Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF YÖNETİMİ YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL -AİLE İŞBİRLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF YÖNETİMİ YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL -AİLE İŞBİRLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 SINIF YÖNETİMİ YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL -AİLE İŞBİRLİĞİ

2 Yapılandırmacı öğrenme kuramı, öğrenme öğretme sürecinde öğretmenin, öğrenenin, okul yöneticisinin özellikle de ailenin rollerinde önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Bu kurama göre en önemli biride unsurlardan ailedir. Aile yapılandırmacı sistemin başarıya ulaşmasında önemli bir etkendir. YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM VE AİLE İLİŞKİSİ Aile nedir ve işlevi nelerdir ? Aile: İnsan türünün sürekliliğini sağlayan ilk toplumsallaştırma sürecini oluşturan, karşılıklı ilişkileri belirli kurallara bağlayan, toplum kültürünü kuşaktan kuşağa aktaran biyolojik, ekonomik, psikolojik vb. yönleri bulunan toplumsal bir kurumdur.

3 Geleneksel aile Çekirdek aile Sağlıklı aile Sağlıksız aile
Aile yapısal ve işlevsel özellikleri bakımından ikiye ayrılır. Geleneksen aile yapımızda anne baba katı bir disiplin uygulamaktadır. Anne babadan birisinin veya her ikisinde baskısı altında olan çocuk sessiz, uslu, nazik, dürüst olmasına karşılık; küskün, çekingen ,başkalarının etkisinde kolay kalabilen, aşırı hassas yapıya sahip olabilmektedir. Bu tür disiplin uygulamaları çocukta ruh ve beden sağlığının bozulmasına, kişiliğin yok olmasına neden olmaktadır. Geleneksel aile Çekirdek aile Yapısal özellikleri bakımından aile Sağlıklı aile Sağlıksız aile İşlevsel özellikleri bakımından aile

4 Aileler zararlı olan bu yaklaşımı terk etmek zorundadır.
Ailenin benimsediği yaklaşım türü yapılandırmacı bir sınıf anlayışına ne kadar uygun olup olmadığını belirlemektedir. Uzmanlar bu aile türlerini şu şekilde sınıflamaktadırlar. İlgisiz Kayıtsız Aile Yaklaşımı: Bireyler çocuk bakımı için gerekli olgunluğa sahip değildirler. Bu daha çok genç evliliklerde ortaya çıkmaktadır. Bu tip ailelerde sevgisiz, reddedilen , itilen, güvensiz dikkat çekmek için olumsuz davranışlar geliştiren bireyler yetiştirilmektedir. Bu tür ailede yetişen çocuklar öğretmenin dikkatini çekebilmek için sınıf içinde ve dışında istenmeyen davranışlar geliştirmektedir.

5 Koruyucu Aile Yaklaşımı: Koruyuculuk anne babanın aşırı koruması, çocuğa gerektiğinden fazla kontrol ve özen gösterilmesi anlamına gelir. Bunun sonucunda çocuk diğer kimselere aşırı bağımlı, güvensiz, duygusal kırıklıkları olan biri olabilir. Böylesine koruyucu yaklaşım çocuğun kendi kendini yöneten bir birey olmasını engeller. Hoşgörülü Aile Yaklaşımı: Hoşgörülü tutum, anne babanın çocuklarına karşı hoşgörü sahibi olmalarını, onları desteklemeleri, çocukların bazı kısıtlamaları dışında, arzularını diledikleri biçimde gerçekleştirmelerine izin vermeleri anlamına gelir. Bu tarz ailede büyüyen çocuklar daha az sorunlu davranış gösterir.

6 Aile, öğrencinin temel kişilik özelliklerini şekillendiren en önemli kurumdur. Çocuk okula başlamadan önce temel eğitimini aileden alır. Çocuğa nasıl bir davranış türü uygulanırsa benzer davranış şeklide onda görülecektir. Kuşkusuz ailenin sahip olduğu yaklaşımlar da çocuğun okula getirdiği davranışlardır. Çocuk dikkate alınmalı dinlenmeli, çocuğa güven verilmeli ve çocuk yetenekli olduğu konularda desteklenmelidir. Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenme ,araştırmaların paylaşılması da bir grup etkinliğidir. Yapılandırmacı öğrenmede yalnızca ürün değil aynı zamanda sürecin değerlendirmesi yapılır.

7 YAPILANDIRMACI EĞİTİM ORTAMI VE AİLE İLİŞKİSİ
Yapılandırmacı yaklaşımların uygulandığı okullar etkili okul özelliklerini göstermektedir. Etkili okullarda veliler, okulun başarıya ulaşması konusunda önemli görevler üstlenmektedirler. Zigarelli, yaptığı araştırmalarda etkili okulu oluşturan altı temel özellik belirtmiştir. Bunların her biri öğrenci başarısı üzerinde denenmiştir. Bunlar; olarak belirlemiştir. 1) Nitelikli öğretmen 2)Öğretmenin katılımı ve memnuniyeti 3)Okul yöneticisinin liderlik özelliği ve iletişimi 4)Güçlü okul kültürü 5)Okul yönetiminin pozitif ilişkileri 6) Yüksek aile katılımı

8 Zigarelli’ya göre ailenin okula katılımı öğrenci başarısını artırmaktadır.
Smith ise okul ve aile işbirliğine destek vererek öğrencinin kişisel ihtiyaçlarını belirlemede en kısa yolun aile ile işbirlik de çalışmak olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda anne babanın eğitim sürecinin etkin elemanları olarak , çocukların akademik, kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmalarını sağlar. aile okul çocuğun başarısı

9 Açıkgöz tarafından yapılan bir araştırmaya göre annesi çalışan ilkokul çocuklarının, sınıf içi davranışlarında silik ve çekingen oldukları, okul başarısının düşük olduğu gözlenmiştir. Yapılanlandırmacı yaklaşımın başarısı öğrenci yanında aileye de bağlıdır. Ülkemizde alt yapı hazırlanmadan yapılandırmacı yaklaşımın uygulanması öğretmene ve okullara yeni görevler yüklemektedir. Bunların en önemlisi de ailenin eğitilmesi sorunudur. Yapılandırmacı yaklaşımın uygulandığı büyük şehirlerde yeni yaklaşımın uygulanmasını zorlaştıran en önemli olgu göçtür.

10 ANNE-BABALARIN EĞİTİME KATKILARININ SAĞLANMASI
Öğretmenin öğrencinin davranışlarını sadece sınıf ortamında değerlendirmesi yanıltıcı olabilir. Çünkü öğrenciyi sınıf içi ve sınıf dışı davranışlarıyla bir bütün olarak görmek gerekir. Bir öğretmenin öğrencileri hakkında daha sağlıklı kararlar verebilmesi için öğrenciyi çok yönlü tanıması gerekir. Öğretmen sadece veli toplantısı yapmak yada öğrencinin istenmeyen davranışını konuşmak için veli ile görüşmez. Öğretmen çok değişik amaçlarla öğrencinin velisiyle iletişim kurabilir. ANNE-BABALARIN EĞİTİME KATKILARININ SAĞLANMASI Yapılan araştırmalar sonucu öğrencinin okul başarısının artırılmasında okul-aile dayanışmasının önemli rol oynadığı göstermektedir.

11 Okul-Aile Bütünleşmesini Sağlayacak Öneriler;
Aileler çocuklarını kaydettirirken hangi okula, hangi öğretmene ,çocuk okula nasıl gidecek, gelecek gibi sorularla örülü bir arayış içine girmektedir. Okul yönetiminin bu konuda eğitici seminerler düzenlemesi gerekmektedir. Öğrenciyi tanımada yönlendirmede ,yeteneği ve kapasitesini artırmada mutlaka aileyle işbirliğine gidilmelidir. Yapılandırmacı yaklaşımda müdür, modelci, katılımcı, motive edici değişimci kolaylaştırıcı ve dış dünya ile bağlantıyı sağlayıcı olmalıdır.

12 Okul aile işbirliğinde, işbirliğini artırabilecek posta,
telefon, internet, toplantı gibi çeşitli araç ve gereçlerden yararlanılmalıdır. Okul yönetimi çevrenin eğitime ilişkin beklentilerini karşılayacak sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişme için, insan gücünün başarılı olabilmesi için çevredeki tüm kamu ve sivil toplum örgütleri ile iletişim kurmalı, işbirliği yapılmalı , koordinasyon sağlanmalıdır.

13 Okullar sadece eğitim öğretim kurumları değil çevrenin kültür merkezi haline getirilmelidir. Okul, toplum etkinliklerinin merkezi olabilmek için akşamları, hafta sonları, tatillerde açık olmalıdır. Ülkemizde ailelerin okul aile işbirliği konusunda fazla duyarlı olmamaları, öğretmen ve ilişkisini olumsuz yönden etkilemektedir. Bazı aileler, veli toplantılarının gereksiz olduğunu ve daha çok toplantıların okula yardım yapmak amacıyla düzenlendiğini düşünmektedirler. Bursalıoğlu’na göre yapılandırmacı ailenin görevleri; Öğrencinin ihtiyaçlarının belirlenmesinde öğretmene yardım olmak, Öğrencilerin gözlem formlarını doldurmak ve öğrencinin gelişimini takip etmek, Öğrencinin okulda öğrendiklerinin hayata geçirmesi konusunda yardımcı olmak,

14 Öğrencilere verimli çalışabilecekleri bir ortam oluşturmak,
Etkinliklerin hazırlanması sürecinde öğretmene yardımcı olmak, Öğretmen ve okulla tam bir işbirliği yapmak ve okulda düzenlenen ve eğitim seminerlerine katılmak. Ülkemizde MEB’nın yapılandırmacı öğretim programını tanıtırken sağlıklı bir yol izlemediğinden dolayı uygulamayla ilgili sorunların daha çok devam edeceği düşünülmektedir. Aile Katılımına Yönelik Engeller; Anne babaların kendi okul yıllarında elde ettikleri olumsuz deneyimler, Ailelerin ekonomik sıkıntıları Okul için ayıracak zamanlarının olmaması Eğitim düzeylerinin yetersizliği Ev ve okul ortamları arasında kültürel farlılıklar

15 Çocuğun öğrenme öğretme sürecinde olumlu olmayan sorunlu olan davranışlarında herkesin payı vardır ve giderilmesi için herkes yardımcı olmalıdır. Bu engellerin giderilmesi belki çok zordur fakat bunların bir bölümü giderilmez ise yapılandırmacı bir sınıfın oluşması oldukça zor olacaktır. Aile ve Öğretmen İlişkileri Herkes aileler ve öğretmenlerin işbirliğinde olması gerektiğine inanmaktadır. Ancak çok sıklıkla, veliler ve öğretmenler birbirlerine karşı yabancılık duyar ve birbirlerinden şüphelenebilirler. Ailelerle daha güçlü bağlar kurabilmek için öğretmenler neler yapabilirler ? Öğretmenler velilerle üretken diyaloglar kurabilmek için stratejiler, araçlar ve gereçler, beceriler geliştirmek zorundadırlar. Velilerin otorite ve bilgilerine değer vermek zorundadırlar. Bu yapılandırmacı yaklaşımın bir gereğidir.

16 Veli Açısından İşbirliğinin Önemi Ailelere göre çocukları hayatlarındaki en önemli insandır. Onlara göre çocukları hala savunmasızdırlar, çocuklarının yaşama karşı savunma geliştirmelerine yardım etmeleri gerektiğine inanmaktadırlar. Veliler çocuk yetiştirmek gibi kritik bir işte birlik olmak ve destek olmak için toplumun profesyonel yetişkinleri olan öğretmenlere ihtiyaç duymaktadırlar . Veliler çocuklarını özgür bırakmayı öğrenmeli ve çocuklarının emin ellerde olacaklarına güvenmelidirler. Bu yapılması zor bir şeydir. Velilerin tüm beklentileri, korkuları, kendinin olumlu yada olumsuz okul anıları öğretmenin karşılamak zorunda olduğu yüklere eklenir ve buda öğretmenin yükünü daha da artırmaktadır.

17 Öğretmen Açısından İşbirliğinin Önemi
Veli-öğretmen ilişkisinde öğretmenler öğrencilerinin ailesiyle başarılı ilişkiler kurmaktan gurur duyar. Bunun en önemli nedeni çevrede olumlu algılandıklarını düşünmelerinden kaynaklanır. Öğretmenler velilerin çocuklarını en değerli varlık olarak görmeleri ve diğer çocuklarında kendi ailelerin için bu anlama geleceğini algılamamalarından dolayı veli- öğretmen ilişkisinin olumsuz etkilendiğini düşünmektedirler. Öğretmen veli ilişkisinin doğru başlaması için öğrencinin merkeze alınması gerekir. AİLE ÖĞRETMEN

18 Ailelerle iletişim ilk olarak okul başlamadan önce başlaması gerekir
Ailelerle iletişim ilk olarak okul başlamadan önce başlaması gerekir. Aileler öğretmenin kim olduğunu ve geçmişte neler yaptığını öğrenmelidir. Öğretmenler okul başladıktan sonra velilerle tanışma etkinliği düzenlemelidirler. Öğretmenler velileri dinlemeli ve öğrencilerle ilgili her şeyi öğrenmelidir. Bu ilk buluşmada velilerin kaygılı ve korkulu olmaları çok doğaldır. Özellikle öğretmenin onlara çocuklarıyla gurur duymalarını sağlayacak sorular sormasında fayda vardır.

19 Örneğin; Çocuğunuz en iyi yaptığı şey nedir. diye sorulmalıdır
Örneğin; Çocuğunuz en iyi yaptığı şey nedir? diye sorulmalıdır. Öğretmenler öğrenci ve veli arasındaki iletişimde bu toplantının kritik bir öneme sahip olduğunu bilmelidirler. Öğretmen velilere davranışları konusunda güven vermelidir. Öğretmen velilerle empati kurmalı ve öğrenciyi öğrenmenin merkezinde tutmalıdır. Bunun yapılabilmesinin en iyi yolu velileri çocukları hakkında birer bilgi madeni olarak görmektir. Veliler ve öğretmenler birbirine güvenmeye başlayıp, öğrenci için olan kaygılarının karşılıklı olduğunun farkına varınca arka bahçede sohbet eden komşular gibi oluyorlar.

20 ÖĞRETMENİN İLİŞKİ KURMA YOLLARI Öğretmenler öğretim dönemi başlamadan bir toplantı düzenlemelidirler. Bu tanışma toplantılarından sonra yılda en az dört defa bilgi gecesi düzenlemelidirler. Bilgi gecesinde velilere okulda öğrencilerin neler öğrendiği hakkında bilgi vermelidir. Böylece aileler çocuklarına ödev ve projelerinde daha iyi yardım etme olanağı bulurlar. Öğretmen her veliyi yılda birkaç kere çağırmalı ve çocukları hakkında olumlu bir mesaj bırakmalıdır. Veliler okuldan gelen çağrılardan korkmamalıdır. Eğer bu ilk evrede olumlu bir iletişim kurulmazsa, öğretmen ve aile iletişiminde kopukluklar meydana gelebilir. Etkili bir öğretmen-aile iletişimi , öğrenim Dönemi boyunca devam etmelidir. ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN AİLE

21 Öğrenme sürecinin paylaşılması ,öğretmen ve aile arasındaki ilişkiyi çok daha güçlü hale getirir.
Öğretmen bir öğretim yıl boyunca yapacağı görüşmelerin planını yapmalıdır. Ancak plansız şekilde de gerçekleşen görüşmeler olabilir. Örneğin bir aile çocuğu hakkında bilgi almak amacıyla öğretmenle bireysel olarak görüşebilir. Öğretmenler velilerle çatışmalarla başa çıkma stratejileri geliştirmelidirler.

22 AİLE İLE GÖRÜŞME Ailelerle görüşmenin daha etkili olabilmesi için öğretmenin iyi yönetmesi gerekir. Öğretmen aile ile görüşme sürecinde başarılı olabilmesi için şu önerileri dikkate almalıdır; Görüşmenin zamanını yerini ve süresini belirten bir yazıyı velilere gönderin. Görüşmenin başlangıcında kendinizi tanıtın ve ailelerle doğal bir iletişim kurun. Görüşme sürecinde beden dilinizi etkin bir biçimde kullanın. Ailelerin genellikle çocuklarının avukatlığını yaptıklarını unutmayın. Bu durumu anlayışla karşılayın ancak kendi doğrunuzu uygun bir biçimde açıklayın.

23 5) Öğrencinin olumsuz yönlerinden çok olumlu yönlerine odaklanın
5) Öğrencinin olumsuz yönlerinden çok olumlu yönlerine odaklanın. Her velinin çocuğuyla ilgili hoşuna gidecek bir şeyler söyleyin. 6) Toplantıda gündemin dışına çıkılmasına izin vermeyin. 7)Kendinizin ve ailelerin cep telefonlarının kapalı tutulmasına özen gösterin 8) Daha sonra yapılacak toplantının konusunu ve zamanını ailelerle kararlaştırın. Görüşmeyi sonlandırırken, gündemi kısaca özetleyin. 9)Ailelerin görüşlerini dikkate alın ve görüşmenin başarılı olması için ailelerin memnuniyetine önem verin. Öğretmenin ailelerle yapılan görüşmelerde bütün ailelerin memnun etmesi mümkün değildir. Ancak öğretmenin iyi bir toplantı yöneticisi olarak ailelerin beklentilerini karşılaması ve memnuniyet düzeylerini artırması gerekir.

24 AİLELERİN ELEŞTİRİLERİNE KARŞI ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI
Ailelerle yapılan görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanırsa ,daha sonraki toplantılara katılım azalır. Hatta bazı aileler, okulla ilişkisini tamamen kesebilir. AİLELERİN ELEŞTİRİLERİNE KARŞI ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI Öğretmen-aile ilişkilerinde, aileler bazen beklenmedik tepkiler ortaya koyabilirler. Öğretmenler, aile toplantılarında saldırgan ve sinirli aile tipleriyle karşı karşıya kalabilirler. Aileler kendi çocuklarını oldukça yetenekli olarak görüp, çocuklarının başarısızlıklarını kabul etmeye bilirler. Hatta bazı aileler çocuklarının başarısızlığını öğretmenin başarısızlığı olarak da görebilirler. İletişim yoluyla aileler ve öğretmenler arasındaki yanlış anlamaların ve anlaşmazlıkların en aza indirilebildiği bir iklim yaratmak için bazı genel stratejiler geliştirilmelidir. Öğretmen sizce çatışmacı aileler karşısında nasıl bir tutum sergilemelidir ?

25 Öğretmenin çatışmacı ailelerle başa çıkmada yaralanabileceği yollar şunlardır;
Saldırgan ve olumsuz eleştiri yapma özelliğine sahip aileler hoş karşılanmalıdır. Ailelerin heyecanlarını yatıştırabilmek için etkin dinleme yöntemi kullanılmalıdır. Öğretmen bu durumu ‘gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim’ yada ‘bu konuyla gerçekten ilgilendiğinizi anlıyorum’ gibi ifadeler kullanarak aileleri sakinleştirilebilir. Aileyi gerçekten ilgilenmek ve aileyi dikkatli bir şekilde dinlemek Aileler karşısında profesyonel bir tavır almak ve sakin olmak. Aileler öğretmenin ,tepkisini sakin bir şekilde göstermesini bekler. Özellikle ,sorunların çözümü için yapılması gerekenleri ailelere bildirmek. Öğretmenin görevi güçlüklerin üstesinden gelebilmektir.

26 Kesin verileri vurgulama
Kesin verileri vurgulama. Veriler sizin en iyi mesleki aracınızdır ve en iyi koruyucunuzdur. Eğer aile geçen yıl matematikten iyi olduğunu ancak bu yıl zorlandığını saldırgan bir şekilde ifade ederse, bu durumda izlenebilecek en mantıklı ve etkili yaklaşım; çocuğun matematik dersinden aldığı notları göstermektir. Öğretmenler aileleri onlara uygun herhangi bir zamanda sınıfı ziyaret etmeye davet edebilirler. Bu davranış yapılandırmacı bir sınıf başarısına katkı sağlayacaktır. Ülkemizde bunun yapılabilmesi için okul bina yapımı değiştirilip yapılandırmacı okulların kurulmasına bağlıdır. Yapılandırmacı bir okul öğrencileri birbirinden farklı kabul etmektedir. Çünkü öğrenciler okula türlü inanış ve çevrelerin etkisiyle oluşmuş düşüncelerle gelir.

27 AİLELERİ SINIF AKTİVİTELERİNE KATILMAYA TEŞVİK ETME
Öğretmenler ,ailelere nasıl yardımcı olabileceklerini söyleyebilirler ve belirli aktiviteler için onların desteğini isteyebilirler. Kendileri ve öğretmenler arasında açık bir iletişimin gelişmesinde ailelerinde önemli bir rolü vardır. Kendilerini tanıtmak bunların başlarında gelir. Öğretmen ile iletişim haline geçip ondan bilgi alabilirler. Yapılandırmacı öğretmenler inşaatın ustaları gibidirler. Ailelerde bu inşaatın görevlilerinden biridirler. Aileler kendilerini bu önemli görevi yürüten öğretmenlere tanıtarak onların işlerini kolaylaştırabilirler.

28 OLANAK ÖLÇÜSÜNDE SINIF VE OKUL FAALİYETLERİNE KATILMA Aileler eğer gönüllü olamıyorsa yada gezilere katılamıyorsa, diğer şekillerde özel bir gösteri yada ara sıra hafta sonlarında yapılabilecek bazı aktivitelere yardım etmekle ilgilendiklerini bildirebilirler. Yapılandırmacı bir sınıfı başarısı her ailenin kendi olanak ve yetenekleri ile katkı sağlamasına bağlıdır. Böyle bir sınıfta aileler davranışçı yaklaşımdaki gibi sorumluluğu yalnızca seçilen ‘sınıf annelerine’ bırakmazlar. Eğer sınıfta yalnızca bir veli ilgilenirse bu sınıf yapılandırmacı sınıf değildir.

29 ÖĞRETMENLER VE AİLELER İÇİN STRATEJİLER
Aileler gereksiz yere öğretmenleri oyalayarak şikayetlerde bulunmamalıdırlar. Bu tarz şeyler öğretmenin enerjisini alır, halbuki öğretmen bu vakti öğrencilerine ayırabilir. Öğretmenler ve aileler kışkırtıcı tartışmacı ortamdan uzak durmalıdırlar. Öğretmenler veliler arasındaki tartışmalarda taraf olmamalı onları uzaklaştırmalı. Bir problem hakkında öğretmen ile konuşulması daha sağlıklıdır. Öğretmenleri ve okulu çocukların önünde eleştirmek onların kafalarını karıştırabilir. Küçük çocukların öğretmenlerine kahraman özellikleri yüklemeleri aileler tarafından unutulmamalıdır. Katz’a göre aileler büyük çocukların yanında öğretmenleri eleştirmekten kaçınmalıdırlar ,böyle bir eleştiri çocukların öğretmene karşı küstah davranmasına meydan okumalarına ve kabalığa neden olabilir.

30 EV ZİYARETLERİ Öğretmen , öğrencinin aile yaşamını tanıdığı ölçüde, öğrenci hakkında daha gerçekçi kararlar verebilir. Öğretmen ev ziyaretleri yaparak ,ailelerle daha içten bir iletişim kurabilir. Ailede, öğretmenle resmi olmayan bireysel görüşmeler yaparak da çocuğu hakkında bilgi alabilir. Ev ziyaretleri, öğretmenin aile içinde doğal bir gözlem yapmasını sağlar.

31 Öğretmen öğrencinin çalışma odasını inceleyebilir
Öğretmen öğrencinin çalışma odasını inceleyebilir. Ailenin sosyo-ekonomik durumunu ve aile içi ilişkileri gözlemleyebilir. Öğretmen veli ayrımı gözetmeksizin, bütün öğrencilerin ev ziyaretlerine gitmelidir. Bu ziyaretler çok uzun tutulmamalıdır. Ortalama 1 saatlik ev ziyaretiyle ,öğretmen aile ortamı hakkında genel bir izlenime sahip olabilir. Okul toplantılarına yeterince katılmayan ve okul toplantılarına hiç gelmeyen aileler okula ısındırılması için , ev ziyaretlerinden yararlanılabilir.

32 Ev ziyaretleri, öğretmenin aileye değer verdiğinin önemli bir göstergesi olarak algılanabilir. Aile ,evine gelen öğretmene daha fazla ilgi gösterir. Ayrıca ev ziyaretleri, öğretmenin aileye değer verdiğinin bir ölçütü olarak da görülebilir. Ev ziyaretleri, öğrencinin okula ve öğretmene karşı olan tutumlarını olumlu yönde etkilemektedir. Öğretmenin kendi evine kadar geldiğini gören öğrenci ,bu duruma büyük bir hoşnutluk duyabilir. Ev ziyareti sonunda öğrenci öğretmene karşı daha saygılı davranabilir. Bu tür ziyaretler, öğrencinin sınıf ortamındaki istenmeyen davranışlarının değiştirilmesine yardımcı olabilir.

33 Öğrencinin başarıya ulaşması sağlanır.
Sonuç olarak yapılandırmacı eğitim ortamları oluşturmak hemen olacak bir şey değildir. Öğretmenler ve aileler çocukların eğitiminde ve sosyalleşmesinde sorumluluğu paylaşırlar ÖĞRETMEN ve Ailenin işbirliği ile Öğrencinin başarıya ulaşması sağlanır.

34 Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz…
GRUP ÜYELERİ GAMZE KARTAL SERAY TÜRKELİ BERAT TEKİN AHMET AŞIKLI MUSTAFA ÖZTÜRK ERSİN YAMAN YAKUP SEBUKTEKİN Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz…


"SINIF YÖNETİMİ YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL -AİLE İŞBİRLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları