Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 1 Hemşirelik Süreci, Fiziksel Tanılama, Sık Kullanılan Laboratuvar ve Tanı Testleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 1 Hemşirelik Süreci, Fiziksel Tanılama, Sık Kullanılan Laboratuvar ve Tanı Testleri"— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 1 Hemşirelik Süreci, Fiziksel Tanılama, Sık Kullanılan Laboratuvar ve Tanı Testleri

3

4 Tanılama Hemşirelik sürecinde sistematik olarak verilerin toplandığı, sınıflandırıldığı ve toplanan bilgilerin kaydedildiği ilk aşamadır. Oskültasyon Hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgi edinmek için vücuttaki seslerin aktif olarak dinlenmesidir. Veri tabanı Sağlık öyküsü, fiziksel değerlendirme ve tanı test sonuçlarıyla hastaya özgü toplanan verilerdir. Tanımlayıcı özellikler Hemşirelik tanısı ile birlikte görülen belirti ve semptomlardır. Tanı Hastanın değerlendirilmesi sırasında belirlenen sağlık sorunları veya gereksinimlerine yönelik standart hemşirelik etiketlerinin uygulanmasıdır. Etiyoloji Hastanın var olan gereksinim veya sorununa neden olan ya da yol açan faktörlerdir. Değerlendirme Hastanın belirlenen hedef ve amaçlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için elde edilen verilerin analiz edilmesidir. Uygulama Hastaya özgü belirlenen amaçlara ulaşmak için gerekli girişimlerin uygulanmasıdır. İnspeksiyon Görme ve koklama duyusu kullanılarak hastanın sağlık durumuna yönelik bilgi elde edilmesidir. Sözel olmayan iletişim Mesajın vücut, yüz ifadesi ve davranışlarla sözsüz olarak iletilmesidir. Hemşirelik süreci Hastanın iş birlikçi biçimde sağlık gereksinimlerinin belirlendiği ve bu gereksinimlerin karşılanması için etkin hemşirelik bakımının sağlandığı bir sistematik problem çözme yaklaşımıdır.

5 Objektif veri Değerlendirme ve tanı testleri ile doğrulanan herhangi gözlenebilir bilgidir.
Sonuçlar Tedavi amaçlarının ölçülebilir başarısıdır. Palpasyon Hastaya dokunarak sağlık durumuna yönelik bilgi elde etmektir. Perküsyon Bir objenin diğer objeye vurması yoluyla oluşan özel titreşim tarzındaki sestir. PES formatı Hastanın belirlenen problem, etiyoloji, belirti veya semptomları bir araya getirilerek hastaya özgü hemşirelik tanısını belirleme yöntemidir. Planlama Hastaya özgü amaç ve sonuçların belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için uygun girişimlerin belirlenmesidir. Subjektif veriler Hastadan elde edilen verilerdir. Bu veriler, hastanın duygularını, algılarını ve inançlarını içerir. Terapötik iletişim Bilgi edinme ve hastaya özgü belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için hasta ve hemşire arasında kurulan iletişimdir.

6 I. HEMŞİRELİK SÜRECİ A. Hemşirelik sürecinin 5 aşamasına (veya fazına) genel bakış 1. Tanılama 2. Tanı koyma/analiz 3. Planlama 4. Uygulama 5. Değerlendirme B. Hemşirelik süreci aşamalarının ilişkileri

7

8 II. TANILAMA AŞAMASI A. Veritabanı oluşturma 1. Subjektif veri
2. Objektif veri B. Hemşirelik görüşme becerileri C. Verilerin düzenlenmesi

9 III. TANI AŞAMASI A. Problemin tanımlanması B. Tanı seçilmesi
C. Tanı ifadesinin yazılması

10 IV. PLANLAMA AŞAMASI A. Önceliklerin belirlenmesi B. Amaçlar/ sonuçlar

11 V. UYGULAMA AŞAMASI A. Hemşirelik bakım B. Günlük öncelikler
C. Aktiviteler D. Veri toplanır. E. Hem sözel ve hem de yazılı olarak sürekli değerlendirme ve kayıt gereklidir. F. Hemşirelik bakım planları,

12 VI. DEĞERLENDİRME AŞAMASI

13 VII. KAYIT A. İletişim ortamı B. Yasal konular

14 VIII. FİZİKSEL DEĞERLENDİRMENİN BİR BÖLÜMÜ OLARAK ÖYKÜ ALMA
A. Erişkin hasta ile iletişim B. Sağlık öyküsü ve görüşme C. Hastanın sağlık öyküsünün ana hatları D. Kültürel ve dinî inançların etkisi

15

16 IX. FİZİKSEL MUAYENE YÖNTEMLERİ
A. İnspeksiyon B. Palpasyon C. Perküsyon D. Oskültasyon E. Ağırlık

17 X. LABORATUVAR TESTLERİ
A. Kan Kimyası B. Hematoloji C. Seroloji ve immünoloji D. İdrar analizi (UA) E. Dışkı (Fekal) analizi F. Serebrospinal sıvı (SSS) analizi

18

19

20

21

22 XI. TANI TESTLERİ A. Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması
B. Doppler uygulamaları C. Elektrokardiyografi D. Endoskopi E. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) F. Oftalmoskopi G. Otoskop muayenesi H. Pulse oksimetre I. Radyografi J. Deri testi K. Ultrason L. Görme keskinliği M. Gen testi

23


"BÖLÜM 1 Hemşirelik Süreci, Fiziksel Tanılama, Sık Kullanılan Laboratuvar ve Tanı Testleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları