Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORUMLU OLMAK ROMANYA’DA OKUL-TOPLUM HİBELERİ PROGRAMI Ana Maria Sandi Danışman Dünya Bankası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORUMLU OLMAK ROMANYA’DA OKUL-TOPLUM HİBELERİ PROGRAMI Ana Maria Sandi Danışman Dünya Bankası."— Sunum transkripti:

1 SORUMLU OLMAK ROMANYA’DA OKUL-TOPLUM HİBELERİ PROGRAMI Ana Maria Sandi Danışman Dünya Bankası

2 EĞİTİMDE GENEL EĞİLİM Okullara yeni karar verme yetkisi ve sorumluluğu vererek eğitim kurumlarını yerel ihtiyaçlara daha duyarlı hale getirmek Gerekçesi: merkezi yönetimin spesifik yerel ihtiyaçları bilme ve yerel kapasiteyi kullanma olanağının sınırlı olması

3 EĞİTİMİN İYİLEŞTİRİLMESİNİN FİNANSMANI Çeşitlik olasılıklar: Küçük hibe programları : okul (öğretmenler, okul müdürü, veliler) yerel ihtiyaçlara cevap vermek için ilave finansman elde eder Kişi başı finansman formülü ile birlikte okul tabanlı yönetim

4 Romanya’da Kırsal Eğitim Projesi 2003-2009 döneminde 91 milyon ABD$. Bunun; 12 milyon ABD$’ı Okul-Toplum Hibeleri Programı için Proje Dünya Bankası’nın ilk yıllık “Avrupa’da ve Orta Asya’da İnsanların Yaşamlarını İyileştirme” ödülünü kazandı

5 HİBE PROGRAMI Amaç: okulları ve toplumu, okullardaki eğitimin kalitesini arttırmak için yetkinleştirmek Yöntem: (i) Okul Gelişim Planlarının ve okul iyileştirme projelerinin hazırlanmasında okul kurullarına yardımcı olmak; ve (ii) hibeler yoluyla okul iyileştirme projelerini finanse etmek Okul iyileştirme projeleri üç kategoriye ayrılıyor

6 Okul İyileştirme Projelerinin Üç Kategorisi 1. Öğrencilerin katılımını teşvik eden ve dezavantajlı öğrencilere destek sağlayan projeler : ekip çalışmasının ortaya çıkarılması, interaktif öğretim/öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesi, öğrencilere meslek rehberliği, dezavantajlı öğrencilere özel dersler, müze ve kütüphane ziyaretleri, bahçe düzenleme, okul botanik bahçesi

7 Üç Kategori (devamı) 2. Öğretmen performansının gelişmesini destekleyen projeler : multimedya ortamları yoluyla öğrencilerin yeteneklerini ve becerilerini geliştirme, oyun teknikleri geliştirme, yeni öğretim materyalleri geliştirme, öğretmen eğitimi

8 Üç Kategori (devamı) 3. Ortaklıkları güçlendiren, okulları topluma açan projeler : “okul kapıları açık” günleri, gelenekleri canlı tutma, okul dergisi, okul radyosu

9 Okul Tabanlı Öğretmen Eğitimi Amaç: Öğretimde kavramsal ve uygulamaya dönük bir değişimi desteklemek Faaliyetler: Eğitimin nasıl geliştirilebileceği ile ilgili fikirleri öğretmenlere sunmak; öğretim/öğrenme kaynakları sunmak; yeni öğretim yöntemlerinin uygulanmasında öğretmenleri desteklemek

10

11 Kütüphanemiz Amaçlar: okulların kullanabileceği öğretim/öğrenme kaynaklarını geliştirmek Faaliyetler: toplumdan para ve kitap toplamak; ekolojik eğitim “ağaçlar kitaplarımızın kaynaklarıdır”; saha gezisi “bir kitabın yolculuğu”, kitap yazarları ile buluşmalar

12

13 Ekolojik Eğitimin Teşvik Edilmesi Amaç: Öğrenciler, öğretmenler, veliler arasında ve toplumda çevre bilincini geliştirmek Faaliyetler: kamuoyu anketi; öğrenciler, veliler, yerel yetkililer, sağlık yetkilileri ve polis yetkilileri ile toplantılar; çevre koruma faaliyetleri (çöp toplama ve ayırma, ağaç dikme, ağaç temizleme); fotoğraf sergisi; broşür yayınlama.

14

15 Geleneklerimizi Bilmek Amaç: okulun çekiciliğini arttırmak Faaliyetler: “Haydi beraber yapalım” – veliler ve öğrencilerin birlikte geleneksel halk kıyafetleri dikmesi; “Küçük ressamlar” – okul sonrası resim faaliyeti; folklor ve halk müziği grubu; okulda etnografya – okul müzesi için sergilenecek objelerin toplanması, geleneksel müzik parçalarının toplanması.

16

17 İletişim, Keşif, Kendi Yolunu Bulma Amaç: Öğrenme ilgisini ve motivasyonunu uyandırmak Faaliyetler: müzelere, tiyatrolara ziyaretler (en iyi öğrenciler ve dezavantajlı öğrenciler için ücretsiz); okulda şiddetin önlenmesi ve çevrenin korunması ile ilgili müfredat dışı etkinlikler; okul dergisi.

18

19 Küçük Gazeteci Amaç: iletişim becerilerini geliştirmek Faaliyetler: dergi “ofisinin” rehabilite edilmesi ve donatılması; yazı ve iletişim eğitimi; derginin hazırlanması

20

21 Her Çocuk Eşit Fırsata Sahiptir Amaç: okul içi verimliliği arttırmak Faaliyetler: öğrenci danışmanlığı, saha gezileri, “tiyatro – köydeki öğrenciler için bir gizem”, bir meslek okuluna ziyaret, küçük okul onarımları ve ekipman alımı

22

23 Doğanın Küçük-Büyük Harikaları Amaç: Fen bilimleri eğitiminde disiplinler arası etkileşimi vurgulamak Faaliyetler: sınıf dışı dersler, saha gezileri, bilgi ve kaynak materyal toplama

24

25 Yapı Hibeler tüm ülkelere sağlanıyor, ancak bir risk endeksine göre: Düşük riskli okullar (fonların %20’si) ve orta riskli okullar (fonların %30’u) için daha sıkı rekabet var. Yüksek riskli okullar fonların yüzde 50’sine erişebiliyor. Hibenin tavan değeri 10.000 ABD$; ortalama hibe değeri 5.000 ABD$; %10’luk ayni veya nakdi yerel katkı

26 Okul Kurulunun Rolü Okul tanı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve Okul Gelişim Planlarının hazırlanması Destek almak için yerel konsey ile işbirliği (yerel katkı) Proje ekibinin oluşturulması Proje ve bütçenin onaylanması Proje uygulamasının izlenmesi Proje sürdürülebilirliğinin sağlanması

27 Proje Ekibinin Rolü Öncelikli sorunların seçilmesi ve proje önerisinin hazırlanması Bütçe hazırlama, yerel katkı kaynaklarının tespiti Proje ile ilgili olarak Okul Kurulu ile istişare, onay alma ve proje önerisinin sunulması Proje uygulaması

28 Hibe Anlaşması Eğitim Bakanlığının finansman kararı Proje Ekibi ile Hibe Anlaşmasının imzalanması Hibe Anlaşmasında harcama dilimleri belirlenir Proje uygulaması ülke düzeyindeki birimlerce denetlenir Denetleme raporlarına dayalı olarak, finansman dilimleri serbest bırakılır.

29 Sonuçlar 118 kolaylaştırıcı 7.662 okul/topluluk için kolaylaştırıcılık yaptı 4.130 öneri sunuldu 1.537 hibe verildi Okula devam ve eğitim kalitesi yükseldi Hükümet küçük hibeler programına kendi kaynakları ile devam etti (2.400 öneri sunuldu, 600 hibe onaylandı, bunların yarısı daha önce bir proje uygulamış olan kırsal okullardı)

30 Çıkarılan Dersler Okullar satın alma prosedürlerini uygulamada zorluklar yaşadı Uygulama sırasında kolaylaştırıcılığa ve proje ekiplerinin eğitimine ihtiyaç duyuldu Okullar eğitim başarıları üzerinde büyük etkisi olan müfredat dışı etkinlikleri tercih etti


"SORUMLU OLMAK ROMANYA’DA OKUL-TOPLUM HİBELERİ PROGRAMI Ana Maria Sandi Danışman Dünya Bankası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları