Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KANSERLİ HASTADA AĞRIYA YAKLAŞIM Dr. Fuat DEMİRELLİ Sağlık Slaytları İndirhttp://hastaneciyiz.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KANSERLİ HASTADA AĞRIYA YAKLAŞIM Dr. Fuat DEMİRELLİ Sağlık Slaytları İndirhttp://hastaneciyiz.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1

2 KANSERLİ HASTADA AĞRIYA YAKLAŞIM Dr. Fuat DEMİRELLİ Sağlık Slaytları İndirhttp://hastaneciyiz.blogspot.com

3 Kanserli hastalarda ağrı gerçekten önemli bir sorun mu? Kanserli hastaların Kanserli hastaların – % 20-50’sinde ilk başvuruda, – % 30-40’ında tedavi sırasında, – %75-90’ında terminal dönemde AĞRI vardır

4 Hastanın “kanseri kadar” ağrısı da yeterli ilgiyi görüyor mu? ASLINDA HAYIR ASLINDA HAYIR –Kanserli olguların %90’ında basit yöntemlerle ağrı giderilebilir –Ancak hastaların çoğunluğu yetersiz tedavi edilmektedir

5 Ağrı ve eşlik edebilecek diğer semptomların kontrol edilememesi veya ÖNEMSENMEMESİ Hastaların günlük aktivitesini bozmakta Hastaların günlük aktivitesini bozmakta Duygusal yaşamı, motivasyonu, aile ve yakınları ile etkileşimini olumsuz etkilemektedir. Duygusal yaşamı, motivasyonu, aile ve yakınları ile etkileşimini olumsuz etkilemektedir. Yetersiz ağrı tedavisi hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir

6 Hasta ve yakınları için AĞRI: –ÖLÜMÜN kendisinden bile daha büyük bir korku kaynağıdır.

7 Kanser Ağrısı -Ölüm Korkusu Korku Anksiyete Izdırap Çaresizlik İrritabilite Başkalarına bağımlı olma Kişisel özgürlüklerin kaybı Depresyon Umutsuzluk Öfke ÖLÜM

8 Ağrı tedavisindeki eksiklikler Hastayla ilgili sorunlar Hastayla ilgili sorunlar Doktorla ilişkili problemler Doktorla ilişkili problemler Sistem sorunları Sistem sorunları

9 Tedavi olanaklarının bilinmemesi Tedavi olanaklarının bilinmemesi Kanserde ağrı olmasının doğal sayılması Kanserde ağrı olmasının doğal sayılması Hastayla ilişkili ağrı tedavisinde yetersizlikler

10 Doktorla ilişkili sorunlar Bilgi eksikliği Bilgi eksikliği Dozların az verilmesi Dozların az verilmesi Tolerans ve bağımlılık korkusu Tolerans ve bağımlılık korkusu İlacın tam anlaşılamaması İlacın tam anlaşılamaması

11 Opioid Tedavisi İle İlgili Sorunlar Ve Yanlış Algılamalar OPIOFOBİ Yetersiz tedavi Bağımlı olma korkusu Doktor reçete etmez Eczacılar hastayı uyarır Aile bireyleri hastayı uyarır

12 Hekim Opiofobisi Morfin ölmek üzere olan hastalara verilir Morfin ölmek üzere olan hastalara verilir Ölümü çabuklaştırır Ölümü çabuklaştırır Etkisizdir Etkisizdir Solunum depresyonuna yol açar Solunum depresyonuna yol açar İstenmeyen yan etkileri çoktur İstenmeyen yan etkileri çoktur Tolerans, fiziksel bağımlılık, psikolojik bağımlılık yapar Tolerans, fiziksel bağımlılık, psikolojik bağımlılık yapar

13 Sistem ile ilişkili problemler İlaçların ulaşılabilirliği İlaçların ulaşılabilirliği İlaç yönetmelikleri İlaç yönetmelikleri Araştırma desteği Araştırma desteği Kanuni düzenlemelerdeki eksiklikler Kanuni düzenlemelerdeki eksiklikler

14 a AĞRI ÖZELLİKLERİ Yaygın Viseral Somatik Altta yatan hastalık Akut Kronik Lokal Sempatik

15 Tümöre bağlı nedenler 70% Tümöre bağlı nedenler 70% Tedaviye bağlı nedenler 20% Tedaviye bağlı nedenler 20% Diğer 10% Diğer 10% Kanserde Ağrı Nedenleri

16 Kanserde ağrı sendromları Kemik ağrısı Kemik ağrısı Başağrısı ve fasiyal ağrı sendromları Başağrısı ve fasiyal ağrı sendromları Sinir sistemi lezyonlarına bağlı ağrı sendromları Sinir sistemi lezyonlarına bağlı ağrı sendromları Viseral ağrı sendromları Viseral ağrı sendromları Pelvik ve perineal ağrı Pelvik ve perineal ağrı

17 Kemik ağrısı Kafa tabanı ağrı sendromları Kafa tabanı ağrı sendromları Vertebral sendromlar Vertebral sendromlar –Epidural spinal kord kompresyon riski!!!! Difüz kemik ağrısı Difüz kemik ağrısı –Multipl metastaz –Kemik iliği infiltrasyonu Fokal kemik ağrısı Fokal kemik ağrısı –Uzun kemikler –Kotlar –Pelvis kemikleri

18 Kanserli hastada yeni ortaya çıkan baş ağrısı Beyin metastazı Beyin metastazı Kranyum metastazı Kranyum metastazı Leptomeningeal metastaz Leptomeningeal metastaz Vasküler lezyonlar Vasküler lezyonlar –Serebral hemoraji –Serebral infarkt –Subdural hematom –Tümöre bağlı subdural efüzyon

19 Kanserli olgularda yüz ağrısı Fasiyal nevralji Fasiyal nevralji –Baş-boyun tümörleri –Kafa tabanı metastazları –Leptomeningeal tutulum Baş-boyun tm’lerinde görülen mukoza-cilt infiltrasyonları Baş-boyun tm’lerinde görülen mukoza-cilt infiltrasyonları Maksilla ve mandibulaya ait kemik lezyonları Maksilla ve mandibulaya ait kemik lezyonları Sinüs infeksiyonları Sinüs infeksiyonları Akciğer tümörlerinde yüzde görülen yansıyan ağrı Akciğer tümörlerinde yüzde görülen yansıyan ağrı

20 Viseral-retroperitoneal ağrı sendromları SendromAğrı özelliği Ösefageal-mediastinal ağrıRetrosternal-epigastrik Diyafragma infiltrasyonuOmuz ağrısı Pankreas-üst abdomen tm epigastrik ağrıSırta yayılan Adrenal mtz/retroperitoneal LAPÖne boşluklara vuran ağrı, bel ağrısı KC kapsül gerilme ağrısısağ üst kadran, sağ omuz-boyunağrısı Difüz abdominal ağrıKramp tarzında Splenomegaliye bağlı sol üst kadran ağrısı Mesane irritasyonuna bağlı suprapubik ağrıSpazm ve tenezm Perineal ağrı

21 Tedaviye veya girişimlere bağlı akut ve subakut ağrı sendromları I Interkostal plevral kateter tatbiki Interkostal plevral kateter tatbiki Kimyasal plöredesis Kimyasal plöredesis Biliyer stent Biliyer stent Perkütan nefrostomi Perkütan nefrostomi Ösofagusa stent tatbiki ve dilatasyon Ösofagusa stent tatbiki ve dilatasyon Özel kemoterapi uygulamaları Özel kemoterapi uygulamaları –Kemoembolizasyon –İntraperitoneal kemoterapi –İntratekal metotreksat

22 Tedaviye veya girişimlere bağlı akut ve subakut ağrı sendromları II Sistemik kemoterapi Sistemik kemoterapi –Mukozit –Nörotoksik ajanlara bağlı çene, bacak ve karın ağrısı –G-CSF’e bağlı yaygın kemik ağrısı Hormonal tedavi Hormonal tedavi –Prostat kanserinde LHRH’a bağlı alevlenme Radyoterapi Radyoterapi –Oral mukozit, özofajit, rektit, sistit –Brakyal pleksopati

23 Kanser tedavisiyle ilişkili kronik ağrı sendromları I Postoperatif insizyon ağrıları Postoperatif insizyon ağrıları Postoperatif nöropatik sendrom Postoperatif nöropatik sendrom –Post-mastektomi –Post-torakotomi –Rektal amputasyon sonrası –Ekstremite amputasyonu sonrası

24 Kanser tedavisiyle ilişkili kronik ağrı sendromları I Radyoterapi sonrası görülen kronik sendromlar Radyoterapi sonrası görülen kronik sendromlar –Enterit, sistit –Dermatit ve kas fibrozu –Osteoradyonekroz –Brakyal ve lumbosakral pleksusun radyasyon fibrozu –Radyasyon miyelopatisi Kemoterapi sonrası kronik sendromlar Kemoterapi sonrası kronik sendromlar –Aseptik kemik nekrozu –Difüz polinöropati

25 Sinir sistemi infiltrasyonuna bağlı ağrı Mononöropati – –Interkostal (göğüs duvarı infiltrasyonu) – –Femoral – –Obturator – –N. ischiaticus Radikülopati Ağrılı polinöropati Pleksopati – –Brakyal – –Lumbosakral – –Servikal Kranyal sinir tutulumu Epidural spinal kord kompresyonu Tümörle ilişkili baş ağrısı – –Kafa tabanı dışındaki kranyum kemiğindeki lezyonlar – –Intrakranyal tümöre bağlı baş ağrısı

26 Kansere Bağlı Özel Send. ( < % 10 ) Paraneoplastik sendromlar Paraneoplastik sendromlar Yatak yaraları, kabızlık, rektal spazm, Yatak yaraları, kabızlık, rektal spazm, mesane spazmı Postherpetik nevralji Postherpetik nevralji

27 Kronik kanser ağrısı sadece onkoloji uzmanının sorunu mu? Aile hekimi İç hastalıkları ortopedist jinekolog pratisyen Nöroşirürji uzm. psikiyatrist Anestezi uzm. ONKOLOG

28 Nöropatik Ağrı Nöropatik Ağrı “Arada” ağrı (breakthrough pain) “Arada” ağrı (breakthrough pain) Psikososyal stress Psikososyal stress Hızlı tolerans gelişimi Hızlı tolerans gelişimi Alkol/ilaç bağımlılık hikayesi Alkol/ilaç bağımlılık hikayesi Ağrı Tedavisinde Kötü Prognostik Faktörler

29 KANSERLİ OLGULARIN VE AYNI ZAMANDA BU İŞLE UĞRAŞAN HEKİMLERİN AĞRIYA BAKIŞ AÇISI KLİNİĞİMİZDE HALEN DEVAM EDEN ÇALIŞMANIN ÖN SONUÇLARI

30 ÇALIŞMANIN DİZAYNI Polikliniğe başvuran kanserli tüm olgulara 24 sorudan oluşan anket formları verildi Polikliniğe başvuran kanserli tüm olgulara 24 sorudan oluşan anket formları verildi Anket formlarının hastalar tarafından doldurulmasına özen gösterildi Anket formlarının hastalar tarafından doldurulmasına özen gösterildi AMAÇ: AMAÇ: –Ağrının ve farklı ağrı tedavilerinin kanser hastaları tarafından ne şekilde algılandığı –“Hastaların bakış açısı” ile kanserli hastayla uğraşan doktorların ağrıya verdiği önemin saptanması

31 Ön sonuçlar: n=368 Kanser tanısıyla izlenen hastalarda ağrı oranı

32 KANSERLİ OLGULARIN EĞİTİM DURUMU

33 Ağrısı olan olguların analjezik kullanım oranları Analjezik Kullanan %63 AnaljezikKullanmayan%37

34 Analjezik kullanmayanların başlamama nedenleri

35 Kanser hastalarını izleyen hekimlerin ağrıya verdikleri önem eşit düzeyde mi?

36 Doktorlar analjezik kullanımı esnasında hastayı yeterli düzeyde bilgilendiriyor mu?

37 Kanserli hastaların ağrı tedavisinde ilk kullanılan analjezik

38 Kanserli olgular analjezikleri düzenli olarak kullanıyor mu?

39 Kanserli hastalara analjezik öneren doktorların önerileri hangi doğrultuda?

40 Narkotik analjezik kullanımında tedirginlik duyan hasta oranı

41 Narkotik analjezik kullanımındaki tereddüt nedenleri

42

43 AĞRIYI GİDERMEK İLAHİ BİR SANATTIR HİPPOCRATES

44 VE HIPPOCRATES SONRASI 21. YÜZYILDA Dr DECLAN WALSH Sağlık Slaytları İndirhttp://hastaneciyiz.blogspot.com


"KANSERLİ HASTADA AĞRIYA YAKLAŞIM Dr. Fuat DEMİRELLİ Sağlık Slaytları İndirhttp://hastaneciyiz.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları