Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.  İlaçların insan vücudundaki fizyolojik olaylar üzerindeki temel etkileri ve bu etkilerin oluş mekanizmalarını inceler.  İlacın vücuda ne yaptığını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.  İlaçların insan vücudundaki fizyolojik olaylar üzerindeki temel etkileri ve bu etkilerin oluş mekanizmalarını inceler.  İlacın vücuda ne yaptığını."— Sunum transkripti:

1 1

2  İlaçların insan vücudundaki fizyolojik olaylar üzerindeki temel etkileri ve bu etkilerin oluş mekanizmalarını inceler.  İlacın vücuda ne yaptığını inceler. 2

3  Hücrelerde belirli bir makromolekülün özel bir kısmını oluşturan, ilaç veya endojen madde moleküllerini seçici olarak bağlayan noktalardır.  İlaçların etkisinin başlamasında aracılık eder.  İlacın resöptere bağlanmasında molekül yapılarının önemi vardır ve tıpkı bir anahtarın kilide uyması gibi uyum söz konusudur. 3

4 İlaçlar, vücuttaki etkilerini ya uygulandıkları yerde veya emildikten sonra ulaştığı hücreler düzeyinde gösterir. 4

5  İlaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri dolayısıyla vücutta temas ettikleri yerdeki etkilerine lokal etki, emildikten sonra kan dolaşımıyla vardıkları kısımlarda gösterdikleri etkilerine de genel veya sistemik etki adı verilir. 5

6  Ağırlık  Yaş  Böbrek yetmezliği  Karaciğer yetmezliği  Cinsiyet  Veriliş yolu ve zamanı  Hamilelik  Tolerans  Bağımlılık  Besinler  Genetik  Başka ilaçların vücutta bulunması  Laboratuvar test sonuçlarına ilaçların etkisi 6

7  İlaçların dozu, çoğunlukla vücut ağırlığına göre ayarlanmaktadır.  Çünkü 50 kg ağırlığında olan bir kişiye uygulanan ilacın dağıldığı hacim ile 100 kg ağırlığında olan bir kişideki dağılım hacmi aynı değildir. 7

8 Yenidoğan ve bebeklerde eliminasyon ile ilgili mekanizmalar gelişmemiştir, yaşlılarda ise etkinlikleri azalmıştır.  Yenidoğan dozu 0-4 hafta  Bebek dozu 5 hafta-1 yaş  Çocuk dozu 1-15 yaş  Yetişkin dozu 15-70 yaş  Yaşlılık dozu 70 yaş ve üzeri 8

9  Böbrekler bir çok ilacın atıldığı başlıca eliminasyon organlarıdır.  Hastalık ya da yaşlılık sonucu yetmezlikleri durumunda, organizmada ilaçların yarı ömürleri uzar ve tehlikeli bir şekilde birikebilirler.  Bu gibi durumlarda idrarla atılan ilaç miktarına göre doz ayarlaması yapılır. 9

10  Karaciğer ilaçların metabolizmasında ve eliminasyonunda (safra yolu) önemli olan bir organdır.  Yetersizliği durumunda metabolizma ve eliminasyon işlevlerini tam olarak yerine getiremediğinden ilaçların yarı ömrü uzar ve etkilerinde önemli artışlar meydana gelir. 10

11  Bazı ilaçların etkisi kadınlarla erkekler arasında farklılıklar gösterebilmektedir.  Örneğin, epilepside kullanılan bazı ilaçları kadınlar daha hızlı metabolize etmektedirler.  Ayrıca genellikle kadınların vücut kütlelerinin erkeklerden daha küçük olması da ilaç etkilerini değiştiren bir faktör olabilmektedir. 11

12  İlaçların uygulanış yerine göre emilim hızları ve kana geçen miktarları değişmektedir. Örneğin damar içi yolla verilen bir ilacın etkisi oral yolla verilene göre daha erken başlar.  Bazı ilaçların emilimleri ve eliminasyonları güniçi ritm göstermektedir. Yani günün belirli saatlerinde ilaçların farmakokinetikleri değişebilmektedir. Örneğin uyku ilçlarının gece alınması gibi. 12

13  Hamilelik döneminde karaciğerde metabolizasyon yapan enzimlerin etkinliğinde, sindirim kanalı motilitesi (hareketliliği), dolaşım sisteminde ve böbrek işlevlerindeki değişmeler ilaçların farmakokinetiğini değiştirebilmektedir. 13

14  Bazı ilaçların belirli bir süre kullanımı sonucu hastalarda tolerans oluşabilmektedir.  Bu gibi ilaçlarla başlangıçta elde edilen terapötik etki gücü, aynı hastada daha sonraki uygulamasında daha düşük olmaktadır.  Örneğin antibiyotiklere karşı tolerans gelişmesi.. 14

15  Bir ilaca (narkotik vb.) önceden bağımlılığı olan hastaya uygulanan doz ve elde edilen etki, bağımlı olmayan hastalardan oldukça farklı olabilmektedir. 15

16  Özellikle ağız yolundan alınan ilaçların gastrointestinal sistemden emilmeleri, birlikte alındıkları besinlerin etkisiyle değişebilmektedir.  Bazı ilaçlar aç karna, bazıları da besinlerle alındıklarında daha etkili olmaktadır.  Örneğin yağlı besinler ilaçların emilmelerini geciktirmektedir. 16

17  Bazı kişilerde genetik olarak ilaçların eliminsayon ve etki şekillerinde farklılıklar olabilir.  Örneğin, çinlilerin müshillere dirençli olması gibi.. 17

18  Daha önceden alınmış bir ilacın vücutta bulunması, yeni uygulanan ilacın etkisinin değişmesine neden olabilmektedir. 18

19  İlaç alan hastalarda yapılan laboratuvar analizleri yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir. Genellikle karaciğer fonksiyon testleri, hematolojik ve bakteriyolojik testler geçici olarak bozulabilmektedir. 19

20 20

21 1)Tolerans 2)Taşiflaksi 3)Bağımlılık 4)İlaç allerjisi 21

22  Bir ilacın belirli bir süre kullanıldıktan sonra, etki gücünün giderek azalmasına ya da bireylerin doğuştan (konjenital) bir ilaca karşı duyarsız olmasına tolerans denir.  Aynı farmakolojik gruptan bir ilaca tolerans kazanan bir kimse, diğerine karşı da tolerans kazanır.buna çapraz tolerans denir.  Örneğin alkole tolerans kazanan kimseler (alkolikler) santral sinir siteminin diğer depresanlarına (uyku ilaçları anestezikler vb.) karşı da tolerans kazanırlar. 22

23  Toleransın çabuk ortaya çıkması durumudur.  İlaç dozlarının peş peşe uygulanmasıyla, dakikalarla ölçülen bir süre içinde ortaya çıkar. 23

24 Bazı maddeler devamlı olarak kullanıldıklarında kullanan kişide bu ilacı kullanmaya ait dayanılmaz istek gelişir. Buna bağımlık adı verilir. 24

25 Organizmaya giren bir ilacın immunolojik reaksiyonlar sonucu, kişide alışılmışın dışında etkiler meydana getirmesi durumudur. İlaç alerjisi, uygulanan dozun yüksekliği ile ilgili değildir. Kişisel duyarlılık ve ilacın yapısının alerjide önemi vardır. 25

26 26


"1.  İlaçların insan vücudundaki fizyolojik olaylar üzerindeki temel etkileri ve bu etkilerin oluş mekanizmalarını inceler.  İlacın vücuda ne yaptığını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları