Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 1500'lü yıllarda Pîri Reis bir harita yapıyor, Grönland'ın üç adadan olduğu kesinlikle anlaşılıyor; aynı harita Kahire'den 30 km yükseklikten çekilen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " 1500'lü yıllarda Pîri Reis bir harita yapıyor, Grönland'ın üç adadan olduğu kesinlikle anlaşılıyor; aynı harita Kahire'den 30 km yükseklikten çekilen."— Sunum transkripti:

1

2  1500'lü yıllarda Pîri Reis bir harita yapıyor, Grönland'ın üç adadan olduğu kesinlikle anlaşılıyor; aynı harita Kahire'den 30 km yükseklikten çekilen fotoğrafla aynı. Pîri Reis nasıl yaptı bu haritayı?

3 Nasıl oldu da Hasan Celal bundan beş yüz yıl evvel barutu macun haline getirerek füze yaptı ve onunla uçmayı başardı?

4  Nasıl oldu da Hazerfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi’nden Üsküdar'a kadar uçmayı başardı?

5 Bilim, dünyayı ve dünya üzerinde yaşayan insanları ve onların etkinlikleri sonucu ortaya koydukları değerleri inceler. Bu bakımdan bilimler çeşitli kısımlara ayrılır. Osmanlı klasik dönemde bilim, dini yönden algılanmış ve bu açıdan tanımlanmıştır.

6  Bilimler NAKLİ ve AKLİ diye iki kısımda düşünülürmüş.Nakli bilimlere, İSLAMİ İLİMLER de denir. Dolayısıyla İslam dini ile ilgili bütün çalışmalar bu kategoriye yerleştirilmiştir.

7 Akli bilimler ise, insanın aklıyla, araştırarak, deneyerek, gözleyerek ulaşılan bilgilerdir.

8  Osmanlı devletinde bilim ilk olarak Orhan Bey zamanında 1330 yıllarında kurulan İznik Medresesi ile başlar.

9 Osmanlı tarihinin ikinci medresesi ise Basra'da kurulmuştur.

10  Bu medreselerde fıkıh, kelam, tefsir, matematik, mantık alanında dersler veriliyor.

11  Bu dönemde Molla Fenari ve Kadı Zade Rumi önemli şahsiyetlerdendir.

12  Kadı Zadenin kız kardeşidir. Kız kardeşi, Kadı Zadenin kitapları arasına mücevherlerini gizlice koyarak bu bilim insanının Horasan’a göçü ve oradaki tahsiline yardımcı olmuştur.

13  Bu dönemde tıp alanında hareketlenme görülmektedir. İlk tıp eseri Murat Bin İshak tarafından bu dönemde yazılmıştır.

14  Bu dönemde ansiklopedik eserlere olan ilgi artıyor.

15  Yeryüzünün yuvarlak olduğu ilk defa  Osmanlı Türk eserlerine geçiyor.

16  Fatih Sultan Mehmet ilime ve ilim adamlarına verdiği değer…  Tercüme faaliyetleri  Kütüphanesindeki eserler..  Bu dönemde öne çıkan bilim adamları

17  İstanbul’un fethi ile birlikte Osmanlı Devleti  29 Mayıs 1453 tarihinin önemi  Bu dönemde tıp alanında yapılanlar  İstanbul’un doğu ve batı açısından yeni konumu

18 Önem verilen bilimsel alanlar Ahi Çelebi ve kitabı

19  Avrupa ile ilişkilerin devam etmesine rağmen matbaacılık ve büyük duvar saatleri bu dönemden 200 daha geç girmesinin sebebi neler olabilir?

20  Süleymaniye Medreseleri

21  Deniz coğrafyacılığı

22  Matbaanın kullanılmaya başlanması

23  İbrahim Müteferrika ve matbaanın ilk eseri  Doğu klasiklerinden tercümeler

24  İlk defa çicek aşısı bulunmuştur.

25  Orduda yenilikler  Kara mühendishanesi  Resmi yabancı dili  İlk devlet matbaası

26  Hendeshanenin açılması

27  Erzurumlu İbrahim Hakkı ve eseri

28  Marifetname’de, dünyanın hareketi aleyhine söylenen düşünceleri reddederken, dünyanın hareketini hissedemeyeceğimizi, çünkü dünyanın etrafında ki madde-i leyine (yumuşak madde) içinde, hepimizi birlikte sürüklediğini söyler.

29  Mühendishane-i bahr-i hümayun Mühendishane-i berr-i hümayun  Mekteb-i tıbbi-i adli-i şahane  Mekteb-i harbiye sayesinde

30  a)Medreseler

31 b)Gözlemevleri  bilgin Takiyüddin tarafından İstanbul’ da kurulmuştur.

32  c) Hastaneler  Birçok hastane açılmıştır. Bazıları medreselere bağlı olarak varlığını sürdürmüştür. Böylece sağlık hizmetleri verilirken aynı zamanda tıp ve eczacılık alanında çalışmalar yapılmıştır.

33  Önemli özelliği, akıl hastaları için ayrı bölüm vardır.Onlar musiki ile tedavi edilmesidir.Musiki ile tedavi daha önce Anadolu (Türkiye)Selçukluları devrinde kurulan Amasya hastanesinde de vardı.

34  Osmanlı’nın tıp konusunda dünya mirasına en büyük katkılarındandır.

35  d) Kütüphaneler

36  FATİH SULTAN MEHMET FATİH SULTAN MEHMET

37  MİMAR SİNAN MİMAR SİNAN

38  TALHA UĞURLUEL TALHA UĞURLUEL


" 1500'lü yıllarda Pîri Reis bir harita yapıyor, Grönland'ın üç adadan olduğu kesinlikle anlaşılıyor; aynı harita Kahire'den 30 km yükseklikten çekilen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları