıyaslamayınız Çocuklarınızı korkutmayınız.

23 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA VE AİLENİN ROLÜ NEDİR?
Anne baba olarak değişik davranışlar göstermeyin, aynı şekilde davranın. Ders çalışırken çocuğunuzu ev işi, çarşı, pazar işi için kaldırmayınız. Çocuğunuzu sık sık eleştirmeyin, hele de bunu başkalarının yanında asla yapmayın. Beğendiniz, takdir ettiğiniz taraflarını çocuğunuza söyleyin. Bilmediklerini çekinmeden öğretmenlerine sormaları gerektiğini anlatın. Çocuklarınızın yanında tartışma, kavga, münakaşa etmeyin. Sorunlarınızı çocuklarınızın yanında konuşmayınız. Çocuğunuzun evde ders çalışmasını kontrol ediniz. Ancak sürekli şekilde “ders çalış” ikazı olumsuz etki yapmaktadır. Okula devam durumu ile yakında ilgileniniz. Öğüt vermek yerine örnek davranışlar yapın, gösterin. Aile ve evle ilgili konularda ve sorunlarda çocuğunuzun düşünce ve önerilerini alıp onunla konuşun.

24 MİLENYUM/GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİNİN ÖZELLİKLERİ VE DAVRANIŞ BİÇİMLERİ:
1980 ile 2000 yılları arasında doğanlar milenyum kuşağı,  Y kuşağı veya Net kuşağı olarak adlandırılır. Aileleri önceki kuşaklara göre  daha eğitimlidir ve çocuklarının hayatını spor, müzik , dil dersleri gibi çeşitli geliştirirci aktiviteler ile doldurmuşlardır. Bu çocuklar boş kalan vakitlerinin çoğunu bilgisayar başında, çoğunlukla internete girerek, arkadaşları ile chat yaparak , bilgisayar oyunu oynayarak geçirmişlerdir. Oldukça özgüvenli, sosyal, teknolojik bilgiye sahip ve oldukça iyi birer takım oyuncusududurlar. Ülkelerinin, dünyanın veya evrenin menfaatini kendi menfaatleri ile bir tutarlar. Çevreye ve dünyaya karşı kendilerinden önceki kuşaklara kıyasla çok daha büyük farkındalık ve hassasiyet içindedirler. Grup çalışmaları ve projelerinde çok başarılıdırlar. Diğer bir taraftan sabırsız, beklentileri yüksek, stress seviyeleri yüksek, materialist, marka düşkünü ve ben merkezcidirler.

25 MİLENYUM/GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİNİN ÖZELLİKLERİ VE DAVRANIŞ BİÇİMLERİ:
Otoriteye kuşkuyla yaklaşmalarına rağmen genelde asi ve isyankar değildirler. Hayatlarındaki bir çok aktivite, aileleri ve arkadaşları ile etkileşimleri dışında (Çoğunlukla bilgisayar ve cep telefonu yoluyla) kendileri ile ilgili düşünmeye, derinleşmeye ve iç muhasebeye vakit ayıramazlar. Y kuşağı gençleri ailesinden bağımsız olma gereği duymaz, Tam tersine hayatlarını kazanmaya başlasalar bile ailelerinden ayrılmayı düşünmezler ve uzun sure onlarla birlikte yaşayabilirler. Bu aileler çocukları için en iyisini yapmaya çalıştıklarından ve çocuklarını hayatlarının odağına koymalarından  dolayı “Pervane Ebeveyneler” ünvanını kazanmıştır.

26 DEĞERLER EĞİTİMİNDE EDEP VE AHLAK EĞİTİMİ
Bireyi,aileyi,yaşadığımız toplumu ve dünyayı tehdit eden risk ve sorunların çözümünde hayati önem arz eden toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli,manevi,sosyal,ahlaki ve kültürel değerlerimizin öğrenci ve velilerimize kazandırılarak hedef kitleye aktarılmasına Değerler Eğitimi denir. cocuk sahibi olmak, annelik ve babalık duygusunu yaşamak dünya hayatında eşine ender rastlanabilecek bir duygudur muhakkak. Aile hayatının seyrini değiştiren, daha doğrusu bir aile olarak adlandırılmamızı sağlayan, eve bambaşka bir hava getiren, neşe kaynağıdır evlatlarımız. Her anne-baba çocuğunun akademik yönden başarılı olmasını istediği kadar, manevi ve kültürel değerleri edinebilmesini; dürüst, ahlaklı, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek bir birey olabilmesini de ister.

27 DEĞERLER EĞİTİMİNDE EDEP VE AHLAK EĞİTİMİ
Velilerimizin evlerde çocukları ile, edindikleri bu değerleri pekiştirici uygulamalar yapmaları, çocuklarının kimlerle arkadaşlık yaptıklarını, nasıl vakit geçirdiklerini, ne tür film veya diziler izlediklerini nasıl oyunlar oynadıklarını takip etmeleri, çocukların yanında konuşurken kelimeleri onlara örnek olacak şekilde özenle seçmeleri, çocuklara kötü örnek teşkil edebilecek tavır ve davranışlardan sakınmaları gerekmektedir. Değerlerimiz kapsamında öncelikli olarak kazanacağımız değerler güzel ahlak ve edeptir. Edep, güzel terbiye, iyi davranış, güzel ahlak, haya, nezaket, zarafet gibi manalara gelir. Mesela terbiyeli çocuk, edepli çocuk demektir.

28 DEĞERLER EĞİTİMİNDE EDEP VE AHLAK EĞİTİMİ
Hadis-i şerifte, (Evladınızı edepli, terbiyeli yetiştirin) buyuruluyor. Dinimiz, baştan başa edeptir. Edep, kulun kendisini Cenab-ı Hakkın iradesine tâbi kılması, güzel ahlaklı olmasıdır. Hadis-i şerifte, (Sizin en iyiniz, ahlakı en güzel olandır) buyuruldu.

29 DEĞERLER EĞİTİMİNDE EDEP VE AHLAK EĞİTİMİ
Hazret-i Lokman’a sordular:  - Edep, asalet, mal ve ilimden hangisi daha üstündür? - Edep asaletten, ilim maldan hayırlıdır.  Oğlu, Hazret-i Lokmana sorar:  - En iyi haslet nedir? - Dindar olmaktır. - Peki babacığım, bu haslet iki olursa? - Dindarlık ve mal sahibi olmak. - Üç olursa? - Dindarlık, mal ve haya. - Dört olursa? - Dindarlık, mal, haya ve güzel ahlak. - Beş olursa? - Dindarlık, mal, haya, güzel ahlak ve cömertliktir. - Altı olursa? - Oğlum, bu beş haslet kimde olursa, o kimse takva ehli, temiz bir kimsedir, Allahü teâlânın dostudur, şeytandan uzaktır.

30 DEĞERLER EĞİTİMİNDE EDEP VE AHLAK EĞİTİMİ
‘’insanla hayvan arasında ki fark edeptir’’    Mevlana  ’’İlim meclisine girdim,kıldım talep, İlim tâ gerilerde kaldı,illâ edep illâ edep’’.     Ziya PAŞA  ’’En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir’’.    NIETZSCHE ‘’Ne İbrettir Kızarmak Bilmeyen Çehren, Bırak Kardeşim Tahsili ; Git Önce Edep, Haya Öğren..!’’    ‎M.Akif ERSOY

31 KATILIMINIZDAN DOLAYI SİZ DEĞERLİ VELİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.
UNUTMAYIN! EĞİTİMİN 3 TEMEL AYAĞI VARDIR BUNLAR; OKUL,ÖĞRENCİ VE SİZ DEĞERLİ VELİLER. KATILIMINIZDAN DOLAYI SİZ DEĞERLİ VELİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ. İZMİT ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ PSİKOLOİK DANIŞMAN: FATİH PEKİ


"İZMİT ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları