Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö ğ retmen-Veli İ şbirli ğ i İ çin Web Tabanlı Platform Projesi Ö ğ retmen-Veli İ şbirli ğ i İ çin Web Tabanlı Platform Projesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö ğ retmen-Veli İ şbirli ğ i İ çin Web Tabanlı Platform Projesi Ö ğ retmen-Veli İ şbirli ğ i İ çin Web Tabanlı Platform Projesi."— Sunum transkripti:

1 Ö ğ retmen-Veli İ şbirli ğ i İ çin Web Tabanlı Platform Projesi Ö ğ retmen-Veli İ şbirli ğ i İ çin Web Tabanlı Platform Projesi

2 Türk E ğ itim Sisteminde ö ğ retmen-veli iletişimi en önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Bu sorunları gidermek amacıyla ö ğ retmen-ö ğ renci iletişimi için daha kapsamlı ve kullanışlı bir web tabanlı platformun etkili olaca ğ ı düşünülmektedir.

3 Projenin Amacı Türk E ğ itim Sisteminde ö ğ retmen-veli iletişimini artıracak web tabanlı platform tasarlamak ve de ğ erlendirmektir.

4 Projenin Hedefleri E ğ itim sürecine velinin aktif katılımını sa ğ lamak. Çocu ğ un gelişim ve uyumunda etkili bir işbirli ğ i yapmak. Ö ğ retmen ve veli arasında etkili iletişim imkânı sa ğ lamak. Veli toplantılarında veliyi rahatsız eden durumların ortadan kaldırılarak ö ğ retmen-veli işbirli ğ inin daha işlevsel hale getirilmesini sa ğ lamak, İ şbirli ğ i sürecinde zaman tasarrufu sa ğ lamak. E ğ itimde verimlili ğ in sa ğ lanarak ö ğ renci başarısını artırmak. Velileri çocuklarının gelişimine nasıl katkı yapabileceklerine dair bilgilendirmek.

5 Projenin Yöntemi Bu proje herhangi bir ilkö ğ retim okulunda bir ö ğ retmen, bir sınıf mevcudu kadar ö ğ renci ve bu ö ğ rencilerin velileri üzerinde uygulanacaktır. Ayrıca projemiz iki aşamada gerçekleşecektir. Birincisi ortamın tasarlanması, di ğ eri ise de ğ erlendirilmesidir. Proje aşamaları addie modeli takip edilerek tamamlanacaktır.

6 Projenin Aşamaları 1.Aşama: Ortam Tasarımı ◦ Analiz ◦ Tasarım ◦ Geliştirme ◦ Uygulama ◦ De ğ erlendirme 2.Aşama: Ortam De ğ erlendirilmesi ◦ Örneklem ◦ Çalışma Süresi ◦ De ğ erlendirme ◦ Verilerin Analizi ◦ Verilerin Raporlaştırılması

7 Projenin Ekibi Barış ALTUNEL Elif KELEŞ Esin DURNA Hakan ÇITANAK Kevser KIZILTU Ğ Mesut AYAZ Yeşim H İ ÇYILMAZ

8 Projenin İ ş Bölümü


"Ö ğ retmen-Veli İ şbirli ğ i İ çin Web Tabanlı Platform Projesi Ö ğ retmen-Veli İ şbirli ğ i İ çin Web Tabanlı Platform Projesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları