Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLIDA DEVLETİNDE BİLİM VE BİLİM ADAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLIDA DEVLETİNDE BİLİM VE BİLİM ADAMLARI"— Sunum transkripti:

1 OSMANLIDA DEVLETİNDE BİLİM VE BİLİM ADAMLARI

2 1500'lü yıllarda Pîri Reis bir harita
yapıyor, Grönland'ın üç adadan olduğu kesinlikle anlaşılıyor; aynı harita Kahire'den 30 km yükseklikten çekilen fotoğrafla aynı. Pîri Reis nasıl yaptı bu haritayı?

3 Nasıl oldu da Hasan Celal bundan beş yüz yıl evvel barutu macun haline getirerek füze yaptı ve onunla uçmayı başardı?

4 Nasıl oldu da Hazerfen Ahmet Çelebi
Galata Kulesi’nden Üsküdar'a kadar uçmayı başardı?

5 OSMANLI DA BİLİM Bilim, dünyayı ve dünya üzerinde yaşayan insanları ve onların etkinlikleri sonucu ortaya koydukları değerleri inceler. Bu bakımdan bilimler çeşitli kısımlara ayrılır. Osmanlı klasik dönemde bilim, dini yönden algılanmış ve bu açıdan tanımlanmıştır.

6 Bilimler NAKLİ ve AKLİ diye iki
kısımda düşünülürmüş.Nakli bilimlere, İSLAMİ İLİMLER de denir. Dolayısıyla İslam dini ile ilgili bütün çalışmalar bu kategoriye yerleştirilmiştir.

7 Akli bilimler ise, insanın aklıyla,
araştırarak, deneyerek, gözleyerek ulaşılan bilgilerdir.

8 YÜKSELME DÖNEMİNDE OSMANLIDA BİLİM
Osmanlı devletinde bilim ilk olarak Orhan Bey zamanında yıllarında kurulan İznik Medresesi ile başlar.

9 Osmanlı tarihinin ikinci medresesi ise Basra'da kurulmuştur.

10 Bu medreselerde fıkıh, kelam, tefsir, matematik, mantık alanında dersler veriliyor.

11 Bu dönemde Molla Fenari ve Kadı Zade Rumi önemli şahsiyetlerdendir.

12 Kadı Zadenin kız kardeşidir
Kadı Zadenin kız kardeşidir. Kız kardeşi, Kadı Zadenin kitapları arasına mücevherlerini gizlice koyarak bu bilim insanının Horasan’a göçü ve oradaki tahsiline yardımcı olmuştur.

13 I. MURAT VE YILDIRIM BEYAZİT DÖNEMİ
Bu dönemde tıp alanında hareketlenme görülmektedir. İlk tıp eseri Murat Bin İshak tarafından bu dönemde yazılmıştır.

14 I. MEHMET DÖNEMİ Bu dönemde ansiklopedik eserlere olan ilgi artıyor.

15 Yeryüzünün yuvarlak olduğu ilk defa
Osmanlı Türk eserlerine geçiyor.

16 FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ
Fatih Sultan Mehmet ilime ve ilim adamlarına verdiği değer… Tercüme faaliyetleri Kütüphanesindeki eserler.. Bu dönemde öne çıkan bilim adamları

17 İstanbul’un fethi ile birlikte Osmanlı Devleti
29 Mayıs 1453 tarihinin önemi Bu dönemde tıp alanında yapılanlar İstanbul’un doğu ve batı açısından yeni konumu

18 2. BAYEZİD DÖNEMİ Önem verilen bilimsel alanlar Ahi Çelebi ve kitabı

19 Avrupa ile ilişkilerin devam etmesine
rağmen matbaacılık ve büyük duvar saatleri bu dönemden 200 daha geç girmesinin sebebi neler olabilir?

20 KANUNİ DÖNEMİ Süleymaniye Medreseleri

21 Deniz coğrafyacılığı

22 DURAKLAMA DÖNEMİ Matbaanın kullanılmaya başlanması

23 GERİLEME DÖNEMİ İbrahim Müteferrika ve matbaanın ilk eseri
Doğu klasiklerinden tercümeler

24 İlk defa çicek aşısı bulunmuştur.

25 GERİLEME DÖNEMİ Orduda yenilikler Kara mühendishanesi
Resmi yabancı dili İlk devlet matbaası

26 Hendeshanenin açılması

27 Erzurumlu İbrahim Hakkı ve eseri

28 Marifetname’de, dünyanın hareketi aleyhine söylenen düşünceleri reddederken, dünyanın hareketini hissedemeyeceğimizi, çünkü dünyanın etrafında ki madde-i leyine (yumuşak madde) içinde, hepimizi birlikte sürüklediğini söyler.

29 19.YÜZYIL Mühendishane-i bahr-i hümayun Mühendishane-i berr-i hümayun
Mekteb-i tıbbi-i adli-i şahane Mekteb-i harbiye sayesinde

30 KURUMLAR VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARA ETKİSİ
a)Medreseler

31 b)Gözlemevleri bilgin Takiyüddin tarafından İstanbul’ da kurulmuştur.

32 c) Hastaneler Birçok hastane açılmıştır. Bazıları medreselere bağlı olarak varlığını sürdürmüştür. Böylece sağlık hizmetleri verilirken aynı zamanda tıp ve eczacılık alanında çalışmalar yapılmıştır.

33 Önemli özelliği, akıl hastaları için ayrı bölüm vardır
Önemli özelliği, akıl hastaları için ayrı bölüm vardır.Onlar musiki ile tedavi edilmesidir.Musiki ile tedavi daha önce Anadolu (Türkiye)Selçukluları devrinde kurulan Amasya hastanesinde de vardı.

34 Osmanlı’nın tıp konusunda dünya mirasına en büyük katkılarındandır.

35 d) Kütüphaneler

36 FATİH SULTAN MEHMET

37 MİMAR SİNAN

38 TALHA UĞURLUEL


"OSMANLIDA DEVLETİNDE BİLİM VE BİLİM ADAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları