Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ"— Sunum transkripti:

1 ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

2 ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ
ELEMENT : Aynı cins atomlardan meydana gelmiş saf maddelerdir. ÖZELLİKLERİ: 1.Yapılarında aynı cins atom bulundururlar. 2.Saf maddelerdir. 3.Belli erime ve kaynama noktaları vardır. 4.Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle atomlarından daha basit birimlerine ayrıştırılamazlar. 5.Sembollerle gösterilirler. 6.Elementler; -Metaller -A metaller -Yarı metaller -Soygazlar olmak üzere; 4 bölümde incelenirler.

3 ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ
METALLER: Periyodik tabloda; 1A (H hariç), 2A, Tüm B grubu elementleri, 3A (B, Hariç), 4A’da Sn ve Pb, 5A’da Bi metaller sınıfında incelenirler. METALLERİN ÖZELLİKLERİ: 1. Cıva hariç hepsi, oda şarlarında (25 0C) katı halde bulunurlar. (Hg’nın EN:-39 0C) 2. Metalik parlaklık gösterirler. 3. İşlene bilirler. (Tel ve levha haline getirilirler.) 4. Isı ve elektrik akımını iletirler. (Metallerde elektrik iletkenliği serbest elektronları sayesine gerçekleşir. Sıcaklığın artırılması metalik iletkenliği azaltır.) 5. Kimyasal tepkimelerdeelektron verirler.(Elektron vererek + yükle yüklenirler, yükseltgenirler, indirgendirler.) 6. Elektron almazlar. (Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Ancak homojen olarak karışarak alaşımları oluştururlar.) 7. Asitlerle tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkartırlar. (Cu, Hg, Ag, Pt, Au hariç) 8. Metallerin oksitleri genellikle bazik özellik gösterirler. (CuO, Na2O, …gibi. Anfoter oksitler hariç.)

4 ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ
AMETALLER: Periyodik tabloda; 1A ‘da H, 4A’da C, 5A’da N ve P, 6A’da O,S ve Se , 7A’da F, Cl, Br, I Ametaller sınıfında incelenirler A METALLERİN ÖZELLİKLERİ: 1. Oda şarlarında (25 0C) katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunurlar. Örnek: (KATI: C,P,S,I; SIVI: Br; GAZ: N2, O2, F2,Cl2 ) 2. Mattırlar. 3. Erime ve kaynama noktaları düşüktür. 4. Kırılgandırlar. 5. Elektrik akımını iletmezler. ( Grafit hariç ) 6.Metallerle tepkimelerinde, elektron alarak - yükle yüklenirler, indirgenirler, yükseltgendirler. 7. Kendi aralarında, kovalent bağlı bileşik oluştururlar. 8. Ametallerin oksitleri genellikle asidik özellik gösterirler.

5 ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ
YARI METALLER: Periyodik tabloda; 3A ‘da B, 4A’da Si ve Ge, 5A’da As ve Sb, 6A’da Te ve Po , 7A’da At yarı metaller sınıfında incelenirler. ÖZELLİKLERİ: Bu elementlere yarı metaller denilmesinin sebebi; metalik özelliklerle beraber a metalik özelliklerde göstermelerindendir.

6 ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ
SOYGAZLAR: Periyodik tabloda; 8A grubu elementlerine denir. Bu elementler; He, Ne, Ar,Kr,Xe, Rn dur. ÖZELLİKLERİ: 1. Oda şartlarında hepsi tek atomlu tanecikler halinde bulunurlar 2. Değerlik elektron sayıları 8’dir. (He:2) 3. Elektron dizilişleri, nS2nP6 ile biter. (He:1S2) 4. İyonlaşma enerjileri yüksektir. 5. Elektron ilgileri yok kabul edilir. 6. Kimyasal aktiflikleri olmadıklarından soy yada asal gazlar diye bilinirler.

7 ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ
PERİYODİK TABLO


"ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları