Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KANSERLİ HASTADA AĞRIYA YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KANSERLİ HASTADA AĞRIYA YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 KANSERLİ HASTADA AĞRIYA YAKLAŞIM
Dr. Fuat DEMİRELLİ Sağlık Slaytları İndir

2 Kanserli hastalarda ağrı gerçekten önemli bir sorun mu?
Kanserli hastaların % 20-50’sinde ilk başvuruda, % 30-40’ında tedavi sırasında, %75-90’ında terminal dönemde AĞRI vardır

3 Hastanın “kanseri kadar” ağrısı da yeterli ilgiyi görüyor mu?
ASLINDA HAYIR Kanserli olguların %90’ında basit yöntemlerle ağrı giderilebilir Ancak hastaların çoğunluğu yetersiz tedavi edilmektedir

4 Yetersiz ağrı tedavisi hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir
Ağrı ve eşlik edebilecek diğer semptomların kontrol edilememesi veya ÖNEMSENMEMESİ Hastaların günlük aktivitesini bozmakta Duygusal yaşamı, motivasyonu, aile ve yakınları ile etkileşimini olumsuz etkilemektedir.

5 Hasta ve yakınları için AĞRI:
ÖLÜMÜN kendisinden bile daha büyük bir korku kaynağıdır.

6 Kanser Ağrısı -Ölüm Korkusu
Izdırap Korku Çaresizlik Anksiyete İrritabilite ÖLÜM Öfke Başkalarına bağımlı olma Kişisel özgürlüklerin kaybı Umutsuzluk Depresyon

7 Ağrı tedavisindeki eksiklikler
Hastayla ilgili sorunlar Doktorla ilişkili problemler Sistem sorunları

8 Hastayla ilişkili ağrı tedavisinde yetersizlikler
Tedavi olanaklarının bilinmemesi Kanserde ağrı olmasının doğal sayılması

9 Doktorla ilişkili sorunlar
Bilgi eksikliği Dozların az verilmesi Tolerans ve bağımlılık korkusu İlacın tam anlaşılamaması

10 Opioid Tedavisi İle İlgili Sorunlar Ve Yanlış Algılamalar
Doktor reçete etmez Bağımlı olma korkusu OPIOFOBİ Yetersiz tedavi Aile bireyleri hastayı uyarır Eczacılar hastayı uyarır

11 Hekim Opiofobisi Morfin ölmek üzere olan hastalara verilir
Ölümü çabuklaştırır Etkisizdir Solunum depresyonuna yol açar İstenmeyen yan etkileri çoktur Tolerans, fiziksel bağımlılık, psikolojik bağımlılık yapar

12 Sistem ile ilişkili problemler
İlaçların ulaşılabilirliği İlaç yönetmelikleri Araştırma desteği Kanuni düzenlemelerdeki eksiklikler

13 Ağrı AĞRI ÖZELLİKLERİ Yaygın Lokal Altta yatan hastalık Somatik Akut
Viseral Kronik Sempatik

14 Kanserde Ağrı Nedenleri
Tümöre bağlı nedenler 70% Tedaviye bağlı nedenler 20% Diğer %

15 Kanserde ağrı sendromları
Kemik ağrısı Başağrısı ve fasiyal ağrı sendromları Sinir sistemi lezyonlarına bağlı ağrı sendromları Viseral ağrı sendromları Pelvik ve perineal ağrı

16 Kemik ağrısı Kafa tabanı ağrı sendromları Vertebral sendromlar
Epidural spinal kord kompresyon riski!!!! Difüz kemik ağrısı Multipl metastaz Kemik iliği infiltrasyonu Fokal kemik ağrısı Uzun kemikler Kotlar Pelvis kemikleri

17 Kanserli hastada yeni ortaya çıkan baş ağrısı
Beyin metastazı Kranyum metastazı Leptomeningeal metastaz Vasküler lezyonlar Serebral hemoraji Serebral infarkt Subdural hematom Tümöre bağlı subdural efüzyon

18 Kanserli olgularda yüz ağrısı
Fasiyal nevralji Baş-boyun tümörleri Kafa tabanı metastazları Leptomeningeal tutulum Baş-boyun tm’lerinde görülen mukoza-cilt infiltrasyonları Maksilla ve mandibulaya ait kemik lezyonları Sinüs infeksiyonları Akciğer tümörlerinde yüzde görülen yansıyan ağrı

19 Viseral-retroperitoneal ağrı sendromları
Sendrom Ağrı özelliği Ösefageal-mediastinal ağrı Retrosternal-epigastrik Diyafragma infiltrasyonu Omuz ağrısı Pankreas-üst abdomen tm epigastrik ağrı Sırta yayılan Adrenal mtz/retroperitoneal LAP Öne boşluklara vuran ağrı, bel ağrısı KC kapsül gerilme ağrısı sağ üst kadran, sağ omuz-boyun ağrısı Difüz abdominal ağrı Kramp tarzında Splenomegaliye bağlı sol üst kadran ağrısı Mesane irritasyonuna bağlı suprapubik ağrı Spazm ve tenezm Perineal ağrı

20 Tedaviye veya girişimlere bağlı akut ve subakut ağrı sendromları I
Interkostal plevral kateter tatbiki Kimyasal plöredesis Biliyer stent Perkütan nefrostomi Ösofagusa stent tatbiki ve dilatasyon Özel kemoterapi uygulamaları Kemoembolizasyon İntraperitoneal kemoterapi İntratekal metotreksat

21 Tedaviye veya girişimlere bağlı akut ve subakut ağrı sendromları II
Sistemik kemoterapi Mukozit Nörotoksik ajanlara bağlı çene, bacak ve karın ağrısı G-CSF’e bağlı yaygın kemik ağrısı Hormonal tedavi Prostat kanserinde LHRH’a bağlı alevlenme Radyoterapi Oral mukozit, özofajit, rektit, sistit Brakyal pleksopati

22 Kanser tedavisiyle ilişkili kronik ağrı sendromları I
Postoperatif insizyon ağrıları Postoperatif nöropatik sendrom Post-mastektomi Post-torakotomi Rektal amputasyon sonrası Ekstremite amputasyonu sonrası

23 Kanser tedavisiyle ilişkili kronik ağrı sendromları I
Radyoterapi sonrası görülen kronik sendromlar Enterit, sistit Dermatit ve kas fibrozu Osteoradyonekroz Brakyal ve lumbosakral pleksusun radyasyon fibrozu Radyasyon miyelopatisi Kemoterapi sonrası kronik sendromlar Aseptik kemik nekrozu Difüz polinöropati

24 Sinir sistemi infiltrasyonuna bağlı ağrı
Mononöropati Interkostal (göğüs duvarı infiltrasyonu) Femoral Obturator N. ischiaticus Radikülopati Ağrılı polinöropati Pleksopati Brakyal Lumbosakral Servikal Kranyal sinir tutulumu Epidural spinal kord kompresyonu Tümörle ilişkili baş ağrısı Kafa tabanı dışındaki kranyum kemiğindeki lezyonlar Intrakranyal tümöre bağlı baş ağrısı

25 Kansere Bağlı Özel Send. ( < % 10 )
Paraneoplastik sendromlar Yatak yaraları, kabızlık, rektal spazm, mesane spazmı Postherpetik nevralji

26 Kronik kanser ağrısı sadece onkoloji uzmanının sorunu mu?
Aile hekimi İç hastalıkları ortopedist jinekolog pratisyen Nöroşirürji uzm. psikiyatrist Anestezi uzm. multidisipliner ONKOLOG

27 Ağrı Tedavisinde Kötü Prognostik Faktörler
Nöropatik Ağrı “Arada” ağrı (breakthrough pain) Psikososyal stress Hızlı tolerans gelişimi Alkol/ilaç bağımlılık hikayesi

28 KLİNİĞİMİZDE HALEN DEVAM EDEN ÇALIŞMANIN ÖN SONUÇLARI
KANSERLİ OLGULARIN VE AYNI ZAMANDA BU İŞLE UĞRAŞAN HEKİMLERİN AĞRIYA BAKIŞ AÇISI KLİNİĞİMİZDE HALEN DEVAM EDEN ÇALIŞMANIN ÖN SONUÇLARI

29 ÇALIŞMANIN DİZAYNI Polikliniğe başvuran kanserli tüm olgulara 24 sorudan oluşan anket formları verildi Anket formlarının hastalar tarafından doldurulmasına özen gösterildi AMAÇ: Ağrının ve farklı ağrı tedavilerinin kanser hastaları tarafından ne şekilde algılandığı “Hastaların bakış açısı” ile kanserli hastayla uğraşan doktorların ağrıya verdiği önemin saptanması

30 Ön sonuçlar: n=368 Kanser tanısıyla izlenen hastalarda ağrı oranı

31 KANSERLİ OLGULARIN EĞİTİM DURUMU

32 Ağrısı olan olguların analjezik kullanım oranları
Kullanmayan %37 Analjezik Kullanan %63

33 Analjezik kullanmayanların başlamama nedenleri

34 Kanser hastalarını izleyen hekimlerin ağrıya verdikleri önem eşit düzeyde mi?

35 Doktorlar analjezik kullanımı esnasında hastayı yeterli düzeyde bilgilendiriyor mu?

36 Kanserli hastaların ağrı tedavisinde ilk kullanılan analjezik

37 Kanserli olgular analjezikleri düzenli olarak kullanıyor mu?

38 Kanserli hastalara analjezik öneren doktorların önerileri hangi doğrultuda?

39 Narkotik analjezik kullanımında tedirginlik duyan hasta oranı

40 Narkotik analjezik kullanımındaki tereddüt nedenleri

41

42 AĞRIYI GİDERMEK İLAHİ BİR SANATTIR
HİPPOCRATES

43 VE HIPPOCRATES SONRASI
21. YÜZYILDA Dr DECLAN WALSH Sağlık Slaytları İndir


"KANSERLİ HASTADA AĞRIYA YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları